Avalanche forecast for Heiane Saturday 2019-02-02

No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Heiane / SIRDAL

Snow

02.02.2019 kl. 15:00

1038 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  begrenset bruddforplantning i fokksnøen nå.

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingenting ferskt, men noe eldre naturlig utløste skred etter uværet forrige helg.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Forrige helgs nedbør og kraftige vind har satt sine spor til fjells. Over tregrensen veksler det mellom avblåst terreng og ellers fokksnø og sastrugi av varierende hardhet. Under tregrensen er det også til dels avblåst, men i noe tettere skog ligger det fin tørrsnø oppå porøs skare ved bakken. Under denne skaren er det nå kantkorn som deønner hyppig. Det er jevnt over forutsigbart fokksnøføre med lommer av løsere varer i vestlig halvdel av kaka.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Et vindherjet, men relativt stabilt snødekke møter oss på tur i dag. Fokksnøen har bundet seg godt den siste uken og den har også bundet seg godt til underliggende skare og eller hardere fokksnøflak. Det er verdt å merke seg fortsatt drønning i kantkorn ved bakken opp til like under tregrensen. Ingen videre dramatikk det neste døgnet. Kaldt og rolig.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snø sprekker opp rundt ski. Myke flak, men ikke skytende sprekker.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det drønner fortsatt godt på tynt snødekke fra 600m til om lag 800. Kantkorn ved bakken.

Weather

No precipitation -5 °C 5 m/s from NE ↙ 50% clouds Noe nedbør fredag formiddag, kaldt og lettskyet værtype i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, S, SW, W, NW below 700 masl Hyppge drønn ved kollaps i kantkorn ved bakken. Trolig dårlig glidflate mange steder, men verdt å nevne likevel. Bare et problem i kombinasjon med fokksnø oppå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, S, SW, W, NW above 600 masl

ObsID: 178887

Heiane / SIRDAL

Snow

02.02.2019 kl. 13:30

946 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeMoen@Obskorps

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Over skoggrensa er det svært vindpåvirket og ujevnt fordelt, mykje av snøen har samlet seg i vestlige sektorer. Meir jevnt fordelt under skoggrensa.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire små, ferske flakskred siste døgnet. Har blåst godt fra aust, sør aust.

Weather

-8 °C 7 m/s from SE ↖ 80% clouds

ObsID: 178843

Heiane / Samkom

Snow

31.01.2019 kl. 23:13

51 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 7 of 7 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

31. Jan 23:13 (+01:00) Snø på FV. 405 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 178646

Heiane / SIRDAL

Snow

30.01.2019 kl. 12:33

1021 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 11 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Gammel porøs skare på ca 900m
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Like ved Byrkjedalstunet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Røde kors hytta
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Like før Lortabu
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

30. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Men har som vanlig hatt begrenset sikt og eller svært flatt lys.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekke helt ned i lavlandet fortsatt. Har kommet noe snø siden helga, men vanskelig å anslå nøyaktig mengde da vinden har flyttet på det. Snødekke i fjellet varierer mellom delvis oppspist skare og fokksnøflak av varierende hardhet hovedsakelig i Vest til nordvestlig retning, men mye variasjoner i terrenget.

Notes

Gufne arbeidsforhold i gropa i dag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Den litt prekære situasjonen fra helga som var har roet seg. Det er fortsatt rikelig med fokksnøflak i terrenget, men disser virker nå mer daffe. brudd i små leheng og skavler forekommer, men det forplanter seg dårlig. Ingen drønn i dag tyder på at fokksnøen fra helga har bundet seg såpass at det er vanskeligere å påvirke kantkorn i forbindelse med skarelag ved bakken. Fokksnø vil stabilisere seg ytterligere med tiden og bedre situasjonen det neste døgnet. Meldt mer nedbør og vind mot helga som vil aktualisere problematikken igjen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk dor øyeblikket. Ligger fokksnøflak på gammel skare mest i vestvendt terreng, men store lokale variasjoner.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snø sprekker opp rundt skiene, begrenset forplantning.

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Litt nysnø siste døgn kombinert med vind fra sørøst. Til delst kraftig snøfokk opp gjennom Hunnedalen i morges. Enkelte snøbyger gjennom dagen. Veldig varierende vindstyrke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, SW, W, NW above 600 masl

Tests

@44cmQ3 Medium Lille blokktest

Snow Profile

24 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K- MF 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm P-K MFcl 0 mm/0 mm D -5.7 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.4 °C @ 60 cm, -2.7 °C @ 70 cm

ObsID: 178406

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.