Avalanche forecast for Romsdal Tuesday 2019-12-03

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Natural triggered avalanches are likely. Increasing danger level due to higher temperatures and percipitation as rain.

Illustrasjon av ferdselsråd For recreation: Stay away from terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Strong breeze from west.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to gale from the west during renoon.
-4 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2019 kl. 14:48

57 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mjelvarenne, med ferske skredmasser på vifte

Danger Sign

Much water in the snow Regn

Quick temperature change Varmere ved tregrensa ser ut som enn ved fjorden.

Recent avalanches Ser det har gått mange skred i bratte fjellsider

ObsID: 200475

Romsdal / Molde

Snow

03.12.2019 kl. 12:21

913 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Jamtetind

Avalanche Activity

3. Dec. 6-12 (+01:00) Wet slab avalanche Few (2-5). 4 - Very large. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1000 masl Flere store skred har løsnet helt på bakken. Kantkorn.

ObsID: 200432

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 11:53

70 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Værendring. Mildvær. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: En del snø i fjellet, som de blir regn på .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv286 Gaupset - Gaupset,

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 200421

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

03.12.2019 kl. 10:07

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø siste 4-5 døgn, omslag til mildvær og regn siste 8 timers periode. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fortsatt nedbør som regn, og snø i høyden.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 200373

Romsdal / Eikesdalsvatnet

Snow

03.12.2019 kl. 10:00

56 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Strandaura. Skredene har ikke gått ned til veg.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skredmasser ute i Eikesdalsvatnet med løsneområde i østvendt fjellside.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ormegjølet
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Sørpeskred øst for Gjuratind.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

3. Dec. 6-12 (+01:00) Wet slab avalanche Numerous (10 or more). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Skred i alle himmelretninger. Størst skred i østvendte sider. Observert også sørpeskred.

ObsID: 200375

Romsdal / Bispelinja

Snow

03.12.2019 kl. 10:00

810 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

3. Dec 10:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 862 masl and ended at 606 masl Bowl

ObsID: 200372

Romsdal / Molde

Snow

02.12.2019 kl. 20:48

469 masl

ThomasN (Unknown)

Weather

No precipitation 0 °C Fortsatt under null grader over skoggrensa.

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 50 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Upåvirket under skoggrensa. Mer vind i snøen over. Bærende myke flak lenger opp. Snødekket bærer preg av varierende temperatur under siste 2 dagers snøfall. Lite eller ingen gammel og omvandlet snø. Bryter på lagdeling i nysnøen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye løs snø tilgjengelig for vindtransport. Frisk bris i høyden.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S

ObsID: 200328

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 15:03

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og vind. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Venter mildvær.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 200295

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 10:31

68 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

2. Dec 10:37 (+01:00) - 1. Dec 10:37 (+01:00) Loose dry avalanche 3 - Large. Spontaneous release S. Below 0 masl Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli, Sæterbøfonna

ObsID: 200215

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 10:31

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø, stort ras i Romsdalen, Sæterbøfonna. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 200216

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 09:35

49 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snå siste døgn. Mye tung sne i kombo med vind. Størst fare er flakskred i heng. Uforandret skredfare neste døgn: De blir uforandret neste døgn. Været ser ut til å være mye likt..

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 200196

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

02.12.2019 kl. 09:25

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø siste 4 døgn, mye byger kombinert med en del vind siste døgn. Uforandret skredfare neste døgn: En del vind, samt ser det ut til av byge aktiviteten vil fortsette, som vil gi mye ustabile snølag og stor sannsynlighet for at det vil fyke og bygge seg opp store snø ansamlinger på utsatte steder i fjellet..

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 200195

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

01.12.2019 kl. 19:28

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø siste 3 døgn, mye byggeaktivitet som vil kunne gi svært ustabile partier.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil kunne ta noe tid før lagene vil kunne stabilisere seg..

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 200165

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 16:34

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). En del nye snø siste 2 døgn.. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 200021

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 13:41

734 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Opp mot 50cm snø rett under tregrensa.Lite såle her.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Snømåler på 300moh .
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Galtåtind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Storhesten
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca.700.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mye vær i dag.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skikkelig snøbygevær i dag på lørdag. Det ligger rundt 30-50 cm nysnø i terrenget , og mer der vinden har lastet, og mindre der vinden har flyttet. Gikk bare til ca.700 idag,(pga. sikt og vind) så litt begrensa med informasjon. Begynner å bli nok snø til å bli str 3 skred. På ca. 700 moh Fikk j Q2 brudd i nysnøen på ca.20 cm med middels, og Q2 med veldig lite tilleggslast på 40-50 cm (se profil) , og med stor tilleggslast i kantkornlaget på ca.70 , men Q3 der. Fikk overraskende nok ikke drønn der jeg gikk, men det begynner å bli mye snø så vanskeligere å påvirke de svake lagene som ligger dypt. Kantkornproblemet krever mer observasjoner og graving for å kartlegge ordentlig. Inntrykk av Høg fg 2 idag, og fortsatt stigende med meldt vær. Stigende . Forecast correct Bra .

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det er komt mye snø de siste døgnene. 20 cm kram/våt ved fjorden, 40 cm nokså tørr på 300, og gradvis mer høgare oppe. Det er ingen eller lite såle i skogen så busker, kratt og steiner stikker fram. Det har vært en god del vind så snøen er litt ujevnt fordelt over tregrensa.Noen steder er den porøse skaren blåst fram, og i terrengformasjoner som samler snø kan det være over 1m nysnø. Nysnøen er oftest lett bunden 4F der vindpåvirkrt, men kan nok være løsere eller fastere andre steder enn der jeg gikk idag.

Avalanche Activity

30. Nov. During the day (+01:00) No avalanche activity For dårlig sikt og flatt lys til å se om det har gått skred i siste snøen.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Begynner å bli en del snø over så dette laget blir vanskeligere å påvirke. Også ev. kantkorn mot bakken.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl Eventuelt også str 3 i få heng i dag, men pga mer snø i vente så kan også bli str 3 i noen heng ->fg3. Også løssnøskred.

Snow Profile

10 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm F-/F+ PP/PPgp 0 mm/0 mm Svikter øverst m middels, Q2, 5 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D Rimlag Svikter øverst med veldig lite tilleggslast, Q2, 5 cm F-4F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MFcr/RGxf 0 mm/0 mm Porøs skare, 10 cm F FC 2 mm/0 mm Svikter m stor tilleggslast, Q3, 5 cm 4F FC/MFcr 0 mm/0 mm D-M Fra ca.700 . Mye myk snø, innsynking med fot helt ned til bakken. På ski opp til ca.kne eller midt på leggen.

ObsID: 200018

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 11:30

505 masl

ThomasN (Unknown)

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Kantkorn observert under gammelt snødekke. Hardt snødekke. Problem med nysnø og tillegsbelastning.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

ObsID: 200005

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 11:12

796 masl

ØyvindD (Unknown)

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Brudd innad i fersk nysnø. Brudd i svake lag ned mot gammelt snødekke. Rim? Kantkorn?

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 200007

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 11:03

41 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Byger på veg.

Weather

Snow 0 °C 2 m/s from NW ↘ 98% clouds Snøbygevær. Snø helt ned til fjorden. Ser det føyker i høyden. Skal se om jeg kommer på tur snart.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker i høyden.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 20-30 cm kram snø siste 2 døgn her ved fjorden , kanskje dobbelt så mye i fjellet.

ObsID: 199962

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.