Avalanche forecast for Ofoten Saturday 2019-02-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be a persistent weak layer beneath the wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the evening.
-17 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to strong gale from the southeast during the afternoon.
-18 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2019 kl. 14:24

382 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Surface hoar Overslt

ObsID: 178717

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2019 kl. 14:03

420 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

0 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Kraftig vind igår og inatt har flyttet rundt på den fine løse snøen som dekte over fokksnø og skare. Stedvis er nå skaren blottlagt og overflata er generelt vindpåvirket i varierende grad - over skoggrensa. På bildet vises også et gammelt skred, str 2 i brattheng - østvendt. Skredet gikk trolig i forbindelse med vindøkningen forrige uke.

ObsID: 178714

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2019 kl. 13:06

746 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Litt mykere fersk fokksnø. Ca 500moh mot V.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Hard fokksnø. Tatt på 700moh mot V.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Lett til moderat snøfokk. Tatt på 760moh mot S.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt fra 760moh på Bjørnfjell, Narvik kommune mot S-Sø

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry Det har blåst mye fra øst her siste tiden og blåste rundt kuling i dag. Det finnes her noe ubunden snø tilgjengelig for transport og i veldig markerte søkk og heng ble det observert oppsamling av fersk fokksnø. Det er dog begrenset med snø tilgjengelig og i høyden så det ut til at det for det meste diffunderte/blåste vekk. Ellers lik fordeling som observert på Vassdalsfjellet i går, med hard fokksnø, vindskavler og fremblåste skare med kantkorn under.

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, W, NW above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Grunnet vinden vil det kunne være en del variasjon i regionen, men trolig dominerer hard fokksnø som er vanskelig å påvirke, men som kan gi tildels store skred. Vil trolig holde seg likt hvis varslet vær holder. Forecast correct

Weather

No precipitation -21 °C 12 m/s from NE ↙ 60% clouds

Avalanche Activity

1. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 178705

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

01.02.2019 kl. 12:37

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder temperatur . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene og snømengder .

Weather

No precipitation -5 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 12:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 178697

Ofoten / Narvik

Snow

31.01.2019 kl. 16:30

611 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Vassdalsfjellet 550moh. Fremblåst skare, Vindskavler og fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Bilde av nesten utfrosset skare med kantkornet snø under.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Vassdalsfjellet 550moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Over 1m met knivhard fokksnø på ca. 600moh på Vassdalsfjellet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Tatt fra 600moh på Vassdalsfjellet mot Kopparfjell og Storebalak
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Bilde av Loapmi og Vassdalsfjellet. Tatt fra 600moh.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL Comment:  Profil tatt på ca. 500moh i vestvendt markert heng på Vassdalsfjellet.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er en del variasjon i snødekket. Over tregrensa dominerer hard fokksnø med en del markerte vindskavler, men det er også flere steder blåst vekk ned til skarelag fra begynnelsen av januar. Dette skarelaget er ganske utfrosset og bryter lett. Under dette er det kantkornet og løs snø. I skogen (muligens også i søkk over tregrensa, men ikke observert) en del ubunden løssnø over disse lagene fra snøfall på mandag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har blåst mye den siste tiden og vinden har forårsaket fladanning med sjiktoverganger og som ligger over skarelag med kantkorn under. For det meste må det nok stor tilleggsbelastning for å løse ut skred, men disse kan bli av et visst omfang hvis de løsner. Varslet vær tilser en vedvarende situasjon. Forecast correct

Weather

No precipitation -5 °C 7 m/s from NE ↙ 30% clouds Inversjon. Ca. -15 nede i dalen.

Avalanche Activity

31. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

35 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F RG/FCso 1 mm/2 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 8 cm P MF/FCso 2 mm/3 mm D, 2 cm 1F FC 3 mm/0 mm D, 6 cm P MF/FCso 2 mm/3 mm D, 10 cm 1F FC/RG 3 mm/1 mm D, 15 cm P RG/FCso 1 mm/2 mm D -12.4 °C @ 10 cm, -12.7 °C @ 20 cm, -11.5 °C @ 30 cm, -7.4 °C @ 40 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -3.2 °C @ 70 cm

ObsID: 178595

Ofoten / Narvik

Snow

31.01.2019 kl. 10:30

338 masl

Abonden (*)

Avalanche Observation

27. Jan 00:00 Unknown 1 - Small N-facing Lee side Forrahågen i Norddalen. Årvisst skred, går ofte flere ganger hver vinter. Går stort sett etter perioder med mye snø og sørøstlig sterk vind. Skredet har stoppet på veien. Ca. 50 - 60 kubikkmeter snø på veien. Ved større skred går det langt over veien, ca. 100 -150 meter forbi veien.

Incident

Skredet kan ta kraftlinja ved store skred. Statkraft har sikker rassikringstrase forbi dette og flere skredrenner i nedre del av Nordalen. Snow Did not affect anything Snowmobile

ObsID: 178598

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

30.01.2019 kl. 12:40

39 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og se i fjellside, men vanskelig og bedømme fra vei pga mye vegetasjon, spesielt i strætelia . Uforandret skredfare neste døgn.

Weather

No precipitation -9 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:40 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 178375

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.