Avalanche forecast for Romsdal Monday 2019-04-15

1
Low
Published:

Generally stable conditions. Be aware of wet snow in sun exposed steep slopes, especially in the afternoon. At higher altitudes and exposed areas, some wind slabs may be triggered.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-8 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze from southeast.
-6 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / NESSET

Snow

15.04.2019 kl. 20:39

1021 masl

Halvor@NVE (*****)

Weather

Klart og kaldt vær. Varmt i sola der vinden ikke får tak.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Klarvær og relativt kaldt vær gir gjenfrysning av snødekket om natten og et hardt snødekke. Utover dagen varmes snøen opp der sola får tak og gir mulighet for fin skikjøring, men også fare for våte løssnøskred i bratte heng. Mest utsatt er sørlig sektor utover dagen. Faregead og skredproblem holder seg med det samme været. Forecast correct Fint varsel som beskriver situasjone godt.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 700 masl Følg med når snøoverflaten blir våt eller snødekket råttent i bratte solsider.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

100 cm in total Dry Snøoverflaten består hovedsakelig av smelteskare i alle sider der sola har fått tak. Denne tiner utover dagen og blir fint skiføre. I nord er det harde eller myke fokksnøflak som oppleves som stabile alle steder jeg har vært. Det dannes kantkorn i snødekket, men i s smelter dette om dagen og i n er overliggende flak uten spenninger og oppleves ikke som noe aktuelt problem. Det er gradvis varmere, men fortsatt kaldt i høyden og snødekket er hardt og gjenfrosset der sola ikke får tak.

ObsID: 191351

Romsdal / Sunnmørslauparen

Snow

15.04.2019 kl. 12:00

1245 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bærende skare i NV-vendt terreng mandag formiddag. Sporene fra i går er frosne. Glasert overflate.
Image Of Notes
Image 2 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Skavl i østvendt heng
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Rimdannelse om natta. Smelter i solvendte sider på dagen. Dette er vestvendt helning.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sola tiner snøoverflate, her i vestvendt heng. Effekten er vesentlig større i direkte sørvendte heng.
Image Of Notes
Image 5 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Skavl i østvendt heng

Avalanche Danger Assessment

1 Low For det meste bærende skare/snøoverflate der det er vanskelig å påvirke snøpakken i særlig grad. Men sola virker og gir løsere og våtere snø i toppen, særlig i solvendt terreng. Forholdene vil holde seg så lenge været er noenlunde likt. Spennende å se om det blir mer ustabilt om nattefrosten gir seg. Forecast correct Varselet stemte bra.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 700 masl Gjelder mest i solvendt terreng, altså bratt sørvendt.

Danger Sign

Much water in the snow Gjelder der sola får tak.

Avalanche Activity

15. Apr. During the day No avalanche activity Jeg så noen våte løssnøskred i sørvendt terreng, men jeg er usikker på om de hadde gått i dag.

Notes

Store skavler. I seg selv ikke så spesielt, men med mange fok i fjellet er det viktig å være ekstra oppmerksom.

Snow Cover

Crust

ObsID: 191349

Romsdal / Veslefjellet

Snow

14.04.2019 kl. 15:05

1050 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Temperaturmålinger gjennom snødekket sør for løsneområdet, på 1030 moh (til høyre på bildet under 'faretegn').
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Snø som glir på bakken ved Slettsvaet i Romsdalen (på motsatt sida av dalen ift. kameraplassering). Se under 'notater' for timelapse. Usikkert når et ev. skred vil gå. Avhengig av værforholdene, muligens ila. noen dager.

Snow Cover

ObsID: 191219

Romsdal / RAUMA

Snow

14.04.2019 kl. 14:13

1125 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  solveig@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  solveig@NVE

Avalanche Activity

14. Apr. During the day No avalanche activity Ser endel løssnøskred som trolig gikk for flere dager siden. Tror ikke noe av det er nytt.

ObsID: 191185

Romsdal / STORDAL

Snow

14.04.2019 kl. 13:37

1232 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  halgeir@svv Comment:  Glideskred fra Litlevasstind

Avalanche Observation

14. Apr 13:11 Glide avalanche 3 - Large Naturaly released S-facing Wet snow/melting near the ground Slab

ObsID: 191182

Romsdal / RAUMA

Snow

13.04.2019 kl. 14:44

1562 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Ski - og fotspor langt ut på skavlen

Danger Sign

Other danger sign (specify) Ski- og fotspor langt ut på skavlen .

ObsID: 191090

Romsdal / RAUMA

Snow

13.04.2019 kl. 13:43

1140 masl

SveinOlav (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SveinOlav

Danger Sign

Other danger sign (specify) Skavl - overheng

ObsID: 191080

Romsdal / RAUMA

Snow

12.04.2019 kl. 18:48

1060 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Romsdalshalvøya. Her er det ikke mye snø igjen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot sør og fjellene i Innfjorden og måndalen. Her er det greit med snø i høyden, men lite snø under 300-500 mot
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Innover i Romsdalsfjella er det noe mer snø og man kan fortsatt gå på ski fra bilen mange steder. Det er mest snø i Ø og S. Her mot Skorgedalen og Romsdalen i bakgrunnen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Det gror godt med overflaterim i skjermede nordsider i høyden. Men det ser ikke ut som det skal legge seg noe over rimet med det første..

Avalanche Danger Assessment

1 Low Skredproblem er i hovedsak knyttet til våte løssnskred i bratte sider som får mye soloppvarming. I høyden kan det noen steder ha dannet seg kantkorn under myke flakdannelser og gi mulighet for små skred i noen få heng. Faregrad og skredproblem vedvarer med dette været. Forecast correct Fint varsel

Danger Sign

No signs observed Mange rygger og topper har store skavler. Vær oppmerksom når varmen kommer og snødekket begynner å tine.

Snow Cover

Generelt et hardt og gjenfrosset snødekke. Der sola ikke har fått tak er det finkornet snø, mange steder i harde fokksnøflak.

ObsID: 191048

Romsdal / Høgsvora

Snow

12.04.2019 kl. 15:00

1118 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Noe overflaterim (<1 cm)="" i="" høyereliggende="" skyggesider.="" her="" fra="" høgsvora="" (1163="" moh).="">
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Noen små/tynne fokksnøflak på vestsiden av Kvitnyken (1244 moh).
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Noen små/tynne fokksnøflak på sørsiden av Neremstindan (1150 moh).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Noen små/tynne eldre fokksnøflak på sørsiden av Neremstindan (1150 moh). Skredavsetningene er trolig flere dager gamle.
Image Of Notes
Image 5 of 7 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Vær oppmerksom på skavler!
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Antydning til delvis utvikla kantkorn i overgangen mellom små/tynne fokksnøflak og underliggende skare. Kornstørrelse < 2mm.="">
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Noen små/tynne fokksnøflak på vestsiden av Høgsvora (1163 moh).

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 400 masl Et visst potensial for naturlig utløste løssnøsskred i bratte solvendte fjellsider. Foreløpig er det såpass kaltd i lufta at omfanget sre ut til å være begrenset.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1100 masl Små, tynne flak av fokksnø med en viss kanktkornutvikling under. Foreløpig små korn (< 2 mm), vanskelig å løse ut

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

12. Apr. During the day No avalanche activity

Notes

Vær oppmerksom på skavler!

Snow Cover

Stort sett smelteomvandla snø med bærende skare først på dagen og litt tining i solvendte sider utover ettermiddagen. Noen små og lite sammenhengende fokksnøflak (se bilder). Noe overflaterim i skyggesider høyt til fjells.

ObsID: 190999

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.