Avalanche forecast for Romsdal Thursday 2020-05-21

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Additional temperature increase will lead to increased avalanche danger in all aspects, during large parts of the day.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from south.
-7 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the evening.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-2 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

21.05.2020 kl. 17:18

7 masl

Torbjørn Løseth (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  TorTheBear

Avalanche Observation

21. May 17:18 (+02:00) Wet loose-snow avalanche 3 - Large Naturaly released N-facing Avalanche release at 1114 masl and ended at 25 masl Steep slope

ObsID: 236465

Romsdal / RAUMA

Snow

21.05.2020 kl. 13:38

631 masl

NilsArne@SkredAS (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  NilsArne@SkredAS
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  NilsArne@SkredAS

Weather

Lett skydekke hvor solen bryter gjennom og tar godt. Smelter bra på 1200 moh

Danger Sign

Recent avalanches Hørt 5 større skred fra min posisjon på Mjølvafjellet nå siste 15 min. Ingenting siste 3 t. Ett observert på obspunkt. Startet som glideskred i botnform og gikk ned på øvre del av viften.

Avalanche Observation

21. May 13:43 (+02:00) Glide avalanche Naturaly released Avalanche release at 848 masl and ended at 70 masl

ObsID: 236437

Romsdal / RAUMA

Snow

21.05.2020 kl. 13:33

1137 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Finn@obskorps

Danger Sign

Recent avalanches

Incident

Personutløst der utløser ble tart med i overflaten av skredet. Mistet ski og knekt stav men Ingen person skader. Politiet kontaktet og redningsaksjon avbrutt. Skikjører kom ut av område på egen hånd. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Vått snødekke i overflaten til o med i nord sider opptil 1300 meter. Har ikke vært høyre en dette i dag

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Bør ta med våte løssnøskred også i nordsidene

Avalanche Observation

21. May 11:33 (+02:00) Wet loose-snow avalanche 2 - Medium Human triggered Avalanche release at 1151 masl and ended at 866 masl Loose snow Steep slope

Avalanche Activity

21. May. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 700 masl Observert mange naturlig utløst løssnøskred i flere himmelretninger. Også personutløst løssnøskred i nordvendte heng

ObsID: 236436

Romsdal / Molde

Snow

21.05.2020 kl. 13:00

1148 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  kristofferkrogh@forsvaret

Avalanche Observation

21. May 13:05 (+02:00) Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 1138 masl and ended at 887 masl Steep slope

ObsID: 236432

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

21.05.2020 kl. 09:47

54 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredfaren er ganske stor, men faren for at disse går over vegen anses som noe lavere, og settes derfor til faregrad 3, Betydelig. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær og sol.

ObsID: 236393

Romsdal / RAUMA

Snow

20.05.2020 kl. 22:11

79 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Mange str 2-3 skred i sørvestsiden på nyheitinden. Flere fra i ettermiddag.
ObsID: 236361

Romsdal / Molde

Snow

20.05.2020 kl. 13:24

963 masl

BjørnM (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skred under Uglehaugen mot Sela, austside
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Austside under Sela mot Sjøvdøla
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Store områder med flakskred i austside under Sjøvdøla
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skred i nordsida under topp 1127 oppunder Sjøvdøla. Sannsynlegvis utløst 19/5-20

Avalanche Activity

20. May. During the day (+02:00) Dry slab avalanche Few (2-5) Above 900 masl Mange snøskred i området Uglehaugen, Sela mot Kvitfjellet samt Sjøvdøla i Eresfjord.

ObsID: 236343

Romsdal / RAUMA

Snow

20.05.2020 kl. 09:54

997 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Vindstille. Klar og kald luft.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Stort sett bærende snødekke nå før sola får skikkelig tak.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  To store skred på mjølvafjellet, nø og ø. Det venstre er ca 200 m bredt. Antagelig fra mandag. Det høyre er ca 100 m bredt og ser litt ferskere ut. Begge har gått ut i dalen under. Det er ellers svært mange løssnøskred str 1-2 i bratte heng, fortrinnsvis som har fått sol.

Weather

Flott vær. Kald og skarp luft foreløpig

Snow Cover

2 cm new snow Bærende snødekke så høyt jeg var. 1000 moh. Gjenfrosset opp til ca 900. Tørr snø over dette. Klarvær har tørket ut noe fukt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Gjenfrosset snødekke på morgenen har virket stabiliserende og fg nå er 2. Økende utover dagen med stigende temperatur. Det er overraskende mange bruddkanter å se. Alle jeg har sett har vært i n-ø og på utsatte plasser. Typisk for nedføyket nysnø uten å avskrive kantkorn.. Det har allerede begynt å bilder godt i brattsidene mot romsdalen, så definitivt økende skredaktivitet i dag. Skredfaren vil variere med temperatur gjennom dagen. Timing er viktig. God varslingstekst.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Problemet er stigende utover dagen med økende temperatur og sol. Varmen vil nå høyere opp og trenge dypere ned i snødekket. Det er mest snø i øst og nord og følgelig størst fare for store skred her.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Problemet er økende med stigende temperatur utover dagen.

