Avalanche forecast for Lyngen Saturday 2019-03-16

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially at tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to fresh breeze from the northwest during the evening.
-14 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 20:30

494 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Storm slab (soft slab) Dry Kunne se noe snøfokk fra toppene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utbredt kantkorn som ikke er potent, fravær av faretegn, likevel flere små skred rapportert. Pga varierende, og uvanlig vind ligger snøen ‘ukjent’, og skavler har dannet seg uvanlig, også sydvendt. Videre utvikling av kantkorn, Forecast correct Snøen oppleves som stabil, men litt sketsjy. Tikkende bomber flere plasser.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Svært mye spor, så ingen drønn eller sprekker.

Weather

No precipitation -3 °C 5 m/s from SW ↗ 90% clouds Lette snøbyger ila dagen, lavt skydekke, noe vind

Notes

Snøprofil er som hovedsak en gjenfrosset pakke i bunn. Noen steder med et islag over med kantkorn dannelse under. Sort sett tykk skare med kantkorn over. På toppen av dette ligger varierende grad av løs og hard fokksnø. Mye god snø i terrengformasjoner.

Tests

ECTN22@35cmQ2 Good

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Små kantkorn, utbredt, men ikke potent

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E between 1000 masl and 400 masl

ObsID: 186620

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 16:26

1205 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Vindtransport fra vest fra 800moh og opp
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bra vind fra vest på 1100 moh

Weather

No precipitation

ObsID: 186589

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 16:00

598 masl

Daniel Larsen (Unknown)

Snow Cover

Moderate snow drift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. NW Kantkorn 1mm størrelse

ObsID: 186609

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 15:30

308 masl

Daniel Larsen (Unknown)

Snow Cover

Moderate snow drift

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. N

ObsID: 186608

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 14:02

392 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Incident
Image 1 of 2 Of:  Incident Copyright:  Frode Hansen
Image Of Incident
Image 2 of 2 Of:  Incident Copyright: 

Incident

To skikjørere utløste skred på tur ned like over skoggrensa. Gikk bra - er meldt til 112. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

16. Mar 13:02 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Lee side

ObsID: 186560

Lyngen / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:52

791 masl

Martin (Unknown)

Weather

Snow 8 m/s 100% clouds Kraftigt bygevær

Notes

En del sjiktoverganger i fokksnøen, ikke overraskende med tanke på snøfall og vind fra forskjellige kanter senaste ukan. Mildværskaren ligger på 95cm dybde, fortsatt kantkorn uppå men de sitter relativt gott på denne plassen, gir ikke heller resultat på ect. Lengre ned vid skoggrensa er det øvre tynnere skarelaget i ferd med o bli oppspist og omdannad til kantkorn. Her er dette laget fortsatt reaktivt og vi fikk en del små drønn og settningar.

Tests

ECTN13@35cmQ1 Brudd i sjiktovergang i fokksnøen, men finner ingen fortplantingsevne.

ObsID: 186557

Lyngen / BALSFJORD

Snow

16.03.2019 kl. 10:19

464 masl

Lukas Heck (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Lukas Heck Comment:  Under gammel skare på 80 cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Lukas Heck

Snow Cover

Danger Sign

Recent snowdrift Nysnø fra i natt og i dag tidlig flytter seg en del.

Weather

Snow -8 °C 6 m/s from W → 85% clouds Vekslende vær med opphald og noe nedbør. Mest opphald. Dominerende vindretning fra V. Vekslende styrke, fra 2-9 m/s.

Tests

CTN Fikk ikke utlsag på CT. Øverste del av snødekket med 10 cm nesten ubunden snø faller ned rundt spaden men ikke initialbrudd som ved 40x40 med brudd ved liten tilleggsbelatning med spadeklapping. Q2.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikkje observert noe skred i morådet. Hverken gamle eller ferske.

