Avalanche forecast for Hardanger Monday 2019-01-21

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from south., change to fresh breeze from the south during the afternoon.
-12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the west during renoon.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

21.01.2019 kl. 15:53

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det byrjar å samle seg litt snø frå omlag 700 moh og oppover, men framleis ikkje dei store mengdene. Sørvestvendte sider på biletet.

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 40% clouds

ObsID: 176903

Hardanger / SAUDA

Snow

21.01.2019 kl. 11:02

30 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ca 24 cm nysnø i hagen i dag👍 Endelig skikkelig vinter i Sauda!

Snow Cover

38 cm in total 24 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl

ObsID: 176838

Hardanger / Kvinnherad

Snow

20.01.2019 kl. 21:28

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Weather

Rain 5 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Det bles inntil frisk bris i bygda i kveld. Vinden har nok meir kraft i høgda, så det går nok føre seg ein del transport av snø inn i nordvestvendte sider i augeblikket. Det har yra/regna ein del i kveld, så det er nok ein kombinasjon av vind og snø over 7-800 moh.

ObsID: 176755

Hardanger / SAUDA

Snow

20.01.2019 kl. 12:15

1029 masl

KAR (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KAR Comment:  Tett snødrev, bortimot vindstille

Weather

Snow -3 °C 1 m/s 70% clouds Tett snøvær, bortimot ingen vind siste døgn i dette området

ObsID: 176708

Hardanger / Ulvik

Snow

20.01.2019 kl. 11:05

1440 masl

Geo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Geo

Avalanche Observation

19. Jan 12:53 (+01:00) Cornice fall 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1536 masl Poor bonding between crust and overlying snow Lee side

Weather

Snow -5 °C

Danger Sign

Recent snowdrift

No signs observed

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, S, SW, W, NW above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Liten

ObsID: 176704

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.01.2019 kl. 13:26

904 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  FrodeMoen@Obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig vindtrandsport i løpet av natta over skoggrensa.

ObsID: 176543

Hardanger / Ullensvang

Snow

19.01.2019 kl. 11:04

1315 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ikkje så godt å observere evt skredaktivitet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snøprofil på ca 1200+ moh. Fekk brudd i fokksnøen i det eg vurdere som nedføyka nysnø på to ulike plasser. Fekk ikkje brudd i det eg vurdere som byrjande kantkorn over skarelag. Når eg bryter blokka laus med spaden går blokka, men det er ingen teikn til ustabilitet utover dette der eg var.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Skare enkelte plasser
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Synker nedi med skia 10-20 cm andre plasser
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Betre sikt utpå dagen. nordvest vendt side
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Var ein tur i skitrekket i Røldal etterpå. Ser ein del spor i sør og søraustvendte brattsider, men ingenting teikn på at det har løsna.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det er varierande kor mykje snø det er i terrenget. I området eg var i vekslar det mellom 40 cm og 130 cm. Det er også varierande kor hard overflata er. Der nysnøen har fått lege i fred for vinden og i leformasjonene ligg det ein del relativt ubunden snø. Enkelte plassar litt meir vindpåvirka i toppsjiktet slik at det har "flaka" seg litt. Andre plassar, typisk på rygger og høgare i terrenget er det kun tidlegare smelt/fryseskaren som er framme. Der overflata er mjuk tråkker ein typisk ned 10-30 cm med skia på beina. Utan ski går ein djupare.

Weather

Snow -7 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Lett snøvêr. Dårleg sikt.

Danger Sign

No signs observed Observerte ingen fareteikn. I tillegg til obsturen på Røldalsfjellet (Elvershei) observerte eg langs vegen frå Røldal til Rosendal. Ingen skredaktivitet å spore, men det er mogleg at evt utløyste skred er dekka av nyleg snøfall...

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 800 masl

Tests

ECTN18@44cmQ3 Medium

ECTN13@31cmQ3 Medium Brudd i delvis nedføyka nysnø.

