Avalanche forecast for Ofoten Sunday 2020-05-31

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging due to high temperatures. Be sure you have enough knowledge and experience before travelling in steep terrain. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-1 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze from south.
4 °C to 9 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

31.05.2020 kl. 21:29

1221 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps

Avalanche Observation

31. May 20:30 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released N-facing Avalanche release at 1137 masl and ended at 863 masl Steep slope Fikk tilsendt bilde. Uklar eksakt når det gikk.

ObsID: 237753

Ofoten / Narvik

Snow

31.05.2020 kl. 14:30

649 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE Comment:  Tatt mot sv. Vargfjordtiden og Langvågtuva

Avalanche Activity

31. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 600 masl Ser bare fjellet fra lavlandet og har markert alle himmelretninger da jeg tipper det er samme tendensen rundt om. Ser flere skred som har gått idag itillegg til noen gamle - bla et skavelbrudd som har utløst flakskred.

ObsID: 237637

Ofoten / Narvik

Snow

31.05.2020 kl. 14:15

833 masl

Elise@MET (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Elise@MET Comment:  Ser bort på Steintuva. Gikk i skyggesida.

Weather

No precipitation 4 m/s from W → 30% clouds God temperatur hele dagen

Danger Sign

Quick temperature change Område: Fylket/varslingsregion

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye naturlig utløste små våte løssnøskred. Har hørt det buldre godt i fjellet videre iløpet av dagen, men ikke klart å se hvor skred har gått.

Avalanche Activity

31. May. 12-18 Loose wet avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release

ObsID: 237663

Ofoten / Narvik

Snow

30.05.2020 kl. 13:20

868 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser FCxr 5mm, 90cm fra overflate. (Beklager dårlig bilde kvalitet- vanskelig å fange før det smelte)
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  5cm våt nysnø. Bilde tatt på 1050moh
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 700 masl Wet loose snow Wet

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from S ↑ 25% clouds Mildt! Igår ca. 10mm nedbør, som snø ovenfor ca. 700-800 moh. Lav skydekke/ tåke, men oppholdsvær ovenfor skydekke.

Danger Sign

Much water in the snow

Recent avalanches Skavlbrudd og fersk naturlig utløste skred ovenfor ca. 700moh (nysnø grensen på fredag)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Grenseland mellom FG2-3. Hoved skredproblem er relatert til nysnø fra torsdag/fredag som nå blir utsatt for varm lufttemp og sterk solinnstråling. Det blir nok å gå noen våteflak skred under de nærmeste dagene. Men jeg tror vi er nok forbi den aller verste perioden. Varm vær og fravær av nattefrost har nå pågått i cirka 10dager, og det er dermed ettarblert dreneringskanaler i snødekke og det er blitt mer og mer homogent med tidligere observert skarelagene nå smelteomvandlet. Det ble observert litt kantkorn nær bakken som er i ferd med å bli fullstendig smelteomvandlet. Varm temperaturer og sterk solinnstråling på søndag og mandag betyr at våte løssnøskred og flak er fortsatt mulig. Men fare blir å minke etterhvert når snødekke blir fullstendig homegent.

Tests

ECTX

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Dette problem kan være tilstede i lavere liggende område også, men er mest fremtredende >700moh hvor det har kommet litt nysnø under de siste 2 dager som nå blir varmet opp for første gang.

Snow Profile

9 cm F MF W, 66 cm 4F/4F-1F MF W, 6 cm 4F-1F MF V, 4 cm 4F FCxr/MF W, 10 cm K IFbi 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 95 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

30. May. During the day Cornice Few (2-5). Spontaneous release Et par skavlbrudd observert fra avstand

30. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 700 masl Observert skred aktivitet var i nord vendt terreng. Men problem er nok tilstede i alle himmelretninger.

ObsID: 237512

Ofoten / Narvik

Snow

28.05.2020 kl. 18:53

1120 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Nysnø, opptil ca. 5-6cm. Bildet er tatt på nordsiden av Fagernesfjellet på ca. 850moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bærende skare med litt fuktig nysnø over. Bildet tatt på ca. 980moh i nordvendt side.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Litt nysnø over våt, grovkornet snø. Det har begynt å smelte godt i lavlandet og under ca. 200moh er det ikke sammenhengende snø lenger flere steder, men fortsatt mye snø i fjellet.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Høyere temperaturer og nedbør har gitt problematikk rundt våte løssnøskred, ustabile skavler og glideskred. Siste døgns nedbør har kommet som snø fra ca. 700moh og opp med vind fra sør-sørvest. Observert i dag er at vinden har flyttet denne snøen over i leheng, men at det til mitt observerte toppunkt (ca. 1100moh) er snakk om relativt beskjedne snømengder som er fuktig til våt og som binder godt til gammel snøoverflate. Det er mulig at det har kommet mer og tørrere snø som har blitt mer påvirket (flyttet og flaket) i høyereliggende fjell og områder. Mye nedbør (regn i lavlandet, snø i høyden) og fortsatt relativt kraftig vind fra sørvest neste døgn, gir økt fare for våte løssnøskred og glideskred, men også for flakskred (fokksnø) i de høyeste fjellområdene i regionen.

Notes

Dårlig sikt over 700moh gav redusert mulighet til vurderinger av nysnøfordeling etc. i større områder.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Wet loose snow Wet Våt, grovkornet snø gjennom hele snødekket opptil i alle fall 600moh. Over 700moh var det kommet nysnø, men ikke mye (maks ca. 5-6cm) og den er fuktig til våt og binder godt gammel snøovetflate. Det har blåst en del fra sør-sørvest og i disse himmelretningene er det lite nysnø og snøovetflsten over ca. 900moh består av bærende skare i all hovedsak i disse himmelreningene. I nord og øst er det altså noe nysnø ned til ca. 700moh, men turen i dag gikk ikke høyere enn 1100moh, og det er mulig at det er mer og tørrere snø i høyereliggende fjell og fjellområder som kan bli mer påvirket av vinden og gi fokksnøproblematikk.

Weather

Rain -1.5 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Lavt skydekke, ned til ca. 700moh. En del vind i høyden fra sør-sørvest. Litt nedbør, som regn i lavlandet og sludd over ca. 700moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet nysnø i høyden (over ca. 700moh) som blir transportert med vinden fra vest. På observasjonsturen er det observert relativt beskjedne mengder nysø, maks ca 5-6cm, men det er godt mulig at det ligger mer snø i høyereliggende fjell (turen i dag gikk opp til ca. 1100moh).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Unknown N, NE, E, NW above 1100 masl Det er noe usikkerhet knyttet til dette, da det baserer seg noe på en ikke direkte observert situasjon og er avhengig av at det har snødd mer i høyden i dag/siste døgn enn observert ved selvsyn i dag.

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 100 masl

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Snow Profile

7 cm K MFcr M, 3 cm 4F MF 3 mm W, 2 cm I MFcr M, 54 cm 4F MF 3 mm W, 5 cm 1F RGxf 4 mm M-W Tatt i sørvendt helning på ca. 1100moh.

Avalanche Activity

28. May. During the day No avalanche activity

ObsID: 237301

Ofoten / Narvik

Snow

28.05.2020 kl. 15:56

781 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Nysnø. Ca. 2-3cm og våt.

ObsID: 237283

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.