Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2021-12-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5-6 mm precipitation.
Precipitation as snow.
Moderate gale from northeast.
-21 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Strong breeze from east.
-17 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

02.12.2021 kl. 14:50

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 279001

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

01.12.2021 kl. 23:52

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

1. Dec 23:50 Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 743 masl and ended at 293 masl Steep slope @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 53 sekunder.

ObsID: 278855

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

01.12.2021 kl. 10:01

8 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 278760

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

01.12.2021 kl. 10:01

20 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn.

Weather

Snow -10 °C Holmbuktura (1200moh) kl 10:01

ObsID: 278761

Lyngen / Lyngen

Snow

29.11.2021 kl. 13:05

455 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Patrik@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Patrik@ObsKorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes et skarlag omtrent mitt i den tynne snøpakken som ble dannet 17 november, 4 dager føre siste større snøfall. Mildværet er beregnet å ha gått opp mot 1100-1200 m. Det er knyttet usikkerhet til hvor stabilt det er kring dette skarlag grunnet få observasjoner men opplevde ganske ok forhold på denne første tur på en stund. Tynt snødekke men som vanligt "nok" snø i noen av de store lehengen over 800 denne tid på året. Tynt og løst snødekke under ca 200 har dårlig bærighet for ski. I tynnere områder går omvandlingen nå raskt i det kalle været. Utbredelsen av rim finnes over tregrense på noen plasser. Her ble det observert nær rygg på 500 m.

Weather

No precipitation 3 m/s from S ↑

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry SnØhistorikk: Over tregrense har marken vært dekket siden 17 oktober. 17 november ble det dannet et skarelag opp mot ca 1200 m. 21/11 kom et større snøfall ca 40 cm og 10 cm til den 24e. særlig på tynnere plasser er omvandlingen til kantkorn igang etter store temperaturgradienter de siste dager. Det er fortsatt ganske tynt snødekke og fordelt normalt i terrenget.

Tests

LBT I tykk snö. Forsert q3 brudd over skare.

Avalanche Activity

29. Nov. During the day No avalanche activity

Snow Profile

0.5 cm F SH 6 mm D, 33 cm 4F DF D, 1 cm F FC 1 mm D, 6 cm P MFcr D, 8 cm 1F RG 1 mm D -12 °C @ 0 cm, -9.5 °C @ 15 cm, -6 °C @ 33 cm, -3.5 °C @ 41 cm, -1.5 °C @ 47 cm

ObsID: 278553

Lyngen / Lyngen

Snow

29.11.2021 kl. 11:59

581 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Lite snø, men er skiføre* til bilen *jeg hadde ærligtalt ventet kanskje et snøfall til før jeg hadde tatt turen til denne delen av lyngen da snødekke er tynt og det var heller ikke spesielt bra skiføre i høyden.
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Dette er en sv mine første turer så jeg har ikke mye annet å referere til, men jeg vil tror at det er stor utbredelse av kankorn utvikling i regionen. Men vinden er kanskje det som skaper varisoin i flakk størrelse og hardhet intill et ny snøfall kommer.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Så snødriv i høyden når jeg kjørte fra Tromsø til lyngen i dag tidlig. Mest på fjelltoppene på sørsiden av Breivikeidet og Ranfjorden. Blåser fra sørvest i høyden. Har ikk bilde pga av mørketida

Avalanche Danger Assessment

1 Low Nb, jeg har ikke vært mye hjemme i det siste og denne vurdering er basert kun på observasjoner fra denne turen. Det er lag av kantkorn over et skarelag med et mykt flak over men Per nå har jeg ikke observert noe som gjør at jeg forventer noe skred aktivitet intill vi får mere nedbør eller vindtransport. Ugunstig oppbygning med kk over skarelag og en del overflate kankorn under utvikling. Forventer en del skred aktivitet ved neste snøfall om vi ikke får en mildværsperiode før da Er ikke varslet faregrad så jeg har ingen kommer

Weather

No precipitation -7 °C 8 m/s from SW ↗ 10% clouds Fint vær, men kaldt. Sur bris fra sørvest i høyden men.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Generelt tynt snødekke Fra havet til 300 meter er det ca 20-40cm 4F - 1F Gammel nysnø som er på vei mot Overflate kantkorn der vinden har ikke tatt. Fra 300 meter og oppover har vinden påvirket snøoverflaten men fremdeles ikke så dypt snødekke. Høyere tilfjells er det et 30cm flak som ligger oppå et skarepakke fra tidligere snøfall. I overgangen her er det et kantkornlaget som utvikles. Jeg oppdaget ingen instabilitet på dette laget på denne turen. Lite vindtransport til tross for survind, god binding i øverste del av snødekke. Kaldetempersturer preger snødekke på hele fjellet med utvikling av overflate kantkorn i alle høyder.

