Avalanche forecast for Romsdal Monday 2021-12-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful before entering leeward slopes, wind deposited snow might rest on a weak layer of facets/surface hoar. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-17 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-23 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

06.12.2021 kl. 10:35

876 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lettskyet og kaldt. Lite vindf
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Halvor@NVE Comment:  små kantkorn, ca 1mm
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Bruddplan på blokka. Tydelige kantkorn, men ujevnt brudd.

Weather

Fortsatt en kald og tørr værtype, men mindre vind i dag enn foregående dager.

Tests

LBT@40cmQ2 Bryter i gammelt lag med små kantkorn ned mot gammel snø. Dette laget er ikke særlig fremtredende, men litt mer utviklet kantkorn her enn i resten av snøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 800 masl Problemet kan nok finnes i lune områder flere himmelretninger.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enkelte steder kan fokksnøflak ha lagt seg over svakt lag av kantkorn og gi ustabilitet. Der flakene ligger over løs nysnø virker de å ha stabilisert seg godt. vedvarer med samme vær. Forecast correct varselet beskriver situasjonen godt.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Selv om snødekket er preget av mye vind de siste dagene og mange steder består av harde eller myke flak, er det også mye godt skiføre innimellom. I skogen er det lite eller ingen såle.

Snow Profile

10 cm P RG D, 30 cm 4F/1F RG/RGxf D, 5 cm 4F RGxf 1 mm, 10 cm K MF -13 °C @ 0 cm, -9.3 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm Leområde på østvendt rygg.

ObsID: 279428

Romsdal / RAUMA

Snow

04.12.2021 kl. 13:06

904 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Fint vær her, tettere skydekke i sv. Frisk Vind over skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her fra smørbottn. Vindpåvirket snøoverflate. Myke og hardere flak etter som hvordan vinden har tatt. Ut mot ryggen er det nå mindre snø enn i går.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Det er fortsatt mye terreng som ikke er delt av snø..

Weather

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Mye snø har flyttet på seg siste døgn og jeg fant ikke kantkorn eller rim i dag. Bare ferske flakdannelser over løsere snølag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Over skoggrensen er snøen generelt preget av kraftig vind siste døgn og består av flakdannelser av ulik hardhet. Mange stede ligger ferske flak over løsere snø og kan være ustabil. Det kan heller ikke utelukkes at det finnes vvsl i snødekket. Mange steder blindet være aktuelt med skredstr 2, men i større leheng er det også aktuelt med str 3. Gradvis stabiliserende etter hvert som det blir mindre løs snø å flytte på. Forecast correct Fint varsel.

Snow Cover

Over skoggrensen er snøoverflaten preget av kraftig vind siste døgn. Mange steder består overflaten av flak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

ObsID: 279223

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 13:17

832 masl

Silje@svv (****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Silje@svv Comment:  Nedføyket løs nysnø. Mulig d ee rim iblandet men d var vanskelig å se
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Vinden dekket sporene kjapt(minutter)
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Løs ubundet snø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Myke flak umiddelbart over skogen. Disse varierer etter terrengformasjon og høyde

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Ser vndpåvirket ut i alle himmelretninger. Muligens med unntak av godt skjermet sør?

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fremtredende skredproblem er myke flak av fokksnø over nedføyket nysnø/rim/kant og disse finnes nok i de fleste himmelretninger med dagens vinddreining. Forventer ikke mer enn str 2 skred etter det jeg så i dag(fant ikke rim/kant i bruddet og ikke propagering på ect). Nysnøflakene er lette å løse ut og gir respons med oppsprekking men ingen skytende sprekker på Skarven i dag. Men utfra nye ADAM , der rim/kant er innvolvert kan str 3 skred skje. Kaldt og klart og relativt løs snø(myke flak) i overflaten tilsier kanting og rimdannelse. Nysnøflak stabiliseres sakte i kulda, rim/kant forblir. Evt Mer snø flytter skredproblemet et hakk høyere opp i snødekket og kan påvirke VVSL Forecast correct Responsen i flakene på Skarven i dag tilsier kanskje lavere FG men jeg fant ikke flak på rim/kant.

Danger Sign

Recent snowdrift Dagens vind lager nye fokksnøflak

Snow Cover

Some snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Løst kaldt og lett i skogen. Også i skjermede formasjoner. Men vi den har tatt de fleste steder og dannet myke flak(stirt sett 4F)

Notes

ObsID: 279120

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 13:00

819 masl

ThomasN (Unknown)

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s Klart og kaldt. Gunstige forhold for oppbyggende forvandling

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabile forhold opp mot Skarven. Lite spenninger i snøen, men noe oppsprekkene flak. Lbt bryter på lag i i fokksnøen. Kaldt temperatur, fuktig snø, tynt snødekke gir gunstige forhold for kantkornvekst selv om kant eller lagdeling ikke ble observert på dette stedet. Økende vind gir vindtransportert snø Forecast too high Konservativ men trolig riktig for regionen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm)

Avalanche Activity

3. Dec. During the day Ett gammel skred str. 1 fra torsdag/fredag i henget under Skarven

Snow Profile

Handpits: fuktig snø nede ved bakken. Homogent myke flak over. Bryter på sjikt i fokksnøen.

ObsID: 279117

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 12:16

943 masl

kruse@nortind (***)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S

ObsID: 279156

Romsdal / Molde

Snow

03.12.2021 kl. 12:03

317 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE Comment:  Lokal snøfokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Lokalt kraftig snøfokk fra SØ (særlig rundt Romsdalen). Store lokale variasjoner i vindstyrke, mange steder uten synlig snøfokk herfra.

ObsID: 279103

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 11:08

466 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  To ca str 2 flakskred fra snortungen. Det ene ser ferskt ut. Det andre litt eldre. Begge steder er utsatte plasser for nordvesten.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Langs romsdalen blåser det spesielt godt. Mye føyk på utsatte rygger og topper.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Litt roligere vind i Isfjorden, men ser at der fyker godt fra vestryggen på kjøvskardtinden.

Weather

No precipitation from SE ↖

Avalanche Activity

3. Dec. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 800 masl

ObsID: 279094

Romsdal / D1503(CKA10) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

03.12.2021 kl. 10:44

54 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 279088

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.