Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2021-03-10

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Breeze from southwest.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
6-10 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast, changing to gale from the southeast during renoon.
-11 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

09.03.2021 kl. 14:19

849 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Rufsete bruddflate fordi overliggende lag var så mykt at det smuldret opp ved fjerning av flaket. Kom kontant på lett til middels belastning LBT.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Svært variabelt. Det var beinhard skare som preget snøoverflaten sist uke. Lørdag kom det nysnø i fjellet, med påfølgende sterk vind med dominerende vindretning fra NV. Derav en del vindtransportert snø. Også mange områder helt vinderodert ned på skaren. Og ikke minst noen områder med myk, fin kjøresnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 700 masl

Weather

No precipitation 0 °C 1 m/s Fantastisk vintervær, skarp luft i høyfjellet. Klarvær og utstråling om natta.

Danger Sign

Recent cracks Lokal oppsprekking rundt skoa ved tråkking i flak når understøtte er tatt bort i nedrekant.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Langt mer tilstedeværende skredfare nå enn forrige uke. Spesielt knyttet til lesider og relativt ferske fokksnøflak fra helgen. Fokksnøen har lagt seg over gammel skare. Et par kalde, klare dager og netter har gitt grobunn for kantkorndannelse over skare. Noe som viser igjen på stabilitetstestene. Med nysnø, og potensielt større nysnømengder i vente utover uka så vil faregraden øke markant. Spesielt der vi nå har både svakt lag og overliggende flak fra før. Nysnø her vil være en ugunstig kombinasjon som antakeligvis vil medføre fare for naturlig utløste skred. Forecast correct

Tests

CTM20@20cm Medium

LBT@20cmQ2

Snow Profile

20 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D-M Solvarmet overflate, derav D-M., 0.5 cm F RGxf 1 mm/1 mm D Hele laget, 65 cm P-K MFpc 1 mm/2 mm D-M, 10 cm 4F MFcl 1 mm M, 25 cm 1F MFcl 1 mm W -1.6 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 260245

Hardanger / Kvinnherad

Snow

08.03.2021 kl. 11:16

1094 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ctm#12 dårlig bindinger innad i fokksnøen
Image Of Tests
Image 2 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ctm#17 nedføyka delvis nedbrutt nysnø
Image Of Weather
Image 3 of 14 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Litt tilskyande utover føremiddagen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Typisk snødekke langs ryggane. Spor etter kraftig vind.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bilete teke ned Nipeskar frå ca 960 moh. Særs variabelt. Vestvendt.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot Omnatind frå Bandet. Brotkanten etter skred som gjekk 24. januar er framleis godt synleg. Det fortel mykje om kor mykje nedbør i form av snø vi har hatt den siste tida.
Image Of Tests
Image 7 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Blyanten står i eldre lag av FCxr. Ligger godt beskytta under 8 cm frosen smelteomvandla snø.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Oppover ryggen mot Omnatind/Melderskin. Stort sett avblåst ned til skarelag som oppstod etter siste mildvêrsperiode.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot Melderskin 1426 moh. Ein del skavler som har bygd seg opp. Generelt lite snø.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fnugg er berre sånn passe fornøgd med skaren. Han fortel at den er litt sår mot potane. Eigaren er einig i at det ikkje er det heilt store føret for korkje firbeinte med potar eller tobeinte på ski.
Image Of Snow Cover
Image 12 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Frå toppen av Nipeskar på ca 900 moh. Mykje stein.
Image Of Snow Cover
Image 13 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  I toppen av Nipeskar. Ser opp mot 960 moh, til venstre.
Image Of Snow Cover
Image 14 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt frå Bandet ned mot nedste del av Øvre Myrdal. Ruta opp mot Hestabotnpynten går midt i biletet. Den bere preg av lite snø.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 800 masl. Layered snow begins at 800 masl Crust Dry Generelt lite snø lokalt. Over tregrensa og opp til ca 900+ moh består snødekket av 5-10 cm skare med innslag av kantkorn mot bakken. I enkelte formasjoner i terrenget, som bekkedaler, kan ein finne litt meir snø. Samanhengande skiføre varierer, men om ein følgjer formasjonane så kan ein ta på ski ca ved tregrensa, men det er særs tynt. Det er lite hold i snøen mot underlaget og med kun 5-10 cm så er det kort veg ned til stein og buskas. Ok snømengde frå ca 900+ moh, men framleis tynt. I enkelte himmelretningar er det avsmelta til over 1000 moh. Variasjon lokalt og i regionen. Over 900/1000 moh så er det avblåst ned på skaren der vinden har fått tak. Skaren er tilsynelatande framme i mange himmelretningar. Snøen som har vorte flytta på ber preg av å ha vorte herja sterkt med. Enkelte innslag av mjukare fokksnø. For regionen sitt under eitt så er det nok meir snø i indre del vs ytre, men lokale variasjonar her også. Lagdelinga i indre/ytre del er relativt lik, men meir utprega kant i dekket i indre del.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 900 masl Str. 1 og 2 skred kan forventes. Det er også dårlig binding innad i fokksnøen, men med nedføyka nysnø under disse laga så set eg nemnte skredproblem som prioritet. Angåande kantkorn så er det tilstades i snødekket, men det er per i dag ikkje eit problem her lokalt. Iallfall ikkje der eg var i dag.

