Avalanche forecast for Hardanger Monday 2020-02-17

4
High
Published:

Demanding avalanche conditions in the alpine. Strong wind and new snow will lead to a large amount of wind transported snow. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely. Wet snow avalanches possible in lower elevations.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Areas leeward of the main wind direction are more prone to avalanches. Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Stay away from terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

30 mm precipitation, up to 55 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest.
-7 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
55 mm precipitation, up to 75 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest., change to moderate gale from the southwest during the evening.
-6 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

17.02.2020 kl. 13:14

408 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). mye snø og vind . EV134 Liamyrane - Kløvet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 213885

Hardanger / SAUDA

Snow

17.02.2020 kl. 07:00

577 masl

Lallå (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Lallå Comment:  Mye vind og regn/sludd

Notes

Weather

2 °C

ObsID: 213868

Hardanger / ODDA

Snow

16.02.2020 kl. 17:34

502 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje Comment:  Kommet siste timene.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day One (1). 3 - Large. Spontaneous release E, SE

Weather

Rain Regn ved fjorden og nokså høyt opp. Mye snøfokk i høyden.

ObsID: 213751

Hardanger / ODDA

Snow

16.02.2020 kl. 13:44

837 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje Comment:  Skredbekken på Eitrheim. Stort skred høyt oppe.
ObsID: 213724

Hardanger / ODDA

Snow

16.02.2020 kl. 13:39

330 masl

bjafje (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  bjafje Comment:  Helgeliskredet og Breidskredbekken

Avalanche Activity

16. Feb. 0-6 Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E Klungerseteskredet, Helgeliskredet, Breidskredbekken, Røynhammerskredet, Rindaskredet er alle kommet i løpet av natten. Alle har stoppet litt oppe i lien, bortsett fra Breidskredbekken som har forlenget seg selv nederst mot skredsikringene.

Weather

Rain 4 °C 6 m/s 100% clouds

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

ObsID: 213723

Hardanger / Midtunet

Snow

15.02.2020 kl. 15:23

1286 masl

VM (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

15. Feb 10:00 Cornice fall 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1352 masl and ended at 1315 masl Steep slope

ObsID: 213565

Hardanger / ODDA

Snow

15.02.2020 kl. 10:40

925 masl

bjafje (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  bjafje Comment:  Tokheimsnuten. Mye opplagring av snø i det lille skaret på skrå i bildet. Øverst ser det ut til å være et sammenhengende dekke mot sør (venstre). Her er det vanligvis mer oppbrekket av fjellformasjoner.

Weather

No precipitation 2 °C 60% clouds Mye vind i høyden. Temp på 112moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø siste 10 timer. Opplagring på uvanlige steder!

ObsID: 213502

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

15.02.2020 kl. 10:23

740 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredfaren er knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. På grunn av mildvêr og nedbør som regn har snødekket tilsynelatande sett seg opp til 800-900 moh. Over dette er det moglegvis større potensiale i skredproblemet. Sjå etter fareteikn i snøen i dei gjeldande eksposisjonane. Det er meldt mykje nedbør frå i ettermiddag, og i kombinasjon med dei milde temperaturane vil ein få stort potensiale for våte laussnøskred og våte flakskred opp til ca 1000 moh - moglegvis høgare. Det er meldt relativt sterk vind frå sør, så på den høgda nedbøren fell som snø, vil det i leformasjoner mot nordvest-nord-nordaust bygge seg oppe ferske fokksnøflak. Forecast correct Litt vanskeleg å sei kor stor skredfaren er, men basert på observasjoner frå torsdag der eg registrerte 10-30 cm laussnø i terrenget og i kombinasjon med vinden som slo inn i går, så er det rimeleg å legge seg på ein FG3 og med nedføyka nysnø som skredproblem for regionen sett under eitt.

Notes

Full obs seinare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 900 masl Fører det opp som skredproblem sjølv om eg ikkje får utslag på CT-test. Ser delvis nedbrutte nysnøpartiklar under fuktig vindtransportert lag. Det kan virke som om det har vore mildvêr i kombinasjon med vinden som kom i går, og difor har det "sett" seg godt på den høgda eg var i dag. Eg vil anta at dette skredproblemet er meir gjeldande høgare oppe der nedbøren ikkje har falle som regn - ca over 850-900 moh.

Snow Cover

100 cm in total Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 700 masl Crust Moist Det er stor variasjon i snødjupne. Eg grov snøprofil i leformasjon mot nord i dag, laurdag, mtp varsla skredproblem og eksposisjon. I leformasjoner finner ein betydeleg meir snø enn generelt i terrenget - typisk i renneformasjoner. Snødjupna varierer frå 10-160 cm frå høgde 600 moh og oppover. Samanhengdane skiføre frå ca 600 moh. Fuktig med overgang til skare frå 600 moh og opp til ca 900 moh. Over dette veit eg ikkje, men det er rimeleg å anta at det vinden har teke så er det avblåse til nedpå skaren, medan der vinden har lagt frå seg snø er det vindpakka mjuk-hard. Det har byrja å ta seg opp med vind. Registrer ein del snøfokk på toppane.

Weather

No precipitation 0.4 °C 3 m/s from S ↑ 80% clouds Mildvêret slo inn i går, samstundes som det tok seg opp med vind. Relativt kraftig vind i går ettermiddag/kveld. Mildvêrsgrensa har lege på ca 900 moh, men det varierer nok litt mtp regionen sett under eitt. Det har falle ein del nedbør som regn opp til denne grensa. Over det har det moglegvis kome ca 5-10 cm nysnø.

Tests

CTN Good Fekk ikkje utslag i CT-test, men som nemnt under skredproblem, så hadde nok snøen sett seg godt på den høgda eg var på. Det er nok langt frå like stabilt høgare opp - over ca 900 moh - der mildvêret ikkje har fått prega snødekket så mykje. Dette endrar seg uansett med enda meir auke i temp frå i dag av. Ved litt grov spadetest så kjem det fleire flak, både i det nedføyka nysnølaget øvst, men også i sjiktoverganger i den eldre fokksnøen. Denne har stabilisert seg bra.

Danger Sign

Recent snowdrift Registrerer kraftig snøfokk. Mest truleg over 900-1000 moh. Det er nok ein del snø som allereie er blåse vekk som følgje av relativt kraftig vind i går ettermiddag/kveld, fredag.

Snow Profile

2 cm K MFcr W, 7 cm 4F MF W, 8 cm 1F RG 0 mm M, 13 cm 4F DF 1 mm D, 60 cm 1F RG 0 mm D, 40 cm 1F MF W -0.4 °C @ 0 cm, -0.7 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, -1.9 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1.3 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm, -0.4 °C @ 100 cm

ObsID: 213514

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.