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

11 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Stort sett nysnø/delvis nedbrutt, men med innslag av litt runding/vindtransportert i toppen., 2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 44 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F FCxr 1 mm/0 mm D Det eg vurdere som byrjande kantkorndannelse over skarelag. Ser spor etter kant og striper, men ikkje veldig utvikla. , 24 cm I IF 0 mm/0 mm D -7.8 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -6.8 °C @ 40 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.2 °C @ 80 cm, -3.3 °C @ 100 cm Innslag av avrunda korn i toppen av nysnøen. Islaget nedst er betonghardt, iallfall der eg var. Eg gravde ikkje lenger ned enn ca 20 cm i dette.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyka laussnø er problemet der eg var. Middels stabilitet. Varierande utbreiing då vinden har jobba forskjellig i terrenget. Med omsyn til venta vêr, så vil nok skredfaren avta noko, men det vil vere lurt å følgje med utviklinga av kantkorn over skarelag. Der eg var i dag, var ikkje dette spesielt godt utvikla, men byrjande. Forecast correct Dei stemmer godt med det området eg var i.

ObsID: 176539

Hardanger / Kvinnherad

Snow

18.01.2019 kl. 15:43

81 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er ikkje store mengdene med snø som har kome. For øvrig klarvêr og kaldt i heile går.

Weather

Snow 1 °C 0 m/s 100% clouds Det har vore lett snøvêr til havnivå frå ca kl. 12.00.

ObsID: 176413

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.01.2019 kl. 13:51

1060 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  SVV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Sjikt av nysnø innad i fokksnøen som mulige skredproblem. Svakt lag markert som smelteformer er på vei mot kant. Kan kanskje ane noen striper, men ikke tydelige kanter. Ligger dypt i snødekket, og gir ikke tilsvar på repetert ECT.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Mot vest og Sørfjorden ca 700 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Sørøstvendt fjellside
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Nordvestvendt fjellside
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Blått termometer viser løst lag med smelteformer

Weather

Snow -1 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds Begynte å snø ca klokken 13. S-1, altså ca 3 cm nå klokken 15:37.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW above 900 masl

Tests

ECTX Repetert.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Hadde forholdsvis god sikt inn i mange fjellsider som vender mot øst. Ikke observert skred, men noe mindre skavldanning mot øst.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Over Kvamskogen var det kommet ca 4 cm nysnø i dag klokken 07:30. Langs Hardangerfjorden var det fra 0 til 2 cm nysnø. Fra ca 400 m o.h. øker snødybden på fra ca 5 cm til ca 20 cm ved 600 m o.h. Smelte/frys skaren fra onsdag forsvant brått ved ca 600 m o.h. Fra ca 600 m o.h. øker snødybden på til i snitt 50 cm ved 1060 m o.h. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og det er fjellsider og terrengformasjoner som vender mot sørøst som her mest snø. En god del løs snø tilgjengelig for transport (15 -20 cm) fra ca 600 m o.h., og opp til ca 1060 m o.h. Desverre er det en del skulte steiner som riper skiene. Fokksnø ble undersøkt for reaksjon i ca 10 mindre testheng, fokksnøen er vanskelig å løse ut, og det blir bare skiens lengde som triller litt ned. Snøresponsen samsvarer godt med observasjoner i profil som viser løsere lag med nysnø innad i fokksnøen. I toppen av det gamle snødekket er det et lag med smelteformer som er løse. De er på vei mot kant, men ligger dypt i snødekket, og er altså ikke ferdig utviklet på ca 1060 m o.h. Ikke forplantning eller brudd i dette laget ved repetert ECT. Det kan være at høyereliggende områder har mer utviklet kant. Det ble ikke observert skred hverken langs fjorden, eller i fjellet. Snødekkeresponsen kombinert med snødekkets oppbygging stemmer overens med en faregrad 2 i utsatt sektor mot sørøst. Kant vil kunne utvikle seg i snødekket, og nysnø som svakt lag vil stabilisere seg ytterligere. Fint skiføre bortsett fra skjulte steiner.. Forecast correct Snøværet som er meldt kan forklare at vi skal opp på FG 3. Lokalt forventes det ikke at faregraden overstiger 2, med mindre det blir sterk nok vind til å frakte mye snø.