Weather

No precipitation -6 °C 6 m/s from SW ↗ 50% clouds Relativt likt vêr siste døger. Ingen nedbør. Kom eit tynt slør av skyer inn frå vest-sørvest i føremiddag.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøflaka er framleis mogleg å løyse ut. Ver obs der det ligg innblåst snø. Frå onsdag kveld og gjennom torsdag skal det falle nedbør i kombinasjon med at vinden tek seg opp. Det er meldt kraftig vind i fjellet, og vi vil på ny få fokksnøflak som skredproblem. Det er per i dag lite nysnø å føyke ned så det spørs kva som kjem fyrst, snøen eller vinden, ifht kva skredproblem vi får. Forecast correct Det byrjar å stabilisere seg greitt. Framleis kaldt i fjellet så det tek nok litt tid, men vil anta at vi er i grenseland mellom FG 2 og FG 1 for i morgon og store deler av onsdag, men vi vil på ny få FG 2 utover veka.

Notes

Redigere obs heime.

Tests

CTM12@10cmQ2 Medium

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

5 cm 1F RGsr 0 mm D, 5 cm 1F RGlr 1 mm D, 11 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/2 mm D Hele laget, 18 cm 1F RG/DF 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F-1F PP/DF 1 mm D Hele laget, 10 cm K MF/MFcr D, 3 cm 1F FCxr/MFcl 1 mm/2 mm Anser ikkje dette som eit kritisk lag per i dag., 33 cm K/I MF -6.4 °C @ 0 cm, -8.6 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm Grov profil i ein liten leformasjon mot aust. Fem meter lenger borte er skaren framme i dagen.

ObsID: 259957

Hardanger / Ulvik

Snow

07.03.2021 kl. 14:26

1376 masl

GeirS (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  GeirS
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  GeirS
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  GeirS

Avalanche Observation

7. Mar 14:26 Avalanche release at 1431 masl and ended at 1364 masl

ObsID: 259840

Hardanger / SAUDA

Snow

07.03.2021 kl. 14:00

934 masl

GTLoland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  GTLoland Comment:  Ca 100-150m langt, største bruddkant 100cm
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  GTLoland

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skred utløyst av skiløper. Flakskred av inntransportert snø. Austvendt bakke på ca 1000moh. Bruddkant på det største ca 100 cm

Avalanche Observation

7. Mar 14:00 Dry slab avalanche Human triggered E-facing Avalanche release at 934 masl and ended at 934 masl Poor bonding between crust and overlying snow 100 cm high and 150 m wide fracture Lee side

ObsID: 259852

Hardanger / Eidfjord

Snow

07.03.2021 kl. 13:30

1189 masl

Stein@nortind (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Stein@nortind

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Muligens selvutløst men var for langt unna til å verifisere det. Skredet så ut til å ha en bruddkant på + 150m lengde

ObsID: 259854

Hardanger / Ullensvang

Snow

07.03.2021 kl. 12:11

1241 masl

jan_o2 (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  jan_o2
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jan_o2 Comment:  Fuktig snø i bunn av gropa og ned mot grunnen under skarelag. Bilde tatt i sørvestvendt helning.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jan_o2

Snow Cover

No snowdrift Crust Dry Skare og vindpakket. Noen lommer med løs snø i sør/sørvestvendte helninger.

Weather

Lettskyet/dis. Svak vind fra nord.

Notes

Ingen observerte skred eller faretegn på turen opp til Gauthellernuten. Området var preget av vind.

