Avalanche forecast for Romsdal Monday 2020-04-06

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Temperature rise continues, and snow melt will begin even at higher altitudes in the evening. The danger of wet avalanches increases. These may come as loose or slab avalanches, depending on distribution of slabs and weak layers. Be aware of big, unstable cornices.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-5 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-3 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / Småteigene

Snow

06.04.2020 kl. 17:00

33 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

6. Apr 17:00 (+02:00) Snø på FV. 6012 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 228802

Romsdal / Småteigene

Snow

06.04.2020 kl. 17:00

33 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

6. Apr 17:00 (+02:00) Snø på FV. 6012 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 228803

Romsdal / Litlefjellet og Skjprta

Snow

06.04.2020 kl. 16:05

1058 masl

tore@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde tatt mandag fra Lomshaugen i retning Litefjellet og Skjorta

Danger Sign

Recent avalanches Mange ferske løssnøskred (våte) i varmen og sola på mandag

ObsID: 228806

Romsdal / VESTNES

Snow

06.04.2020 kl. 14:19

648 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sindre@nortind

Danger Sign

Recent avalanches To tørre flak str. 2-3 gått i nordsidene på bildet. Trolig fra gårsdagens ferske fokksnø. Fjellene sør for lauperen.

ObsID: 228695

Romsdal / Remmemstinden

Snow

06.04.2020 kl. 11:00

801 masl

tore@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Se ferskt skred midt i bildet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

6. Apr 10:00 (+02:00) Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 983 masl and ended at 786 masl Det har gått et str. 3 skred (eller nærmere 4) fra nordsiden av Remmemstinden, trolig natt til mandag eller mandag morgen.

ObsID: 228665

Romsdal / RAUMA

Snow

06.04.2020 kl. 10:20

79 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Buldrer jevnlig fra begge renneformasjonene her. Det er snømasser høyere opp som løsner. Foreløpig har de stoppet i renna. Bekrefter at varmen er i ferd med å trenge ned i snødekket opp mot 1000 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Mange mindre løssnøskred her i nø side ca 900 moh. Dårlig lys så vanskelig å se på bildet.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Mange mindre løssnøskred fra i går ettermiddag i bratt sv ved nyheitinden.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Setnesfjellet 1200 moh er det snøfokk. Fyker også godt på toppene i innfjorden.

Snow Cover

ObsID: 228621

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

06.04.2020 kl. 08:18

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stone snømengder siste 3-1 døgn, overgang til mildvær forholdsvis høyt opp i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær.

Danger Sign

Quick temperature change

ObsID: 228597

Romsdal / Breidfjellet

Snow

05.04.2020 kl. 11:06

1084 masl

tore@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

5. Apr 08:30 (+02:00) Glide avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 1002 masl and ended at 958 masl Wet snow/melting near the ground Glideskred 5.4.2020 i følge bildeserie fra nettkamera.

ObsID: 228752

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

05.04.2020 kl. 09:25

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø siste 2-3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 228431

Romsdal / Myrsethornet

Snow

04.04.2020 kl. 18:30

665 masl

tore@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ørsiden av Myrsethornet i retning Molde mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Retning Oppstadhornet. Bra med snø til å være april og såpass kystnært.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  15 cm nysnø i sørvendt heng
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Forbigående sammenhengende snødekke helt ut på Romsdalskysten, her i retning Gossen i Aukra kommune.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lokalt liten skredfare på Otrøya lørdag, pga. begrenset snømengde, flere runder med stabiliserende mildvær til fjelltopphøyde og nysnø som ennå ikke har dannet flak. Større skredfaøre på fastlandet og særlig sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden som har høyere fjell, mer snø (og lagdeling) og så langt mindre mildværspåvirkning. Økende pga. varslet mildvær.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Kveldstur til ytre del av varlingsregionen, kystnært og forholdsvis snøfattig område. Turen går ikke høyere enn 670 moh. Denne gangen var det brukbart med snø, årstida tatt i betraktning. Det var mest snø i NØ-vendte heng (pga. framherskende vindretning), men mest nysnø i SØ-vendte heng, pga. vindretningen de siste snøfallene. Godt skiføre fra havnivå til topps. Tørr snø fra om lag 200 moh. Nysnøen binder godt til underliggende skare. Vurderes å være representetativtkun for øyene og ytre del av Romsdalshalvøya.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

4. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity

ObsID: 227396

Romsdal / VESTNES

Snow

04.04.2020 kl. 16:23

867 masl

Åsmund Steen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Åsmund Steen

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 227352

Romsdal / RAUMA

Snow

04.04.2020 kl. 13:26

783 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Ny byge på vei inn..
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Set sprekker lett opp fra skiene i ferske flak.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Under ca 800 moh er det kantkorndanning under tynn mildværsskare. Her ca 1 mm store. Problemet er størst der mildværsskaren har lite overdekning. Ikke et stort skredproblem nå, men verd å følge med på.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svakt lag av løs nysnø under flakdannelser er fortsatt hovedskredproblem. Mest utsatt mot nø-ø-sø og spesielt under rygger og kanter som har ligget i le for været. Løssnøskred som følge av sol el temperaturstigning er også aktuelt og har stor utbredelse. Skavler er mange steder store, spesielt mot Ø. Faren for naturlig utløste skred er stigende etter som temperaturen stiger. Forecast correct

Snow Cover

30 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftige byger i natt og formiddag har gitt en kraftig økning i snødybde. 60 cm ny snø over gammelt smelteomvandlet snø i skogen på ca 400 moh. Siste del av snøfallet kom med lite vind og er i større grad ubunden enn snøen fra de siste dagene.

Weather

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl Problemet knyttes til sol el temperaturstigning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 700 masl flak med svakt lag av løs nysnø er fortsatt hovedproblemet.

ObsID: 227339

Romsdal / RAUMA

Snow

04.04.2020 kl. 10:53

1083 masl

Kjetil@nortind (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kjetil@nortind Comment:  Vanskelig å se bruddkanten på bildet, men det har gått langs nordøstryggen på Prosten. Ca 150 meter bred bruddkant.

Avalanche Activity

4. Apr. During the day (+02:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SE

ObsID: 227284

Romsdal / RAUMA

Snow

04.04.2020 kl. 08:37

62 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Stort snøfall. Har kommet ca 30 cm nysnø her nede siden i går ettermiddag. Fortsatt kraftige snøbyger.

Snow Cover

ObsID: 227262

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

04.04.2020 kl. 08:21

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder siste 2 døgn, vind og snøfokk. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes mer snø kommende 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent avalanches

Large snowfall

Avalanche Activity

4. Apr 10:08 (+02:00) - 3. Apr 10:08 (+02:00) Loose dry avalanche 3 - Large. Spontaneous release S. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv191 Eikesdalsvegen - ,

ObsID: 227270

Romsdal / Molde

Snow

03.04.2020 kl. 13:35

467 masl

tore@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torehum@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torehum@svv
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Smelteformer med innslag av påbegynt kanting på 81 cm (i profilet)
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Nedføyka nysnø på 30 cm

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Faregrad 2 lokalt i dette området. Trass i lagdeling, så synes fokksnøen å være raskt stabilisert. Lagene med fokksnø binder også godt til underliggende smelteformer/skare, trolig pga. høye (gunstige) temperaturer da det begynte å snø etter siste mildvær. Forecast correct Observasjonene passer bra med beskrivelsen i varselet. Skredfaren er nok høyere i Indre Romsdal, mtp. på høyere fjell og mer utsatt terreng, enn her på Romsdalshalvøya.

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Forvirra årstid i Moldemarka med fersk vindtransportert snø, store skavler og stedvis åpne bekker. Den ferske fokksnøen er ujenvt fordelt. Mye har blåst over i SØ-vendte heng og danner myke flak her. Fie å kjøre på ski på. Topper, rygger og losider har eksponert glasert skare fra siste mildvære. En del skavldannelse. Det er snø ned til fjøresteinene.

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -2 °C 8 m/s from NW ↘ 70% clouds Bygevær, med vekslende vindhastighet og nedbør

Tests

ECTN25@30cmQ3 Good

LBT@10cmQ2 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Snow Profile

20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F MFcl/FCxr 1 mm/0 mm M, 15 cm P RG 0 mm/0 mm M, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm F MFsl/FCxr 4 mm/0 mm M, 20 cm 4F MF 3 mm/0 mm M -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 120 cm 1 tests connected to snow profile La til en test for mye. Det er den på 30 cm som gjelder (den andre ikke).

