Avalanche forecast for Hallingdal Thursday 2019-12-12

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to fresh breeze from the south during renoon.
-9 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. thursday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 11:13

1143 masl

Elise@MET (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Utsikt mot sør fra snøprofil
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Mot Harahorn (nord) fra snøprofil.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Elise@MET Comment:  Kan se tegn til mykere lag som løser ut under skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, W, NW Mer utsatt i høyden hvor vinden har blitt transportert. Har kun fått vurdert snøen over 1000moh

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lettere vind og mindre vind transport har vært igår og i natt.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 54 cm

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Utsikt mot Harahorn og Kvitingane

Weather

No precipitation -3.6 °C 6 m/s from SE ↖ 60% clouds

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd i kantkorn under skarelag.

LBT@22cmQ2 Brudd i nedføyket nysnølag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I le områder kan man løse ut små flak med mindre belastning. Kantkorn lag under skare trenger større belastning, men brudd i lbt var ruglete og kan tyde på at ikke propagerer like bra.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Lett snøfokk til tider

ObsID: 201793

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 11:13

1146 masl

Rikke@SVV (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rikke@SVV Comment:  Varierende snøoverflate, hovedsaklig vindpakket mykt stedvis vindpakket fast.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl Må ha vindtransportert snø i overliggende lag for å danne flakskred, dette finner vi hovedsaklig i leområder.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 900 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden kom hovedsaklig i går og i natt

Weather

No precipitation -3.6 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds God sikt

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd i kantkornlag like under skaren av. Moderat belastning

LBT@22cmQ2 Brudd i fokksnø/nysnølag. Brudd ved lett belastning

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å vurdere hovedskredproblem i dag. Nysnølag i fokksnø/dårlig bindinger i fokksnø anses som hovedskredproblem da brudd i LBT gikk først i dette laget. Relativt lett å påvirke men forventet skredstørrelse anslås til små til middels store. Sekundært skredproblem: brudd i kantkornlag under skarelag. Noe vanskeligere å påvirke men potensiale til noe større utbredelse. Ikke brudd i kantkornlag mot bakken i LBT test i dag. Kantkornlag både under skarelag og mot bakken bør overvåkes videre. Vil fokksnø trolig stabilisere seg ved vedvarende mildvær. Forecast correct

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr/IF D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 54 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201845

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 11:12

1146 masl

Marianne@svv (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marianne@svv Comment:  Skarelagetbsynleg midt i profilet
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Meste av vinden kom i natt

Snow Profile

22 cm 1F RGlr 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D Hele laget, 3 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 0.5 cm F FC 3 mm D Hele laget, 25 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 55 cm 2 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger. Sett mot Harahorn, Kvitingane og Solgladberget

Weather

-3.6 °C 6 m/s from S ↑ 60% clouds

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd under skarelag. God friksjon ved moderat belastning.

LBT@22cmQ2 Brudd i nedsnødd nysnølag. Lett belastning, lite forplantnining.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hovudskredproblem i dag er nedføyket nysnø med tynn relativt hard lag med fokksnø. Lett påverkelig, men liten propagering. Nysnøen mellom fokksnøen vil stabilisere seg relativt kjapt dersom tenperaturen held seg lik eller mot varmare. Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift 1 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 201800

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

12.12.2019 kl. 11:09

1158 masl

Nina@Obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Store kantkorn under og begynnende kantkorn danning oppå skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

35 cm P RG 0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D Etter LBT så vi begynnende kantkorn danning nederst i dette laget, oppå skare laget., 0.5 cm I MFcr, 8 cm 4F RG/RGxf Øvre del Både i LBT og ECT fikk vi brudd rett under det øvre skare laget., 0.5 cm I MFcr, 18 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity I det området vi har vært, har vi ikke sett skred. God sikt. Men vi gikk ikke i høyfjellet, så kan ikke si noe om tilstanden der.

Weather

No precipitation -3.9 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds

Tests

ECTN6@52cmQ2 Bruddet forplantet seg ca. 80cm gjennom blokka, men ikke helt til enden.

LBT@77cmQ3

LBT@52cmQ2

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Dybden varierer veldig siden det blåste mye i går etter det hadde kommet nysø. Ganske avblåst på toppene, vi fant opp til 1m snø i leiden. Tynt skarelag nærme skoggrensa, ikke skare lenger oppe der vi gravde.

ObsID: 201794

Hallingdal / Harahorn

Snow

12.12.2019 kl. 10:40

1135 masl

KnutH@obskorps (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1100 masl Finn skredproblemet i noen renner, bak rygger i nord og nordøst, nordvest. Lettest å utløse der snødekekt er tynt.