ObsID: 186592

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

16.03.2019 kl. 08:51

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186483

Lyngen / Flatsteinsfjellet

Snow

15.03.2019 kl. 13:56

904 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 5 Of:  Notes Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Fire profiler P1-P4. Kantkorn funnet på alle men bare de to nederste gir bruddforplantning. Her er også kornen større ca 1mm, ingen bindning mellom kornene (F) og glidelaget hardere.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Kankorn ca 1mm eller noe mindre. (2mm grid)
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Sklir ut på gammel hard snø. Et skarelag med kant under og over brekker.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@SVV

Snow Cover

100 cm in total 0 cm new snow Mye mindre snø enn i Tromsø området. Siste uventede snøfall i Tromsø har nesten ikke kommet her.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Finner kantkorn over hele fjellet men får bare bruddforplantning opp til ca 600m, se profil. Har ellers ingen faretegn. Mye mindre snø her i Tromsø og magefølelsen sier at man skal være svært uheldig å løse ut skred her. Ser heller ingen naturlige skred. Men likevel kantkorn finnes og ECT går ganske lett med bruddforplanting Q2 opp til ca 600m (p1 og P2) Noen snø imorn og som nokk gir større inspenning og dermed bedre brudforplantning på de svake laget. Så er det også mildvær pågang i.langtidsprognosen. Kan dette stabilisere område rundt skoggrensen? Hvor høyt går regnet? Forecast correct Tror faregraden i varslingsområdet er høyere på yttrestrøk og i vest (lavangsdalen) som fått mere snø. Svak 2er på dette fjellet, se adam.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen oppsprekking eller drønn. Men finner kantkornlag under og over et skarelag i område mellom gammel og nysnø. Får ECT12P@30cmQ2 på P1 og P2 (Se profiler).

Tests

ECTP13@30cmQ2 Medium P1 OG P2 gir ca samme reultat og bruddfoplanting. Høyere opp P3 og P4 får jeg brudd men ikke forplantning. Kantkorn imidlertid funnet til tops men nokk mindre størrelse under 1mm.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 0 masl Stabilitet som dårligst i tregrensen og noe over.

ObsID: 186402

Lyngen / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 11:15

421 masl

RuRo (Unknown)

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter

ObsID: 186547

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

15.03.2019 kl. 07:28

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186324

Lyngen / rørnesfjellet

Snow

14.03.2019 kl. 22:27

894 masl

mbie@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er observert naturlig utløste skred av størrelse 1 og størrelse 2-3 i området Rørnestinden i bratt terreng i nord og østlig eksposisjoner. Stabiliteten i snødekket generelt virker å være god, men der det har vært pålagring av snø i leheng er det ustabile lag i fokksnøen og i nedsnød kantkornlag. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg de kommende dager da det er meldt temperatur rundt 2-6 grader. Værsituasjonene tilsier at svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Det vedvarende svake laget av nedsnød kantkorn over skare vil fortsette å utvikle seg og fortsatt utgjøre et skredproblem de neste dagene Forecast correct Faregrad 2 er riktig. vurdert til en høy grad 2 mtp skredaktivitet.

Weather

No precipitation -4 °C 3 m/s from S ↑ Varierende vindstyrke. Ca 8m/s fra skoggrensen opp til ca 700moh. fra 700moh-1000moh var det nesten vindstille.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 900 masl Det er observert et naturlig utløst skred i østsiden av Rørnesfjellet. størrelse 2-3 som var under et døgn gammelt. To størrelse 1 skred rett over tregrensen observert i nordlig eksposisjon i bratt terreng Slukta ved Gjerdeelva under Rørnestinden ved Lyngseidet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Finner nedsnødd kantkorn over skare flere steder og i høyde fra rett under tregrensen til opp mot 1000moh

ObsID: 186447

Lyngen / LYNGEN

Snow

14.03.2019 kl. 19:35

439 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps

Avalanche Activity

14. Mar. 12-18 (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium N, NE To skred gått i løpet av det siste døgnet. Vet ikke om det er naturlig eller kunstig utløst. I går var det moderat snøtransport fra sør. Vi vet det er kantkorn over skare i området, så trolig er det skredproblemet.

ObsID: 186244

Lyngen / LYNGEN

Snow

14.03.2019 kl. 16:00

407 masl

Daniel Larsen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Daniel Larsen Comment:  Skal være to skred i bildet. Begge i samme høyde. Tror ikke de henger sammen.

Avalanche Observation

14. Mar 16:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown N-facing Steep slope To skred på lite område. Ca 600moh.

ObsID: 186269

Lyngen / LYNGEN

Snow

14.03.2019 kl. 14:30

631 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enig i skredfarevurdering i varsel. Har bare observert god stabilitet i den ferske fokksnøen så langt. Hade forventet et eller par større skred da jeg såg lagdeling for noen dager siden men fortsatt ikke heldigvis. Svagt lag av kantkorn kring tregrense er fortsatt aktivt i vart fall kring Lyngseidet. Kankornet i høyere strøk varierer litt over/under skare men har ikke vist deg aktivt(?). Ellers nydelige forhold i Bjørndalen, 20 cm løssnø. Nå er det kun meldt noen millimeter nedbør til helga så da virker det som fortsatt fg 2? Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation from SE ↖ 70% clouds

Tests

ECTX Good

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 500 masl and 200 masl Mest aktuelt for østsiden halvøya.

