Avalanche forecast for Jotunheimen Friday 2019-02-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Persistent weak layers are present in the snow pack, use caution in areas with a thin snow cover.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-17 °C to -12 °C at 1800 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-18 °C to -13 °C at 1800 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

01.02.2019 kl. 12:21

1077 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -9 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds Fortsatt relativt kaldt, rundt -9.

Danger Sign

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Bra med nysnø, omlag 20 cm over 20 cm fra forrige snøfall. Relativt jevnt fordelt i dette området, men dog på ujevn såle under

Tests

ECTN14@72cmQ3 Good

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 1200 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tilsynelatende stabilt hvor jeg er i dag. Vil anta at høyereliggende terreng som har fått mer vind vil være mer utsatt. Stoppet i dag på omlag 1200 moh pga sikt. Fortsatt ubunden snø. Skredfaren vil øke med vindstyrke og snøtransport. Svær mye løssnø tilgjengelig. Kantkornproblemet er til stede, men virker lite potent. Ingen respons på rim observert forrige uke. Stigende med evt vindøkning. Forecast correct Stemmer bra

Snow Profile

20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm F/ F-4F PP/DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm 4F FCso 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm F/K MF/FC 0 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -7.8 °C @ 10 cm, -7.7 °C @ 20 cm, -7.1 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.4 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 178701

Jotunheimen / Vågå

Snow

01.02.2019 kl. 11:31

1298 masl

Ørjan (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Ørjan

Weather

Snow -9 °C 4 m/s from SE ↖ 60% clouds

Danger Sign

No signs observed

Notes

Tests

CTN Good

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ny snøen er veldig lett, og vil flytte på seg ved vind. Forecast correct

ObsID: 178683

Jotunheimen / Vang

Snow

01.02.2019 kl. 08:07

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

79 cm in total 19 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 178647

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 12:30

1215 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Svakt lag med overflatekant vises mellom 89 og 91 cm på tommestokken. Overflatekant lokalisert med burp-test.

Weather

Snow -11 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Noe tåke = riming på klær.

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Ikke snøfokk, kun snøen som falt ble fraktet med vinden. Jeg fant IKKE overflaterim på snøoverflaten til tross for riming på klær pga tåke.

Tests

ECTN25@44cmQ3 Good Dårlig binding i gammel fokksnø

ECTN15@44cmQ3 Medium Brudd på dårlig binding i fokksnø.

ECTN10@21cmQ2 Poor Samme resultat ved andre gjennomføring

ECTN10@21cmQ2 Poor Intet flak oppå gjør at det går greit inntil det er flakdannelse i østvendte heng.

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Lite sikt pga tåke. Trolig ikke skredaktivitet pga ø vær de siste dager.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. 1 - Small E, SE, S above 1100 masl Funnet overflatekant i overgangen mellom nysnø fra sist helg og gammel snøoveflate fra forrige uke. Skiene liksom gled på den gamle snøoverflaten i alle traverser. Undersøkte kun Ø-vendte heng. Hvis Ø-vendte heng lastes med påfølgende flakdannelse vil øker utløsbarhet og potensiell skredstørrelse her.

Snow Profile

19 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 24 cm F PP/FCsf 2 mm/2 mm D Skiktovergang Overflatekant i overkant av gammel snøoverflate, 12 cm 1F+ /1F- RGsr 1 mm/0 mm D, 55 cm 1F/P RGsr 0 mm/0 mm D -12.3 °C @ 10 cm, -12.2 °C @ 20 cm, -11.6 °C @ 30 cm, -10.3 °C @ 40 cm, -9.7 °C @ 50 cm, -9 °C @ 60 cm, -10.6 °C @ 0 cm 4 tests connected to snow profile Total snødybde: 170 cm. Fra 31 g bratt Ø-vendt heng som får solvarme om formiddagen ved klarvær.

ObsID: 178583

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 11:34

565 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

ObsID: 178526

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 10:48

1186 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt Q2 i løs 10cm tykt 4f kantkorn mellom skare/ islag. Hard belastning.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -11 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Lett snø og delvis tåke

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ett lite drønn på en rygg med vindpakket hardt lite flak. Ellers ingen.