ObsID: 176390

Hardanger / SAUDA

Snow

18.01.2019 kl. 12:54

916 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Nysnø på toppen av sprø mildværsskare med nedbrutt nysnø under.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Weather

Snow -4.6 °C 3 m/s from SW ↗

Danger Sign

No signs observed I dette området ses ingen åpenbare faretegn - hverken på stedet eller i brattere tilgrensende områder. Oppsprekkende flak helt lokalt rundt skia, men ikke skytende sprekker som observert i naboterrenget i går. Antar fokksnøflakene som ble dannet i S-sektor i har relativt liten utbredelse pga begrenset mengde snøtransport. Siden i går har det imidlertid kommet 3-5 cm lett nysnø, og utover dagen har det fortsatt å snø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl

Tests

ECTN13@37cmQ2 Medium Får ikke brudd med forplantning. Ligger et tjukt lag med nedføyka nysnø her fremdeles etter dagers vær-eventer. Antar det skal noe til å påvirke dette laget, men på konvekser kan laget være høyere oppe i snødekket og lettere å påvirke. På teststedet virker det svake laget å være godt ivaretatt mellom to harde lag.

ECTPV@12cmQ1 Poor Gikk til brudd ved frigjøring av blokk. Per i dag ikke et skredproblem, men dette er kanskje "morgendagens" svake lag. Med mer snø i vente, muligens litt vind og så en kuldeperiode. Blir interessant å følge med på...

Snow Profile

10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P MFpc 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P-K IF 0 mm/0 mm, 5 cm F-4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf/RG 1 mm/0 mm Litt usikker på hva dette laget var. Men hadde ikke så stor relevans ift testresultat., 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF/MFcl 1 mm/2 mm M Under dette ligger den "gamle snøpakken". Merker meg at det er fuktig her. Ellers ikke interessant å grave dypere ned mot bakken. -4.6 °C @ 0 cm, -6.2 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har ikke så mye høyereliggende terreng å komme kjapt til, så det blir med obs fra dette 900meters-beltet. Her er det nedføyket nysnø et par steder i snødekket som utgjør potensielt skredproblem. Det øverste har enda ikke et flak over, så det er svært begrenset som problem, men dette kan snu raskt avhengig av værtype. Skredproblemet virker ikke direkte lett å løse ut, men vil heller ikke si vanskelig å løse ut. Holder meg på lett, likevel - men få skred. Altså sannsynlighet B i matrisen og potensiale for str 2 skred. Ender da på en faregrad 2, som nok er preget av at jeg har observert i litt lavereliggende terreng. Forecast correct Ser det ligger en fg 3 forventet, og med signaler om kantkorndannelse høyere og lenger inn i regionen så er nok ikke det uriktig.

ObsID: 176383

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.01.2019 kl. 11:56

777 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  780 moh, vestvendt. 5 cm porøs smelte-frys over tørr og ubunden snø fra siste runde snøfall. I bunn er det 30 cm med smelteomvandla snø. Begynnende kantkorn i toppen av dette (der Saga står).
ObsID: 176352

Hardanger / SAUDA

Snow

18.01.2019 kl. 10:57

545 masl

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Weather

Snow -3 °C 0 m/s 100% clouds Lette snøbyger i lufta. 3 cm nysnø på bakken, sålangt... Lavt skydekke ca 900moh.

ObsID: 176334

Hardanger / Ullensvang

Snow

18.01.2019 kl. 10:27

415 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Langs fjorden sett mot NV like nord for Odda. Skavler i høyden.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Ved ca 400 m o.h. i Skjeggedal/ start av turen til Trolltunga.

Weather

No precipitation -2 °C from W → 50% clouds Langs Sørfjorden har det kommet 0 - 3 cm nysnø. Ved ca 400 m o.h., er det -2 grader og skyer som ser ut til å kunne produsere snøbyger. Det er observert overhengendeskavldannelse i le for nordvesten, fra ca 1000 m o.h., og oppover. Ca 5 cm snø ved 400 m o.h.

ObsID: 176324

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.