Danger Sign

Whumpf sound Drønn, men ikkje store. Lokalt under skiløper

Weather

No precipitation 3.6 °C 5 m/s from SW ↗ 30% clouds Roligare vær enn i går, litt varmer og ikkje so mykje vind.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Varierende hardhet i fokksnøen. Men stort sett hardt. I nord ligg det tildels mykje fokksnø i terreng som kan fange snø. Avblåst i sør. Varierende i øst og vest

ObsID: 201782

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:37

1100 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  S
Image Of Weather
Image 2 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Retning Ø
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment: 
Image Of Weather
Image 4 of 9 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  NV
Image Of Tests
Image 5 of 9 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Tests
Image 6 of 9 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Brudd i kantkorn ved bakken
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3.3 °C 4 m/s from S ↑ 50% clouds

Tests

Sjå test: https://www.regobs.no/Registration/201753

Sjå test: https://www.regobs.no/Registration/201776

Sjå test: https://www.regobs.no/Registration/201763

LBT@75cmQ3 Spadtest brudd1 @12cm Q1. • . 1F. P hardhet over svakt lag. Brudd 2 nede ved bakken i kantkorn Q3. LBT kun Q3 brudd ved bakken i kantkorn. 1,5-2mm. 4F. Stor belastning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dominerende skredproblem er kantkorn ved bakken. Det er lettare å påvirke laget der snødekket er tynt. Vi har observert kantkorn under skare. Vi observerte også dårleg binding i fokksnøen. Men dette er ikkje potent nok til å være eit skredproblem. Fokksnøen vil sannsynlegvis stabiliseres vidare basert på dagens værprognose. Forecast correct Vi vudere det til at svake bindinger i fokksnøen ikkje burde være hoved skredproblem, i forhold til våre observasjonar.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl Utbredt kantkornlag ved bakken, men trenger stor tilleggsbelastning for å påvirkes.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket varierer frå tykkere lag med fokksnø i himmelretninger med pålagring, til skare i overflata steder der vinden har tatt.

Snow Profile

6 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F RG/DF 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D, 14 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 1F FC 1 mm/2 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/3 mm M -5.7 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 73 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201778

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:35

1119 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1100 masl Det svaje laget finnes nok i alle himmelretninger, men er i nordlig sektor det er flak over.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F-1F/4F RGxf/FC 1 mm/2 mm Skarelag -4.2 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 55 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -3.2 °C 5 m/s from S ↑ 60% clouds Tidvis lett snøfokk langs bakken. Ikke observert snøfokk fra topper i nærheten.

Tests

LBT@60cmQ3 Får brudd ved bakken. Får ingen brudd i fokksnøen. Også når LBT kun er isolert til under fokksnø så løser det ved bakken, ikke Inna i fokksnøen.

ObsID: 201761

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:34

1119 masl

Håvard@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde av snøprofil, ingenting spennende egentlig. Pål fant kantkorn langs bakken 10m unna, men jeg fant ikke dette laget. Vi vet at kantkorn langs bakken eksisterer de fleste steder over 1100moh i området rundt Harahorn.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde av snøoverflaten, vi ser Harahorn i bakgrunnen.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Vi klarte å få skavlen til å sprekke, men generelt god binding mellom ferske sjiktoverganger i den ferske fokksnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Det svake laget finnes i alle himmelretninger, men skredproblemet er kun der det finnes flak av fokksnø. Vi har ikke vært høyere enn 1100 moh i dag, og har begrenset informasjon om hva som har skjedd i høyden siste døgn. Antar at dette er likt som i går. Vi beveget oss nedover fra Harahorn og finner kantkornlaget ved 1000moh, men laget virker helt dødt - ingen resultater på LBT.

Danger Sign

Recent snowdrift Det var lett vindtransport i korte perioder.

Snow Profile

4 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 27 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F-P RG/FC 1 mm/1 mm -4.9 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi har vært mellom 1100 og 1000 m i dag, har ikke observert noen snøskred, men vi har eller ikke hatt veldig god utsyn over store områder.

Weather

No precipitation -3.3 °C 3 m/s from S ↑ 30% clouds

Tests

LBT Fikk ingen resultater fra LBT.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det virker å ha vært litt vind ila. siste døgn, men lite har endret seg siden i går. Lagdelingene i fokksnøen virker å ha stabilisert seg bra grunnet gunstige temperaturer. Dette kan være annerledes i høyden der temperaturen er kaldere. I går var vi veldig usikre på nedre høyde for kantkorn ved bakken. I dag tok vi en tur nedover fra Harahorn, kantkornlaget er tydelig også der, men vi fikk ingen brudd i laget. Flaket over er også veldig mykt (Knyttneve). Som i går, kantkorn langs bakken bruker lang tid på å stabilisere seg, så dette skredproblemet vil fortsette å være aktuelt i ukene fremover frem til det evt. blir gjennomfuktet. Overliggende flak blir nok hardere og hardere ved vind, dette kan gjøre at det blir vanskeligere å påvirke det svake laget. Kantkornlaget langs bakken eksisterer i alle himmelretninger, men skredproblemet begrenses til der det ligger flak av fokksnø over. Forecast correct Varslet faregrad er riktig, men vi anser kantkorn ved bakken som det eneste og viktigste skredproblemet. Fokksnø er ikke et skredproblem ut i fra det vi fant i dag rundt Harahorn. Vi har også funnet et kantkorn under et skarelag midt i snødekket, men dette er mindre relevant. Vi fikk ingen brudd i dette laget i dag.

Snow Cover

74 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 201775

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:30

1143 masl

SimonL@svv (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  SimonL
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fortsatt vindtransportert snø i terrenget.

