Avalanche forecast for Hardanger Thursday 2021-04-15

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier or snowmobile, even naturally in some cases. Remote triggering possible. Naturally released avalanches can occur in steep sun exposed faces.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-13 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze from north.
-15 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

15.04.2021 kl. 12:18

1340 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bærande og brytande vindpakke.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Vestevendte brattheng. Aukande skredaktivitet i vest no når sola står høgare på himmelen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ver obs i solvendte sider. Våte laussnøskred av str. 1 og 2. kan lausne naturleg. Ver også obs på at det er vedvarandre svake lag i snødekket. Det er knytt usikkerhet til kor stor utbreiinga av dette er, så skal du inn i skredterreng, anten lausne- eller utløpssoner for skred så bør du vite om skredproblemet er til stades eller ikkje. Det skal i utgangspunktet større tilleggslast til for å lausne ut skred på det vedvarande svake laget, men om det går til brot så kan skreda og konsekvensane verte store. Ver ekstra obs der snødekket er tynt. Sola tek godt på dagtid, men det er kaldt og klart på natta. Meldt låge temperaturar nattestid gjennom helga - utviklinga vil fortsette. Spesielt der overliggande snødekke er tynt. Solinnstråling vil svekke flak der sola får jobbe mest. Usikker på utbreiinga av kantkorn over skarelag og kor potent det er. Det er nok ikkje like potent over alt i regionen, men eg finner det relativt tydeleg i dag. Fjernutløysing kan sjølvsagt vere eit scenario, men eg opplever ikkje det som veldig aktuelt der eg var i dag mtp eigenskapane til kantkorna, lokalt. Men det kan sjølvsagt endre seg fort, og det er sjølvsagt mogleg i andre sektorar, t.d. mot nord og der snødekket er tynnare og kantkorna har fått utvikle seg meir. Spekulasjonar, men greit å understreke at om ein skal inn i skredterreng så bør ein vite om skredproblemet er til stades eller ikkje. Eg lander på ein FG 2, men viktig å understreke at vedvarande svake lag kan vere til stades og ferdsel bør justeres etter evne. Mogleg skreda som gjekk ut på Gygrastolen, obs. 13. april, har gått ut på dette laget.

Danger Sign

Recent avalanches Observerte ein del våte laussnøskred utover dagen - hyppigare etter kvart som sola fekk tak. Str. 1.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Usikker på utbreiing. Har utvikla seg meir siste dagar, men er ikkje ekstremt potent. Kaldare snødekke i dag samanlikna med tidlegare i veka så det har kanta seg noko. Vil anta at sidan det et over skare så kan d vere aktuelt i alle sektorer frå ca 800 og opp, men vil også anta at det ikkje er like aktuelt over alt, både lokalt og i regionen sett under eitt. Mellomting mellom lett og vanskelig å løyse ut lokalt, avhengig av overliggande snø. Har diskutert litt med meg sjølv og går for "vanskeleg å løyse ut". Landar på ein FG 2 - noko eg synes er fornuftig. Det kan nok vere plasser der det er "lett" å løyse ut, men ikkje der eg var i dag.

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s Kaldt og klart i natt og I dag. Sola tek godt i solvendte sider. Natteskaren tinar fort opp.

Tests

ECTP12@55cmQ2 Medium Kantkorn over skarelag. Blokka sklir relativt lett ut, men laget litt under eit tjukt lag av bærande fokksnø m.m.

CTM12@55cmQ2 Medium Kantkorn over skarelag.

Notes

Redigere obs seinare.

Avalanche Activity

15. Apr. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Above 700 masl

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 700 masl Wind slab (hard slab) Dry Antar at det er ein del variasjon i regionen ref. førre obs. Vinden la opp ein del solide flak under førre vindsyklus, men varierande kor mykje vinden jobba i regionen. Det er difor alt frå den gamle smeltepakken som er framme i dagen til smelt-frys skare, vindpakka mjuk-hard og meir ubunden snø. Flaka vinden al opp tidlegare har så smått byrja å verte litt "oppeten" enkelte plasser. Grense for samanhengande skiføre varierer avhengig av kor du er i regionen, samt kva himmelretning du oppheld deg i. Fjordnære fjell tilsynelatande meir avsmelte enn fjellsidene lenger inn i dalane. Generelt tynt snødekke. Varierande lagdeling, avheng. av kor du er i regionen. Vil anta at ein har fått noko kanting generelt, men meir tilspissa der kulden har fått jobba meir i fred.

Snow Profile

33 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm 4F-1F/1F DF/RG 1 mm/1 mm D 4F-1F ned mot kant., 2 cm 4F FCsf/RGxf 1 mm Hele laget, 30 cm K MFcr D Grov ikkje så djupt. Varierande hardhet. Tendenser til FCxr lenger nede i snødekket, men ligg særs godt isolert per no. Heller ikkje veldig potent. -3.1 °C @ 0 cm, -7.2 °C @ 10 cm, -7.7 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -4.1 °C @ 50 cm, -3.5 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile Austvendt.

ObsID: 267622

Hardanger / Kvinnherad

Snow

14.04.2021 kl. 09:27

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Lett snøvær trass 4 plussgrader.