ObsID: 227147

Romsdal / Molde

Snow

03.04.2020 kl. 12:24

551 masl

halgeir@svv (****)

Avalanche Observation

3. Apr 09:00 (+02:00) Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1250 masl and ended at 21 masl Steep slope https://www.nrk.no/mr/snoskred-ved-eikesdalsvatnet-1.14971973

ObsID: 227114

Romsdal / Hustadvika

Snow

03.04.2020 kl. 11:54

867 masl

hilde@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  hilde@svv
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  hilde@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  hilde@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  hilde@svv

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen virket stabil det jeg gikk i dag. Den har gode bindinger til skaren. Fant ikke mye av den ferskeste fokksnøen. Gunstige temperaturer for rask stabilisering. Uendret så lenge det kommer påfyll av snø og vind. Forecast too high Faregrad er for høy i forhold til der jeg gikk i dag, men er nok riktig høyere til fjells/andre steder i regionen

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Skia synker ca 15cm ned i snøen i skogen. Totalt snødybde er ca 120 cm i skogen. Over skoggrensa er det ca 5cm nedsynk. Det ligger lite snø på vindutsatte rygger. I skjermede terrengformasjoner ligger det rundt 3 m snø.

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -1 °C 3 m/s from NW ↘ 70% clouds Bygevær, god sikt mellom bygene. Lite vind i skogen. Litt mer over tregrensa, snøfokk på toppene.

Tests

LBT@30cmQ2 Med stor belastning brudd i overgang i fokksnø

LBT@5cmQ2

ECTX Good Får brudd med spaden når jeg jekker i bakkant på 30cm dyp. Overgang i fokksnø. Lille blokktest gir også utslag ved ca 5 cm dyp.

Avalanche Activity

3. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 600 masl Har observert opp til 900 moh og i sørøstlig sektor. Det var generelt gode bindinger i fokksnøen, og anser nyeste fokksnøflak som dannes nå som hovedproblem. Der jeg var i dag var disse nye fokksnøflakene rundt 5cm tykke, men regner med de er større i andre mindre skjermede områder.

Snow Profile

5 cm 4F RG D, 30 cm 1F D, 30 cm P RG D, 3 cm K MFcr 2 tests connected to snow profile

ObsID: 227149

Romsdal / RAUMA

Snow

03.04.2020 kl. 11:12

921 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her bryter det lett i løs nysnø under myke flak av sprøhagl/df
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Et lite gløtt viser at det har vært kraftig vær fra v og nv de siste dagene. Det har lagt seg inn godt med snø i leformasjoner.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Myke flak over skoggrensen.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er så langt kommet 30 nye cm snø de siste to dagene her ved skoggrensen. Dette har kommet med mye vind og det er myke flakdannelser mange steder. Disse kan ligge over løst lag av nysnø. Det er kraftig bygevær og tidvis stor pålagring som utgjør skredproblemet. Holder seg så lenge været står på i denne grad. Forecast correct

Snow Cover

Det er de siste to dagene kommet ca 30 VM Med blanding nysnø og sprøhagl. Dette ligger i myke flak i store deler av terrenget.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 700 masl Det Vil være mange heng med dette skredproblemet. Str 2 skred er aktuelt i mange heng.

Snow Profile

15 cm 4F DF/PPgp D, 3 cm F PP D, 7 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 30 cm P DF D

ObsID: 227105

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

03.04.2020 kl. 08:08

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø i går og i natt, kombinert med mye vind. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt noe snø utover dagen, men snømengdene ventes og avta noe, .

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

3. Apr 08:11 (+02:00) - 2. Apr 08:11 (+02:00) Loose dry avalanche 3 - Large. Spontaneous release S. Below 20 masl Gjelder Fv191 Eikesdalsvegen - , Gikk flere ras langs strekningen igår kveld over rasoverbyggene

ObsID: 227021

Romsdal / Ogåt

Snow

03.04.2020 kl. 04:00

41 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

3. Apr 04:00 (+02:00) Snø på FV. 6012 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 228603

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.