Weather

No precipitation -3.6 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds

Tests

LBT@28cmQ3 Moderat belastning for brudd.

LBT@22cmQ2 Lett brudd i nedføyka nysnølag (fragmentert).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyka nysnølag forventes å stabilisere seg ila. nærmeste fremtid. Lett å påvirke pga. nært overflaten. Kantkornlag er mer kristisk og må følges med på over lengre tid. Vanskelig å påvirke. Finnes i alle himmelretninger men er foreløpig hovedsakelig tildekket av fokksnø i lesider (v,nv,n,nø). Se over. Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Lokale variasjoner i fasthet av vindpakka lag i topp. Terreng/variasjon ikke dekket fullstendig/utjevnet.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr/IF D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 54 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201803

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:30

1146 masl

Christina@obs.korps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Christina@obs.korps Comment:  Mot øst.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Buried weak layer of new snow NE, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation -3.6 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds

Tests

LBT@28cmQ3 Brudd under skarelag. Moderat belastning for utløsning.

LBT@22cmQ2 Brudd under fokksnølag, ved lett belastning.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 1 cm F FC 3 mm D, 25 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201802

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:30

1146 masl

Erik@forsvaret (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot NORD.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot ØST. Harahorn
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot SØR. Kvitingane
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot VEST. Sør ende av Solgladberget.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe vindtransport sist natt, men uten særlig nedbør.

Snow Profile

22 cm 1F-P RG 1 mm D, 1 cm F DF 1 mm D Hele laget, 3 cm 1F-P RG D, 1 cm I MFcr D, 1 cm F FC 2 mm D Hele laget, 31 cm 4F FC 2 mm M, 1 cm F FC 2 mm M -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger. Observert mot kvitingane, harahorn og solgladberget.

Weather

No precipitation -3.4 °C 8 m/s from S ↑ 75% clouds

Tests

LBT@30cmQ3 Brudd ca 30 cm fra toppen, Q3 brudd. Under skarelag. Tydelige store krystaller under skarelag. I nabogrop ca 4 meter unna kom bruddet i et igjenfokket nysnølag ca 20 cm ned. Q2 brudd.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å løse ut pga hardhet i snødekket. Krystaller under skarelag kan utvikle seg ved lavere temperatur. Snøpålagring vil øke belastningen og det kan være lettere å løse ut i tynt snødekke. Forecast correct

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 201792

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:26

1100 masl

Sara@unis (***)

Tests

LBT@55cmQ2 NNW aspect 95cm went at 55 on first hit When removing block more layers fractured in the wind slab. This spot is very exposed to wind loading

ObsID: 201763

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:20

1130 masl

Markus@NVE (*****)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 201758

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:16

1158 masl

jolokv@NVE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jolokv@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet

Weather

-3.8 °C

Tests

LBT@41cmQ3

ECTP6@41cmQ3 Good

Snow Cover

Snow Profile

10 cm K RG 0 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 20 cm K RG 0 mm D, 0.2 cm K MFcr, 0.5 cm F RGxf 1 mm D, 0.2 cm K MFcr D, 20 cm 4F 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D -5.7 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 65 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201787

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:15

1158 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn Comment:  Bildet viser snø overflaten. Dette bildet er representativt for dette område over tregrensen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Finn Comment:  Bildet viser hvor bruddforplantningen stoppet på ECT.
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Finn Comment:  Kantkorn mellom de to skarelagene, all test resultater er på dette laget
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gikk en kort tur fra harahorn, la sporet noen hundre meter fra hvor mange opplevde drønn i går men det ble ikke observert i dag.

Snow Profile

45 cm 1F-P /1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm D Hele laget, 1 cm K MF, 19 cm 4F-1F FC 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D Nedre del -4.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 55 cm, -1 °C @ 70 cm 4 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Har vært i et begrenset lite området men har god oversikt i mot Sørover mot Hemsedal, observerte ingen skred aktivitet.

Weather

No precipitation 3.9 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds Observerte ikke at vindtransport av snø, på dette stedet eller i høyden.

Tests

ECTN6@47cmQ2 Propagerte 4/5 av veien men ikke hele søylen.

ECTN13@47cmQ2 Propagerte 4/5 av søylen men stoppet Fikk samtidig q3brudd ved bakken

LBT@70cmQ3 Kantkorn ved bakken

LBT@47cmQ2 Måtte slå relativt hardt dor å få brudd

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mulig å løse ut flakkskred i noen bratte heng. Det er storvariasjon hvor I terrenget hvor utviklet dette kantkorn under skare laget er. Godt utviklet kantkorn ved bakken. Med oppbyggendeutvikling kan dette svake lag få bedre forplantingsevne evner, evt med pålagring av nysnø eller mere fokksnø kan dette laget bli mere aktiv. Forecast correct Observerte god binding i fokksnøen. I enkelte steder var det mulig å få brudd med handshear og Shovelshear test men fikk ikke noe resultat på lbt eller ect. Der dette problem finns vil det kreve stor tillegg belastning for å løse ut et skred.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Mye variasjon i snødekket overflate, fortsatt myk under tregrensen men hvor vindene har tatt er det, skare og vinpakke snø i varierende hardhet

ObsID: 201791

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:10

1122 masl

Charlotte@unis (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bilde tatt mot nord
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Noen steder finner vi ett lag med nedføyket myk løssnø. Det er veldig varierende snødekket. Vi gjorde LBT i alle himmel rettinger, alle brudd i Q3 etter mange slag. Vi har kun bevegd oss over 1200moh.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1200 masl Finner kantkorn og beger ved bakken over alt hvor vi har gått. Man kan klare å påvirke det steder der snødekket er tynt og har ett hardt lag over seg, typisk nære nabber og rygger.

