Avalanche forecast for Salten Tuesday 2019-03-12

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be easy to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-17 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-20 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / BODØ

Snow

12.03.2019 kl. 14:01

314 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Pkt 916, Middagstinden, Slurvpåltinden, Eiteråskartinden, Kvalhornet.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Skjerdingstinden helt venstre i bildet. Deretter Torneshatten med Kjerringtinden bak midt i bildet. Deretter Einarviktinden, Sjunktinden og Pkt 983 til høyre.
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Storvikfjellet, Ånsvikfjellet og Småtindan med Storelvvatnet i front.
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Kjerringvika og Einarvika i Sjunkfjorden med Einarviktinden og Sjunktinden midt i bilde.
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Fagertinden og Keipen med Bogvatnet i front
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Middagstinden, Slurvpåltinden, Eiteråskartinden og Kvalhornet. Her kan man se variasjon av vindpåvirket tørrsnø og skare i fjellet.
Image Of Weather
Image 7 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Vassviktindan med Midtiskartinden i sentrum av bilde. Langs ryggen av Osanakken i høyre front av bilde ses det tydelig hvordan snøen er påvirket av siste ukes vindretninger.

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from SE ↖

ObsID: 185807

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 12:29

370 masl

DagTheodor@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  DagTheodor@SVV Comment:  Mot sør.

Weather

No precipitation -3.8 °C 2 m/s from NW ↘

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 400 masl Begynt å danne seg kantkorn under en hardere vindpåvirket overflate. Foreløpig små korn som det er vanskelig å se med det blotte øye. Kan finnes i flere sektorer, også usikker på om det finnes høyere opp. Opplevde ingen faretegn på dette laget.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Over tregrensa er overflaten herjet av vinden og på de mest utsatte områdene er det avblåst ned til skare/terreng.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Varierende snøforhold; under skoggrensa kan man fortsatt finne snø som er løst bundet, over skoggrensa er det stort sett enten avblåst eller vindpåvirket, hard overflate. Har begynt å danne seg små kantkorn under den harde overflaten, men ikke opplevd faretegn. Stort sett stabile forhold. Størst fare for skred vurderes til å være der fokksnøflaket er tynt.

ObsID: 185815

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 11:52

461 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  ECTPV@50Q1
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  Rutsjblokk.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  Krevde stor belastning (hopp uten ski 2 pax).
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot sør.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Vindherjet snødekke. Nordre Nattmålstuva

Weather

No precipitation -3 °C 0 m/s Nydelig vær.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket over skogen bærer preg av vind. Avblåst skare stedvis og ellers hardpakket fokksnø. Riktignok med enkelte lommer med mykere dekke.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pga kulde i snødekket tar det enda litt tid før fokksnøen stabiliserer seg.

Tests

ECTPV@50cmQ1 Poor Bruddet går på et tynt lag med nedføyket snø. Rutsjblokktest avdekker likevel at det skal stor belastning til før brudd.

CTV@50cmQ1 Poor

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø i le heng trenger fortsatt litt tid på å stabilisere pga kulde. Forecast correct

ObsID: 185799

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 11:11

446 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot p618

Snow Cover

ObsID: 185746

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 10:32

370 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Gaute

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from W → Veldig kaldt, -20 ved bilen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S between 800 masl and 300 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP23@30cmQ3 Good Da vi gravde var jeg mest spent på ett sjikt ca 13 cm ned i fokksnøen. Dette sjiktet lot seg ikke påvirke av ect eller lille blokk. Bruddet gikk i mekanisk nedbrutt nysnø.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185730

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

12.03.2019 kl. 05:35

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185679

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

11.03.2019 kl. 07:58

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185498

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

11.03.2019 kl. 05:40

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185493

Salten / FAUSKE

Snow

10.03.2019 kl. 11:29

596 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret

Weather

No precipitation 0 °C 12 m/s from NE ↙ 5% clouds

ObsID: 185331

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

10.03.2019 kl. 05:37

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185277

Salten / Nordre Nattmålstuva

Snow

09.03.2019 kl. 17:36

529 masl

tomelby (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Torbjørn Melby Comment:  Utløst skred av skikjører. Utløser var i skredet men ikke stort nok til at han ble dradd noe særlig med.

Avalanche Observation

9. Mar 17:35 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered E-facing Avalanche release at 529 masl and ended at 520 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 30 cm high and 30 m wide fracture Close to ridge

ObsID: 185236

Salten / BODØ

Snow

09.03.2019 kl. 14:40

643 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Lene Comment:  I det jeg kjørte over en liten kant som lå i le av dagens vindretning fra NØ sprakk det opp i snøen. Jeg dro ut nysnøflak med 4F/1F hardhet på 20 cm tykkelse. Dette lå på et tynt skarelag. Flere lag med smeltepakke og skarelag under når jeg graver med hendene. A Antar at det er dårlig binding til sksrelaget/nedføyket nysnø som gjør at det løsner.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Lene
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Lene Comment:  Flak på ca 20 cm tykkelse, virket å dele seg i 2 lag a 10 cm

Weather

No precipitation -7 °C 10 m/s from NE ↙ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Mye nysnøflak i fjellet

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185164

Salten / FAUSKE

Snow

09.03.2019 kl. 13:06

263 masl

FAA@Forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  FAA@Forsvaret
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  FAA@Forsvaret Comment:  100m lenger opp i terrenget

Snow Cover

No snowdrift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Bare 100m opp startet fokksnø. Kunne se at topplaget på ca 5cm har bunnet seg

Tests

CTN Good Ingen kollaps av laget på 30cm

Notes

ObsID: 185225

Salten / FAUSKE

Snow

09.03.2019 kl. 12:38

397 masl

steinar (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  steinar Comment:  Ingen ski spor. Naturlig utløst. Mye vind i området.
ObsID: 185121

Salten / FAUSKE

Snow

09.03.2019 kl. 09:33

453 masl

Svsj (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright: 

Notes

ObsID: 185469

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

09.03.2019 kl. 05:36

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185066

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.