Avalanche forecast for Romsdal Sunday 2019-01-06

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Use caution in areas with recently formed storm slabs. Remember to use slightly different approaches on wet and dry snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the southwest saturday night.
-3 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the west during the afternoon.
-7 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. sunday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

06.01.2019 kl. 10:22

1057 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her i skoggrensen er hele snødekket smelteomvandlet. Kun et skarelag ved skredkort, men også dette er i ferd med å smelte/ brytes ned. Jevn fuktfodeling i hele dekket. Innsynkning fot ca 20 cm.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Noen mindre glideskred i østsiden på blånebba. Typisk sted. Også mange glidesprekker. Bra sig i snøen i det varme været.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl Fikk ingen utslag i svake lag på tester i dag, men det er sannsynlig at det kan finnes svake lag høyer oppe, der det er kommet mer snø de siste dagene.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 400 masl

Weather

Rain 5 °C 0 m/s 100% clouds Lett regn, lite vind og høy luftfuktighet. Varierende snøgrense 1000-1300 MOH nå.

Avalanche Activity

6. Jan. During the day Glide avalanche Few (2-5). Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Between 1000 masl and 500 masl Snødekket er isotermt og siger mot sva

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Stor snøsmelting i fjellet. Varmt, fuktig og vindstille. Mange bekker og elver er åpne under tregrensen. Over tregrensen er snødekket mer bærende etter kraftig vind. Høyere oppover blir det mer og mer snø som ikke er omhandlet, spesielt i leheng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lett regnvær i dag, snø over ca 1000 moh. Snødekket er generelt isotermt og smelteomvandlet helt gjennom mange steder under 1000 moh. I leformasjoner ligger det fuktig/våt snø som ikke er omvandlet ennå. I bratte heng under ca 1000 moh er det fare for naturlig utløste våte skred opp til Str 2 der snøen ligger mot hardt og glatt underlag (sva ol.). Over ca 1000 moh er problemet i den nye snøen ved at nysnøflak legger seg over svake lag av løsere snø. Dette kan gi ustabile områder og mulighet for å løse ut Str 2 skred med liten tilleggsbelastning. Denne situasjonen vil vedvare så lenge det relativt varme og fuktige været fortsetter. Forecast correct Bra varsel!

Snow Profile

30 cm 1F MF 0 mm/0 mm M-W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm M-W, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 30 cm P MF 0 mm/0 mm M-W Hurrungen ca 1100 moh SV. Hele snødekket er isotermt.

ObsID: 174275

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

05.01.2019 kl. 17:09

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn og snøsmelting. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren er ventet og avta.

ObsID: 174195

Romsdal / Tafjord/pyttbua

Snow

05.01.2019 kl. 09:59

1148 masl

Mellera (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Henning mella
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Tatt vestover ved pyttbua
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Tatt vestover ved pyttbua

Snow Cover

15 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Wet Meget lite snø i fjellet. Mildværet og vinden har fjernet mye av snøen som kom i forrige uke. Det ligger fokksnø i østlig helning, fra 1300 m høyde

ObsID: 174243

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

04.01.2019 kl. 11:05

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 173954

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

03.01.2019 kl. 13:38

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør siste 3 døgn. ventes mye nedbør som regn kommende døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt store nedbørsmengder kommende 36timer.

ObsID: 173815

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

03.01.2019 kl. 13:30

48 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Generelt ustabile forhold i fjellet. Ikke mulig å se opp i fjellet grunnet dis,tåke og lavt skydekke. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 173813

Romsdal / RAUMA

Snow

03.01.2019 kl. 09:06

849 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Ved tregrensen. 20 cm nysnø som har sunket sammen. Øverste 5 cm er våte, kram lengre ned. Den gamle snøen er Smelte omvandlet. Inn synking cirka 20 cm fot.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Over tregrensen er snødekket mer bærende etter kraftig vind. Innsamling fot ca 5 cm.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Elendig lys, men man kan tydelig se mye Stein stikke opp inne i skarve botnen. Tydelig at vinden har fjernet mye snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Mot Strandafjellet. Avblåst på ryggene.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I skoggrensen er snødekket allerede utsatt for god varme og har smelteriller. Dette vil nok stige litt høyere utover dagen.

Avalanche Activity

3. Jan. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

60 cm in total Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Ca 20 cm nysnø over gammelt snødekke. Over tregrensen ujevnt fordelt i terrenget med tykkere fokksnølag i definerte leheng. Mildvær opp til 1000 MOH nå.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Fokksnøflak har begynt å stabilisere seg i det milde været. Det er fortsatt tydelige lagdelinger, men det skal nå mer til for å få brudd. Finnes i alle himmelretninger, men størst i ø og s.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mindre snø i fjellet en de siste dagenes nedbør skulle tilsi. Kraftig vind er årsaken. Over tregrensen er snødekket kraftig vindpåvirket med litt ferskere nysnø over. Rygger og kuler er avblåst og det finnes leheng med fokksnø i alle terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøflakene har varierende størrelse, hardhet og tykkelse etter hvordan de ligger i forhold til terreng og vind. Det ser ut som det er mer vindpåvirket jo høyere opp man kommer. Det ligger mest snø rett over tregrensen. Jeg fikk ikke brudd med forplantning på tester i dag, men det er flere tydelige lagdelinger og svakt lag er løsere ny snø. Det er flest heng med mindre snømengder og str 2 skred vil være mest sannsynlig, men også str 3 er mulig noen steder. Økende skredfare i morgen med kraftig regnvær i snø. Snøen er allerede utsatt for mildvær opp til ca 1000 moh og det er noe begrensede snømengder. Ingen vedvarende svake lag med noe særlig utbredelse. Dette er argumenter for at det vil holde seg seg innenfor Fg 3 i morgen. Men det blir en krevende situasjon med skredaktivitet i kjente skredbaner og bratte leområder. Mest utsatt i indre del av regionen. Forecast correct Fint varsel.

Snow Profile

10 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm D-M, 15 cm P-K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 45 cm 1F MF 0 mm/0 mm M 800 moh, Ø

ObsID: 173743

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.