Avalanche forecast for Heiane Thursday 2021-01-14

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. Be sure you have enough knowledge and experience before travelling in the mountains. Be extra careful in lee areas with wind deposited snow. There are persistent weak layers in the snowpack. Keep safe distance to all avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from northeast., change to breeze from the north during the afternoon.
-15 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. wednesday night.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / BJERKREIM

Snow

14.01.2021 kl. 21:03

540 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Skytende sprekker
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Skytende sprekker der jeg klarte løse ut fokksnø over svakt lag

Weather

-7 °C 2 m/s from NE ↙ Stjerneklart vær

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen og skytende sprekker. Mye fokksnø. 30-40cm fokksnø over svakt lag. Liten tilleggsbelastning så kom det rett ut.

Snow Cover

40 cm in total 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Mye fokksnø som vinden har lagt overalt på fjellet.

ObsID: 249197

Heiane / Sirdal

Snow

14.01.2021 kl. 14:46

908 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Litt under tregrensa, nordvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Overflaterim på avblåst snødekke nærmere toppen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot øst, mot Hilleknuten og Grubbå
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot nordvest, mot Røseknuten
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Myk snø til venstre, ganske hard vindpakka til høyre
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Vi fant fokksnøen på nedføyka nysnø i tregrensa. Lenger opp fant vi fokksnøen på nedsnødd og delvis bevart overflaterim. I begge tilfeller ligger det svake laget på et mykt lag av kantkorna snø. Det svake laget bryter lett, Q1 bruddflate. Spesielt potent der fokksnøflak er medium hard og sammenhengende over større områder. Forplantningsevne litt usikker.

Weather

-10 °C 4 m/s Fint klart vær og svært kaldt.

Snow Profile

1 cm F SH 2 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F SH 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 23 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 58 cm K MF 3 mm/0 mm D -12.3 °C @ 0 cm, -11.6 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 95 cm

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert et sted med sprekker. Ingen skytende sprekker på vei opp.

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: På vei opp på enkelte plasser drønn, spesielt der overflaten er mykere snø.

Tests

LBT@35cmQ2 Good Variasjoner i sukkersnøen. Dette er et lag med større og mer kantete snøkorn, derfor mykere.

LBT@7cmQ1 Medium Kom ved utgraving

Snow Cover

70 cm in total 0 cm new snow Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 300 masl Dry Snøoverflaten under tregrensa, der det er skjerma for vind, er svært myk puddersnø. Der vinden har tatt i er det vekselvis myk og hard vindpakka fokksnø i overflaten, med en del sastrugier. Fjelltoppene er generelt avblåste med en del skare. Det ligger generelt mest fokksnø i nordlig og østlig sektor.

Avalanche Danger Assessment

Vipper mellom faregrad 2 og 3. På grunnlag av utbredelsen av kantkorn, overflaterim og fokksnøflak veier jeg mot fg3. Det er generelt mye kantkornet sukkersnø i snødekket nå. Mektighet av dette laget varierer. Der denne kantkorna sukkersnøen er et tynt lag (over bakken eller over smelt-fryse skare) og overliggende overflaterim er bevart, eller det finns et lag med nyføyka nysnø, kan fokksnøen være potent. Gjelder spesielt i leområder der fokksnøen ikke har blitt for hardpakka. Forecast correct

Notes

Profil legges til senere. Var på tur med Simon.

ObsID: 249157

Heiane / Sirdal

Snow

14.01.2021 kl. 12:58

942 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekk som var der før vi kom. Antas å være døgnfersk.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ubunden snø dekker lag av rim og kantkorn (F) i skogen i NØ sektor. Videre ned et smelteomvandla (bærende) lag over kantkorn til bakken.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nede i skogen har ikke vinden tatt tak i snøen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vinden tatt mer i skoggrensa.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fant noe som kunne se ut som beger helt ned mot bakken i skoggrensa.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Generelt avblåst på toppen.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ansamling av snø i søkk. Her hørte vi drønn i snøen, ca 900 moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Skredproblemet dreier seg om både dårlig binding i fokksnøen men aller mest om at det under fokksnøen finnes nedføyket rim og kantkorn. Utbredelsen er vanskelig å forutsi om vil variere lokalt.

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from N ↓ -18C på parkering ca 600 moh. -10 på toppen ca 960moh.

Snow Profile

1 cm F SH 2 mm D, 6 cm P RG 0 mm D, 1 cm F SH 2 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm P RGxf 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 59 cm K MF 3 mm -12.3 °C @ 0 cm, -11.6 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 95 cm

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: På topplatået i en terrengformasjon som har samlet snø på 900moh. Var døgngamle (?) sprekker i snøen, men kunne ikke se helt ferske.

Tests

LBT@35cmQ2 Moderat til stor belastning.