Snow Profile

Gravde grop for å se hvor langt ned snøen er fuktig. Synes å være oppbløtt ned til grunnen der eg gravde.

ObsID: 259786

Hardanger / SAUDA

Snow

07.03.2021 kl. 11:10

925 masl

JMSOLLAND (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JMSOLLAND
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JMSOLLAND
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JMSOLLAND

Incident

Nei Snow No one buried, but close call Nordic skiing

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Avalanche Observation

7. Mar 11:10 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SW-facing Avalanche release at 959 masl and ended at 925 masl Buried weak layer of faceted snow beneath a crust 40 cm high and 50 m wide fracture Close to ridge Løsnet i toppen av skavl som tok med større flak

ObsID: 259753

Hardanger / SAUDA

Snow

07.03.2021 kl. 11:00

953 masl

JMSOLLAND (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  JMSOLLAND

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred

ObsID: 259860

Hardanger / Ullensvang

Snow

07.03.2021 kl. 10:51

1235 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 7 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Varierende overflate. Brytande skare og bærande fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ved Røldal skisenter på ca 1230 moh. Mot aust.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Nedover skitrekket i Røldal.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ved Røldal skisenter på ca 1230 moh. Mot søraust-aust.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bilete teke heimante, ytre del Rosendal. Ser opp mot toppar på ca 1300 moh. Lite snø trass i at fjella har "sminka" seg med eit lite dryss av snø. Det senker ikkje grensa for samanhengande skiføre.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Legger dette inn trass i at eg ikkje fekk noko utslag i det i dag. Det kan endre seg dei neste dagane. Eg vil også anta at det snødekket er tynnare så kan problemet vere meir potent og følgjeleg gi skred ved mindre tilleggslast enn kva eg har ført opp.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 800 masl

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Snow line at 800 masl. Layered snow begins at 800 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er prega av vindens herjingar. I sør-sørvest og søraust der eg oppheldt meg i dag så var det ei blanding av bærande til brytande fokksnø. Ein del plasser er mildvêrsskaren som oppstod i veka som var framme i dagen, og enkelte plasser i terrenget ligger det litt lausare snø. Grensa for samanhengande skiføre varierer stort i regionen. I indre del i Røldal kan du nok ta på skia på rundt 700 moh, medan i ytre del må du enkelte plasser bære til 900+ moh. Kva himmelretning du bevegar deg i er også avgjerande for kvar grensa går. I ytre del er det bra med snø i nord-nordvest og til dels tilgrensande sektorar. Litt anna fordeling i indre del, men også generelt litt meir snø der. Snødekket ber prega av siste tids milde temperaturar, og ein har ulike smeltepåvirka lag nedover, med innslag av ulike skarelag og dels avrunda kantkorn. Høgde, himmelretning og kvar du er i regionen er avgjerande for korleis denne samansetninga er, men generelt så har mildvêret sett sitt prega på snødekket.

Weather

No precipitation -6 °C 7 m/s from NW ↘ 50% clouds Siste døger har regionen vore prega av kraftig vind i fjellet i kombinasjon med litt nedbør. Litt kaldare vêrtype i dag med meir utstråling. Vinden har løya utover føremiddagen, sundag. Lite snøfokk å sjå - mest truleg er det som kan flyttes på allereie flytta på.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ver obs på ferske fokksnøflak etter vindens herjinger i går og i natt. Eldre kantkornlag nede i dekket kan også påvirkes, spesielt der snødekket er tynt. Større temp. gradient i snødekket mtp klarvêr neste dagar kan føre til at kantkorna vert enda meir potente. Der eg var i dag så hadde det ikkje endra seg så mykje sidan sist eg var der, men det er verdt å vere obs på. Vil anta at der dekket er tynnare kan det ha endra seg meir, og vil potensielt endre seg meir neste dagar. Forecast correct

Notes

Redigere obs når eg kjem heim. Ingenting som vil ha noko å sei for varselet. Ta kontakt per telefon om eg kan bistå med noko.

Tests

CTM14@33cmQ2 Medium

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

13 cm 1F RG 0 mm D, 8 cm K MFcr D-M, 12 cm 1F RG/MF 1 mm D-M, 8 cm 1F DF/MF 1 mm D-M Øvre del, 12 cm K MFcl/IFil D, 8 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm D-M, 30 cm I IF -7.6 °C @ 0 cm, -8.1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5.2 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 259746

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.