Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2020-02-06

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Generally unstable conditions in higher terrain. Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally triggered avalanches may occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with new snow and runout zones during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-15 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4-8 mm precipitation.
Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during renoon.
-13 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø

Snow

06.02.2020 kl. 21:10

421 masl

Johanne Liverød Stensheim (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Johanne Liverød Stensheim

Danger Sign

No signs observed Ingen tegn til hverken fersk vindtransport, skytende sprekker eller drønn. Gjelder hele veien opp til ca. 600 moh.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Varierte mellom 10-30cm ubunden snø. Under dette var det bundet snø av varierende hardhet.

Tests

Tok spadetest på lett tilleggsbelastning. Brudd i et løsere lag med bunden snø nede i snødekket, men viste dårlig forplantningsevne.

ObsID: 211834

Lyngen / Lyngen

Snow

06.02.2020 kl. 13:24

739 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -5 °C 6 m/s from W → 75% clouds

Snow Cover

260 cm in total 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Sterk vind i natt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Svake lag ligger dypt og er vanskelig å påvirke. Mye snö i området. Opplever god stabilitet i fokksnö. All grunn å være forsiktig ved konvekser da mye snø sannsynlig ble transportert med sterk vind i natt og det kan være spenninger i snødekket. Trur ikke regn og varme vil påvirke svake lag særlig da de ligger så dypt.

Tests

LBT@49cmQ3 Medium Svagt lag av løssnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S between 1600 masl and 300 masl

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S between 500 masl and 300 masl Svagt lag av lössnø

Snow Profile

48 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm F PP 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 8 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 1 mm/0 mm, 10 cm K IF 0 mm/0 mm 1 tests connected to snow profile i overgang mellom tykt og tynt snödekke.

ObsID: 211741

Lyngen / Tromsø

Snow

06.02.2020 kl. 10:52

630 masl

Johan@svv (***)

Danger Sign

No signs observed

Tests

Daisybellaksjon på Breivikeidet. Fikk utløst 1 ca størrelse 1 skred. Prøvde flere plasser i bergsiden.

ObsID: 211685

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.02.2020 kl. 09:41

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -4 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:41 35 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 211658

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

06.02.2020 kl. 08:07

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Activity

6. Feb 08:08 - 5. Feb 08:08 Loose dry avalanche Unknown. Spontaneous release NW. Between 2100 masl and 2000 masl Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 211643

Lyngen / Tromsø

Snow

06.02.2020 kl. 06:13

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 06:16. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 211637

Lyngen / Tromsø

Snow

06.02.2020 kl. 06:13

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:35. Signalvarigheten på deteksjonen var 61 sekunder.

ObsID: 212382

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

06.02.2020 kl. 02:29

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

6. Feb 02:28 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 586 masl and ended at 197 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 221434

Lyngen / Balsfjord

Snow

05.02.2020 kl. 22:10

255 masl

Eivind (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Eivind
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Eivind

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Avalanche Observation

5. Feb 22:15 Dry slab avalanche Human triggered S-facing Poor bonding between crust and overlying snow 50 cm high and 30 m wide fracture Forest Omlag 50cm høy bruddkant som løsnet på en crustlag på mellom 0,5-1cm. Under laget av crust var det myk snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

ObsID: 211670

Lyngen / Lyngen

Snow

05.02.2020 kl. 13:50

343 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  V ca 300moh.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vind fra S, skiftende fra N, nå fra V.

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Siste to døgn.

Weather

Snow -6 °C 8 m/s from W → 100% clouds Polart lavtrykk, vind og store mengder nysnø.