Weather

Snow 4 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds Typisk vårvær og bygesituasjon. Ustabile luftmasser.

ObsID: 267411

Hardanger / Kvinnherad

Snow

13.04.2021 kl. 14:34

28 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Observerte 3 skred - 2 stk str 2 og 1 stk str 3. Antar 24-48 timar gamle, men usikker.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Veldig lite snø.

Avalanche Activity

13. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. W, NW. Above 1300 masl

ObsID: 267324

Hardanger / Ullensvang

Snow

13.04.2021 kl. 11:30

1256 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 8 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  LBT går ut med lett "tapping" #3
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Sør.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Tydelig at vinden har fått jobba litt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Lite skredaktivitet i vestvendte brattheng. Iallfall ikkje dagsfersk.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snøen bar godt. Enkelte plasser braut det gjennom.
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ectp. RGxf.
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  RGxf markert under skarelaget.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ver obs i solvendte sider. Naturlig utløyste str 1 og 2 skred kan forekomme. Ver også obs på at det er vedvarande svakt lag i snødekket. Det skal tilsynelatende større tilleggslast til for å trigge det, men om det går ut kan konsekvensane bli store. Ver obs der dekket er tynnare. Det vil halde seg relativt kaldt dei neste dagane, men inn mot fredag skal tempen stige litt, både dag- og nattetemp. Kaldt og klart vêr neste dagar kan føre til omvandlingsprosessar i snødekket. Forecast correct Finner ikkje teikn til kantkorn over skarelag der eg var i dag. Vi har tidlegare hatt inne kantkorn under skarelag. Dette har fulgt oss ei stund, og har hatt varierande potens. Greitt å følgje med på i tida som kjem.

Danger Sign

Recent avalanches Såg ein del våte laussnøskred - str. 1.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 700 masl Vêret og den kalde trekken konservere dekket ganske godt. Mest aktuelt i lune og bratte solvendte formasjoner.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Usikker på nedre høgde, men sirka rundt 1000 moh. Vil ikkje sei det bryter "glatt", men relativt "lett" stemmer.

Weather

-4.7 °C 4 m/s from NW ↘ 50% clouds Kaldt og klart siste døger. Liten trekk frå nord-nordvest, men ikkje nok til å frese opp og flytte på snøen.

Tests

ECTP19@36cmQ3 Medium Samme som litt. Meir ruglete.

LBT@36cmQ2 RGxf under skarelag.

Notes

Redigere obs seinare

Avalanche Activity

13. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Between 1100 masl and 700 masl Vêret og den kalde trekken konservere dekket ganske godt. Mest aktuelt i lune og bratte solvendte formasjoner.

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Layered snow begins at 700 masl Wind slab (hard slab) Dry Varierande overflate. Enkelte plasser vindpakka mjuk og vindpakka mjuk/hard, delvis smelt-frys skare der sola har fått jobba og nattetemp har frose øvste lag igjen. Enkelte innslag av skare, og meir ubunden snø i leformasjoner. Vil anta at det er ganske stor variasjon i regionen då førre vindsyklus jobba forskjellig i regionen. Lagdelinga i snødekket varierer difor ein del, avhengig av kor du er i regionen. Usikker på utbreiinga av kantkornlag, men er ikkje utenkeleg at det finnes i dei fleste himmelretningar, dei fleste plasser i regionen, iallfall over ca 1000/1100 moh. Har tidlegare funne spor etter tilsvarande lag, under 10 cm knivhard skare, både i røldalsfjella og i rosendalsfjella. Det ligg godt beskytta, men som tester viser så er det litt liv i det framleis.

Snow Profile

18 cm 1F RG 0 mm D, 7 cm 1F DF/RG 1 mm/1 mm D Nedføyka nysnølag, som det nok har vore litt vind i då det danna seg. Stabilt og fint der eg grov i dag., 10 cm K MF D, 10 cm 4F RGxf/RG 1 mm/3 mm D-M Øvre del Øvste del av laget mest utvikla og følgjeleg mest kritisk. Tendensar til kramt så noko fukt er det att i det. Nedste del av laget tendenserar til 1F., 40 cm K/I MF D Antar at det er eit relativt tjukt lag av dette. Grov meg ikkje lenger ned enn 40 cm. -3.3 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -3.1 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile Grov profil mot aust.

ObsID: 267297

Hardanger / Kvinnherad

Snow

13.04.2021 kl. 09:27

1087 masl

Pål@SkredAS (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP30@109cmQ1

ECTN24@25cmQ3

ECTN22@10cmQ2

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm, 0.5 cm F PPgp 3 mm, 15 cm 4F RG 1 mm, 1 cm 4F DF 1 mm, 47 cm 4F RG 1 mm, 36 cm 1F RGsr 0 mm, 1 cm F FC 1 mm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 267489

Hardanger / SAUDA

Snow

12.04.2021 kl. 08:22

501 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tommy@NVE Comment:  Fyker tidvis bra med snø fra store høytliggende henteområder rundt Kyrkjenuten.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lett snøfokk i perioder over ca 1000-1100 moh vind fra Ø. Moderat (tidvis kraftig) snøfokk fra stort henteområde 1200-1500 moh rundt Kyrkjenuten.

ObsID: 267076

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.