Avalanche forecast for Ofoten Saturday 2020-05-23

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid steep sun exposed terrain. Large naturally released avalanches are likely due to warm temperatures well into the high alpine.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Likely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-4 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1900 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast.
-1 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

23.05.2020 kl. 15:15

13 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø som ligger på vann er fra skred som gikk i den åpenbare skredbane i venstre halvdelen av bilde

Avalanche Observation

23. May 12:46 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 783 masl and ended at 13 masl Steep slope Observert fra avstand. Gikk mens vi var på tur.

ObsID: 236699

Ofoten / Narvik

Snow

23.05.2020 kl. 13:10

1523 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bruddkant (med staver for referanse)
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Observation

23. May 13:10 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing Avalanche release at 1506 masl and ended at 1499 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 40 m wide fracture Lee side Liten leheng som ikke vises på bratthetskart. Str.1,5 hardt flak. . . Bruddkant høyde varierte fra 15-60cm Utløst av skikjører som kjørte av flak og var uskadd. Svaklag var tørr DF, 4F- i hardhet. Selve flak var fuktig, 1F RG.

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 236698

Ofoten / Narvik

Snow

23.05.2020 kl. 12:00

1518 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm

Danger Sign

Weather

No precipitation 19 m/s from SE ↖ 20% clouds Sterk vind fra sørøst. Veldig mildt (temperatur ikke målt, men kjennes som plussgrader).

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Other Moist Snødekke råtten og smelteomvandlet opp til ca.1000moh. Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm (men det er bare de øverste desimeter som er fuktig- gammel snødekke er fortsatt tørr).

ObsID: 236696

Ofoten / Meraftestinden

Snow

22.05.2020 kl. 23:00

1128 masl

PeterSchön@obskorps (****)

Weather

3 °C 18 m/s from S ↑ 3 deg @1348m kl. 23:20

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 215 masl Other 200 - 400m (NØ asp): breakable crust. 400m - ca. 600 m (N asp): Supportive crust. Over 600 m (N asp): dry, windpacked snow. Hard MFc on solar asp. over 1200 m noted. Surface freezing despite positive temperatures due to clear sky and radiation cooling.

ObsID: 236650

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 21:13

229 masl

PeterSchön@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  PeterSchön@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  PeterSchön@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  PeterSchön@obskorps

Avalanche Activity

23. May. During the day Glide avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release S

ObsID: 236608

Ofoten / Gagnesaksla

Snow

22.05.2020 kl. 20:50

774 masl

PeterSchön@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

22. May. 18-24 Glide avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E

ObsID: 236645

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 17:56

734 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hvitblikk Comment:  Bruddkant kan sees i skyggen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hvitblikk Comment:  Øverste bruddkant er under øverste klippe. Usikker om alle brudkantene er fra samme skredet. Øverste raset har løsnet fra svaberget en plass. Men har en tynnere bruddkant ennå lengre opp som kan ha forårsaket at det også har løsnet i andre lag lenger ned. Tynn bruddkant helt øverst. Forutenom der det har løsnet helt ned til berget. Tørt flakskred. Tatt med seg store deler v snøen lenger ned. Strl 3-4 naturlig utløst. Det vedvarende svakelaget? Øverste skredet løsnet på ca 750. Tør snø i samme eksponering ned til 600.
ObsID: 236603

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 12:40

674 masl

Bergbjørn (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Bergbjørn

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange sigesprekker ned på svaberg

Weather

7 °C Pent vær, kjølig bris

Snow Cover

Snow line at 200 masl Crust Wet

Avalanche Observation

22. May 10:00 Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Slab

Avalanche Activity

22. May. During the day Wet slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. NE, E. Above 400 masl

ObsID: 236565

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 10:00

623 masl

KRPE (Unknown)

Avalanche Observation

21. May 14:00 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released Avalanche release at 931 masl and ended at 651 masl Steep slope Observerte dette fra andre siden av dalen. Flakskred i sydvendt aspekt. Gikk nok i går.

ObsID: 236599

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 15:36

1326 masl

JL (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  JL
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  JL
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  JL

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn i snødekket ved belastning av to personar utan avstand. Rask håndprofil viste svakt lag av kantkorn under tynt skarelag ca 20 cm ned i snødekket.

ObsID: 236453

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 15:33

281 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps

Avalanche Activity

21. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1100 masl Spesielt mye skredaktivitet i sør vendt helning.

ObsID: 236610

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 15:23

354 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skiløperutløst overflateskred. Øverste 10 cm er søkkvåt. Ellers mye våte skred i fjellsidene

Much water in the snow

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Very easy to trigger 1 - Small SE, S, SW below 600 masl Utglidninger i overflata, men skredene ble ikke store (str1). Sakte utglidning grunnet relativt slakt terreng. I brattere sider ville skredene blitt større. Over skoggrensa var overflata tørrere og fastere.

ObsID: 236449

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 13:40

819 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Observation

21. May 06:23 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released N-facing Avalanche release at 845 masl and ended at 802 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 160 cm high and 120 m wide fracture Steep slope Relativt ferske str. 2,5. Skredmassene er fortsatt veldig myk. Tipper det gikk inatt/ tidlig imorgen. Så bare kjapp på bruddkant- virker som det gikk på FC opp på MFcr (samme lag observert 11.05 på Fagernesfjellet..? Det tror jeg nok). Brudd kant variert i høyde mellom ca. 100cm høyst oppe til ca. 200cm på sidene. . . Utløsning årsaken var muligens skavl brudd eller snø smeltet fra overliggende svaberg området.

