Avalanche forecast for Hallingdal Friday 2021-01-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with fresh storm slabs. A persistent weak layer of facets may also be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

16 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the south during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Gol

Snow

22.01.2021 kl. 16:01

1052 masl

Marius Fjell Risvær (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Ca 15 grader helling. Flere drønn i snø. Mye fokk snø og flere distinkte lag i snøen

ObsID: 251333

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 15:43

882 masl

JonasØ@nortind (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Notes

Stort snøfall og mye vind. Lett å trigge myke flakskred, også langt ned i skogen. Små skred med MYE myk snø kan begrave et menneske eller gjøre det komplisert å komme seg opp.

Weather

-1 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 251325

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 14:28

1285 masl

jvoy (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jvoy Comment:  Bruddkant på ca 2 meter

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert skred på dette stedet i dag. Usikkert om naturlig-eller skiløperutløst. Skispor inn i skredet og på toppen bortover blokkene tyder vel kanskje på at noen som har stått her i dag har hatt litt flaks... Eksakt tidspunkt ukjent.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall i løpet av de siste dagene. I natt og i dag sterk vind opp til 20m/s fra øst-sydøst.

ObsID: 251350

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 14:10

1243 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Ingen sikt I høyden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Problemet finnes potensielt i alle heng, men jeg mener det er mest utbredt i ø og s. Egenskaper på svakt lag varierer også utbredelsen, men ingenting tilsier at dette problemet har endret seg nevneverdig siste dager. Treffer man tynt snødekke og egenskapene i svakt lag er tilstede for å gå til brudd med forplantning kan Skredene bli str 3.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 900 masl

Danger Sign

Recent avalanches I skoggrensa og et stykke ned i skogen. Også to større naturlig utløste skred I Grøndalen. Et I nærheten av Solheisen på vei opp til Kvitingane I SV vendt terreng og et I bratt terreng n vendt på Slettenøse.

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker i fersk fokksnø fra skoggrensa og opp. Små Skred løsner i leområder ved liten tb.

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Kraftig vind fra ø/sø I dag med betydelig pålagring I leområder.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kompleks og krevende situasjon. Kantkornproblemet som det har vært fokus på siste periode er fremdeles aktivt, og kan påvirkes få steder av en enkelt skiløper og føre til str 3 skred. Fjernutløsning mulig. Fokksnøen som kom i går og i dag er ustabil. Rapporter om flere naturlig utløste skred I dag. Flere tegn til ustabilitet I det terrenget jeg var i dag. Det blåser og snør kraftig enda og til tross for gunstig temp er skredfaren betydelig og vil være det I dag og etter all sannsynlighet I morgen også. Ikke sikt eller forhold til å observere eller ferdes over skoggrensa i dag så min observasjon har det forbeholdt. Det finnes snø tilgjengelig for snøtransport i leområder, varierende mengde og det kommer an på vindstyrke hvor mye det blir. Vind fra NV I morgen vil skape fersk fokksnø i nye leområder. Flakene I dagens leområder vil hardne til og bli noe vanskeligere å påvirke. Forecast correct Jeg antar fg 3 I morgen også.

Snow Cover

Heavy snow drift 50 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Overflaten veksler mellom vindpakket myk og hard. Skjerma leområder og litt under skoggrensa er snøen i hovedsak myk. Temp gjør at flakdannelser skjer også der vinden ikke tar. Temp bidrar til relativt rask stabilisering av fokksnø, men den er ustabil enn så lenge. Fokksnøen er fast og kjennes kram ut opp til ca 1100 moh, selv om det er minusgrader.

Avalanche Observation

22. Jan 09:35 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released N-facing Buried weak layer of new snow Steep slope Naturlig utløste skred som jeg har blitt fortalt har løsnet i løpet av dagen. Begge I Grøndalen I n og SV vendt terreng, sannsynligvis sidelasting av snø I SV vendt terreng og innlasting i leområde i n vendt terreng. Begge Skredene var fersk fokksnø, usikkert svakt lag og str, men begge er minst str 2. Ingen skader så vidt jeg vet, men det ene ble en aksjon der lokalt røde kors rykket ut.

