Avalanche forecast for Hallingdal Thursday 2020-01-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from south., change to moderate gale from the southwest during renoon.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Moderate gale from southwest., change to strong breeze from the south during the evening.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

16.01.2020 kl. 09:19

664 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot sø. Viser totten og storehorn I Hemsedal sentrum.

Weather

No precipitation 2 °C from W → 40% clouds Over null grader på 650 moh i dag. Snøen er kram her.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Jeg kan se snø kryper langs bakken høyt til fjells. Noe snøføyke fra topper inn i østvendt terreng.

ObsID: 207195

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2020 kl. 14:49

1486 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser vinderodert overflate I vestvendt terreng og vindtransport inn i østvendt terreng lengst bak i bildet.
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vindpåvirket eller avblåst på flater og utsatte steder.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vinderodert I svakt hellende vestvendt terreng.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@38cmQ2 Kantkorn

LBT@12cmQ2 Nedføyka lag med nysnø

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snødekket varierer fra avblåst på utsatte steder, mye bærende skare I vestvendt terreng. Vindpakket hard til myk I overgangene og vindpåvirket myk I skjerma østvendte leområder. I skogen er også snøen påvirket av vind mange steder, men flakene er veldig myke og uten fare de aller fleste steder.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. N, NE, E, SE. Above 900 masl Mange småheng løsnet av skiløpere i dag. Ingen større enn str 1 observert.

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from W → 50% clouds Mildt, kraftig vind over skoggrensa. Temperaturen har lenge vært gunstig for rask stabilisering av fokksnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 900 masl Finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem der det finnes fersk fokksnø over.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 900 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Pågikk I hele dag, men det begynner å bli lite løs snø tilgjengelig for vestavinden å ta tak i.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fersk fokksnø er problemet. Den stabiliserer seg relativt raskt, men må absolutt tas hensyn til. Skredproblemet er relativt enkelt å identifisere da mye annet terreng i høyfjellet er preget av skare/sterkt vinderodert. I leområder har det blitt frakter betydelige mengder vindtransportert snø siste dager og snødekket er generelt preget av vinder fra vest. Normalsituasjon egentlig. Kantkornlag under skare er ikke godt nok utviklet enda til å utgjøre noen reell trussel slik jeg ser det, men det bør nevnes i tekst for de spesielt interesserte og følges med på. Fokksnø vil stabilisere seg slik temperatur er nå. Fg 2 her i morgen, torsdag. Forecast correct Kan hende at det var en høy fg 2 i dag, men 3 var ikke feil det heller.

Snow Profile

10 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P FCxr 1 mm D -6.3 °C @ 0 cm, -5.8 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1.9 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207149

Hallingdal / Hemsedal

Snow

15.01.2020 kl. 08:33

691 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Bildet gir ikke et godt inntrykk av vind.

Weather

No precipitation -2 °C 9 m/s from W → 10% clouds I natt kom det ca 10 cm snø. Ingen tegn til noe mer nedbør på en stund nå. Vind fra vest flytter snø i loområder og på utsatte steder selv helt nede i dalbunnen. Her er det også mest snø å flytte. Lengre opp har vinden stått på noen dager så det er nok mindre å flytte der.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden tar godt nede i dalbunnen og det er synlige lehaler fra toppene.

ObsID: 206983

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2020 kl. 10:23

1066 masl

jolokv@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Mot sørøst
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Heavy snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Mindre snø enn lengst vest i regionen. Ryggformasjoner og sydvendt terreng er stort sett avblåst. Der er det avblåst ned til gammel skare fra nyttår. Under dette tynne snødekket fant vi kantkorn. Utbredelsen av disse virker å være veldig begrenset og trengs ikke anses som skredproblem. I skogen kan det ligge en del løs snø og over skoggrensa finner man bundet snø i lesider. Med LBT fikk vi brudd i nysnølag under fokksnøen, men fokksnøen virker generelt ganske myk, nysnølaget forplanter brudd dårlig, og med gunstig temperatur vil dette stabiliseres.

Weather

-2.1 °C 10 m/s from SW ↗ 90% clouds Blåser bra i høyden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E above 900 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftigere vind og snøtransport høyere opp og trolig lenger vest. Kjørt fra Gol til Bjøberg med god sikt, ikke sett noe skredaktivitet.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Fokksnøproblemet har begrenset utbredelse. Gammelt snødekke er stabilt. Det er mye snøfokk, sørlig i høyden, men dette stabiliseres raskt pga gunstig temperatur. Nysnøen under fokksnøen virker å ha lite evne til bruddforplantning. Gunstig temperatur vil stabilisere snødekket ytterligere. Trolig tåler snødekket ytterligere pålastning. Med ytterligere vind kan utbredelsen av skredproblemet øke noe. Forecast correct Varselet for i dag beskriver situasjonen riktig. Det er mulig skredproblemet er mer tilstede i vest, så faregrad 2 for i dag virker fornuftig. I dag har vi bare vært øst i regionen.

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K/P MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm M, 50 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm M -2.2 °C @ 0 cm, -1.7 °C @ 10 cm, -0.5 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.6 °C @ 80 cm, -0.5 °C @ 98 cm

ObsID: 206857

Hallingdal / Hemsedal

Snow

14.01.2020 kl. 10:22

1063 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  awa@nve.no
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -1.5 °C 10 m/s from SW ↗ 80% clouds På vei til å klarne opp.