Tests

ECTN12@30cmQ2 Good Ingen brudd forplanting nå men er et lite og mykk flak. Tror dette laget kan bli skummelt fremover om KK utvikles mere og den får mere pålagring.

LBT@30cmQ2 Kantkorn utvikling i overgangen til skarelag

Avalanche Activity

29. Nov. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm P RG, 1 cm 4F PPgp, 28 cm 1F/P RG/RGxf D, 1 cm 4F FC 1 mm D Hele laget, 8 cm K MF, 0.5 cm 4F FC 1 mm, 40 cm K-I MF -8.6 °C @ 0 cm, -10.4 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm Jeg gravde ikke gjennom den isharde gamle skare laget til bakken. Men snødybden er 80cm

ObsID: 278556

Lyngen / Tromsø

Snow

29.11.2021 kl. 11:33

729 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met Comment:  Snøfokk langs bakken
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met Comment:  Avblåst på rygger
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met Comment:  Snøfordeling sørvendt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 400 masl Mitt inntrykk i dag var at det var bare dagsferske fokksnøflak som sprakk opp, og at det var nedføyket nysnø som var mest utbredt under denne, men det er gjerne blandet med litt små kantkorn. Enkelte steder kan det være mer/større kant under fokksnøflak, så vankselig å utelukke at det kan være mulig å løse ut hvertrall str.2 skred enkelte steder.

Danger Sign

Recent snowdrift Den løse snøen ble flyttet på av vind i dag, og man kunne se snøføyk ut fra de høyeste toppene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er generelt tynt, men i høyden ligger det varierende mengder gammel snø i søkk/leområder ol. Denne er smelteomvandlet, hard og stabil med bærende skare på toppen. Der gammelsnøen er tynn, der den i ferd med å bli porøs og omdannes til kantkorn. Skredproblemet ligger i den nyeste snøen på toppen som har blitt flyttet på av sørlig vind og ligger ujevnt fordelt. Løssnøen som har ligger en stund er omdannet til små kantkorn, mens det kom ca 5cm nysnø søndag. Ferske fokksnøflak er generelt små og der den sprakk opp lå den hovedsakelig på nedføyket nysnø blandet med litt små kantkorn. Der det ligger løs snø som ikke er pakket av vinden er det mye kantkorn i nærheten av snøoverflaten, så ved evt nye snøfall vil det kunne bli nedsnødd/nedføyket kantkorn en del steder. På dagens tur fant jeg kun fokksnøflak som kunne blir str.1 så der ville jeg satt FG1, men generelt for området så vil jeg anslå at det er mulig med str.2-skred i få heng.

Weather

No precipitation from S ↑

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry I skogen 15-20cm løs snø (små kantkorn+nysnø) rett på bakken, fra ca 300moh lå det porøs skare under som førte til bedre skiføre. Over skoggrensen var løssnøen flyttet på av vind de fleste steder og lå ujevn fordelt. På rygger var det generelt avblåst til skare, eller noen cm kantkorn rett på bakken. I søkk og leområder lå det myk fokksnø oppå bærende skare (17.11 MFcr). Stort sett virket fokksnøen å være godt bundet til den underliggende skaren.

Tests

ECTX Good

Avalanche Activity

29. Nov. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm 4F DF, 10 cm K MFcr, 30 cm P MF D Ulike hardheter i dette laget og litt kantkorn mot bakken, men den bærende skaren over gjør det lite interessant å se på detaljer her. 1 tests connected to snow profile

ObsID: 278526

Lyngen / Tromsø

Snow

29.11.2021 kl. 10:30

443 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F PP D, 15 cm F FC 1 mm D, 1 cm P MFcr D, 10 cm 4F MF/FC Sprøtt skarelag, i ferd med å bli kant. Ikke batteri på termometer, men klarvær så antar kald snøoverflate

ObsID: 278518

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.