Snow Cover

0 cm in total Heavy snow drift 50 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye nysnø, skiftende vindretning, myke fokksnlsg over skogen, skavldannelser. Stedvis avblåst.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Krevende forhold, dårlig sikt, skiftende værtype siste par uker, med mye vind og kulde, med påfølgende stort snøfall og skiftende vind. Krever forsiktighet og kunnskap å planlegge og utføre ferdsel, særlig over tregrensa. Kommer mer snø med vind, KK finnes, og kan trigges naturlig. Forecast correct

Tests

40-60cm løssnø/myk fokksnø absorberer slag på lille blokktest uten klare brudd.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E between 800 masl and 400 masl Stor pålagring kan trigge KK.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Avalanche Activity

5. Feb. During the day No avalanche activity Svært dårlig sikt.

Snow Profile

30 cm 4F DF D, 1 cm I MFcr D, 0.5 cm F FC D, 17 cm K MFcr D, 1 cm F FC D -8 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 50 cm Gjort på tynt snødekke for å se utvikling av KK. Ikke representativt for generell snødekke, som er mye større.

ObsID: 211541

Lyngen / Tromsø

Snow

05.02.2020 kl. 12:09

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 39 sekunder.

ObsID: 212381

Lyngen / Tromsø

Snow

05.02.2020 kl. 11:34

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 34 sekunder.

ObsID: 212380

Lyngen / Lyngen

Snow

05.02.2020 kl. 11:11

7 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Weather

Snow -6 °C 0 m/s 100% clouds Lett snø

ObsID: 211503

Lyngen / Balsfjord

Snow

05.02.2020 kl. 11:11

205 masl

suiraM (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  suiraM

Avalanche Observation

5. Feb 11:11 Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Avalanche release at 220 masl and ended at 211 masl Poor bonding between crust and overlying snow 40 cm high and 7 m wide fracture Forest Skred av fersk nysnø utløst i skogen av skikjører. Gikk på dårlig binding mot hard skare under.

ObsID: 211592

Lyngen / Tromsø

Snow

05.02.2020 kl. 10:32

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 212379

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

05.02.2020 kl. 09:11

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

5. Feb 09:14 - 4. Feb 09:14 Loose dry avalanche Unknown. Spontaneous release Between 2200 masl and 2100 masl Gjelder Fv7900 Holmbuktura - , 3 skred den 4.Februar, ingen på vei

ObsID: 211480

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2020 kl. 08:30

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -4 °C Sjursnes (0moh) kl 08:30 35 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 211468

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2020 kl. 21:05

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -3 °C Sjursnes (0moh) kl 21:05 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 211426

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.02.2020 kl. 16:56

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

4. Feb 16:55 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 265 masl and ended at 229 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 221469

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.02.2020 kl. 16:33

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

4. Feb 16:30 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 623 masl and ended at 382 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 221437

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.02.2020 kl. 15:37

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

4. Feb 15:36 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 294 masl and ended at 230 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 15 sekunder.

ObsID: 221438

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.02.2020 kl. 14:55

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

4. Feb 14:54 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 812 masl and ended at 548 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 39 sekunder.

ObsID: 221471

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.02.2020 kl. 14:08

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

4. Feb 14:06 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 719 masl and ended at 44 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 84 sekunder.

ObsID: 221221

Lyngen / Tromsø

Snow

04.02.2020 kl. 10:23

432 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Mot nord. Slak, åpen rygg.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Snøtunge trær i skogen.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv Comment:  Tykt lag med litt utviklet, små kantkorn finnes over skarelaget som man kan skimte i bildet.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Litt sluff i bratte sider.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s Rolig vær når jeg gikk, men i bilen på vei hjem til Tromsø observerte jeg litt snøfokk og tiltakende vind.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Mye tørr, ubunden snø i skogen, >50 cm. 10 - 20 cm løs snø i overflaten over skoggrensen. Snøen over skogrensen var lite vindpåvirket iallefall opp til 500 moh (hvor jeg snudde). Der snødekket er tynt, som på rygger, brister det stedvis i kantet snø under hardere lag med fokksnø når jeg gikk (dette laget kommer frem av snøprofilet), men det var ikke forplantning og drønn i laget (trolig pga begrenset kornstørrelse/utvikling). Ingen bristing der snødekket er litt tykkere.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Rask tur idag kun opp til 500 moh. Den ferske snøen virker relativt stabil. Lite tegn til flaking og oppsprekking i lavere høyder. Tydelig at snøen har kantet seg under gammel fokksnø (over skare, se snøprofil), men heller ikke tydelige tegn på at denne snøen er ustabil. Enda... Min antagelse er at kantkornene er for små. Mye løs snø i terrenget, vindøkning vil gi snøfokk og økende skredfare. Kantkorn er utviklet høyt i snødekket - virker for lite utviklet og ikke potent akkurat her, men bør kartlegges flere steder i regionen(e) og ulike høyder. Forecast correct Mtp. meldt vind senere idag kan varslet skredproblem slå til etterhvert.

