Avalanche forecast for Lyngen Wednesday 2020-05-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from south.
1 °C to 8 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1900 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-3 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø

Snow

27.05.2020 kl. 13:28

859 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Utsatt himmelretning skifter i løpet av dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I nordvendte fjellsider virker det lite sannsynlig å løse ut skred i dag, evt kun små løssnøskred i bratt terreng. Men antar at perioder med sol fører til mer vann i snøen i solvendt terreng. Når det gjelder vedvarende svake lag av kantkorn finnes dette fortsatt i snødekket enkelte steder, men den øverste meteren av snødekket begynner å bli ganske smelteomdannet, så det er lite sannsynlig å løse ut skred i dette tror jeg. Men evt løssnøskred kan dra med seg flakskred er fortsatt mulig. En del kantkorn nede ved bakken, særlig der snødekket er tynt gir også samme problematikk. Vanskelig å si hva evt regn de neste dagene vil føre til, men antar det blir noe skredaktivitet, både våte løssnøskred og flakskred. Forecast correct

Snow Profile

10 cm F MF 0 mm/0 mm W, 30 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm P RG/MF 0 mm/0 mm M, 10 cm F FC/MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 237155

Lyngen / Tromsø

Snow

27.05.2020 kl. 12:30

706 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 5 m/s from S ↑ Skiftende skydekke. Kun korte perioder med sol.

Tests

ECTP20@78cmQ2 Medium

Avalanche Activity

27. May. During the day No avalanche activity En god del skredaktivitet fra helga, både løssnøskred og flakskred, men ikke sett/hørt noe ferske skred i dag.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

20 cm 1F MF 2 mm W, 20 cm P RG/MF 1 mm M, 1 cm I IF, 35 cm 1F MF M, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC/MF 2 mm D, 30 cm P MF D, 10 cm 1F FC/MF 2 mm M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 70 cm, -0.4 °C @ 90 cm, 0 °C @ 115 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 237144

Lyngen / Balsfjord

Snow

26.05.2020 kl. 15:00

957 masl

MagneH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MagneH

Snow Cover

Wet loose snow

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen sprekker opp rundt skiene. Snøen var gjennområtten på ryggen fra ca 600 moh. Gikk stort sett tvers igjennom snølaget og ned til bakken også med ski på beina. Et fastere flak på topp (som ga sprekker rundt skiene) lå på topp av et løst, vått, gjennområttent lag. Merk at snøen var mer kompakt (og ikke tvers igjennom råtten) lenger ned på fjellet. Antar at dette kommer av at snølaget var noe tynnere høyere på ryggen og dermed mer utsatt for smelting (varierende dybde, opp til lårhøyde også midt på ryggen sine steder).

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 237076

Lyngen / Lyngen

Snow

26.05.2020 kl. 12:51

635 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Snow Cover

Layered snow begins at 500 masl

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W between 1000 masl and 600 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes områder med våt grovkornet snø som binder dårlig mot skarlag. Våte løssnø skred kan sannsynlig bli løst ut av en skikjører på feil plass. Naturlige våte løssnø skred har avtatt etter noen dagers aktivitet, men er fortsatt mulig i solhellinger. Økende skydekke under ettermiddagen. Luggeføre. Dypere i snø pakken kan finnes tettere skarlag. Mulig det kan danne seg vannfilm. Men graving har gjorts på tynn plats. I de store leheng med metervis av snø er trolig skarlag mindre markert pga relativt jevn temp gjennom vintern.

Tests

LBT@20cmQ3 Lös grovkornet F snø på skarlag. Går på tykt svagt lag ved frigjøring. Tynnt område. 60 cm våt snø pakke.

Avalanche Activity

26. May. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

ObsID: 237038

Lyngen / Lyngen

Snow

26.05.2020 kl. 12:08

24 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Fortsatt snø i alpinbakken. Våte løssnø skred fra de siste dager har gått litt dypere. Ingen aktivitet observert hittill i dag.

Snow Cover

100 cm in total Snow line at 70 masl Wet Gjenomfuktet/forfallet på denne høyde.

ObsID: 237026

Lyngen / Lyngen

Snow

26.05.2020 kl. 11:48

374 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Meget varmt.

Weather

No precipitation 12 °C 2 m/s 30% clouds Varmt. Klarvær inatt har gått over i dis/tynne skyer som håller på varmen.

ObsID: 237020

Lyngen / Tromsø

Snow

25.05.2020 kl. 12:30

527 masl

VetleØvrebotten (*)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  VetleØvrebotten Comment:  Øverste bruddkant
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  VetleØvrebotten Comment:  Øverste skred
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  VetleØvrebotten Comment:  Øverste og nederste skredet
ObsID: 236926

Lyngen / Sarasteinen rasteplass

Snow

25.05.2020 kl. 09:17

69 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sarasteinen utløp. Usikker dato på skredavsetningene.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ukjent dato på skredavsetningene (jeg så skredavsetninger i skredløpet også forrige uke). Enkelte tunger kan muligens være ferskere (kan muligens sees i sammenheng med infralyd-deteksjon). Én høy og lang skredtunge helt til høyre i bildet.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ukjent dato på skredavsetningene. Én høy og lang skredtunge i skredløp Sarasteinen.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Fjellside Tverrbotnfjellet. Ukjent dato på skredavsetningene. Avsetninger etter et stort skred nede til høyre.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skavl Tverrbotnfjellet - Pernilsfjellet ca. 1300 moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Andersdalstinden 1221 moh.

Snow Cover

Status Lavangsdalen akkurat nå.

Avalanche Activity

25. May. During the day

ObsID: 236889

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.05.2020 kl. 04:21

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Grafikk som beskriver bevegelsesbanen til støysignalet.

Notes

Alle tre regobsregistreringer registrert i samme periode fra samme sted er fra samme hendelse med lang varighet - derfor trolig et snøskred med våt avsetning.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 236859

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.05.2020 kl. 04:21

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.

ObsID: 236860

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.05.2020 kl. 04:21

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 236861

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

24.05.2020 kl. 19:37

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

24. May 19:32 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 680 masl and ended at 63 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 277 sekunder.

ObsID: 236844

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

24.05.2020 kl. 19:23

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

24. May 19:22 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 520 masl and ended at 250 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 236843

Lyngen / Smalaktinden

Snow

24.05.2020 kl. 17:44

947 masl

Martin (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

24. May. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger SE, S. Below 1000 masl Noen lommer har gått dypt på Smalaktindens sydside, enten lørdag eller søndag. Ser ut som FC/DH dypt i snødekket, muligens utløst av våte løse skred. The dragons are waking up...

ObsID: 236892

Lyngen / Tromsø

Snow

24.05.2020 kl. 14:04

760 masl

anna (Unknown)

Snow Cover

80 cm in total Wet loose snow Wet

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer.

Weather

No precipitation

Notes

Lille blokktest: Øverste 30 cm er meltfreeze. Deretter to cm tykt kantkornlag over skare. Nytt skarelag og en cm tykt kantkornlag (store krystaller, begerkrystaller?) under dette igjen. Deretter meltfreeze ned til bakken. Ved isolasjon av blokka fikk vi brudd i det øverste kantkornlaget, Q3. Ingen andre faretegn resten av turen. Det virker som det våte snødekket kan gi en stabiliserende effekt.

ObsID: 236838

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.