Incident

Snow Other Other

Notes

Snøprofil legges inn senere.

Avalanche Activity

22. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke mulig å observere skred over tregrensa i dag, ikke sikt. I små heng løsner ny fokksnø lett og har forplantningsevne. Fokksnømengde I leområder varier, men kan være godt over en meter.

Weather

Snow -4 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Vinden ser ut til å veksle mellom ø og sø. Kraftig vind og ingen sikt over skogen. Det er relativt mildt. Nullisoterm antas å være på ca 500 moh.

ObsID: 251315

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 14:10

714 masl

Pos (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Pos
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Pos
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Pos

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm) Dry

Avalanche Observation

22. Jan 14:19 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 834 masl and ended at 707 masl Buried weak layer of new snow In gully or concave form

Notes

Skredet endte i en hyttevegg og ett stabbur. Stabburet kom litt ut av vater.

Weather

Snow -1 °C

ObsID: 251308

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 13:30

1187 masl

PatruljeKiteGunnar (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gunnar
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gunnar Comment:  Her er skredmassene (som kan sees på første bildet) allerede fjernet fra løypa av tråkkemaskin
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gunnar
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gunnar

Avalanche Observation

22. Jan 21:45 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown NW-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 140 cm high and 70 m wide fracture Slab Hamarløypa (L24) Utløst av skikjører som traverser ut fra fjellheisen utenom preparert løype. Meldte omgående ifra om skredet til skipatrulja.

Incident

Traversering ut fra Fjellheisen utenom preparert løype i dårlig sikt og betydelig vindtransport av fokksnø Snow Person buried, but no injuries Ski resort

ObsID: 251351

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 13:28

1239 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP11@50cmQ2 Medium Brudd i nedføyka nysnø over hardere, eldre snøoverflate.

Snow Profile

30 cm 1F/4F DF/RG 1 mm D, 15 cm 4F DF 2 mm D, 5 cm F PP 3 mm D, 5 cm F DF 1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm D, 43 cm 1F RG/FC 1 mm D, 20 cm P RG/FC 1 mm D, 12 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 1F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 1F/4F FC 2 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D 1 tests connected to snow profile Denne profilen hører med til observasjon gjort samme sted.

ObsID: 251379

Hallingdal / Hol

Snow

22.01.2021 kl. 13:07

1185 masl

Markus@NVE (*****)

Danger Sign

Recent cracks lett å fremprovosere sprekker i myk fokksnø i området rundt skoggrensen

Snow Cover

Heavy snow drift 40 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Hard fokksnø og store skavler på vindutsatte steder. myk fokksnø i skoggrensa, løs ubunden snø nede i skogen i områder der vinden ikke har fått tak. så fort det er litt mer glissen skog har vind og høy teperatur bidratt til å binde nysnøen fra siste døgn til myke flak. markant økning i stabilitet fra i går til utpå dagene i dag. Det betyr ikke at det er stabilt, bare at det er mindre ustabilt

Avalanche Activity

22. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt i fjellet skoggrensa så jeg vet ikke hvordan det ser ut der, men bratte leheng rett over over skoggrensa var det ikke teng på skredaktivitet.

Weather

Snow 15 m/s from SE ↖ 100% clouds snøbyger. markant temperaturstigning til i dag. regn på ca 300. svært kraftig vind i natt

ObsID: 251318

Hallingdal / Ål

Snow

22.01.2021 kl. 11:31

1132 masl

steinar@obskorps (****)

Tests

ECTP3@40cmQ2 Poor Brudd i sjikt med nedføyka nysnø iblanda rim i overgangen mot eldre kompakt snødekke. Q1-Q2 brudd

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det mest framtredende og minst oversiktlige skredproblemet i denne delen av regionen, er kantkornlag der de fins grunt i de gamle snødekket mellom skarelag (stor/svært stor tilleggsbelastning skred str3), og kantkorn / rim under den ferske fokksnøen (liten tilleggsbelastning skred str2.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 1100 masl Fersk fokksnø stabiliserer seg rakst med temp rundt null, men pålagring skjer fortsatt.

