Avalanche forecast for Romsdal Saturday 2021-03-06

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Dangerous avalanche conditions due to large amounts of new snow and strong winds. Natural avalanches are likely. Avoid avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Areas leeward of the main wind direction are more prone to avalanches. Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Stay away from terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest., change to strong breeze from the west during the afternoon.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

06.03.2021 kl. 15:51

70 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). sterk vind ,og de veksler mellom snø og regn. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

ObsID: 259622

Romsdal / Ørmagjeldet-Eikesdalen

Snow

06.03.2021 kl. 14:30

35 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  drift@svv Comment:  Skredløpet Ormegjølet. Usikker løsnehøyde. Bildet er tatt 30 timer etter skredhendelsen

Avalanche Observation

6. Mar 14:30 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SW-facing Avalanche release at 947 masl and ended at 27 masl Snø på FV6012 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV6012 mellom 06.03.2021 kl. 14:30 og 06.03.2021 kl. 16:30.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 259918

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

06.03.2021 kl. 13:43

68 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og kraftig vind etter snøfall siste dagene. EV136 Åndalsnes - Bjorli er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Skal forsette å regne og blåse utover kommende døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 259595

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

06.03.2021 kl. 13:37

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som regn og sterk vind etter snøfall siste dagene. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Skal fortsette å blåse og regne utover neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 259594

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

06.03.2021 kl. 09:20

49 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mildvær med vind å regn. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær med vind å reng. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 259537

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

06.03.2021 kl. 00:42

49 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mildvær med vind å reng. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær med vind å reng. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 259505

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

05.03.2021 kl. 17:54

70 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mildere og regn.

Danger Sign

Quick temperature change

Large snowfall

ObsID: 259482

Romsdal / RAUMA

Snow

05.03.2021 kl. 13:21

928 masl

Silje@svv (****)

Image Of Tests
Image 1 of 7 Of:  Tests Copyright:  Silje@svv Comment:  Fokksnøen/nysnøen setter seg raskt
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Silje@svv Comment:  Smelteformer fra midten. Der spadeskaftet står var smelteformene løsest.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Silje@svv Comment:  Dagens skredproblem. Myke flak.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Silje@svv Comment:  Snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Mot Smørbotntind, nordøstover
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Skorgedalen skitrekk mot øst
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøen virker seig og selv om den er tørr skal det en del vind til for å få flyttet på den. Mulig å lage snøball av nysnøen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Her vi var virker det ganske stabilt pga seig snø og rask stabilisering. Lengre inn er det tørrere og mulighet for større flak og renere brudd. Antar str 3 er mulig i indre strøk Med snø og vind lørdag vil det fortsatt stabiliseres fortløpende så usikker på om flakene blir store nok og i mange nok heng til å nå FG4 . Men naturlig utløst str3 er nok sannsynlig noen steder. En annen sak: nedre del av snødekket er svært fuktig. Tenker at Ved neste klarvær må det følges med på kantkorndannelse høyt i snødekket. Nullpunktet for gradienten er flyttet en meter opp og tilgangen på fukt er stor. Forecast correct Ok i dag. Usikker på om vi når FG4 i morgen siden det er så mildt og fuktig.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 40 cm løs nysnø på parkeringen og samme videre opp.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 500 masl Skredproblemet i dag er myke flak. Virker som de stabiliseres raskt siden snøen er seig og virker fuktig. Får ikke rene brudd på stabilitetstrster. Dermed blir ikke flakene så store heller.

Tests

LBTQ3 Får ikke brudd ved klapping men klarer å skubbe ut et hakkete brudd i fokksnøen med å legge kroppsvekta på spaden. Foksnøen sitter sugd fast til det gamle snødekket som er fuktig smelteformer.

Snow Profile

10 cm F DF D, 40 cm 4F DF D, 100 cm 1F MF M Nysnøen kunne vi lage snøball av så ikke heeelt tørr. Hele meteren med smelteformer er fuktig. På grensen til våt men klarte ikke klemme vann ut av snøballen. Noe varierende hardhet på smelteformene fra 4F til rester av skarelag men alt er avrundet.

ObsID: 259441

Romsdal / Molde

Snow

05.03.2021 kl. 12:41

1529 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  knutinge@svv

Avalanche Activity

5. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 800 masl Observasjon er kun basert på at det ligger snø i vatnet. Dett er et vanlig skred fra Sjøvdøla som kan løse i stor høyde. Antar str 3.

