Avalanche forecast for Salten Friday 2019-02-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-22 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the evening.
-23 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snow

01.02.2019 kl. 05:42

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178642

Salten / BODØ

Snow

31.01.2019 kl. 13:32

583 masl

Sølve@Nordland_fk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, W, NW above 400 masl

Tests

ECTN23@25cmQ3 500 moh. SV

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker i lite NV heng. Propagerer og glir ut på nedføyket nysnø. Q1.

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation 2 m/s from E ← 60% clouds -10 Ved bilen

Snow Profile

5 cm 4F DF/FCsf 0 mm/0 mm Kantkorn i de øverste cm., 17 cm 1F RG 0 mm/0 mm Lag med vekselvis P-1F hardhet. Begynnende kantkorn i 1F lag midt i denne pakken. , 1 cm 1F FC 2 mm/0 mm Skarelag Kankorn under dette laget. Ikke særlig utviklet, gav brudd (ECT) ved 23 slag., 43 cm P RG 0 mm/0 mm Vekselvis P-1F., K MFcr 0 mm/0 mm Total snødybde 225 cm. 550 moh. SØ.

Snow Cover

No snowdrift I skogen: ca 20-30 løst. Kantkorndannelse i overflaten. Skoggrense: noe snø 0-10 cm tilgjengelig for transport. Over skoggrensen: På eksponerte rygger er det avblost, vindskare og mildværsskare. Ellers er snødekket relativt jevnt fordelt med litt løs eller myk snø på toppen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyket nysnø i NV leheng. Lett å løse ut. Tynne lag hvor vi var. Dette vil avhenge av henteområde og hvor mye snø som var tilgjengelig for SØ-vind. Skredstørrelse 2. Noen heng. Gradvis stabilisering men det tar nok tid i kulden. Forecast correct

ObsID: 178573

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snow

31.01.2019 kl. 05:41

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178479

Salten / FAUSKE

Snow

30.01.2019 kl. 10:32

381 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gaute
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gaute
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gaute

Snow Cover

Kantkornlag under utvikling.-9,5 over og -7,1 20 cm under. Tynt snødekke på stedet. Ca 7_10 cm tykt svakt lag

ObsID: 178339

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snow

30.01.2019 kl. 05:36

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178309

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

30.01.2019 kl. 04:15

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178308

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

29.01.2019 kl. 22:07

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178276

Salten / BODØ

Snow

29.01.2019 kl. 14:30

231 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Snøføyk langs bakken
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Utsikt mot nordøst
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Utsikt mot Heggmotinden

Weather

No precipitation -10 °C 15 m/s from E ← Kraftig vind i fjellet og mye snøføyk langs bakken. Tydelige tegn på vindpakket snø i leformasjoner i fjellet og tidvis isskare der snøen har blåst vekk.

ObsID: 178266

Salten / FAUSKE

Snow

29.01.2019 kl. 11:31

600 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  Stabilitetstester i nordvendt side gir Ingen utslag på ECT. Finner kantkorn under skaren. Det snødekket er tynt er temp gradienten over/under skaren ca 3 grader. Skaren er stedvis meget solid ca 4 cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Ikke vindpåvirket snø ved p618 S Nattmålstuva.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bilde fra p618 mot Eitråskardtind. Ingen snøfokk.

Danger Sign

No signs observed Noe snøtransport i høyden, men ellers lite vindpåvirket snødekke.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -14 °C 2 m/s from SE ↖ 10% clouds Nydelig vær, lite vind (på toppene 1000 moh noe dnøfokk), kaldt.

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry På toppene nært Bodø er det lett/moderat snøfokk. Toppene i Valnesfjord er lite vindpåvirket. Stort sett nydelig skiføre i urørt snø opp til 7-800 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er stort sett stabilt. Mulig det kan bli enkelte le-heng med fokksnø over svakt lag. Avhengig av vindstyrke. Det ligger ca 10-15 cm tørr løssnø i terrenget. Forecast correct

ObsID: 178226

Salten / FAUSKE

Snow

29.01.2019 kl. 10:43

478 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet viser noe snøtransport ilø siste døgn. Vinder fra SØ

Snow Cover

ObsID: 178197

Salten / FAUSKE

Snow

29.01.2019 kl. 10:24

336 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gaute
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gaute

Danger Sign

Other danger sign (specify) Kantkornlag under skare

ObsID: 178194

Salten / BODØ

Snow

29.01.2019 kl. 10:00

352 masl

Marthe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marthe
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marthe

Danger Sign

Recent snowdrift Fersk vindtransportert snø i renner

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Propegerende sprekker i ormåder med fokksnø

Weather

No precipitation 10 m/s from SW ↗

ObsID: 178199

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snow

29.01.2019 kl. 05:43

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178174

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

29.01.2019 kl. 04:03

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178173

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.