Snow Cover

No snowdrift 7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Generelt sett litt nysnø tilgjengelig for vindtransport over hele fjellet. Lite vind men nysnø kan gi små nysnøflak der det blåser mer. Hard vind kan ta med mer snø da det er generelt vindpakket myk under fersk nysnø. Snødekket er nå mer jevnt fordelt etter siste snøvær med vind fra østlig retning. Men fremdeles er det i øst de største snømengdene ligger. Fremdeles tynt snødekke for årstiden og mye stein, rabber og busker som stikker opp. Men nysnøen legger seg over hele fjellet uten å blåse bort enn så lenge. Generelt sett løs godt utviklet kant under brytende skare der snødekket er tynt. Dette finnes også ved tykkere snødekke, men noe hardere kantlag. Kaldt vær har begynt og omvandle nysnø fra før helga til oppbyggende kant oppå eldre snø og skarelag. Hovedsaklig ved tynt snødekke. ikke kommet til det ved tykkere, men er på vei ser det ut til. Fant ikke rim nå. Trolig blandet med tidligere løs nysnø.

Tests

ECTN27@38cmQ2 Good På delvis oppbyggende kant.. men stort sett 1mm•

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE Laget ligger østvendt under eldre fokksnø og skare/ islag. Vanskelig å påvirke.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen som falt i helga har bundet seg til myke flak, men spenningene er gått ut og den sitter godt på underliggende snø. Nysnøen siste dønene er ubunden og utgjør ikke noe skredproblem enda. Oppbyggende kantkorn oppå skarelag/ eldre snødekke er lite potent der det er litt tykkere snødekke. Bedre utviklet på tynt snødekke, men lite spenninger i snøen og små flak. Fg vurderes til 2 pga. godt utviklet kant i gammelt snødekke. Hvis vinden øker vil trolig den lette nysnøen flyttes raskt til lesider og føre til myke flak som er lette å løse ut. Skredstørrelsen vil trolig være begrenset pga nysnømengden tilgjengelig for vindtransport. Kraftig vind vil kunne potensielt flytte mye snø. Men for at fg skal øke til 3 må denne vinden være over hele fjellet og ikke bare på toppene slik østavinden har vært til nå. Forecast correct Sliter med å finne potent kantkorn over skaren, men hvor kantkornet er spiller ikke så stor rolle så lenge teksten med vanskelig å løse ut osv. stemmer godt. Ellers veldig bra!

Snow Profile

7 cm F PP 3 mm/0 mm D, 10 cm F+ DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0.1 cm 1F+ MFcr 0 mm/0 mm D Svært tynt skarelag. Kan være vindskare?? Så tynt at det var vanskelig å både finne og bestemme type., 10.9 cm 1F/1F- RGlr/RGxf 1 mm/2 mm D Skiktovergang Begynnende kantkorn i bunn av laget. Men hovedsaklig små korn 1mm men noen oppbyggende kant på 1,5mm., 4 cm P RG 1 mm/0 mm D, 0.2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1.8 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Skarelag Løst kantkornlag under skare. , 43 cm P MFcl/IF 0 mm/0 mm D Smelte/fryspakke bestående av skarelag, sammenfryst omdannet snø og islag., 12 cm P- FC 3 mm/0 mm D Sammenfryst kant., 3 cm 1F DH 4 mm/0 mm D -11.2 °C @ 0 cm, -10 °C @ 9 cm, -8.8 °C @ 19 cm, -7.5 °C @ 29 cm, -6.2 °C @ 39 cm, -5.2 °C @ 49 cm, -4.5 °C @ 59 cm, -3.7 °C @ 69 cm, -2.2 °C @ 89 cm, -0.8 °C @ 109 cm 1 test connected to snow profile Dette er en relativt representativ profil for snødekket der det er litt tykkelse. Ved tynnere snødekke var det bedre utviklet oppbyggende kant oppå skarelaget i mykere snø fra før helga.

ObsID: 178525

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 10:15

564 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Oppbyggende kant 1,5 mm 4 cm tykt 1f lag oppå skaren. Tynt snødekke. Eldre omdannet snø 1f over plus ubunden nysnø øverst.