Tests

LBT@50cmQ2 Brudd i det løse laget under det nederste skarelaget

ECTN11@5cmQ2 Good Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snøpakka

Snow Profile

4 cm F PP 2 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm 4F MF/FC 2 mm M, 2 cm K MFcr M, 25 cm 1F MF 3 mm M -1.7 °C @ 1 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -0.7 °C @ 30 cm, -0.5 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 206870

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 15:51

1155 masl

steinar@obskorps (****)

Tests

LBT@45cmQ3 Brudd i sjikt med litt nedbrutt laus snø under skarelag fra lørdag

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Markert skarelag fra mildvær i romjula, og mildvær lørdag. Fersk fokksnø i heng mot NØ-Ø-SØ. Ligger stedvis på tykke lag med nysnø, mest utbredt nær skoggrensa, på snaufjellet mer jevnt vindpakka. Fuktig fra bakken og oppover, den ferske fokksnøen er tørr.

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity Et par skred str 1 sett fra vegen ved Tyrvlesnuten, ellers ikke skredaktivitet i Sudndalen, Blåberget eller ved geiteryggen

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from W → 50% clouds Vestavær som presser på med skyer rundt Hallingskarvet og geiteryggen, mer blå himmel mot øst

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl Nedføyka nysnø virker mest framtredende ved skoggrensa, merjevnt vindpakka høgere på fjellet

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransport til Ø-vendte heng pågår. Opplevde skytende sprekker i snødekket ved Einsetnuten, ved tregrensa litt lenger øst. Brudd i nedføyka nysnø der

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mest fram i dagen skredproblem er nedføyka laussnø i Ø-vendte heng. Rutschblokktest ved einsetnuten avslører dårlige bindinger ved skarelag dypere i snødekket, som bør følges med på Mye fuktighet i snødekket, kaldere vær kan gi gode vekstforhold for kantkorn. Ellers gunstig temp for stabilisering av fokksnø Forecast correct Bra varsel

ObsID: 206788

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 14:55

1149 masl

awa@nve.no (*)

Snow Profile

-4.4 °C @ 1 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -2.5 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.7 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm

ObsID: 206784

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 14:44

1139 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F RG 0 mm D, 5 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG, 5 cm 4F DF D, 15 cm 1F RG D, 0.3 cm F DF/MF D, 3 cm P MF M, 20 cm 1F RG M, 0.5 cm I MFcr, 5 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm P D, 10 cm 1F MF/FC M

ObsID: 206776

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 13:08

1076 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  awa@nve.no

Notes

Rutsjblokk test. RB3 30 RB4 50-60

ObsID: 206757

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 12:36

1076 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  awa@nve.no
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  awa@nve.no
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Notes

Bruddkant. Størrelse skred 1

Avalanche Observation

13. Jan 13:11 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope NE-facing Buried weak layer of new snow 20 m wide fracture Lee side Karstens bane

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE

ObsID: 206758

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 12:12

1014 masl

jolokv@NVE (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Sett fra toppen
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekk i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Gravde en Rutschblock-test i testhenget som gikk på RB3 ved fjæring i knærne. Bilde viser akkurat da fokksnølaget glir ut.

Snow Profile

2 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm K/4F MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 79 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm -6.7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3.1 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm, -0.2 °C @ 120 cm

Avalanche Observation

13. Jan 13:00 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope E-facing Buried weak layer of new snow 40 cm high and 20 m wide fracture Lee side Testheng i skoggrensa. Fokksnøflaket hadde 1F hardhet. Nysnøen under 4F. Lenger vest var snødekket mer vindpåvirket og hardere, og vi fant ikke noe svakt lag av nysnø.

Snow Cover

Heavy snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Over tregrensen har det dannet seg ferske fokksnøflak. Disse er lett å løse ut, men blir små fordi bruddforplantningsevnen er dårlig. Flakene er tykkest i nord- og østvendte leformasjoner og ligger over skaren som ble dannet etter helgens mildvær. Ellers er det gamle snødekket kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø. På vindutsatte steder ligger det ingen fokksnø. Mildvær har nøytralisert vedvarende svake lag. Selv der snødekket er tynt er kantkorn lite utviklet. Tildels kraftig snøfokk over 1100moh.

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity God sikt mot lesider i hele dalen fra Hagafoss og til Geitryggtunellen.

Weather

No precipitation -2.7 °C 0 m/s 20% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 900 masl

Danger Sign

Recent cracks Sprekker på maks 10-15 meter i lett bundet fersk vindtransportert snø.

Recent snowdrift Kraftigere vindtransport høyere opp og vest for Geitryggtunnellen, fra vest-sørvest.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gammelt snødekke er stabilt etter perioder med regn og mildvær. I østlig sektor finnes fokksnøflak over nedsnødd nysnø noen steder. Gunstig temperatur vil føre til rask stabilisering av fokksnøen. Følg med på kantkorndannelse i nærheten av skarelag dannet etter mildvær lørdag. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen slik jeg opplever den godt. NB har kun vært vest i regionen

ObsID: 206797

Hallingdal / Hol

Snow

13.01.2020 kl. 11:50

1014 masl

awa@nve.no (*)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  awa@nve.no
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  awa@nve.no
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  awa@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation 0 °C from W → 20% clouds Kaldt nede i dalen. Mildere i fjellet

Danger Sign

Recent cracks I den myke vindtransporterte snøen.

Tests

LBT@15cmQ2

Snow Profile

10 cm F PP 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm P RG 0 mm M, 3 cm P+ MFcr/FC 2 mm M, 40 cm P RG/MF 1 mm M, 0.5 cm I IF M, 10 cm P RG/FC 2 mm M

ObsID: 206756

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.