Tests

ECTX Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Skredproblem trolig i endring med økende vind ila dagen. Foreløpig har jeg inntrykk av begrenset forplantningsevne i det myke flaket, derfor begrenset størrelse. Medrivning i skredløp kan gi større skred noen steder.

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Vil endre seg med kommende vind.

Snow Profile

15 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F- RG 1 mm D, 9 cm 1F+ FC 1 mm D, 1 cm 1F- FC 1 mm D, 7 cm K MFcr D, 30 cm P RG/RGxf 1 mm D -8.5 °C @ 1 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -6.3 °C @ 20 cm, -5.8 °C @ 30 cm, -5.1 °C @ 40 cm, -4.7 °C @ 50 cm, -4.4 °C @ 60 cm Kun kantkorn også der snødekket var tynnere like bortenfor.

ObsID: 211319

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2020 kl. 09:32

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:32 25 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 211269

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snow

03.02.2020 kl. 23:22

345 masl

Kristoffer@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mulig å trø ut små flak i brattheng høyt i skogen. Disse er dog så lette at det er ufarlig.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tegn på vindtransport med en gang man kommer ut av skogen.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 40-50cm ubundet i skogen.

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry Gjelder over skogen på toppen av Storkollen.

ObsID: 211220

Lyngen / Lyngen

Snow

03.02.2020 kl. 15:53

328 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Large snowfall

Weather

Snow from W → 75% clouds

Snow Cover

220 cm in total Moderate snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Myk fokkssnø I tregrense etter kraftig snøfall som startet et døgn siden. Deretter kun 15 cm med bygevær. Det er ikke observert særlig svake lag. Stort skred fra i går i Gjerdelva gikk føre snøfallet startet. Speciell forhold i dette området da det ligger N vendt i tell stor platå samt er konveks. Virker ha gått på ett svakere lag dypt oppå gammel skare samt helt ned v backe. Tendens til sprekker samt skavler vil sannsynlig rase ut som kan starte skred. Stor sannsynlighet for lössnöskred i renner som under alle snøfall/vindtransport. Regner med mer snø og att fokkssnø særlig i høyere områder trenger tid å stabilisere seg. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large NE, E, SE, S

Avalanche Activity

3. Feb. During the day No avalanche activity Halvbra sikt

ObsID: 211176

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

03.02.2020 kl. 13:28

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 211330

Lyngen / Tromsø

Snow

03.02.2020 kl. 12:48

368 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 40-50 cm nysnø/laussnø i skogen. Snør tett no. Snøen var ikkje vindpåverka frå botn til fjelltopp. Gjekk små laussnøskred i bratte heng når en rann.

Snow Cover

I profil til bakken såg ein delvis utvikla kantkorn i lausare lag under skare (danna tidlegare i vinter), men det låg under ca. 40 cm med smeltefryseskare så var ikkje mogleg å påverke her iallefall.

ObsID: 211139

Lyngen / Tromsø

Snow

03.02.2020 kl. 12:15

434 masl

Ola@MET (***)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bilde av den lille testgropa. Bruddet gikk i toppen av 'MF-sandwichen' ved isolasjon
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mot sollidalsaksla i N

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Selv her rett over tregrensa er snøen myk. Tynt løssnø lag over mer vindpåvirkede myke flak. Betydelig kortere ned til skarelaget med potensiell kantkorndannelse og mindre snø generelt enn i skogen.