ObsID: 259419

Romsdal / RAUMA

Snow

05.03.2021 kl. 12:26

1062 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her mot sørvest. Fyker godt rundt toppene. Feks bispen og kongen her.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

10 m/s from SW ↗

Snow Cover

Moderate snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 40 cm løs snø over det gamle snødekket her i Isfjorden. Over tregrensen er snødekket lett bundet i myke flak her som vinden har tatt jevnt. Mer definerte flak bak rygger og kanter. Tidvis kraftig vind fra vest har gitt store skavler mange steder.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har kommet 40 cm ny snø de siste to dagene her i Isfjorden. Over tregrensen er denne bundet i myke flak og på utsatte steder hardere flak. Disse løsner lett med liten tilleggsbelastning og kan på utsatte plasser gi store skred. Økende vind vil øke omfanget av problemet. Det er mye løs snø tilgjengelig for økende vind. I lune områder er det fare for løssnøskred i bratte heng. Økende skredfare med forventet vind og nedbør. Pålagringen kan bli svært stor og gi store skred i noen heng. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Økende vind fra v utover formiddagen. Fyker godt fra de fleste bratte toppene.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl I lune formasjoner ligger der mye løs snø som kan løsne som løssnøskred ved sol, temperaturstigning OL.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 600 masl Foreløpig er middels store skred mest aktuelt, men det kan fort endre seg med mer vind. Det er mye snø tilgjengelig for transport. Skavlbrudd kan være en aktuell trigger for skred.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. E. Between 1200 masl and 700 masl Dårlig lys i dag, men såg noen middels store løssnøskred fra ryggen mellom loftskardtind og galtåtind.

Snow Profile

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 15 cm 1F RG M, 5 cm K MF M, 10 cm 4F MF 2 mm M, 20 cm P MF M 1100 moh sø. Gode bindinger mot gammelt snødekke, men flere løse lag med løs snø mellom lett bundet snø som skredproblem.

ObsID: 259467

Romsdal / Molde

Snow

05.03.2021 kl. 10:00

499 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Små flak sprekker lett opp over løs nysnø.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø med vind fra NV.

ObsID: 259383

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

05.03.2021 kl. 07:17

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økende nedbør siste døgn og vind . Uforandret skredfare neste døgn: Mye nedbør er ventende kommende døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 259339

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

05.03.2021 kl. 07:08

70 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø. Våt nysnø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: ingen endring i været første 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 259336

Romsdal / RAUMA

Snow

04.03.2021 kl. 11:08

1095 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Et lite gløtt mellom bygene. Ellers helt tett. Mot storhesten.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her mot østsiden på blånebba. Ingen ferske skred. Mye vindtegn. Dyner på ryggen og avblåst på vindutsatte plasser. Snøfokk på toppen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her mot vestsiden av vengetindene. Avblåst på alle rygger.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her ved tregrensen fortsatt 15 cm løs nysnø rett i terrenget eller over en god base av smelteformer.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Ferske nysnøflak sprekker lett opp.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

99% clouds Bygevær. Virker om det er store forskjeller i hvor nedbøren kommer.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 10 cm nysnø ved fjorden siden i går kveld. Sannsynlig med både mer og mindre rundt om i regionen. 15 cm på 400 moh her i vengedalen. Mye vindtegn i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate 10-15 cm nysnø siste døgn her i Isfjorden. Sannsynligvis store lokale variasjoner i regionen. Over tregrensen har snøen kommet med en del vind og det er dannet ferske flak noen steder. Her vil det være lett å løse ut middels store skred. Om sola skulle titte frem mellom bygene vil det gi fare for løssnøskred i utsatte heng. Over 1000 moh finnes også flakdannelser fra de siste dagene. Disse virker å ha stabilisert seg godt. Litt stigende med mer snø og vind. Gammel snø virker å være stabil. Stigende temperatur og mulighet for sol kan gi fare for løssnøskred. Forecast correct Fint varsel for i dag.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl I forsenkninger og lune formasjoner vil det være fare for løssnøskred om sola skulle komme frem mellom bygene.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl

Avalanche Activity

4. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F RG D, 10 cm P MF M, 10 cm 1F MF M, 40 cm P MF M -5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 259173

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.