Avalanche forecast for Nord-Troms Tuesday 2021-02-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Conditions are challenging. Avalanche problem is present where it is interesting to ski. A persistent buried weak layer can be triggered by a skier. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-15 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.02.2021 kl. 21:32

54 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 253059

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

31.01.2021 kl. 10:36

406 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Sørvendt side Sorbmegaisa 4-900 moh

Avalanche Danger Assessment

1 Low I store deler av regionen bortsett fra grensetraktene mot Vest-Finnmark region er det stort sett hard skare og et svært tynt snødekke. Selv med stor utbredelse av kantkorn under skare, er det kun i svært få isolerte steder at det ligger sammenhengende flak over dette laget. Det er heller ikke kommet nok snø det siste døgnet som skulle tilsi en høyere faregrad Skredfaren i dag er vurdert ut i fra observasjoner i Kåfjord, men gårdagens observasjon viser at det er mer snø ved Kvænangsfjellet Må tilførsel av snø for at skredfaren skal øke

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

50 cm in total 3 cm new snow Snow line at 150 masl. Layered snow begins at 300 masl Komplekst snødekke. Mellom 300-500 moh stedvis tynne og godt sintret fokksnøflak (3-5 cm og blyanthard) med et tynt lag av små kantkorn under. Utbredelsen av dette er usikker men kun observert i vestvente isolerte områder. I høyden er det hardt, enten glatt skare eller i vestvendte heng knivhard godt sinteret fokksnø. Men også stor utbredelse av det tynne islaget (1 cm) med godt utviklet kantkorn under. Svært lite snø. Stormen "Frank" har også gjort at det er ennå flere partier hvor snøen er blåst bort. Over 600- høyeste topp ca 3 cm nysnø, 1 cm fra havnivå og opp til tregrensa.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW above 500 masl

Snow Profile

4 cm P-K RGwp, 3 cm F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 7 cm 4F/F+ FC 3 mm, 45 cm K MFpc

ObsID: 252790

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

31.01.2021 kl. 10:13

255 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

1 cm new snow Dry Godt utviklet kantkorn under tynt skarelag fra denne høyde

ObsID: 252787

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

30.01.2021 kl. 16:53

401 masl

StigR@Obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  StigR@Obskorps

Weather

No precipitation -12 °C 70% clouds

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Stedvis overflate rim under utvikling.

ObsID: 252694

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

30.01.2021 kl. 16:38

327 masl

StigR@Obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  StigR@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  StigR@Obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 70% clouds

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry Lite sne. Mye bare rabber. I lo ligger stedvis myk fokksne og andre steder hard fokksne. Lfer er tynt og det er utpreget kantkorn under.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, SW, W, NW

ObsID: 252693

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

30.01.2021 kl. 11:39

540 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Brudd over skare i sjiktovergang

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mer snø i denne delen av regionen (i grense mot Finnmark) samt pågående vindtransport av snø med vind fra øst gjør at skredfaren totalt vurderes til moderat. Skredproblem knyttet både til svakt lag i fokksnøen, samt kantkorn under tynn skarelag. Usikkerhet hvorvidt kantkornproblematikken er så potent da tester viser at det er moderat til god stabilitet. Ellers i regionen er det for lite snø til at skredfaren kan vurderes til lav.

Weather

No precipitation -7 °C 50% clouds Tilskyet i fjellene i ytre deler av Kåfjord, men kan også se lengre sør hvor det er skyfritt

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

Snow line at 150 masl. Layered snow begins at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry Mer snø i denne delen av regionen, dvs Kvænangsfjellet og grense mot finnmark. Fersk fokksnøflak i le for østlig vind i høyde mellom 300 - 600 moh, og litt løssnø tilgjengelig i isolerte områder. Men lite snø og ellers mye skare og avblåste partier.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium W, NW above 400 masl

Snow Profile

10 cm 1F RG, 5 cm F-4F DF, 1 cm K MFcr, 7 cm 4F FC, 30 cm P MFpc/FC Vestvendt heng. Representativt for snødekket i dette området av regionen

ObsID: 252595

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

30.01.2021 kl. 10:49

336 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

Snow -9 °C from E ← 50% clouds Sol ogklarvær men fra kvænangsfjellet kommer det inn litt snøbyger med vind fra øst. Ikkenoe som legger seg

Snow Profile

ObsID: 252578

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.