LBT@7cmQ1 Glei ut ved isolasjon.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 650 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket preges av store lokale variasjoner. I den nordøstvendte skogen hvor vi gikk opp var det ca 20cm av ubunden løs snø over ca 1 cm overflaterim 10 cm (tidligere) overflatekant. Videre ned var det smelteomvandla snø og nytt lag med kantkorn (se bilde). I skogrensen var det vekselvis avblåste områder med smelte-fryseskare og fokksnøflak som mange steder var bærende og andre steder sprakk opp rundt skiene. Midt i laget av fokksnøen traff på inntil 3 cm med nedføyket nysnø. Her fikk vi lett brudd ved LBT. Under fokksnø var det kantkorn (2mm korn) over skare og kanta smelteformer. Nederst fant vi begerkrystaller (ca 3mm). Lengst oppe på ca 900 i NV sektor ble det under fokksnøen observert rimkrystaller og kantkorn. LBT ga Q1 brudd i rimkrystaller ved liten belastning. Antar at det var brudd i dette laget som ga drønn i snøen. Generelt avblåst og lite snø i høyden.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøen trenger enda tid på å stabilisere seg. Utbredelsen av nedføyket rim og kantkorn oppleves som stor. Der vi var på tur i dag har vinden dreid mye og det er derfor begrenset størrelse på de sammenhengende fokksnøflakene. Det begrenser forventet skredstørrelse til 2 der vi var på tur i dag. Forecast correct Hadde kanskje forventet mer respons i snødekket med skytende sprekker o.l., men fg 3 oppleves allikevel som riktig.

Notes

Var på obstur med Agnes fra Rog. Fk. for HMS-drill.

ObsID: 249159

Heiane / Åseral

Snow

14.01.2021 kl. 12:06

926 masl

Nina@Obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Nina@Obskorps

Avalanche Observation

14. Jan 11:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Unknown E-facing Steep slope

Avalanche Activity

14. Jan. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10) NE, E, SE. Above 800 masl

Incident

Alle bilder er av samme skred, som har en ca bredde på 50m. Tatt av løypekjører og videresendt til meg. Vet ikke når det gikk og om det er naturlig utløst, men tipper på det. Litt usikker på om det skal settes på str 2 el 3. Han varsler også om flere små skred forskjellige plasser i fjellet, mest i østvendt terreng, men varierer litt. Snow

ObsID: 249092

Heiane / GJESDAL

Snow

14.01.2021 kl. 11:00

889 masl

LM (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LM

Weather

-10 °C 2 m/s Sol fra skyfri himmel, kaldt, men vindstille

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Recent avalanches Tydelig flakskred, ingen spor i nærheten av skredet.

Avalanche Observation

14. Jan 11:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Unknown Avalanche release at 893 masl and ended at 893 masl

ObsID: 249177

Heiane / Sirdal

Snow

13.01.2021 kl. 21:36

1181 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Salvesen@obskorps

Avalanche Observation

13. Jan 14:37 (+01:00) Human triggered Videreformidlet via jungeltelegrafen. Usikker posisjon og tidspunkt på dagen.

ObsID: 248996

Heiane / GJESDAL

Snow

13.01.2021 kl. 18:13

659 masl

Inigo (Unknown)

Tests

ECTP6@30cmQ2 Medium

ObsID: 248976

Heiane / BJERKREIM

Snow

13.01.2021 kl. 15:38

709 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Naturlig utløst skred. Sørvest vendt. Ser stort sett naturlig utløste skred samme plass hvert år
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Thomas Hetland
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Thomas Hetland

Weather

No precipitation -6 °C 14 m/s from NE ↙

Snow Cover

50 cm in total 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Mye fokksnø har lagt seg rundt forbi på fjellet overalt. Mye vind og mye snø siden søndag

Avalanche Observation

13. Jan 10:27 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released Avalanche release at 702 masl and ended at 691 masl 10 cm high and 10 m wide fracture Close to ridge Lite skred

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 248989

Heiane / HJELMELAND

Snow

13.01.2021 kl. 14:07

613 masl

Erik Macdonald Karlsen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen Comment:  Brudd på 9 tapp med hånd, svakt lag, antatt rimlaget etter kaldværet
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Erik Macdonald Karlsen

Weather

No precipitation -8 °C 10 m/s from E ← Varierende vind

Tests

ECTX Poor ECT10 brudd ca 20 cm ned i snødekket. Ingen bruddforplantning

Snow Cover

45 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 248972

Heiane / Sirdal

Snow

11.01.2021 kl. 13:35

797 masl

Martine-Sirdalskipatrol (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 5 Of:  Notes Copyright:  Martine-Sirdalskipatrol
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Martine-Sirdalskipatrol Comment:  Depth to ground: 80 cm Colum: 30 cm x 120 cm
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine-Sirdalskipatrol
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine-Sirdalskipatrol
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 100% clouds 25 cm of snow o/n 6 m/s from West o/n

Tests

ECTX Medium

Snow Cover

Some snow drift 25 cm new snow Surface hoar on a soft surface Dry Penfoot: 25 cm Penski: 25 cm

Notes

The ect test at 30° showed to have minor top layer instabilites but no propergation. It is of note however skiing back down we triggerd a point release of the top 25 cm loose snow easily at about 40°.

Snow Profile

25 cm F SH 1 mm, 5 cm 4F RG 0 mm, 4 cm P MF 2 mm, 42 cm 4F RG 1 mm, 4 cm P MF 2 mm -4 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 248600

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.