Avalanche forecast for Hardanger Thursday 2021-03-18

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wind slabs can be triggered in sheltered, leeward formations. There is also weak snow deeper in the snowpack. It is unlikely to trigger these layers, but avalanches will become large.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from north.
-12 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north., change to fresh breeze from the northeast during the evening.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

17.03.2021 kl. 14:56

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bilete frå huset. Aust-søraustlig retning. Toppen til høgre er 890 meter høg.

Weather

No precipitation 9 °C 2 m/s 20% clouds Kaldt og klart i natt. Same vêrtype siste dager. Varmt i sola.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 700 masl

ObsID: 262598

Hardanger / Ullensvang

Snow

16.03.2021 kl. 17:59

1204 masl

Arnfinn330@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn330@forsvaret Comment:  Naturlig utløste, i enkelte heng som har samlet snø. Sees også noen få skred som har løsnet pga sola, i sørhellinger.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn330@forsvaret Comment:  Snøoverflate

Weather

No precipitation -6 °C Klart og fint

Avalanche Activity

16. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE

ObsID: 262458

Hardanger / Ullensvang

Snow

16.03.2021 kl. 12:19

1364 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Kaldt og klart i fjellet.
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Går i brot i nedføyka nysnø. Relativt tjukt lag av nysnø. Sterkt Q3 brot. Tendenserar til tørre laussnøskred.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Tråkker nedi til midt på leggen ved fots belastning. Ved belastning av ski tråkker du nedi ca 10 cm. Variasjon avhengig av kor mykje snø som ligg lokalt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Vindpakka mjukt snødekke. Fint skiføre. Overflata bere preg av at det har vore litt vind.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot sør.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  FCxr. Smelteomvandla kantkorn isolert mellom to skarelag. Hardheit; F1 - ikkje veldig stor potens i dette laget per i dag, men der det finnes kantkorn over øvste skarelag kan ein vere obs. Usikker på utbreiinga av det per i dag.
Image Of Avalanche Problems
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Godt avrunda, men "singlar" framleis fint på rasterplata.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kan framleis finnes ustabile fokksnøflak, ver spesielt obs overgang til leformasjoner mot nord og nordvest. Det er lettast å påvirke det svake laget der snødekket er tynnast. Variasjon i regionen. Relativt stabil vêrsituasjon dei neste dagane. Forecast correct Tenker at nedføyka nysnø frå sørvest-aust har stabilisert seg greit. Kan kanskje vere lommer her og der kor det framleis kan løysast ut skred, men generelt stabilt. Mot nord og nordvest, vest, mogleg nordaust kan det framleis ligge ustabile flak, men dei byrjar også å stabilisere seg etter kvart. Ser heile "kaka" er markert ifht kva himmelretningar skredproblemet er aktuelt i. Tenker at det er i overkant. Det er også varierande kor mykje vinden har jobba i regionen, så at det er lokale variasjoner er greit å understreke.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from N ↓ 10% clouds Kaldt og klart vêr. Litt nedbør i går ettermiddag, måndag, men klarvêr utover måndag kveld og tysdag. Litt meir tilskyande frå klokka 14.00, men framleis kaldt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 800 masl Tenker str. 1 og str. 2 skred kan gå på dette. Antar at det har stabilisert seg relativt bra i mange himmelretningar no. Siste vindsyklus gav pålagring mot vest og nordvest. Truleg er dette det mest aktuelle per dags dato.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Ingen stor potens i dette laget per i dag. Har funne tilsvarande lag i alle himmelretningar, både i indre del og ytre del av regionen. Felles for alle er at dei ligg godt isolert mellom to tjukke skarelag. Verdt å merke seg at det også har vore funne kantkorn over skarelag. Eg fann det sist, men då mot sørvest. Antar at det kan ha blåst vekk i enkelte himmelretningar der vinden har fått tak. Fant ikkje det mot vest i dag - grov profil i øvre kant av konveks.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket bere preg av å vere påvirka av vind. Vindpakka mjukt dekke i fleire himmelretningar, som lett flytter på seg ved vind av litt styrke. På toppane og langs ryggar er det i større grad flakete, også enkelte områder avblåst nedpå skare. Lommer av laussnø der vinden ikkje har fått tak. Meir ubunden mot sør, men variasjon avhengig av terreng. Regionen har fått eit påfyll siste veka. Samanhengande skiføre frå ca 5-600 moh, men varierande avhengig av himmelretning. Mest snø mot vest og nordvest pga herskande vindretning frå søraust gjennom vinteren. Mot vest og nordvest ligg grensa for samanhengande skiføre lågast. Meir snø i indre del av regionen, noko som medfører lågare grense for samanhengande skiføre i fleire himmelretningar. Oppbygginga av snødekket er relativt lik i indre og ytre del av regionen. I botn av dekket er det ei frosen smeltepakke, med kantkorn mellom laga. Over dette er det ulike lag av vindtransportert snø, i kombi med nysnø. Mest mot N og NV. Sjå kommentar under snøprofil.

Notes

Redigere obs seinare

Danger Sign

No signs observed Ingen ferske fareteikn utover nemnte tørre laussnøskred. Sjå kommentar under "Skredaktivitet" for meir info.

Tests

LBT@22cmQ3 Går i brot i nedføyka nysnø. Flaket smuldrer sterkt opp når eg løfter vekk blokka.

CTE7@20cmQ3 Good Går i brot i nedføyka nysnø over skarelag. Flaket smuldrar opp. Lav hastighet på vinden som har bygd opp flaket.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S Gått nokre små skred i solhellingane. Observerte også ein del str. 2 skred i ein del heng, men antar at disse er nokre dagar gamle - resultat av fokksnøflaka som gjekk ut etter siste vindsyklus.

Snow Profile

2 cm P MFcr/SH D Innslag av rim i overflata., 18 cm 4F-1F RGlr/DF 1 mm/2 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm D Øvre del, 20 cm K MF 1 mm/5 mm D, 13 cm 1F FCxr/MF 1 mm/3 mm D-M Godt avrunda kant. Finnes i alle himmelretningar over sirka 1000 moh. Vil anta at det er kantkorn lågare nede i terrenget også, men då mot bakken. Det er også observert kantkorn over øvste skarelag, men det var ikkje til stades mot vest der eg grov i dag. Mogleg vinden har teke knekken på det der før siste snøfall., 30 cm K MF D -6.4 °C @ 0 cm, -7.3 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -5.2 °C @ 30 cm, -5.1 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile Grov profil mot vest - sirka 20 grader bratt - øvste del av konveks.

ObsID: 262420

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.