Avalanche forecast for Lyngen Friday 2020-01-31

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Moderate gale from southeast.
-15 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Gale from southeast.
-15 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

31.01.2020 kl. 20:47

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Unknown)

Avalanche Observation

31. Jan 20:46 Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 942 masl and ended at 445 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 58 sekunder.

ObsID: 221440

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2020 kl. 13:38

417 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@23cmQ2 Blokka gikk først ved hard klapping. Notere at brudflate har vært berørt og var mer jevn når vi løftet ut overliggende flak.

Weather

No precipitation -6 °C 10 m/s from S ↑ 20% clouds

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Varierende hardhet i overdelen av snødekke. Stedvis hardt vindpakket.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett snøfokk hvor vinden tar.

Snow Profile

19 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 0.1 cm F FCxr 1 mm/0 mm D, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 31 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D -6.7 °C @ 0 cm, -9.1 °C @ 1 cm, -8.8 °C @ 10 cm, -8 °C @ 22 cm, -7.7 °C @ 23 cm, -5.6 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile Underutviklet kantkorn opp på skare. Per i dag virker det ikke aktivt å kornstørrelse er liten.

ObsID: 210668

Lyngen / Balsfjord

Snow

31.01.2020 kl. 13:34

423 masl

Tim Dassler (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  timdassler@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@1cmQ3 Hele blokka knakk i bunnen.

Weather

No precipitation -7 °C 8 m/s from NE ↙ 30% clouds

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

1 cm P RG D, 10 cm 4F DF D, 15 cm 1F RG D, 3 cm P MFcr D, 1 cm 4F RGxf/RGxf 1 mm D, 4 cm K MFcr D, 15 cm 1F RG D, 10 cm P RG D, 30 cm P MFcr D -7.7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.3 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.8 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

ObsID: 210661

Lyngen / Balsfjord

Snow

31.01.2020 kl. 13:33

423 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  LarsBukkehave

Weather

No precipitation -7 °C 8 m/s from SE ↖ 60% clouds

ObsID: 210658

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2020 kl. 11:40

235 masl

Arve@ObsKorps (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Arve
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Arve

Tests

ECTN8@17cmQ2 Medium To andre tester nær ved denne gav hhv ECTX og ECTN14. Helhetsinntrykket var at det var stabile forhold.

ObsID: 210676

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2020 kl. 11:07

225 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Sofia@regobsTroms

Weather

No precipitation 90% clouds

ObsID: 210615

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2020 kl. 10:56

216 masl

torben@obskorps (***)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium

ObsID: 210611

Lyngen / Balsfjord

Snow

31.01.2020 kl. 10:51

337 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Observerte ikke snøfokk på dagens tur, men så litt lokalt snøfokk i fjellet på kjøreturen hjem.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 300 masl Noen tynne ferske fokksnøflak i skoggrensa som kan være lett å løse ut str.1, ellers for det meste eldre hard fokksnø som virker generelt stabil.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

31. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D ECTN8@10cmQ2, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 1 mm/0 mm ECTN28@40cmQ2, 50 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -7 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 90 cm Det tykke smelte-frys laget (40-90cm) er i virkeligheten sammensatt av flere skarelag med noe løsere snø i mellom, men ingen kritiske svake lag observert i denne pakken.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I skogen ligger det generelt 20-30cm tørr løs snø, men vinden har ført til lokale fokksnøflak på overflaten i åpne partier i skogen. I skoggrensen er det tynne fokksnøflak over nedbrutt nysnø som nok kan utløses i små skred ved liten tilleggsbelastning, men bruddforplantningsevnen er dårlig. Over sskoggrensen er det harde fokksnøflak som dominerer, men med noe løsere "ruflesnø" innimellom. Lite snøfokk å se i dag, selv om det tidvis blåse en del. Over det øverste skarelaget er det antydning til små kantkornkrystaller og laget gikk til brudd ved stor belastning på både LBT og ECT. Men Q2-brudd og ikke forplantning i ECT, samt manglende skredaktivitet etter mye vær i det siste, antyder at dette ikke er et skredproblem nå. Lite endringer før det kommer nysnø. Forecast correct Tror det er lite sannsynlig med str.3 skred i fokksnø nå. Fant ikke kantkorn som et skredproblem i dag, men har bare vært opp til ca 500moh.

ObsID: 210614

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

31.01.2020 kl. 09:00

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210587

Lyngen / Lyngen

Snow

30.01.2020 kl. 15:37

432 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT Ikke brudd

Weather

No precipitation -9 °C 11 m/s from S ↑ 70% clouds

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

0.5 cm K IF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 17 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F MF 1 mm/0 mm, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm -10.3 °C @ 0 cm, -8 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 42 cm, -4.9 °C @ 55 cm, -3.6 °C @ 80 cm 185 cm tot.

Avalanche Danger Assessment

1 Low tredje dagen med sterk vind fra S. Sastrugi og avblåst over tregrense eller pennhård fokksnö i lunere områder. Kulden har omvandlet snö under skare ved tregrense till tykke sykkerlag i områder med mindre enn 1 m snö. I tykkere områder med snö kring 2 m er det ikke funnet lag som går i brudd med LBT og mest pennhård fokksnö. Myk snö i skogen. Jeg tenker det nå er FG 1 men har altså ikke vært over 400 m i dag. Samme vind de kommende dager. Muligens høyere snoskredfare fra mitten av neste uke med snøfall delvis fra NV

ObsID: 210514

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

30.01.2020 kl. 12:15

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 210461

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2020 kl. 09:00

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210412

Lyngen / Balsfjord

Snow

29.01.2020 kl. 14:20

867 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW between 1000 masl and 300 masl Særlig utbredt rundt tregrensa.