Avalanche Activity

17. May. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release N, NE, NW. Above 700 masl En til str.2,5 flak. Også ganske tykk (1-2m). Gikk for noen dager siden (nysnø ligger opp på skredmassene). Ca. 150m bred.

ObsID: 236443

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 13:21

1627 masl

tuh@nve (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Tørrsnø i nordvendt område, ca 1000 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Fortsatt nok snø til alle
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  På obssted (1628 moh). Øverste 1 cm er lett fuktig pga solinnstråling. Tørrsnø under.

Weather

No precipitation 4 m/s 30% clouds Sol og ganske vindstille hele dagen.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Er stort sett tørrsnø over tregrensa, men litt fuktig snø i soleksponert terreng (blir sikkert mer vann i snøen utover ettermiddagen).

Avalanche Activity

21. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW En god del våte løssnøskred str 1-2. Vanskelig å anslå når de har gått.

21. May. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, NW. Above 1000 masl Flere tørre løssnøskred i skjermet nordvendt brattheng. Så ganske ferske ut og skredmassene var fortsatt helt myke.

ObsID: 236486

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 12:29

1213 masl

tuh@nve (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Tørr løssnø på obspunkt (NV 1220 moh.)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Mye overflaterim på fjellet nå, men stort sett myk snø under på dagens tur.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Det ble i nordvendt terreng på 900 moh observert nedføyka lag med kantkorn på skarelag (ca 15 cm fra overflaten). Når man gikk spor over spor ble det litt små flak, men det overliggende flaket var for tynt og mykt til at det hadde særlig evne til bruddforplantning akkurat her. Er sannsynlig at det er et reelt problem andre steder.

ObsID: 236485

Ofoten / Narvik

Snow

21.05.2020 kl. 11:22

724 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Et par str.2flak. i både S og NV vendt heng. Ca. 1000moh. Basert på mengde nysnø opp på skredmassene, tipper jeg det gikk under forrige helgen.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Et par str.2flak. i både S og NV vendt heng. Ca. 1000moh. Basert på mengde nysnø opp på skredmassene, tipper jeg det gikk under forrige helgen.

Weather

No precipitation 1 m/s 10% clouds Oppholdsvær. Vindstille.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Overflate tørr fra ca. 500moh. Her er det 5cm tørr snø, jevnt fordelt (fra mandag), opp på bærende skare

Avalanche Activity

17. May. During the day Dry slab avalanche Few (2-5) Et par str.2flak. i både S og NV vendt heng. Ca. 1000moh. Basert på mengde nysnø opp på skredmassene, tipper jeg det gikk under forrige helgen.

ObsID: 236424

Ofoten / Narvik

Snow

20.05.2020 kl. 17:18

572 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hallvard@SkredAS

Avalanche Activity

20. May. 18-24 Glide avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Ganske tydelig skred som har gått på bakken. Ukjent når, men kanskje siste 24t? Har ikke koll på snødekket her, men tenker det er interessant at det har gått på bakken. Kan ha vært vått flakskred også, ser ikke gjenværende glidesprekker.

ObsID: 236349

Ofoten / Narvik

Snow

20.05.2020 kl. 14:28

293 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps

Weather

Rain 1 °C Begynner å kommer regn nå på ettermiddagen. Temperatur virker å variere mye- faktisk litt kaldere her enn det var lengre inn mot svenskegrensen.

ObsID: 236337

Ofoten / Narvik

Snow

20.05.2020 kl. 13:00

749 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Et par str.1 våte løssnø skred observert fra veien
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser sør vendt terreng på 400-700moh i indre strøk- fortsatt mye snø igjen. Men det begynner å bli tegn til vår.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Et par str.1 våte løssnø skred observert fra veien. Gjelde hovedsakelig i lavlandet (<600moh)

Weather

No precipitation 1 °C 0 m/s 100% clouds Mildt, vindstille og overskyet

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Snow line at 100 masl Other Moist 10cm fuktig nysnø fra mandag opp på MFcr. Gamle snødekke er smelteomvandlet på obssted.

Tests

ECTX

CTH23@22cmQ3

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Grenseland mellom FG1 og FG2 i dag. . . . Snødekke begynne å bli preget av mildvær, noe som ikke er så rart når man ser på kalender. Dagens obstur gikk bare til 750moh, i indrestrøk, og det ble ikke observert noe skredproblem relatert til kaldsnø (dvs. fokksnø problemen eller vedvarende svaklag som SH eller FC nære MFcr). Man må nok høyere til fjells for å finne disse problemene. Det er fortsatt en del usikkerhet tilknyttet utbredelsen av de vedvarende svaklag, men troligvis er det bare få heng i svært begrenset område- nemlig høyt til fjells i indrestrøk. Der hvor det blir nattefrost etter høy dag temperaturer forventes det litt stabilisering av snødekke. Til helgen vil fravær av nattefrost høyt til fjells trolig medføre en reelt økning av skredfare. Forecast correct

Avalanche Activity

20. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 700 masl Et par str.1 våte løssnø skred observert fra veien.

Snow Profile

10 cm 4F DF M, 3 cm K MFcr, 13 cm 4F- MF, 28 cm 4F+ MF M-W, 10 cm 1F MF, 9 cm K MFcr, 45 cm 1F+ MFpc 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0.5 °C @ 20 cm, -0.6 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.9 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 70 cm, -0.7 °C @ 80 cm, -0.6 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 236336

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.