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Profile

14 cm P RG 1 mm D, 32 cm 1F RG 1 mm D, 9 cm 4F RGxf 2 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 11 cm 4F RGxf 2 mm D, 7 cm F SH 2 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Kunne ikke se noe skredaktivitet i de områdene vi gikk.

Weather

No precipitation -3.7 °C 4 m/s from S ↑ 60% clouds

Tests

LBT@70cmQ3 Gikk på 1.klapp på begerkrystall i bunn.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Stort sett hardt og vindpakket. Noen plasser spesielt i sørlig sektor var det blåst ned til det tynne skarelaget.

ObsID: 201799

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:08

1158 masl

Hallgeir@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindblåst overflate - erosjonsspor. Skare på avblåste parti
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindblåst overflate - erosjonsspor. Skare på avblåste parti

Tests

ECTP6@41cmQ3

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW below 1200 masl Skarelag observert opp mot 1250 moh. igår i nærområdet. Flaket over er fokksnø som er blåst inn frå S-SA.

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

10 cm K RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K RG 1 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 201754

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:04

1094 masl

Marina@VLFK (***)

Tests

LBT@24cmQ3 Brudd ved stor belastning/harde slag på LBT 24cm i lag med delvis nedbrutte krystaller, /. Fokksnøen over er hard 1F-P. Spadetest gav brudd ved 24cm, Q2 brudd ved første spadetak.

ObsID: 201859

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:04

1155 masl

Torbjorn@obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsikt mot Ø (Harahorn) fra obs-punkt.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Kantkorn ved bakken.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Oppbyggende omvandling fra MFcr.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Liten eller ingen innsynkning.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Utsikt mot S fra obs-punkt.

Snow Profile

30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9.5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm 4F RG/RGxf 2 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F RGxf/RGxf 2 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i alle himmelretninger.

Weather

No precipitation -3.3 °C 5 m/s from S ↑ 75% clouds

Tests

LBT@30cmQ2 Sjikt i fokksnø RG.

LBT@65cmQ3 Brudd i FCso-lag mot bakke

LBT@46cmQ2 Brudd like under øverste MFcr.

ECTP6@46cmQ2 Medium Forplantning ca. 75 cm horisontalt. Ingen videre forplantning ved ekstra slag.

ECTP13@65cmQ3 Medium Full forplantning på 65 cm. Samtidig forplantning på 46 cm (forplantning ca. 75 cm horisontalt).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfare avtatt siste døgn. Skredfare avtatt siste døgn. Mindre temperaturgradient.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, NW above 2500 masl Mulig problem i leheng med vindtransportert pålagret snø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 2500 masl Svakt lag finnes trolig generelt og i flere himmelretninger, men fokksnø (flak) er i hovedsak avsatt i nordvendte heng (NW-N-NE).

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Varierende hardt snødekke over skogen. Innsynkning 0-10 cm. Ingen drønn eller skytende sprekker observert.

ObsID: 201789

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:03

1106 masl

Ola@MET (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bruddflate etter spadetest

Tests

@20cmQ3 Spadetest gir brudd i kantkornlag under skare. Ved medium belastning.

LBT@50cmQ3 Brudd i kantkornlaget ved bakken. Ingen aktivitet i fokksnøen, men fokksnøen var tynn her.

ObsID: 201776

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 10:00

1119 masl

Nsala@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3.7 °C 5 m/s from S ↑ 60% clouds Lett snøfokk

Tests

ECTP22@70cmQ3

ECTP13@40cmQ3

Snow Profile

6 cm 1F RG 0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm D, 28 cm P RG/RGxf 1 mm D, 0.5 cm I MFcr D, 30 cm 4F FC 1 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201801

Hallingdal / Hemsedal

Snow

12.12.2019 kl. 09:58

1097 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Weather

No precipitation

Tests

LBT@27cmQ3 12 slag mye kraft i slag

Spadeprøve, brudd i svak nysnø/DFi fokksnø 26cm Q1

ObsID: 201753

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 16:38

1258 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Begerkrystaller på 3mm rasterplate. Ved bakken.
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Sekundære begerkrystaller på 3mm rasterplate. Ved bakken.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Kraftig snøfokk. Vind frå SV

Weather

Tests

LBT@55cmQ3 Brudd i kantkorn/begerkrystaller ved bakken. Stor belastning.

LBT@5cmQ3 Brudd går ved frigjøring av blokk i nedføyka nysnø, delvis nedbrytt.