Tests

CTM11@22cmQ2 Medium

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity God sikt, lang biltur.

Weather

No precipitation -9 °C 20 m/s from S ↑ 50% clouds Flere dager med lav temp og sterk vind fra S. Noe lokale variasjoner på vindretning.

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Stort snøfall forrige uke, deretter flere dager med kraftig vind fra S. Svært store lokale variasjoner, noe løssnø i beskyttede områder og i skogen, ellers avblåst/pålagret. Obs skavldannelser.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye driv over vei, stort sett hele veien.

Snow Profile

25 cm P DF D, 0.5 cm I MFcr D, 0.2 cm 4F FC D, 60 cm P MF D -9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 87 cm

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stor snøtransport seneste dager, stabiliseres sakte pga lav temp. Det finnes kantkorn, men er ikke potent. Stabilisering, videre kk-utvikling, særlig der snødekket er tynt. Mer vindtransport hvis vindretning skifter. Forecast correct

ObsID: 210349

Lyngen / Tromsø

Snow

29.01.2020 kl. 11:10

517 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  20-30cm løst bundet snø i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  Varierende hardhet i overflaten på store deler av fjellet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  Oversiktsvilde . Stort sett avblåst. Hovedvindretning ser ut å ha vært fra øst.
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@svv Comment:  Ect etter brudd.
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@svv Comment:  En liten kant hvor det samlets snø/fokksnø. Meget vanskelig å få noe å skli ut. Det som løsnet propagerte ikke.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very difficult to trigger 1 - Small N, S, SW, W, NW

Tests

ECTN12@22cmQ3 Good

LBT@75cmQ2 Stor tilleggsbelastning. Vanskelig å påvirke ettersom det ligger under tykke lag med hard snø.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -11.7 °C 4 m/s 10% clouds

Snow Cover

No snowdrift Løs snø i skogen, ca 30cm. Snøen er litt fastere enn for noen dager siden og vinden har transportert noe av den snø som var. Det er fortsatt noen bekker som ikke er dekket av snø. Når en kommer utnav skogen, opp på fjellet er det stort sett avblåst. I noen leformasjoner ligger det fortsatt løs snø, så hvis en vet hvor en skal leite finns det fortsatt pudder lenger opp i høyden.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

2 cm P RGwp 0 mm D, 20 cm 4F RG/DF 0 mm/1 mm, 17 cm K MFcr D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 33 cm K MF/FCxr 1 mm D, 30 cm 1F FC 3 mm D -14 °C @ 0 cm, -10.1 °C @ 10 cm, -8.4 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 60 cm, -2.3 °C @ 80 cm

Avalanche Danger Assessment

1 Low I fra det jeg så i dag er det meget stabile forhold i fjellet. Det skal likevel ikke utelukkes at det på utsatte plasser fortsatt transporteres fokksnø og at denne kan være lett å løse ut. På slike plasser vil faregraden kunne være høyere. Jeg gikk til ca 550moh i dag. Mindre vind vil gi mer stabile forhold, kaldere temperaturer og klar himmel betyr at det ligger tilrette for at kantkorn kan begynne å gro. Forecast too high Mulig det er svært store lokale forskjeller og at det er mer ustabilt i høyden. Men der jeg gikk i dag hadde fokksnøen sintret sammen utrolig godt.

ObsID: 210318

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

29.01.2020 kl. 08:23

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:24 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210293

Lyngen / Tromsø

Snow

28.01.2020 kl. 15:00

173 masl

Tim Dassler (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  timdassler@regobsTroms

Notes

Overflaterim

ObsID: 210243

Lyngen / Tromsø

Snow

28.01.2020 kl. 13:34

512 masl

Tim Dassler (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  timdassler@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, NW above 500 masl

Tests

ECTPV@50cmQ2 Poor Blokka poppa ut under frilegging. OBS Leheng 52°

Avalanche Activity

28. Jan. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -11 °C 4 m/s from S ↑ 50% clouds

Snow Cover

195 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Snow Profile

15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -11.5 °C @ 0 cm, -13.8 °C @ 10 cm, -13.9 °C @ 20 cm, -13.5 °C @ 30 cm, -12.5 °C @ 40 cm, -11 °C @ 50 cm, -9.4 °C @ 60 cm, -7.4 °C @ 70 cm, -6.4 °C @ 80 cm, -6 °C @ 90 cm, -4.9 °C @ 100 cm, -3.8 °C @ 105 cm, -3.8 °C @ 110 cm, -3.4 °C @ 120 cm, -2.9 °C @ 130 cm, -3.3 °C @ 140 cm, -3.4 °C @ 150 cm 1 tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredfarevurderingen stemmer bra. Det er mye vind transportert snø i fjellet og mye pålagring. Dette kan gi store skred. Skredproblemet er sjiktoverganger i fokksnøen og nedsnødd nysnø. Vi klarte ikke å påvirke skarelaget lenger nede i snødekket i dag og klarte heller ikke å finne tydelig kantkorndannelse hverken iver eller under skaren. Mye vind = fokksnøprobkematikken vil være til den har fått muligheten til å stabilisere seg. Kalde temperaturer vil kunne føre til kantkorndannelse rundt skatelaget lenger nede i snødekket. Dette vil kunne gi potensielt store skred. Viktig å følge med på hvordan dette utvikler seg. Forecast correct

ObsID: 210246

Lyngen / Tromsø

Snow

28.01.2020 kl. 13:30

880 masl

Linn Asplin (Unknown)

Weather

No precipitation from SE ↖

Snow Cover

Moderate snow drift

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notes

Mye vind i høyden og transport av snøen. Varierende hardhet av fokksnøen.

ObsID: 210247

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.01.2020 kl. 10:31

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Sjursnes (0moh) kl 10:31 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210189

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.