Avalanche forecast for Romsdal Friday 2019-01-04

4
High
Published:

Temperature increase and large amounts of rain gives high avalanche danger in higher elevations. Avoid avalanche terrain. In areas with less now the avalanche danger is lower.

Illustrasjon av ferdselsråd Stay away from avalanche terrain and runout zones for avalanches.
Illustrasjon av ferdselsråd

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest.
-5 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
40 mm precipitation, up to 55 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to fresh breeze from the west during renoon.
-3 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

04.01.2019 kl. 11:05

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 173954

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

03.01.2019 kl. 13:38

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør siste 3 døgn. ventes mye nedbør som regn kommende døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt store nedbørsmengder kommende 36timer.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 173815

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

03.01.2019 kl. 13:30

48 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Generelt ustabile forhold i fjellet. Ikke mulig å se opp i fjellet grunnet dis,tåke og lavt skydekke. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 173813

Romsdal / RAUMA

Snow

03.01.2019 kl. 09:06

849 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Ved tregrensen. 20 cm nysnø som har sunket sammen. Øverste 5 cm er våte, kram lengre ned. Den gamle snøen er Smelte omvandlet. Inn synking cirka 20 cm fot.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Over tregrensen er snødekket mer bærende etter kraftig vind. Innsamling fot ca 5 cm.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Elendig lys, men man kan tydelig se mye Stein stikke opp inne i skarve botnen. Tydelig at vinden har fjernet mye snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Mot Strandafjellet. Avblåst på ryggene.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I skoggrensen er snødekket allerede utsatt for god varme og har smelteriller. Dette vil nok stige litt høyere utover dagen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Fokksnøflak har begynt å stabilisere seg i det milde været. Det er fortsatt tydelige lagdelinger, men det skal nå mer til for å få brudd. Finnes i alle himmelretninger, men størst i ø og s.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mindre snø i fjellet en de siste dagenes nedbør skulle tilsi. Kraftig vind er årsaken. Over tregrensen er snødekket kraftig vindpåvirket med litt ferskere nysnø over. Rygger og kuler er avblåst og det finnes leheng med fokksnø i alle terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøflakene har varierende størrelse, hardhet og tykkelse etter hvordan de ligger i forhold til terreng og vind. Det ser ut som det er mer vindpåvirket jo høyere opp man kommer. Det ligger mest snø rett over tregrensen. Jeg fikk ikke brudd med forplantning på tester i dag, men det er flere tydelige lagdelinger og svakt lag er løsere ny snø. Det er flest heng med mindre snømengder og str 2 skred vil være mest sannsynlig, men også str 3 er mulig noen steder. Økende skredfare i morgen med kraftig regnvær i snø. Snøen er allerede utsatt for mildvær opp til ca 1000 moh og det er noe begrensede snømengder. Ingen vedvarende svake lag med noe særlig utbredelse. Dette er argumenter for at det vil holde seg seg innenfor Fg 3 i morgen. Men det blir en krevende situasjon med skredaktivitet i kjente skredbaner og bratte leområder. Mest utsatt i indre del av regionen. Forecast correct Fint varsel.

Snow Cover

60 cm in total Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Ca 20 cm nysnø over gammelt snødekke. Over tregrensen ujevnt fordelt i terrenget med tykkere fokksnølag i definerte leheng. Mildvær opp til 1000 MOH nå.

Avalanche Activity

3. Jan. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

10 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm D-M, 15 cm P-K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 45 cm 1F MF 0 mm/0 mm M 800 moh, Ø

ObsID: 173743

Romsdal / RAUMA

Snow

02.01.2019 kl. 12:13

703 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Gammelt kantkornag som svikter. Såvidt fuktet her. 0 grader i laget. Finnes der det hamle snødekket var tynt. Typisk på rygger og kuler. Over tregrensen er det i større grad dekket av bærende flak.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Skarven og skjevatn i Innfjorden. Kraftig vindpåvirket over tregrensen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Opp til ca 800 mot i Romsdalen. Vinden har tatt kraftig og det er hovedsakelig i leområder at det ligger snø her.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow from NW ↘ 100% clouds Bygevær med varierende nedbør og vind. Over tregrensen flytter snøen på seg i bygene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl Fokksnø vil finnes i alle hengretninger i terrengformasjoner som samler snø, men meste utpreget er S og Ø. Skredstørrelse 2mange steder og noen steder str 3.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kraftig vind i fjellet og stort snøfall har gitt stor pålagring og ustabile fokksnøflak. Ferske avsetninger i de fleste klassiske skredbanene i Romsdalen i dag. Gikk et skred i renna fra Olaskarstinden i løpet av formiddagen også. Fortsatt snøvær opprettholder problemet. Fokksnøflak vil gradvis stabilisere seg. Der mildværet kommer inn kan vi få en midlertidig svekkelse. Faregraden kan holde seg på 3 i morgen også i i indre del som har fått mest snø siste døgn. Forecast correct Fint varsel som beskriver situasjonen godt.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Kommet 40-50 cm nysnø siste døgn i indre del av regionen. Moderat til kraftig vindpåviket i over tregrensen.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn ut mot rygger og kuler. Gammelt kantkornlag som svikter der det gamle snødekket er tynt.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Spesielt i indre del er det kommet svært mye snø siste døgn. 40-50 cm løs snø over fuktig/våt gammel snø.

Snow Profile

20 cm F PP/DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm F FCxr 2 mm/0 mm M, 10 cm 1F MF/FCxr 0 mm/0 mm W, 20 cm P MF 0 mm/0 mm M Dette er nok spesielt der det er lite snø. Fant ikke dette laget i formasjoner som i større grad samler snø.

ObsID: 173595

Romsdal / RAUMA

Snow

02.01.2019 kl. 11:26

546 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her i skogen 40 cm nysnø (tørr på toppen og kram lengst nede) over 30 cm fuktig snø (smelteomvandlet i bunn)

Snow Cover

70 cm in total 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 173583

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.