ObsID: 201725

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:39

1261 masl

Snowsnake@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl Meget tynt skarelag. Pakket fokksnø over og under.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl 10 cm lag fra bakken med kantkorn ca 2 - 2,5 mm. Vanskelig å løse ut

Danger Sign

Whumpf sound Svakt lag; kantkorn på bakken kollapset. 6 skiløperes tyngde utløste drønnet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation -4.6 °C 14 m/s from SW ↗

Tests

LBT@100cmQ3

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 21 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snødybden varierer fra 110 til 60com. Snøfokk tørr pakket.

Snow Profile

6 cm 4F DF 1 mm D, 34 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm K RG 0 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 0.5 cm K MFcr 2 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F FC 3 mm D -5.1 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -5.2 °C @ 60 cm, -4.2 °C @ 80 cm, -2.5 °C @ 100 cm, -1.5 °C @ 110 cm

ObsID: 201692

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:37

1252 masl

Sara@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Sara@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sara@unis Comment:  Snow transported from SW winds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1100 masl The faceting was widespread, but the overlying load was variable due to spatial variability in the terrain and loading of the storm slab.

Danger Sign

Whumpf sound Area: In this mountain side. Description: When walking on a southwesterly aspect we heard 2 whuMphs, no shooting cracks

Weather

No precipitation -3.6 °C 13 m/s from SW ↗ 20% clouds

Tests

LBT@60cmQ2 Sudden collapse at facets at the bottom

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate During the tour today we saw different potential avalanche problems. The problem we saw which was most widespread was a faceted layer at the bottom of the snowpack. This could be possible to trigger with large additional load when there is a thinner snowpack. Possible size 2 can be expected. We also saw problems such as a new storm slab and a melt freeze crust on top of facets but these were isolated problems from our observations. Forecast correct There are some weak layers below the storm slab from yesterday as well as below the melt freeze crust but these seem to be very isolated from our observations.

Snow Cover

60 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Increasing winds from the south west throughout the day transported the storm snow to northerly facing aspects.

Snow Profile

5 cm 1F RG 1 mm D, 18 cm 4F DF/PP 1 mm/2 mm D, 1 cm P MFcr D, 35 cm 1F/4F RG/FC 1 mm/1 mm D, 1 cm F FC 2 mm D I performed several little block tests and where the snow pack was thick >1m I was unable to activate any movement. When I moved to a thinner snow pack ~60cm then the block collapsed on the bottom layer of facets which was ~1cm thick. In this snow pack we saw an overlying storm slab at the top. This layer was rounded grains .5cm with 1F hardness ~5cm thick. This was on top of a layer composed of new snow that was decomposing. We expect this can settle in the next days. In the snowpack we saw the melt freeze crust but this was not a problem without a lot of faceting below. The facets on the bottom are large (2mm) and soft (fist) which is where we can expect a problem

ObsID: 201701

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:30

1121 masl

SimonL@svv (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL Comment:  Bilde mot vest-nordvest.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

from S ↑ 20% clouds

Tests

LBT@60cmQ3 Brudd ved stor belastning. Fokksnø over skare. Ved isolering av blokk oppsto brudd ved bakken.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Vindtransportert snø over tregrensen. Oppstikkende blokker/stein. Terrenget ikke jevnet ut av snøen.

Snow Profile

1 cm 4F DF 1 mm D, 59 cm 1F/4F RG/RGxf 0 mm D, 1 cm I MFcr/IF, 27 cm P/1F RGxf 1 mm/1 mm D -3.8 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.8 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201702

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:21

1129 masl

Christina@obs.korps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Christina@obs.korps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3.1 °C

Tests

LBT Brudd i pålagret snø. Med stor belastning. Propagerende. Tilsvarende Q2. Laget det ligger på er delvis nedbrutte korn.

Snow Profile

17 cm 1F/4F DF 0 mm D Nedre del, 10 cm 1F RGxf 1 mm, 23 cm 1F FC 2 mm -4.2 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.1 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201710

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:21

1128 masl

Erik@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl Vind fra SØ sist natt med samtidig snøfall. Pålagring vil trolig ha skjedd i le retning av vinden.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i perioder, mer siste natt

Snow Profile

17 cm 1F/4F DF 0 mm D Hele laget Svake bindinger i fokksnølaget., 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 23 cm 1F FC 2 mm D -4.2 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.1 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -3.1 °C from W →

Tests

LBT@10cmQ2 Brudd i nypålagret snø ved stor belastning. Delvis nedbrutt snøkorn i bruddet.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Terrengformasjoner, steiner og busker stikker enda opp av snøen. Over tregrensen er det tydelige vindtegn i snøen.

ObsID: 201691

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:00

1241 masl

Nina@Obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Nina Comment:  Kraftig vindtransport fra V/SV

Weather

No precipitation -4.6 °C 10 m/s from S ↑ 50% clouds ingen vind på formiddagen, så økte det på på ettermiddagen

Tests

LBT@43cmQ2

ECTN14@43cmQ2

Snow Profile

8 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm 4F/F IF 2 mm/3 mm D Skiktovergang -5.2 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 75 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201682

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 15:00

1273 masl

Hallgeir@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

46 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 16 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P-K MFcl 0 mm/0 mm, 0.5 cm MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 0.5 cm MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm F FC 2 mm/0 mm D

ObsID: 201685

Hallingdal / Harahorn

Snow

11.12.2019 kl. 14:37

1135 masl

KnutH@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Bilde frå nordsida av Harahorn mot SØ

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1200 masl Hard fokksnø nokon plassar, men mjukare innimellom. Me kan ikkje seie om skredproblemet går heilt til topps. Me gjekk hardt ut for å finne skredproblematikk i fokksnøen, men dette fant me ikkje. Over tregrensa har det vore mykje vind inatt og snøen er blåst inn i lesider og i forsenkningar i terrenget.