ObsID: 236297

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

20.05.2020 kl. 09:35

54 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Quick temperature change

Avalanche Activity

20. May 09:41 (+02:00) - 19. May 09:41 (+02:00) Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release S. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv191 Eikesdalsvegen - ,

ObsID: 236290

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

19.05.2020 kl. 16:15

696 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

19. May 16:17 (+02:00) - 18. May 16:17 (+02:00) Loose dry avalanche 3 - Large. Spontaneous release NE. Between 700 masl and 600 masl Gjelder Fv63 Trollstigvegen - ,

ObsID: 236240

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

19.05.2020 kl. 16:15

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og overgang til mildere vær. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 236241

Romsdal / RAUMA

Snow

19.05.2020 kl. 15:00

78 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Gikk akkurat et str 2-3 skred i renna her. Stigende temperatur nå etter en kald formiddag.
ObsID: 236232

Romsdal / RAUMA

Snow

18.05.2020 kl. 18:01

982 masl

ragniko (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ragniko Comment:  Bruddkant starter helt i høyrekant av bildet og nesten helt til venstre kant av bildet. Fra Mjelvafjellet hele veien forbi Halsaskaret har hele siden rast ut. Tydelig bruddkant, så har sikkert gått naturlig ila siste døgn med økende temperatur.
ObsID: 236126

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

18.05.2020 kl. 15:19

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og regn. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær.

ObsID: 236100

Romsdal / RAUMA

Snow

18.05.2020 kl. 11:01

1164 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Flere naturlig utløste skred i bratte faresoner. Her str 2 under ryggen til blånebba.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Et større skred i nø ca 1000 moh ved setnesfjellet.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her bryter det lett i nysnø mellom lag med fokksnø
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her i en stor nordvendt side med lite vind. Jevnt faster snødekke nedover, men bryter her på ca 1 m på tynt lag med sprøhagl over hardeee fokksnø ved middels belastning. Har ikke sett dette før i en slik stor side.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Rent bruddplan med svakt lag av sprøhagl.
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Sprøhagl ca 1 mm. Ligger her 1 m nede i snødekket og er Mange dager gammelt.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Snøen bærer overraskende godt. Ca 10 cm innsynkning på ski. Uten ski opp til livet.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Det har blåst en del og vestsiden på lillehesten har lite snø. Store sider har mye nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lokal vind har gitt snøforflytni g fra s til n her i Vengedalen.
Image Of Weather
Image 10 of 11 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Skiftende vær. Varmt når sola tar.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser flere naturlig utløst skred fra i går kveld eller natt.

Weather

Skiftene vær nå i formiddag. Noen få byger, men opplarnende tendens. Veldig varmt i sola. Varmegrader til va 1000 moh kl 12.

Snow Cover

Det har kommet svært mye snø siste uken. Ved tregrensen her ligger det 70 cm nysnø. Overflaten var våt opp til ca 700 moh, fuktig opp til 1000 moh og tørr over dette. I sider med innelåst kan det ha lagt seg inn flere meter. Ut mot rygger og kuler er det mye lagdelinger i snøen. I store sider er snøen mer jevnt fastere nedover.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Svært mye ny snø i fjellet og stigende temperatur gjør at det fortsatt går skred av seg selv i bratt utsatt terreng. Det er en stabiliserende tendens, men over 1000 moh vil snøen nå for første gang bli oppvarmet og bidra til ustabilitet. Vurderer det som en høy fg 2 i dag med mulighet naturlig utløste skred på utsatte plasser. Fortsatt lurt å inngå komplekst terreng i romsdalsfjella. Gradvis stabiliserende, men høy dagtemperatur kan gi midlertidig svekkelse.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det er mye myk snø i skjermede sider og nå som temperaturen stiger vil det være lett å løse ut løssnøskred. Det kan også gå skred av seg selv på utsatte plasser. Det er like aktuelt med str 3 i få heng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl Like aktuelt med str 3 skred i færre heng.

Snow Profile

5 cm 1F DF M, 10 cm 4F PP M, 70 cm 4F/1F DF D-M, 0.5 cm 4F PPgp 0 mm D, 70 cm P DF D 1000 moh nø

ObsID: 236087

Romsdal / RAUMA

Snow

18.05.2020 kl. 09:39

697 masl

OAM (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OAM Comment:  2 store naturlig utløste. Sannsynligvis med en dags eller noen timers mellomrom.
ObsID: 236053

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.