ObsID: 186194

Lyngen / TROMSØ

Snow

14.03.2019 kl. 13:03

798 masl

Martin (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Martin Stefan
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Martin Stefan Comment:  Det svake lagret mitt i fokksnøen
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Martin Stefan Comment:  Sloppy bilde på kristallerna, æ vill mene at det er begynnende kantdanning selv hvis de ikke er stor

Tests

ECTP15@55cmQ1 Poor Kantkorndanning ca 1mm store i densitetsovergang i fokksnøen, mildværskaren ligger på dette stedet på ca 90cm dyp, der blei det ectn q2 på det kantkornlaget

ObsID: 186177

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 12:45

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 186174

Lyngen / LYNGEN

Snow

14.03.2019 kl. 10:41

1161 masl

Lukas Heck (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Fjellkompaniet Comment:  40x40 med Q2-brudd ved ca. 10 stk. lett klapping med spaden ca. 42cm ned. Brudd innad i fokksnøen. Hardpakket. Fant ikke tydelig kantkorn. Ligger lengre ned.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Fjellkompaniet
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Fjellkompaniet

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Mye vind fra 1200 og opp men lite snø igjen å forflytte. Har overflate med stedvis vindskare fra 1300 og opp.

Weather

from W → Vekslende vind. Mellom 3-15 m/s. Veldig lett nedbør som tørr snø mellom 06:00-10:30. Ellers opphold med vekslende skyer og sol etter dette.

ObsID: 186197

Lyngen / LYNGEN

Snow

14.03.2019 kl. 10:00

567 masl

Kristin (Unknown)

Snow Cover

250 cm in total 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Gravde ca en halvmeter ned til den tykke mildværsskaren. Ca 1 cm kantkorn over dette og nytt (tynt ~1 cm) skarelag. 35-40 cm fokksnø/pakket nysnø som ble progressivt hardere ned mot skaren. 5 cm ubunden nysnø på topp.

Tests

CTM13@45cmQ2 brudd i kantkornlag mellom to skarelag. hard skare under, tynnere (1cm) over.

ObsID: 186182

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 21:07

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186045

Lyngen / LYNGEN

Snow

13.03.2019 kl. 14:06

19 masl

linda_medskipaabeina (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: En god del snøtransport langs bakken og i lavlandet.

Weather

No precipitation -2.5 °C 9 m/s from S ↑ 100% clouds

ObsID: 186004

Lyngen / BALSFJORD

Snow

13.03.2019 kl. 11:32

428 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Ca 10cm lett løssnø tilgjengelig for vindtransport like over tregrensa.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fravær av faretegn og utslag på stabilitetstester tyder på at der generelt er vanskelig å løse ut skred på kantkornlaget, men dette kan nok variere lokalt. Fant ikke ustabil fokksnø på dagens tur. Så bare snøfokk i høyden og nysnøen fra i går var ikke vindpåvirket under 600moh. Men så på nabofjell at snøen så mer vindpåvirket ut der, så dette kan også variere lokalt. Finnes løs snø å flytte på ved vindøkning. Forecast correct Synes teksten i varselet treffer godt :)

Tests

ECTN16@43cmQ3

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Synes kantkornlaget er godt beskrevet i teksten på varsom. Stor utbredelse, men liten bruddforplantningsevne. Tok ECT tre ulike steder i dag og ingen steder bryter laget lett og glatt. Ingen drønn el på dagens tur, kun kollaps rett under ski. Generelt vanskelig å løse ut, men i skogen og noen få steder over skogen kan det være lett å løse ut.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Så bare snøfokk i høyden i dag. Ved økende vind vil høyden på skredproblemet trekke ned til skoggrensa.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 185957

Lyngen / BALSFJORD

Snow

13.03.2019 kl. 11:08

345 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  HåvardT@met Comment:  Skredet til venstre gikk nå nettopp. Litt merkelig retning i forhold til vindtransport, men mulig kryssladding.

Avalanche Activity

13. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release S Ca 1000moh. Str 1-2

ObsID: 185950

Lyngen / BALSFJORD

Snow

13.03.2019 kl. 09:46

109 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Mye mindre nysnø siste døgn her enn i Tromsø. Ser snøfokk fra noen topper/rygger

Weather

from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 185929

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.