Avalanche forecast for Hallingdal Tuesday 2020-05-19

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

At higher elevations, be aware in steep areas with with slabs. The danger also increases during the day in steep and sunexposed terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between crust and overlying snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from west.
-7 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-7 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.05.2020 kl. 13:41

1522 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot sø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  NV vendt. Lommer av vindpreget fokksnø sees i små leområder. Avblåst på utsatte steder.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Siste tids fokksnø på 1500 moh. Tørr, kompakt og preget av vind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vestover på ca 1300 moh. Fremdeles vinter og mye snø.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Uvanlig bruddflate mellom gammel snøpakke og siste tids fokksnø. Svakt lag er kantkorn over skare. Den gamle snøoverflaten var der jeg gravde smelteformer med intakte småskavler som vises på bildet som bølger i bruddet. Bruddet kom relativt lett, men var ikke glatt.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Overflaten varierer mellom fuktig der sola tar og under ca 1200 moh, høyere opp i østlig sektor er det i hovedsak tørr kompakt overflate av fokksnø med tydelige vindtegn. Også høyt til fjells i bratt solvendt terreng er snøoverflaten myk og mer storkornet enn finkornet. Sørvendt terreng begynner å få lite snø nå. Det er også generelt mindre snø desto lengre øst man kommer i regionen. Øst, nordvendte leområder /fjellsider har fremdeles mye snø, mer vinter enn vår her. Vestvendt er avblåst og har, som vanlig relativt lite snø.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kjørte øst I regionen, til skogshorn, ingen synlige faretegn der heller. Kan tenkes at det blir noe våt løssnøskredakt ut over dagen.

Weather

No precipitation 1.5 °C 5 m/s from W → 30% clouds Mindre vind i dag og i går. Kaldt på natta. Litt varmere generelt, kanskje. Men fremdeles det en nå kan kalle senvinters eller tidlig vår.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1200 masl Mellom gammel snøoverflate og fokksnøen som kom i forrige uke.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Skredfaren varierer i løpet av dagen, utsatte himmelretninger følger solas gang. Bare områder og i nærheten av steiner er spesielt utsatt.

Avalanche Activity

19. May. During the day (+02:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Jeg opplevde snødekket som generelt stabilt I dag, men det er imidlertid to ting som må tas hensyn til. Det ene er relativt greit. Det er våte skred som følger solas gang. Vær spesielt oppmerksom i bratt solvendt terreng ut over dagen i nærheten av bart fjell og synlig vegetasjon. Det andre problemet, slik jeg ser det, er kantkornlag mellom gammel, hard snøoverflate og fokksnøen som ble dannet i forrige uke. Fokksnøen vurderer jeg som stabil i seg selv. Den har vært utsatt for kraftig vind, har lite luft i seg og har sterke isbroer. Den er i praksis bærende der den ikke blir utsatt for sol. Der snødekket er tynt kan kantkornlag påvirkes slik det er nå. Når flaket I toppen av snødekket svekkes med stigende temp vil siget øke bindinger i flaket svekkes. Mindre tb skal da sannsynligvis til for at svakt lag av kantkorn kollapser. Det var overflaterim I dag, men de var allerede delvis nedbrutt av sol. Skavler er mange steder store etter mye vestavind og de vil svekkes med varme og sol. Kantkornlag over skare kan bli mer tilstede når flak av fokksnø svekkes grunnet varme de kommende dager. Forecast correct Fint med nyansering av fg innad i regionen. Høyest fg lengst vest. Fokksnøen oppleves som stabil i seg selv. SP er kantkorn. Vanskelig å sette fg, men 2 er i overkant av det som jeg erfarte I dag, men ikke feil.

Snow Profile

1 cm F SH 2 mm M, 3 cm 1F RG 0 mm M, 32 cm 1F RG 0 mm D, 25 cm P MF D, 5 cm 4F FCxr 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 3 cm F FC 3 mm D, 30 cm K MF D -4 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm

ObsID: 236228

Hallingdal / Hemsedal

Snow

19.05.2020 kl. 13:22

1576 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Slush i neste del
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig Comment:  Meget skavlete

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Noen steder kan dei ferske vindtransporterte skavlene som visst på bilde. Men opplevde det som relativt tryggt Forecast correct

ObsID: 236258

Hallingdal / Hol

Snow

18.05.2020 kl. 11:20

1203 masl

Sigbjørn (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn Comment:  Mykje snø i fjellet
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn Comment:  Foksnøen går lett og glatt, innimellom.

Notes

ObsID: 236080

Hallingdal / Hemsedal

Snow

17.05.2020 kl. 12:43

1167 masl

Rune@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rune@obskorps

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Ca 10 cm myk fokksnø. Litt snøfokk på utsatte steder

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation 5 m/s from SW ↗ 25% clouds

ObsID: 236008

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.