Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2021-03-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

It is easy to trigger wind slabs in very sheltered terrain with fresh wind affected snow. There is also weak snow deeper in the snowpack. It is unlikely to trigger these layers, but avalanches will become large.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from west., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-3 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Moderate gale from southwest., change to fresh breeze from the west during the afternoon.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. wednesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

24.03.2021 kl. 11:06

1113 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Profil til bakken. 125cm.
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Definitivt trappeformet brudd. Middels belastning.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  LBT stor tilleggsbelastning, brudd @ 70cm, rufsete Q2.
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Mot sør og naboregion Heiane.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Tests

LBT@70cmQ2 Brudd ved stor tilleggsbelastning LBT, Q2. Skal en del til å påvirke her. Kantkorna rundes. Denne prosessen vil bare fortsette og dermed gi mindre sannsynlighet for større bruddforplantning. Men dette sjiktet kan være et potensielt område for opphopning av vann når evt regn og smeltevann begynner å drenere gjennom snødekket.

LBT@40cmQ3 Kollaps i kram snø. Sammensynkning vel så mye som brudd.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Oppleves stabilt. Temperert snødekke. Kantkorn i høyden er på retur og fokksnøproblemet har sintret seg i mildværet. Over 1000moh en hard regnskare som delvis bærer og delvis bryter når man går som enslig skikjører. Måtte på med skarejerna i dag, og noen steder måtte man ta skia på sekken og boote opp de bratteste henga. Ingen stor endring til i morgen dersom det ikke kommer større snømengder. Stabilt og oppleves som fg1. Men inn mot helg kan det bli snø i høyfjellet. Nysnø på kald skareoverflate kan bli forbigående ustabilt, så obs på dette fredag-lørdag-søndag. Dersom mildværsgrensa skulle gå høyt og nedbøren kommer som større mengder regn kan det begynne å hope seg opp vann der det møter den tette, gamle snøpakken (utsatt for drenasje rundt gammelt kantkornlag). Da kan overliggende fuktig snø gi våte flak og våte løssnøskred av betydning. Foreløpig kun en hypotese ift utviklingen. Forecast too high Usikker på situasjonen ellers i regionen. Men opp til 1200 moh mener jeg nå det ser stabilt ut. Nok til å antyde fg1 for torsdag.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mild snøpakke, gunstig oppbygning og svake lag på defensiven. Gir gradvis tapt for temperaturen.

Weather

No precipitation -1 °C 5 m/s from SW ↗ 90% clouds Mildt, men frisk vind i høyden.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 800 masl Crust Ujevnt fordelt, men generelt lite snø i hele kommunen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E above 900 masl Fokksnøen under toppskaren er et tjukkere lag som har blir kram og er under sintring og smelteomvandling ref. temperaturen. Et lite problem i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Kantkorna jeg fant i dag er runda og på retur. Skal mye til å påvirke. Mulig de er mer aktive andre steder og evt høyere opp. Akkurat nå er de ikke til veldig stor bekymring.

Snow Profile

1 cm I IF, 40 cm 4F/4F+ RGsr 0 mm/0 mm, 1 cm P-K MFcr, 25 cm 1F+/P MF 0 mm, 1 cm 4F-1F FCxr 0 mm/1 mm D, 50 cm P MFpc 2 mm D-M, 0.5 cm 1F FC 2 mm D -0.5 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 118 cm

ObsID: 263793

Hardanger / SAUDA

Snow

24.03.2021 kl. 10:05

915 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Brytende skarelag.

Snow Cover

20 cm new snow Elevation of new snow 700 masl Crust Moist 20 cm nysnø fra siste dager (ikke helt fersk siste døgn) oppå eldre snø dekke. Men nattekulde og vind fra vest sør vest kjøler ned toppen og har gitt en mildværs-skare som slår til fra ca 900 moh.