Snow Cover

ObsID: 178514

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 10:04

1045 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Fastfrosset kant oppå skaren islaget. Ikke utslag på ltb
ObsID: 178510

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 09:57

1054 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  LBT Q1 mellom skarelag ca 65cm ned i snødekket. På kant 2mm løst tynt lag. Moderat belastning.
ObsID: 178503

Jotunheimen / Vang

Snow

31.01.2019 kl. 09:00

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

64 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 178490

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 16:05

942 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Vindstille her, så det ser ut til at vinden tar over 1350 moh og der er det mindre snø å frakte.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 178417

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 13:57

1280 masl

Albert (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE above 1200 masl Kun observer få steder og der tidligere overflate var hard fokksnø..

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 1200 masl Fokksnøflakene mot SØ er gamle og mer stabile. De nye er mot NNØ, over 1350 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er fremdeles svært mye laussnø i skogen opp til tregrensen - noe mindre videre oppover snaufjellet, men fremdeles så mye at det var snødrift i laber bris fra 1200 moh. Godt skiføre. Tendens til fokksnøflak i nordvendte heng og forsenkninger, men fremdeles mest i S og SØ heng fra tidligere. I enkelte heng hadde tynne flak lagt seg oppå hard snøoverflate med et tynt rimlag. Dette delte seg fint ved belastning, men overdekningen er svært tynn. Antar at dette problemet har liten utbredelse og skredene vil bli små, men verdt å følge med på framover. I en østvendt snøprofil over tregrensen var det gunstig struktur med kun F fast snø ned til gamle skarelag, men like i nærheten var det, som tidligere, fokksnø over et lausere lag. Observerte ingen faretegn. Fra dette området var det god sikt mot bratte heng nordover i breheimen - ingen skredaktivitet. Det var et turgåer-utløst skred i bratt terreng like nord for grensen til denne regionen, ved Billingen, den 27. januar. Det er økende vind i høgden som gir ferske fokksnøflak.

ObsID: 178416

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 13:54

1271 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Over 1200 moh er det S laber bris og tynne fokksnøflak. Snødrift langs bakken

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 178399

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 13:41

1187 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  S-vendt side av Dyringshøi. Ingen skredaktivitet.

Weather

-11 °C 2 m/s from S ↑ 85% clouds

ObsID: 178392

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 13:12

1043 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  I østvendt helling med 85 cm snødybde er det 40 cm laus snø, fra F- til F+ over flere gamle skarelag. Ingen utslag på blokktest eller spadeprøve.
ObsID: 178382

Jotunheimen / Molflye

Snow

30.01.2019 kl. 12:45

1184 masl

guro@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm P RG 0 mm/0 mm D Fokksnø., 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm K RG/MFcl 0 mm/0 mm D CTE4, brudd i sjiktovergang i fokksnøen, ved ca 7 cm. Bryter lett og glatt, Q2. Samme tur som 178373, Daniel@svv

ObsID: 178411

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 12:35

904 masl

Albert (*****)

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 178370

Jotunheimen / Vågå

Snow

30.01.2019 kl. 12:20

1180 masl

daniel.edvardsen@ramboll (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no

Weather

No precipitation 8 m/s from E ← 60% clouds Kaldt vær. -15 grader.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i 2 m høyde. Moderat nivå.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Over tregrensa vindpakka hard. Under er den fortsatt myk. Generelt vindavblåst på rygger, avsettes snø i le og søkk.

Tests

CTE4@10cmQ2 Medium Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen. Belastning av skiløper kan føre til brudd. Snøen sprekker opp.

Avalanche Activity

30. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, NW above 1300 masl Oppbygging av fokksnø i leheng. Fortsatt snø tilgjengelig for vindtransport. Oppbygging av flak forventes å fortsette.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fulgt adam matrise. Pga lite snø generelt er det mest utsatt i bratt terreng der fokksnøen danner flak. Forecast correct

ObsID: 178373

Jotunheimen / Skjåk

Snow

30.01.2019 kl. 11:59

760 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  Litt fart i skyene fra S

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 85% clouds

ObsID: 178364

Jotunheimen / Vang

Snow

30.01.2019 kl. 08:03

898 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -7.5 °C 80% clouds

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 178314

Jotunheimen / Vang

Snow

29.01.2019 kl. 08:03

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -8 °C 50% clouds

Snow Cover

63 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 178182

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.