Avalanche forecast for Ofoten Sunday 2021-05-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Complex situation with persistant weak layers. Also be careful on steep solar aspects in the afternoon.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west.
-11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from north.
-17 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

02.05.2021 kl. 23:20

994 masl

Marte (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marte

Danger Sign

Recent avalanches

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Wet

ObsID: 271008

Ofoten / Narvik

Snow

02.05.2021 kl. 16:30

760 masl

PålE (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  PålE
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  PålE

Avalanche Observation

2. May 15:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Avalanche release at 769 masl and ended at 740 masl 50 cm high and 50 m wide fracture Slab Utløst før vi kom dit av tidligere skikjører som har kjørt ut av skredet. Like mange gamle spor inn som ut av skredet. Vi søkte av skredet med skredsøker.

Incident

Ingen Snow Backcountry skiing

ObsID: 270978

Ofoten / Narvik

Snow

02.05.2021 kl. 15:15

804 masl

micke@Obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  micke@Obskorps

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø over natten

Avalanche Observation

2. May 14:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered NE-facing Avalanche release at 802 masl and ended at 747 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 100 cm high and 8 m wide fracture Steep slope Hva som er det svake laget er litt usikkert, men antar fokksnø fra de to foregående dagene. Skredtidspunkt er også noe usikkert da jeg ikke observerte skredet.

ObsID: 270970

Ofoten / Narvik

Snow

02.05.2021 kl. 15:06

784 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

2. May. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release N, NE tipper at dette skred gikk under natt til søndag når det var pågående vindtransport inn i N vendt heng (men dette er ren spekulasjon)

ObsID: 270959

Ofoten / Narvik

Snow

02.05.2021 kl. 08:48

41 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Ca. 10cm nysnø ved havnivå. Fuktig på obssted, men basert på temperaturen må man ikke høyt til fjells for at det er tørt.

Weather

Snow 0 °C Snøbyger siden lørdag kveld, mest intense nedbør siste 8 timer.

ObsID: 270898

Ofoten / Narvik

Snow

01.05.2021 kl. 13:10

598 masl

KRPE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KRPE

Snow Cover

Some snow drift Lett nedføyket spor. En time gamle.

ObsID: 270815

Ofoten / Narvik

Snow

01.05.2021 kl. 12:54

631 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  tuh@nve Comment:  Lite vått flakskred. Dessverre dårlig bildekvalitet
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Snøvær på ettermiddagen

Avalanche Observation

1. May 12:54 Wet slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Avalanche release at 454 masl and ended at 435 masl Steep slope Fikk dessverre ikke sett hva svakt lag var

Weather

100% clouds Oppholdsvær fram til ca kl 15. Skikkelig snøvær utover ettermiddagen etter det.

Snow Profile

25 cm F DF M, 1 cm P MFcr M, 3 cm 4F DF/RGxf D-M, 28 cm 1F MF M, 18 cm 4F MF W, 30 cm 1F MF M

ObsID: 270814

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

30.04.2021 kl. 12:38

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:39 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 12:39 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270705

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

30.04.2021 kl. 12:25

226 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Weather

No precipitation 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:25

ObsID: 270698

Ofoten / Narvik

Snow

30.04.2021 kl. 11:38

1002 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Vestvendt side opp mot Linken. Avblåst noen steder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Som vanlig ekstra vindpåvirket ved Skaret
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Lavt skydekke med skiftende sikt i høyden
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Gløtt av blå himmel innimellom
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Myk fokksnø opp mot Linken (sørvendt)
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Ved Skaret

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Fokksnø over tregrensa. Mest vindpåvirket snø i sør og vest (delvis avblåst i vest), men myk fokksnø også i nord. Mye løssnø i skogen. Lett snøfokk i de kraftigste vindkastene. Det har blitt dannet litt tåkerim både enkelte steder i skogen og på høyfjellet.

Weather

No precipitation -9 °C 8 m/s Temperaturmåleren ved Øvre viste 0°C. -9°C i følge værstasjonen på Linken....stor forskjell i temp

ObsID: 270708

Ofoten / Narvik

Snow

29.04.2021 kl. 18:45

511 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  I skjermede område under skoggrensen er snødekke mindre preget av vind, men fortsatt påvirket av relativt milde temperatur og er litt fuktig
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Rundt skoggrensen og oppover er det tydelig hardhetsforskjell i øverste del av snødekke, med vindpakket snø opp på løsere nysnø partikler.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Vindutsatte område som her på bilde er avblåst fra sterk V-vind.

Danger Sign

Recent snowdrift Samler seg i øst vendt leområde.

Snow Cover

Heavy snow drift 8 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøoverflate er preget av sterk vind fra V sektor og relativt mild temperatur opp til ca. 400moh. Det er lokalt dannet tykk lommer med fokksnø i østvendt leområde som har åpenbare "opp/ned" oppbygging (stiv, kram snø opp på litt løsere tørr snø).

Weather

No precipitation 0 °C 10 m/s from W → 100% clouds Torsdag har vært preget av bygevær med stor lokale forskjeller i nedbørsmengde. Nedbør har kommet som snø til havnivå. Vindstyrke har vært økende utover dagen, hovedsakelig fra V sektor med en dreining mot NV på kvelden. Null isoterm har vært på 200-400moh.

Avalanche Activity

29. Apr. During the day No avalanche activity Meget dårlig sikt!

ObsID: 270646

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

29.04.2021 kl. 14:25

226 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270592

Ofoten / Narvik

Snow

29.04.2021 kl. 13:24

995 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er pålagret fersk fokksnø i bratte leheng som trenger tid til å stabilisere seg. Gunstige temperaturer gjør at dette skjer temmelig raskt. Det er kommet mindre snø siste døgn enn antatt men pga mye løssnø tilgjengelig for vindtransport vil skredfaren være betydelig de steder hvor det de siste dager er kommet mest snø Fokksnøflak vil stabilisere seg raskt og skredfaren vil avta fra fredag

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E above 600 masl

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry 4-5 cm våt- til fuktig nysnø under tregrense. Over tregrense har nysnø kommet med vind. Pålagret i le for vestlig vind og dannet myke fokksnøflak i bratte leheng. Stedvis skare og avblåste partier. Pågår moderat vindtransport over 500 moh.

Weather

No precipitation 0 °C from W → Kraftige vindkast og snøføyke over 500 moh

Snow Profile

23 cm 4F/1F- RG D, 4 cm 4F- DFdc D Øvre del, 50 cm P-K MFpc M-W Sterk vind og snøføyke. Fikk gjort en kjapp snowpit

ObsID: 270584

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

29.04.2021 kl. 08:22

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Weather

No precipitation 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:22 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:23 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270532

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.