Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2021-02-18

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the afternoon.
-18 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-21 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

18.02.2021 kl. 16:57

967 masl

KRPE (Unknown)

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter

Tests

ECTN15@20cmQ2 Good Nedføyket nysnø. Gikk på kantkorn når jeg bendte med spaden.

ObsID: 256410

Ofoten / Narvik

Snow

18.02.2021 kl. 16:25

1004 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt fra ca. 850moh mot Ø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Rask profil fra ca. 800moh på nordsiden av Fagernesfjellet. Omtrent identisk med profil gravd på 1000moh (Linken), med ca. 10-15cm ubunden snø over mer bunden snø som ligger over et svært hardt smelt/frys-lag. I dette laget ble det funnet kantkorn, men det vurderes til svært vanskelig å påvirke.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Kantkorn som ligger i is-/smelt-fryslaget.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt fra ca. 850moh mot S (Sandviktinden, Den Sovende Dronning). Tydelig å se avblåste rygger og leheng og søkk hvor snøen har blitt lagt igjen.

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 50% clouds Kaldt, klart og fint vær på stsrten av dagen. Det kom etterhvert inn skyer og temperaturen steg noe. Helt vindstille.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Det har blåst fra flere retninger som har flyttet og påvirket snøen som kom forrige uke. En del variasjon i regionen på hvor mye og hvilken retning det har blåst.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det er fortsatt merkbart mindre snø for tiden året enn normalt. Snøoverflaten består av ca. 10cm tørr, ubunden snø på fjellet her, men det er tydelig at vinden har flyttet på en del snø i regionen. Under ca.600moh er det ingen base i snødekket og man går rett ned på bakken. Det ble observert overflaterim enkelte steder og under ca. 800moh er det en tynn (1-2mm) «snerk» etter kort mildværslomme på søndagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes markerte kantkornlag flere steder, men disse oppleves å være vanskelig å påvirke. Det er overganger i fokksnøen og nedføykete lag med bysnø og disse virker å være et mer aktuelt/lettpåvirkelig skredproblem. Det er viktig å bemerke at det er en god del variasjon i regionen. Vedvarende neste par dagene, før nytt snøfall med tildels mye vind som er varslet fra lørdag kveld/søndag av evt. kommer inn. Forecast correct

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 256397

Ofoten / Evenes / Ofoten

Snow

18.02.2021 kl. 15:14

1065 masl

Ekofisk (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ekofisk
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Ekofisk

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from SE ↖

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium E

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Blyant fast bunn på 1 meter. veldig kraftig skare 60 cm ned. Finger fast lag på 30 cm. ny skare 30 cm under dekke. Knyttneve/4finger fast øvre dekke

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Antall betydelig (3) . Når det myke toppsnøen setter seg, vil denne kunne danne flakskred. Binningen mot skare som den ligger på, er svak. Antall økt fare. Forecast correct

Tests

20@60cm Medium

15@30cm Medium

ObsID: 256630

Ofoten / Narvik

Snow

18.02.2021 kl. 14:01

846 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

12 cm F DFbk/RG 1 mm/2 mm D, 9 cm P- RG 0 mm D, 24 cm 1F/1F-P RG 0 mm D, 30 cm I MFcl D -11.7 °C @ 0 cm, -12.8 °C @ 6 cm, -10.1 °C @ 16 cm, -7.4 °C @ 26 cm, -6.3 °C @ 36 cm Svakt nøhellende skråning.

ObsID: 256377

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.02.2021 kl. 12:27

94 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Bratli (200moh) kl 12:27

ObsID: 256329

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.02.2021 kl. 10:18

masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -10 °C Beisfjordveien (0moh) kl 10:19

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 256273

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.02.2021 kl. 02:16

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 256218

Ofoten / Narvik

Snow

17.02.2021 kl. 13:17

749 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Lett snøfokk (vanskelig å se på bildet) fra ca.600moh på Bjørnfjell. Bildet tatt mot SV.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Kraftig snøfokk observert ved Haugfjell. Tatt mot S.
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bildet tatt fra toppen av Bjørnfjell mot SØ, med Vassecohkka og Riksgränsen i bildet.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Kraftig snøfokk observert over Vassejavri og tilknyttede vann. Bilde tatt mot Sø, mot Vassecohkka/Riksgränsen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bildet er tatt mot N på ca. 530moh og illustrerer godt snøfordelingen og overflaten. Det er avblåst og/eller vindherjet på rygger og høyder, med mye vindlagring i søkk og leheng. Her er snøen fra vindpakket myk, til vindpakket hard. Ubunden snø med overflaterim helt nederst.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Rask profil fra ca. 710moh i markert søkk hvor det hadde blitt lagt igjen en god del snø. På gravestedet var det ca. 10cm med 4F i toppen over et lag på ca 35cm med mellom P- og P+. Under dette et svært hardt lag (K) med fokksnø som forsetter nedover.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Blå pil markerer gravestedet.

Weather

No precipitation -17 °C 7 m/s from NE ↙ 10% clouds Klart og fint og ganske kaldt vær, med en del vind fra NØ.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det var en god del snøfokk som ble observert i dag, fra lett til kraftig. Den kraftigste snøfokken ble observert i området rundt Haugfjell/Kopparfjell. Det er dog usikkert hvor mye snø som faktisk ble transportert, da snøoverflaten både på observasjonsfjellet (Bjørnfjell) og i områdene jeg observerte rundt og på kjøreturen i dag, fremstår som ganske hardpakket og vindhjerjet de fleste steder.

