Avalanche forecast for Hardanger Monday 2019-12-16

2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

7 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas.
Breeze from east.
-9 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. sunday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to breeze from the southwest during renoon.
-11 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / ODDA

Snow

14.12.2019 kl. 13:14

1095 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 7 Of:  Notes Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Kantkorn/beger ved bakken.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger Comment:  Kantkorn som ligg mot bakken.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Cato Leganger Comment:  Korna dryssa ut når eg strauk votten mot det.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Mot nord-aust.

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from E ← 100% clouds Det har blåst kraftig frå sør-aust/aust gjennom gårsdagen, i natt og delvis i morgontimane i dag. Vinden har løya noko utover føremiddagen.

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry I går og antakeligvis i natt var det kraftig snøfokk. Vurderer det som moderat no. Overflata er frå vindpakka hard til mjuk/hard. Det er også varierande kor mykje snø det er i terrenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herja av vinden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Primærproblem er knytt til nedføyka svakt lag av nysnø. Det har vore pålagring i nord-nordvestlege heng i går, i natt og i dag tidleg, så nye fokksnøflak har nok danna seg i disse himmelretningene. Eldre flak av fokksnø har nok stabilisert seg relativt bra. Det er elles verdt å merke seg at det er kantkorn ved bakken på ca 1000-1100 moh og oppover. Det er tendensar til overliggende skare, samt vindpakka sjikt som vil beskytte dette laget, men ver obs der snødekket er tynnare. Det foregår framleis vindtransport i fjellet, men noko mindre enn det siste døgeret. Eg vil anta at det vil vere fare for nye flak av fokksnø i vest til nordvestlige leformasjoner trass i at det byrjar nok å verte relativt vindpakka. Dette vil stabilisere seg dei neste dagane då det er meldt mindre vind. Forecast correct

Tests

ECTP18@54cmQ2 Medium Går i brudd i kantkorn/beger ved bakken. Overliggende fokksnø går ikkje i brudd ved test.

Notes

Kantkorn ved bakken over 1100 moh. Full obs kjem i kveld.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter 2 - Medium N, W, NW above 700 masl Eg finner nedføyka nysnø, samt sjiktoverganger i fokksnøen, men får det ikkje til å gå i brudd ved ECT. Går i brudd ved at eg bryter blokka ut med spaden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Eg vil anta at det finnes i dei fleste himmelretningar over ca 1100 moh. Mogleg den grensa går høgare i ytre del av regionen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Varierande kor vinden tek. Sterkare vind i morgontimane. Det har roa seg utover dagen.

Snow Profile

26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm D-M Tendenserar til ein del is i dette laget. , 5 cm F-4F DH 0 mm/1 mm D Skarelag -3.5 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 45 cm, -0.8 °C @ 57 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202055

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.