Danger Sign

Whumpf sound Drønn 100 meter over tregrensa. lokalt, lite spredning. Høgare oppe ved snøprofilen var det kraftig drønn med stor spredning

Weather

-4.4 °C 6 m/s from SW ↗ 40% clouds

Tests

ECTN7@22cmQ2 Poor

ECTP24@50cmQ3 Poor

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fant ingen spesielt dårlige bindinger i fokksnøen. Kantkorn ved bakken var lett å løse ut der fokksnøen var mjuk og ved tynt snødekke. Med mindre det blir mildvær vil kantkorn ved bakken vedvare. Fortsatt litt vind no, så fokksnøen og overliggende lag over kantkornet ved bakken blir mest sannsynlig hardare og det blir muligens vanskeligere å belaste det svakelaget. Forecast correct

Snow Profile

4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RGwp 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2.5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F DH 3 mm/0 mm D -5 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201677

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:35

1265 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Henrik@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Henrik@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Se også: https://www.regobs.no/Registration/201656

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl Nødvendig med vindtransportert snø i leområder for å løse ut flakskred. Det er fokksnø over tregrensa og i aspektet V til N til Ø. Det er også registrert svake lag i fokksnø og svakt lag ved skare, det er lett å løse ut, men tilstede i få heng.

Danger Sign

Whumpf sound https://www.regobs.no/Registration/201648

Weather

No precipitation -3.5 °C 10 m/s from SW ↗ 20% clouds Se observasjon: https://www.regobs.no/Registration/201637

Tests

LBT12@65cmQ3 Medium Måtte slå hardt for å få respons

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemet knytter seg til brudd i kantkornet snø ved bakken. Kantkorn ved bakken er trolig tilstede i alle aspekter og vi observerte det opp til 1265 moh idag. Det har vært pålasting av vindtransportert snø i sektor vest til nord til Øst, pga endring av vindretning fra sørøst til sørvest inatt. Frisk bris/liten kuling fra sør gir pålasting i sektor Nordvest til Nordøst. Lite nedbør og synkende temperatur. Det forventes at temperaturgradienten øker og oppbyggende omvandling øker i kantkorn ved bakken. Forecast correct Vurdering er riktig, men mine observasjoner viser at kantkornet lag ved bakken er det dominerende skredproblemet.

Snow Cover

65 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Det meste av snø kom til i går kveld/natt, ca 10-15 cm. Idag har det stort sett vært vindtransport.

Snow Profile

17 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 23 cm P RG 1 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 16.5 cm F FC 2 mm/3 mm D -4.9 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 10 cm, -3.9 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 65 cm 1 test connected to snow profile Se også: https://www.regobs.no/Registration/201656

ObsID: 201688

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:31

1258 masl

Ola@MET (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bunnen av blokken der den løsnet på LBT. I kantkornlaget ved bunnen.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Tatt mot sørvest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Kraftig snøfokk på andre siden av grønndalen, retning SV
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Varierende fokksnø og skare. Bilde tatt mot SV.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl Kantkornlag er utbredt, men ikke veldig potent og krever stor tilleggsbelastning for å trigges.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte to drønn før vi stoppet og satte igang grop

Weather

-3.6 °C 7 m/s from SW ↗ 20% clouds En del vnd og lette bygeskyer uten nedbør. Snøfokk.

Tests

LBT@50cmQ3 Gikk lett brudd, men ujevn bruddflate. På kantkornøag dypt i snødekket

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utbredt svakt kantkornlag ved bakken ser ut til å utgjøre hovedskredproblemet i regionen. Ved stor tilleggsbelastning er det observert drønn fra kollaps av kantkornlaget ved bakken, og det er dette laget som gir utslag i de fleste tester. Det er også observert svake bindinger i ny fokksnø, nedføyket nysnø og kantkorn under skare, men disse skredproblemene opptrer for sporadisk og med for liten utbredelse til å utgjøre eget skredproblem. Det svake laget vil vedvare, med mindre regn/mildvær, og kan utvikle seg raskere der snødekket er tynt. Forecast correct Svake bindinger i fokksnøfak er ikke det viktigste skredproblemet.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Vind fra S/SV har transportert og lagt igjen snø i nordvendte heng. Fokkksnøflak noen steder, men andre steder blåst ned til gammel skare. I skogen mer løssnø og lite fokksnø.

Snow Profile

10 cm 4F DF 0 mm D, 20 cm 1F+ RGsr 0 mm D, 3 cm 4F RGxf 1 mm D, 20 cm 1F-P RG 1 mm D, 3 cm P MFcl 2 mm D, 15 cm 4F/F FC/DH 1 mm D -4.7 °C @ 0 cm, -5.1 °C @ 2 cm, -4.1 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -4.1 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3.3 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201699

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:26

1248 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Markus@NVE Comment:  Økende snøfokk i løpet av dagen.

