Avalanche forecast for Ofoten Monday 2021-02-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally safe avalanche conditions, but there is a persistent weak layer below wind slabs. It is generally difficult to trigger, but be careful where the wind slabs are thin/soft and easier to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-20 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-19 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2021 kl. 12:30

852 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke i område med litt over gjennomsnittlig snødybde. N vendt terreng på 850moh i kystnærstrøk.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Stor og lett gjenkjennbare krystall under skare lag.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser nord vendt terreng i kystnærstrøk. tatt på 650moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde av N og NØ vendt terreng. Tatt på ca. 550moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Sammenhengende snøfelt i nordvendt terreng. Dette bilde tatt på ca 800moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Lite snø på SSØ vendt side av Fagernesfjellet. Bilde tatt på 980moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mer snø i SSV vendt forsenkninger. Bilde tatt på 980moh

Weather

No precipitation -8 °C Mildere temperatur idag. Overskyet. Litt nedbør som snø, men ikke nok for å påvirke skredfare.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Crust Generelt lite snø for årstiden. Det finnes en ubetydelig mengde nysnø opp på skare. Gamle overflate er hardt skare eller hardt fokksnø/sastrugi. Generelt sett kan man si at overflate i kystnærstrøk er dominert av isete skare med lomme av hardt fokksnø, mens indrestrøk mot svensk grensen er dominert av hardt fokksnø med lomme av isete skare. Lengre ned i snødekket finnes det flere lag med vel utviklet kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen stor endring siden forrige observasjon. Er enig med skredfarevurdering som er publisert på varsom. Det er kommet en dryss nysnø siste døgn, men ikke nok for å påvirker skredfare på noe som helst måte. Ingen vesentlig endring i skredfare ventes under de kommende dager. Forecast correct

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Snow Profile

1 cm F PP, 9 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 2 mm/4 mm, 7 cm P MFcr/FC, 8 cm 4F FC 2 mm/4 mm, 36 cm P MFpc/FC

ObsID: 253024

Ofoten / Narvik

Snow

30.01.2021 kl. 14:30

1426 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke som er under påkjenning av kulde: på dette sted bestå snødekke av en blanding av gamle MFpc og FC.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette bilde av skisporet sier litt om hvor hardt overflate generelt er.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nuorjjovárri (1660 og 1577moh) sett fra nord.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Hardt fokksnø og sastrugi er dominant overflate form.

Weather

No precipitation 17 °C 2 m/s Kaldt oppholdsvær.

Danger Sign

No signs observed En ny tur på 2mil idag. Ingen drønn eller andre faretegn observert.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Samme snøforholdene som ble observert i går. Mye hardt fokksnø og sastrugi, enkelte steder skare som er delvis oppspist av kulde og omvandlet til kantkorn. . . . Litt overraskett at vi ikke så noe overflaterim på dagens tur.

Avalanche Activity

30. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 252686

Ofoten / Narvik

Snow

30.01.2021 kl. 13:14

1345 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Tatt mot N
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Tatt på NV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Tatt mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Tatt mot S

Weather

1 m/s

Snow Cover

ObsID: 252620

Ofoten / Narvik

Snow

29.01.2021 kl. 12:00

1461 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det lite snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K), de gamle spor som vises på bildet er troligvis fra 11.02.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K).
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  2cm Ps på bre 1600moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Litt mykere på sørvendt toppheng på Storsteinsfjellet.

Weather

No precipitation -17 °C Kaldt. Oppholdsvær. Lite vind ned i dalen (1-2m/s), men sterk vind fra vest på toppen av Storsteinsfjellet.

Danger Sign

No signs observed Tur på 2mil her i indrestrøk, ingen drønn eller skyttende sprekker observert.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Generelt lite snø for årstiden, men betraktelig mer her rundt Storsteinsfjellet enn ute ved fjorden. Det snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K), vi brukte skarejern ca. 75% av tiden. . . . . Sør vendt topp heng på Storsteinsfjellet var mykere, her var overflate for det mest kantkorn (2-4mm), men små lommer med meget tynn (3-5cm) myk fokksnø flak (delvis oppspist av kuldeog omvandlet til kantkorn)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Jeg repeterer og understreker skredfare vurdering fra onsdag. Overflate er generelt meget hardt vindpakket og det skal generelt mye til for å påvirke det svaklag. De (meget) få steder hvor flak er lett å løse ut forventes det generelt str.1 skred, ellers er str. 2 generelt vanskelig å løse ut basert på min egen observasjon de siste dagene. Forecast too high

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Greit oversikt over mange skredbane.

ObsID: 252510

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.