Danger Sign

Recent snowdrift Fortsatt snøvær og vind, pålagring i NV-vendte heng

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opplevde flere drønn på tynt snødekke. Sjikt av kantkorn under fersk fokksnø. Drønn ikke knyttet til innsendte snøprofil, der ligger de gamle kantkornlagene dypere og er vanskelige å påvirke

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Uoversiktlig situasjon med flere lag kantkorn nedover i snødekket, og fersk fokksnø med fortsatt pålagring. Fokksnøen stabiliserer seg raskt, mens kantkornlagene vil vedvare. Dagens snøprofil avslører et sjikt med nedføyka rim/kantkorn under den ferske fokksnøen. På grunn av kantkornlag og rimlag vil det ta litt tid før dette stabiliserer seg selv om fokksnøen i for seg setter seg raskt. Mener det er riktig å holde på fg3 i morgen og. Forecast correct Varselet beskriver godt den komplekse og uoversiktlige situasjonen

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Har kommet ca 40 cm nysnø de siste to dagene, med vind fra SØ stort sett. Varierer fra vindpakket mykt til vindpakket hardt, ubunden snø bare i lune søkk. Den ferske fokkssnøen er en anelse kram og setter seg nesten umiddelbart. Mer usikkerhet rundt kantkornlag der de ligger grunt i snødekket (drønn), og rim/kantkorn mellom fersk fokksnø og hardt underlag, se snøprofil. Nå er store deler av terrenget dekt av snø, og det gjør det krevende å få oversikt over utbredelsen av eventuelle svake lag.

Avalanche Activity

22. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt, har egentlig sett lite skredterreng

Weather

Snow -2 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Skyet og snøbyger, vind fra SØ gjennom natta og i dag

Snow Profile

40 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm 4F DF/SH 1 mm/3 mm D Hele laget Tynt sjikt, finner tydelige rester av overflaterim, 25 cm P RG 0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 22 cm 1F RGxf 1 mm D, 8 cm 4F FC 2 mm D -2.5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4.5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile NV-vendt heng med påfyll av fokksnø

ObsID: 251281

Hallingdal / ÅL

Snow

22.01.2021 kl. 11:00

549 masl

Custer (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Custer
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Custer
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Custer

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Observation

22. Jan 11:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered NE-facing Buried weak layer of faceted snow near surface 70 cm high and 15 m wide fracture Steep slope

Incident

Skred ble fjernutløst på vei inn til isklatreruter på ridalsberget. Snow Climbing

ObsID: 251497

Hallingdal / Hemsedal

Snow

22.01.2021 kl. 10:30

1059 masl

Maria Leganger (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Myke fokksnøflak sprekker lett opp, løsner lett. Øvre del av skoggrensa. Også vindpåvirket i åpne deler av skogen, som sluffer et stykke og kan påvirke en skiløper til å ramle osv. Snøen er tung, og kan dra med seg skiløper inn i trær eller utfor uønskede skrenter. Vær obs på denne faren også, selvom man holder seg i skogen.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

ObsID: 251309

Hallingdal / Ål

Snow

21.01.2021 kl. 09:00

569 masl

steinar@obskorps (****)

Avalanche Observation

21. Jan 09:00 (+01:00)

Notes

Fjernutløst av skiløper på bratt kant på jorde. Bruddkant ca 30 cm, 10-20 meter lengde, antar str 1-2

ObsID: 251177

Hallingdal / Hemsedal

Snow

20.01.2021 kl. 09:49

664 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps

Weather

Snow -4 °C from SE ↖ 100% clouds Mildere. Ca 5 cm snø i natt. Lavt skydekke.