Tests

LBT@25cmQ2 Tok en kjapp LBT lenger oppe enn hovedsnøgropa og i NV vendt helning med mye mindre nysnøover skare. Gikk i brudd ved isolasjon på kantkornlag med små kantkorn under skaren.

Avalanche Activity

3. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 211154

Lyngen / Tromsø

Snow

03.02.2020 kl. 11:04

404 masl

Ola@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Byger i Malangen
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Opphold mellom byger
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mot nordvest.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mer snø på NV side av trær
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Små vindformasjoner i snøen ved tregrensa
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Profilen
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Lille blokktest. Brudd i nedføyket nysnø og nederst under gammel mildværsskare.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall Har kommet en god del snø siste døgn (20-30 cm)

Weather

Snow 6 °C 100% clouds Snøbyger, men lite vind. En times pause mellom to byger midt på turen.

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr løssnø i skogen. Såvidt litt mer vindpåvirket i skoggrensa, men ikke flakdannelse her enda. Pålagring fra nordvest tydelig mange steder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er mye snø, men på denne obsturen var ikke snøen vindpåvirket i stor nok grad til tydelig flakdannelse, selv over tregrensen. Mer påfyll av pudder (les: bygesnø) utover uken kan gi enda mer snø å flytte på, men fokksnøproblematikken avgjøres jo av om det kommer nok vind til å skape flak. Ettersom det kommer såpass mye snø, er det sannsynlig kantkornutviklingen vil stoppe noe opp de fleste steder. Forecast correct Skredfaren ble oppjustert idag (mandag) morgen grunnet stort snøfall. Observerte ellers ingen faretegn, og der obsturen gikk idag, føltes det mer som en høy faregrad 2 mer enn faregrad 3. Mulig andre deler av regionen har fått enda mer snø eller mer vind.

Tests

LBT@35cmQ3 Brudd i nedføyket nysnø lag, Q3. Medium belastning. Går også brudd under gammel skare på ~110cm ved stor belastning, Q2.

Notes

Tok en LBT test lenger opp der det var mindre nysnø, som var mer potent (https://www.regobs.no/Registration/211154). Også en obs fra nede i skogen, som viser nysnøen der (https://www.regobs.no/Registration/211129)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 300 masl Fant små kantkorn under gammel mildværskare, dette gikk og i brudd på LBT ved isolasjon. Det var på et vindutsatt sted med ganske lite nysnø i forhold til resten av turen. Vanskelig å si hvor utbredt dette problemet er, da det fordrer tynt snødekke den siste uken.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 300 masl Fant et mykere lag med nedføyket nysnø idag, og i heng med stor pålagring kan det være et skredproblem. Men genrelt er intrykket at overliggende snø også fortsatt er ganske ubunden og vil gi lite propagering av evt. brudd.

Avalanche Activity

3. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 5 cm F DF D, 45 cm 1F RG 0 mm D, 15 cm K MFcr Flere skarelag om hverandre. De to tydeligste i topp og bunn av dette laget., 25 cm P MF 2 mm D -5.9 °C @ 0 cm, -6.3 °C @ 5 cm, -6.3 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 70 cm, -3.1 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 110 cm 1 tests connected to snow profile Ned og litt forbi gamle skarelag. 125 cm dypt. 185 cm total snødybde.

ObsID: 211129

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

03.02.2020 kl. 10:26

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mere snø. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 211106

Lyngen / Tromsø

Snow

03.02.2020 kl. 09:41

94 masl

Ola@MET (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mye nysnø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Snøbyger så langt

Snow Cover

20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 20-30 cm tørr og luftig nysnø i skogen. Fortsatt bygevær og påfyll av snø.

ObsID: 211097

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.02.2020 kl. 09:20

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -3 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:20 25 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder på kort tid . Økende skredfare neste døgn: Det er mere snø i vente etter værprognosene .

ObsID: 211089

Lyngen / Lyngen

Snow

03.02.2020 kl. 08:20

27 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Snow Cover

40 cm new snow Lett nysnö v havnivå.

ObsID: 211073

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.