Danger Sign

Recent snowdrift periodevis kraftig snøfokk. bortsett fra snøfokk og drønn, ingen andre faretegn observert. God sikt inn i utsatte le-områder

Whumpf sound Flere kraftige drønn fra skoggrensa og oppover. sprekker. kollaps i kantkorn ved bakken

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt inn i mest utsatte le-områder. NB! har kun vært i området ved Harahorn

Weather

No precipitation 7 m/s from SW ↗ 50% clouds økende vind i løpet av dagen. opp til 10 ms der jeg var

Snow Cover

40 cm in total Moderate snow drift 25 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry observerte kraftig snøfokk på kvitingane. På steder uten fokksnø er det skare i snøoverflaten. fikk drønn i kantkorn ved bakken fra 1250. høyeste punkt i dag var ca 1300. kantkorn trolig også over dette. ujevn snøfordeling. avblåst på rygger og rabber. opp til ca 1 meter i le-områder.

ObsID: 201681

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:26

1273 masl

jolokv@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NW

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm D, 40 cm P RG 0 mm D, 0.3 cm K MFcr D, 0.5 cm 4F RGxf 1 mm D, 0.3 cm K MFcr D, 15 cm 4F FC 1 mm D, 5 cm F FC 2 mm D -4.8 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 50 cm, -0.7 °C @ 71 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -4.8 °C 10 m/s from S ↑ 50% clouds

Tests

LBT@65cmQ3 Brudd ved frigjøring.

ECTP12@61cmQ3

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 201684

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:25

1273 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Finn
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Finn
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Finn Comment:  Kantkorn ved bakken
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Finn
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Oppbyggende utvikling ved skare lag i snødekket. Bør følge med dette laget

Poor bonding between layers in wind deposited snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E above 1000 masl Mye vind transport i høyden. Kan være dårlig binding i fokk snøen i noen heng

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Kant korn ved bakken, kantkorn er best utviklet hvor snødekke er tynt.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: kantkorn ved bakken hvor snødekke er tynt.

Snow Profile

5 cm 4F DF 1 mm D, 30 cm 1F RG/DFdc 0 mm D, 7 cm P RG/RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm P RG/RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 20 cm 4F/F FC 2 mm/3 mm Nedre del Godt utviklet kantkorn ved bakken -5.3 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 75 cm 3 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi observerte ingen skred aktivitet. Merk at jeg har kun vært på harahorn i to dager og har ikke noe informasjon for resten av regionen.

Weather

No precipitation -9.9 °C 8 m/s from SW ↗ 50% clouds

Tests

ECTN14@43cmQ2

LBT@75cmQ2 Godt utviklet kantkorn ved bakken

LBT@43cmQ2 Utvikling av kantkorn rundt skare lag

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Kom en del nysnø siste 24 timer. Pga av vind er det vanskelig å si hvor mye har kommer. Over skoggrensen er det delvis skare, delvis fokksnø i varierende hardhet

ObsID: 201687

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:25

1273 masl

Torbjorn@obskorps (Unknown)

Tests

ECTP12Q2 Medium

ObsID: 201680

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:22

1302 masl

Charlotte@unis (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Hard fokksnø noen plasser, noe mykt innimellom. Vi kan ikke si noe om snøproblemet går helt til topps. Vi lette etter skredproblem i fokksnøen, dette fant vi ikke. Vi hadde en del drønn i snøen, der vi påvirket kantkornlaget nederst i snødekket. Der snødekket er tynt påvirket vi snødekket lett.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over tregrensa

Snow Profile

4 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm P- RGwp 1 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 2.5 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm 1F RGxf 2 mm D, 5 cm 4F DH 3 mm D -5 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

-4.4 °C 6 m/s from SW ↗ 35% clouds

Tests

ECTN7@22cmQ2 Poor

ECTP24@50cmQ3 Poor

Snow Cover

Some snow drift Avblåst på rygger og nabber. Snøen som kom med vinden i natt har lagt seg i forseinkingar i terrenget, særlig i nordvendte sider/heng. Kantkorn ved bakken fant vi alle plasser vi gravde. Vi fant også noen plasser med skare i snødekket der det var kantkorn under.

ObsID: 201686

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:14

1318 masl

Håvard@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bilde av snøprofil.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Skytende sprekker i snødekket
Image Of Danger Sign
Image 4 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Lett snøfokk.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW not between 1300 masl and 800 masl Dette skredproblemet er mindre viktig. Vi fant skarelaget med kantkorn under opp til ca. 1300 moh. Det virker som skarelaget ikke eksisterer høyere enn dette, og dermed er ikke problemet lenger tilstede. Dette laget er mindre viktig.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 800 masl Veldig usikker på hvor langt ned dette problemet går, vi har ikke vært lavere enn 1100moh, og skredproblemet var tilstede her. Vi har kun vært i nordlig sektor, kan ikke si noe om utbredelsen utover dette, men forventer at problemet er tilstede alle steder der det ligger et flak.