ObsID: 263731

Hardanger / SAUDA

Snow

24.03.2021 kl. 09:45

852 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Brøyting av rv520 over mot Røldal er i gang. Lite snø, noe nysnø fra natta. Klarnende værtype. 0.5 grader ved bilen.

Snow Cover

ObsID: 263727

Hardanger / Ullensvang

Snow

23.03.2021 kl. 11:10

1286 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fuktig. Trør 15 cm nedi.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det har gått ein del nat.utløyste våte laussnøskred, også enkelte flakskred. Snøoverflata, som tidlegare har gått frå vindpakka mjuk/hard til å bli delvis omdanna til kantkorn er no smelteomvandla høgt til fjells.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Tests

CTH27@64cmQ2 Good Fcxr over skarelag.

CTH22@27cmQ3 Good Same som lbt

LBT@27cmQ3 Går i brudd i fuktig nedføyka nysnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det kan gå naturleg utløyste våte laussnøskred og flakskred. Mest aktuelt der sola får tak. Også aktuelt i alle himmelretningar om nedbøren fell som regn høgt til fjells. Det er også vedvarande svake lag nede i snødekket. Disse krev stor tilleggslast for å aktivere, men i kombinasjon med mykje regn dei neste dagane kan disse også verte enda meir aktuelle i tida som kjem. Relativt utforandra til i morgon, onsdag. Vidare utover veka så er det avhengig av kor mildvêrsgrensa kjem til å gå. Basert på vêrmeldingane for ulike plasser i regionen så skal nedbøren falle som regn høgt til fjells. Det skal kome mykje nedbøren den neste veke. Der kantkorna ligg over skarelaget så kan det evt gå store naturleg utløyste skred om vekta på dekket aukar mykje. Det er også kantkorn under gjenfrosen smeltepakke, men den frosne smeltepakken er tjukk og det skal meir til for at kant under denne skal verte påvirka.

Danger Sign

Recent avalanches Observerte mange våte laussnøskred. Har nok gått siste 48 t, så ikkje sylferske.

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from W →

Notes

Redigere obs heime.

Avalanche Activity

23. Mar. 18-24 (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, SW, W. Below 1300 masl Mogleg også str. 2 skred.

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 1400 masl. Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Moist Snødekket bere preg av mildvêret. Fuktig/vått snødekke høgt til fjells, spesielt øvste 10-20 cm. Generelt litt meir snø i indre del enn ytre del av regionen. Mest snø over sirka 900/1000 moh mot vest-nordvest-nord, men variasjon i regionen mtp vindretning. Det har den siste tida bygd seg opp ein del snø mot sør, spesielt i indre del.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl Fuktig høgt til fjells. Mest aktuelt der sola får tak. Mange str. 1 skred kan forventes å gå, men potensielt str. 2.

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Det er fleire lag av smeltepåvirka kantkorn i snødekket. Laget som ligg lenger nede i snødekket, under solid smeltepakke, skal særs stor tilleggslast til for å påvirke. Det som ligger over denne smeltepakken skal det mindre last til for å påvirke, men framleis relativt stor tilleggslast. Avhengig av mildvêrsgrense komande dagar, og mengde nedbør, så kan dette endre seg.

Snow Profile

2 cm P MFcr W, 4 cm 4F-1F MF/FCxr 1 mm M-W, 21 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M-W Øvste del våt - meir fuktig nedover., 16 cm 4F-1F DF/MF 1 mm/2 mm M Øvre del Får også ut ei blokk i botn av laget - mot underliggande skare, men brotet skjer fyrst i øvste del., 3 cm P-K MFcr M-W, 18 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Nedre del, 27 cm K-I MF M, 15 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm M Grov ei lita grop for å sjekke - ikkje veldig nøyaktig., 20 cm K MF Går mest sannsynleg heilt til bakken. 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1.3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2.1 °C @ 40 cm, -1.9 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile Grov profil mot sør. 22 grader bratt.

ObsID: 263538

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.