No signs observed

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Snøoverflaten og snødekket er varierende, med hard, vikdpakket snø som det mest dominerende, men også helt avblåst, vindpakket mykt og ubunden snø (dette først ig fremst i søkk, markerte leheng ved foten av fjellet mot parkeringen). Det ble også observert overflaterim helt nederst og på en beskyttet flate på toppen, ellers ser det ut til at vinden har ødelagt eller forhindret utvikling av dette på fjellet ellers.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Basert på værsituasjon og snøobservasjoner, så er det fokksnø/vindpakket snø som ligger over enten kantkorn eller løs nysnø eller med overganger innad i fokksnøen, som er problematikken. Det er kjent at det flere steder er markerte kantkornlag i snødekket. Det er også løs nysnø og/eller overganger i fokksnøen i snødekket. Hvilke problem på et gitt sted som er mest aktuelt, er uklart og situasjonen må beskrives som kompleks. For det meste oppleves det som vanskelig/mindre lett å påvirke svake lag og anser det til å være moderat skredfare, men noen steder er det trolig at evt. skred kan bli store. Varsomhet og ferdsel med margin burde oppfordres. Vedvarende neste dagene. Forecast correct

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 256108

Ofoten / Narvik

Snow

17.02.2021 kl. 12:36

275 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot S.

Snow Cover

Heavy snow drift Kraftig snøfokk fra øst.

ObsID: 256069

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.02.2021 kl. 11:30

94 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Bratli (400moh) kl 11:31

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 256046

Ofoten / Narvik

Snow

17.02.2021 kl. 11:24

741 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Overflaterim

ObsID: 256041

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.02.2021 kl. 08:37

masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -10 °C Øra (0moh) kl 08:39

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 255999

Ofoten / Narvik

Snow

16.02.2021 kl. 15:28

421 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk Comment:  Veldig potent der hvor det faktisk er snø, slik som i skogen.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk Comment:  Særdeles lite snø over skoggrensen. Er like vell noen ansamlinger i søkk og leheng
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: I skoggrensen hvor det er mer snø vil det være farligere å bevege seg, især i bratt lende og mer åpne områder. Over skoggrensen er det kollaps i snødekket overalt, men er svært lite snø. Det kollapser på kantkorn nede ved bakken.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i snøen over 350 moh. Over skoggrensen er det lite snø. Vær obs i leheng, renne og fordypninger i terrenget hvor det er samlet seg snø. Mest mose over skoggrensen, lite snø generelt.

ObsID: 255920

Ofoten / Narvik

Snow

16.02.2021 kl. 13:06

877 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  Måtte jobbe litt for å finne nok snø og denne er trolig ikke representativ for forholdene ellers i regionen, iallefall ikke det som er observert fra indre deler (Gratangen).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  Kantkorn ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  LBT nr 2 gikk på nedføyka nysnø. Tenkte først det var rim, men fant tydelige krystall-armer.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from E ← Fint obsvær. Temperaturen sank igår formiddag. Om morgenen var snøen kram og det var rundt 0 grader, mens utpå ettermiddagen og kvelden sank den til -4

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl I denne profilen var laget helt ved bakken, men det ligger trolig lengre opp flere steder, i forbindelse med skarelag

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl Skredproblemet er gjeldene i områder der overliggende flak er sammenhengende. Kjenner ikke til forholdene over 800 og grunnet lite snø generelt er det vanskelig å si noe mer konkret om utsatt himmelretning

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er generelt lite snø i denne delen av regionen for årstiden og selv i høyden er det ikke sammenhengende snødekke. Mange steder ligger det et tynt lag oppå oppstikkende stein og berg. Enkelte steder kan en skiløper løse ut skred på nedføyka løs snø. Det finnes kantkorn lengre ned i snødekket, både ved bakken og i forbindelse med et skarelag. Det ventes rolige værforhold i denne delen av regionen og det ventes ikke at skredfaren vil endres. Forecast correct Det virker ikke til at nedføyka kant og overflate er tilstede i området jeg har vært i. Men av observasjoner andre steder i regionen stemmer nok varselet godt med forholdene. Har kun gått i vest og sørvendt terreng.

Snow Profile

10 cm F DF 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 46 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D -6 °C @ 75 cm, -7.1 °C @ 70 cm, -7.7 °C @ 60 cm, -7.3 °C @ 50 cm, -6.6 °C @ 40 cm, -6.3 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 10 cm, -4.7 °C @ 0 cm

Tests

LBT@80cmQ1 Søyla gikk til brudd i kantkorn ved bakken etter noen lette dask. Ved test2 isolerte jeg de øverste 35 cm og da gikk det til brudd i nedføyka nysnø/delvis nedbrutt nysnø.

ObsID: 255850

Ofoten / Narvik

Snow

16.02.2021 kl. 12:06

500 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Whumpf sound Flere drønn i skogen. Ingen drønn over skoggrensa. Oppsøkte urørt snø flere steder, men det var helt fraværende.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 10 cm løs snø med rim oppå i skogen. Opp mot skoggrensa er overflata litt vindpåvirka. Ellers dårlig såle og kvister og stein stikker opp. Ser ut til at mildværet søndag/mandag gikk opp til 500 moh. Oppover fjellet gradvis mer vindpåvirka og flakene som ble dannet under siste pålagring er i hovedsak myke opp til 800 (kjenner ikke til forholdene høyere i fjellet). Også i høyden er det en del overflaterim, men mest i skjermede formasjoner. Snødekket er fremdeles tynt og mange steder ligger stein skjult under et tynt snødekke - skiføret er best i forsenkninger som har samlet snø

ObsID: 255825

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

16.02.2021 kl. 02:57

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255719

Ofoten / Narvik

Snow

15.02.2021 kl. 20:54

743 masl

KRPE (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 255704

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.02.2021 kl. 06:51

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255562

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.02.2021 kl. 06:28

94 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 1 °C Bratli (400moh) kl 06:28

ObsID: 255560

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.