Avalanche forecast for Hallingdal Thursday 2021-01-21

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complicated situation with persistent weak layers in the snow pack, wind and fresh snow. Avalanches may be released remotely.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-12 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
16 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Ål

Snow

21.01.2021 kl. 09:00

569 masl

steinar@obskorps (****)

Notes

Fjernutløst av skiløper på bratt kant på jorde. Bruddkant ca 30 cm, 10-20 meter lengde, antar str 1-2

Avalanche Observation

21. Jan 09:00 (+01:00)

ObsID: 251177

Hallingdal / Hemsedal

Snow

20.01.2021 kl. 09:49

664 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps

Weather

Snow -4 °C from SE ↖ 100% clouds Mildere. Ca 5 cm snø i natt. Lavt skydekke.

ObsID: 250953

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.01.2021 kl. 18:37

1019 masl

haldan (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  haldan Comment:  Flak ca 10 cm tykt her løsnetved første lette slaget med håndflsten på spaden. Det samme gjorde det i samme heng der flaket var ca 20 cm
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  haldan Comment:  Blokker opp til en kubikk. Må våre noe tid tilbake. Kan ha vært et skavlebrudd med utglidimg av snømsser i heng under. I samme bekkedal ca 300 meter lenger nord. 2o meter høyt og 50 meter bredt Sørvendt.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Wind slab (hard slab) Svært variabelt fra områder med løs snø til harde flak med bøgeforrm og svært vindpåvirket.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Overskyet. Lav skybase og dårlig sikt over tregrensen. Høyere temp enn siste dager.

ObsID: 250901

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.01.2021 kl. 14:42

1319 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot bjøberg. Lettere vær vestover.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Begrenset sikt fra skoggrensa og høyere opp.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Bruddflate Q1, kom ved isolering. Fokksnø over er P/k fast og 20 cm tykk - bærende.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Skredproblemet kan være tilstede i de fleste eksposisjoner, men jeg mener mest utsatt sektor er s, sø og ø. Svakt lag av kantkorn er mange stder dekket av hard fokksnø som i mange tilfeller vil være bærende. Treffer man på et svakt punkt på tynt snødekke kan en person påvirke svakt lag og løse ut str. 3 skred. Det skal sannsynligvis generelt stor tilleggsbelastning til, men også mulig ved liten.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk et drønn uten forplantning på tynt snødekke.

Tests

LBT@21cmQ1

ECTPV@21cmQ1 Poor I kantkornlag under fokksnø

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snøen i skogen er myk, ubundet. Over tregrensa varierer hardheten I overflaten. I skjerma vestvendt terreng kan man finne lommer/tarmer med løs snø. Snødekket over tregrensa er generelt preget av vind. Tydeligste vindtegn etter vestavind.

Weather

Snow Bittelitt nedbør i dag. Betraktelig mildere nå med svak vind fra ø/sø. Lavt skydekke og liten/ingen sikt over skogen. Lettere vær lengst vest i regionen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Situasjonen er kompleks. En skiløper kan løse ut store skred. Skredstr. Blir nok vel så mye avgjort av kubikk som av lengde. Det er mange steder tykke harde flak over vvsl. Svakt lag sine egenskaper varierer nok en del. I dag brøyt det lett og glatt (ved isolering) på to ulike tester. Men vvsl er tykt, i alle fall der jeg undersøkte. Det kan derfor ta opp en del energi før det går til brudd. På punkter der fokksnø er tynn og der kantkornlag er tynt og kanskje mer utviklet vil man kunne påvirke større områder som ellers ikke ville gått til brudd. Svært hard fokksnø I overflaten, den har begynt å kante seg litt, men ikke nevneverdig. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over skoggrensa. Vvsl blir værende med oss en god stund enda ser det ut til. Nysnø vil ikke gjøre så stor forskjell på det eksisterende skredproblemet, men ferdsel vil sannsynligvis øke etterhvert og det kan by på utfordringer da nysnøen vil kamuflere vvsl enda bedre enn den allerede er. Forecast too high Jeg tenker sp er i få heng, derfor fg 2. En høy fg 2.

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke sett noen ferske skred på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.

Snow Profile

20 cm K RG/FC 0 mm D Bittesmå kantkorn i fokksnøen, den har begynt å kante seg., 8 cm F FC 2 mm D, 10 cm F/4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm F DH 5 mm D -7.5 °C @ 0 cm, -7.4 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile I ø vendt terreng, ca. 1300 moh

ObsID: 250903

Hallingdal / Hol

Snow

18.01.2021 kl. 12:05

1048 masl

callewernhoff (Unknown)

Tests

ECTN13@15cmQ2 Medium Nysnölag i fokksnö. Kantkorn går ikke till brudd efter vidare slag.

ObsID: 250741

Hallingdal / Hol

Snow

18.01.2021 kl. 11:27

1146 masl

callewernhoff (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Propagerar men ingen skyt sprekke4

ObsID: 250734

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.