ObsID: 250953

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.01.2021 kl. 18:37

1019 masl

haldan (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  haldan Comment:  Flak ca 10 cm tykt her løsnetved første lette slaget med håndflsten på spaden. Det samme gjorde det i samme heng der flaket var ca 20 cm
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  haldan Comment:  Blokker opp til en kubikk. Må våre noe tid tilbake. Kan ha vært et skavlebrudd med utglidimg av snømsser i heng under. I samme bekkedal ca 300 meter lenger nord. 2o meter høyt og 50 meter bredt Sørvendt.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Wind slab (hard slab) Svært variabelt fra områder med løs snø til harde flak med bøgeforrm og svært vindpåvirket.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Overskyet. Lav skybase og dårlig sikt over tregrensen. Høyere temp enn siste dager.

ObsID: 250901

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.01.2021 kl. 14:42

1319 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot bjøberg. Lettere vær vestover.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Begrenset sikt fra skoggrensa og høyere opp.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Bruddflate Q1, kom ved isolering. Fokksnø over er P/k fast og 20 cm tykk - bærende.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@21cmQ1

ECTPV@21cmQ1 Poor I kantkornlag under fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Skredproblemet kan være tilstede i de fleste eksposisjoner, men jeg mener mest utsatt sektor er s, sø og ø. Svakt lag av kantkorn er mange stder dekket av hard fokksnø som i mange tilfeller vil være bærende. Treffer man på et svakt punkt på tynt snødekke kan en person påvirke svakt lag og løse ut str. 3 skred. Det skal sannsynligvis generelt stor tilleggsbelastning til, men også mulig ved liten.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk et drønn uten forplantning på tynt snødekke.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Situasjonen er kompleks. En skiløper kan løse ut store skred. Skredstr. Blir nok vel så mye avgjort av kubikk som av lengde. Det er mange steder tykke harde flak over vvsl. Svakt lag sine egenskaper varierer nok en del. I dag brøyt det lett og glatt (ved isolering) på to ulike tester. Men vvsl er tykt, i alle fall der jeg undersøkte. Det kan derfor ta opp en del energi før det går til brudd. På punkter der fokksnø er tynn og der kantkornlag er tynt og kanskje mer utviklet vil man kunne påvirke større områder som ellers ikke ville gått til brudd. Svært hard fokksnø I overflaten, den har begynt å kante seg litt, men ikke nevneverdig. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over skoggrensa. Vvsl blir værende med oss en god stund enda ser det ut til. Nysnø vil ikke gjøre så stor forskjell på det eksisterende skredproblemet, men ferdsel vil sannsynligvis øke etterhvert og det kan by på utfordringer da nysnøen vil kamuflere vvsl enda bedre enn den allerede er. Forecast too high Jeg tenker sp er i få heng, derfor fg 2. En høy fg 2.

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snøen i skogen er myk, ubundet. Over tregrensa varierer hardheten I overflaten. I skjerma vestvendt terreng kan man finne lommer/tarmer med løs snø. Snødekket over tregrensa er generelt preget av vind. Tydeligste vindtegn etter vestavind.

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke sett noen ferske skred på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.

Weather

Snow Bittelitt nedbør i dag. Betraktelig mildere nå med svak vind fra ø/sø. Lavt skydekke og liten/ingen sikt over skogen. Lettere vær lengst vest i regionen.

Snow Profile

20 cm K RG/FC 0 mm D Bittesmå kantkorn i fokksnøen, den har begynt å kante seg., 8 cm F FC 2 mm D, 10 cm F/4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm F DH 5 mm D -7.5 °C @ 0 cm, -7.4 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile I ø vendt terreng, ca. 1300 moh

ObsID: 250903

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.