Danger Sign

Recent cracks Fikk en skytende sprekk på 5-6 meter i overgang mellom tynt og tykt snødekket.

Recent snowdrift Lett snøtransport.

Whumpf sound Vi hørte flere små drønn på vei oppover mot nordsiden av Harahorn, disse gikk trolig på kantkornlag mot bakken. Der snøprofilen er laget, hørte vi et stort drønn som spredte seg ca. 100 meter. Det var tydelige skytende sprekker i snødekket.

Snow Profile

18 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC/DH 3 mm/5 mm D Skarelag -6.4 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi hadde god oversikt over mye skredterreng rundt oss, men vi observerte ingen skredaktivitet.

Weather

No precipitation -4.7 °C 10 m/s from SW ↗ 40% clouds

Tests

ECTPV@65cmQ3 Denne ECT'en ble gjort i naboprofilen. Det ble gjort 2 tester, den andre løsnet ved ECTP24@65Q3

LBT@70cmQ2 LBT løsnet ved bakken i kantkornlag/beger ved middels harde slag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vi gikk i dag ut for å lete etter fokksnø da vi trodde dette var det mest aktuelle skredproblemet. Vi har ikke klart å finne dette i dag, vi anser derfor ikke fokksnø som et relevant problem lenger. Hovedproblemet er et lag av kantkorn langs bakken som kan løsne ved enkel tilleggsbelastning der snøen er myk/tynn. Vi opplevde flere drønn. Kantkorn langs bakken bruker lang tid på å stabilisere seg, så dette skredproblemet vil fortsette å være aktuelt i ukene fremover frem til det evt. blir gjennomfuktet. Overliggende flak blir nok hardere og hardere ved vind, dette kan gjøre at det blir vanskeligere å påvirke det svake laget. Forecast correct Varslet faregrad er riktig, men vi anser kantkorn ved bakken som det eneste og viktigste skredproblemet. Fokksnø er ikke et skredproblem ut i fra det vi fant i dag rundt Harahorn. Vi fant også et kantkorn under et skarelag midt i snødekket, men dette er mindre utbredt / viktig. Kantkornlaget ved bakken bør vektlegges.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Moderat til sterk snøfokk på Harahorn, lett snøfokk lenger nede der vi var.

ObsID: 201676

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 14:14

1318 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Lett snøfokk på bildet. bildet tatt mot NØ
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil i skytende sprekk
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fordeling av snø i terrenget. Bildet tatt mot N-N/V

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 800 masl Vi har vært i nordlig sektor, men antar at problemet er til stede i alle himmelretninger. Ferskeste flak ligger i nordlig sektor Vi gikk aktivt ut for å finne fokksnø problemet. Dette har vi ikke observert eller funnet

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekk i forbindelse med drønn i snøen

Whumpf sound Kollaps i kantkorn ved bakken. Stor utbredelse. Vi fikk kollaps mellom personer med 100 meters avstand. Flere drønn i løpet av dagen. Mest sannsynlig under alle fokksnøflak

Snow Profile

18 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC/DH 3 mm/5 mm D Skarelag -6.4 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -4.7 °C 10 m/s from SW ↗ 35% clouds

Tests

ECTPV@65cmQ3 Det ble gjort en ECT i nabogropa/profilen. Det ble gjort 2 stk ECT hvor den andre løsnet ved ECTP24@65Q3

LBT@70cmQ3 LBT løsnet ved bakken ved middels harde slag

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vedvarende svakt lag av kantkorn ved bakken er problemet vi har observert. Det er ikke over alt hvor det er flak over skredproblemet. En enkelt skiløyper kan løse ut kantkornlaget hvor snødekket er tynt eller hvor overliggende lag er mjukt. Når overliggende flaket blir hardere (vind) vil det bli vanskeligere å påvirke det svake laget. Kantkornproblemet ved bakken vil kunne være et problem i lang tid til evt gjennomfuktet snødekke. Forecast correct Varslet faregrad er riktig, men skredproblemet vi har oberservert er kantkorn ved bakken, ikke fokksnøen.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Tidvis moderat snøfokk og moderat til kraftig snøfokk på topper rundt oss

ObsID: 201679

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:57

1050 masl

Marianne@svv (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

-0.7 °C 8 m/s 30% clouds Skyet ved start av tur, deretter omtrent skyfri himmel.

Tests

LBT@43cmQ3 Brudd mot bakken

ECTN5@10cmQ3 Good

ECTN11@18cmQ3 Good Brudd i skiftovergang, dårleg bindinger i snøen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Snow Cover

55 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

Snow Profile

1 cm 4F DF 1 mm D, 17 cm F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm F FC 2 mm D -3.3 °C @ 1 cm, -4.1 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.1 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 30 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 201695

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

11.12.2019 kl. 13:45

1319 masl

Nsala@NVE (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  NSala Comment:  Drønn i Snøen, mellom turfølge på 6 stk. avstand mellom partene i turfølget, minimum 50m
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  NSala
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  NSala
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N above 800 masl

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

Weather

No precipitation -4.7 °C 10 m/s from SW ↗ 35% clouds

Tests

ECTP24@50cmQ3 Poor

ECTN7@22cmQ2 Poor

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn langs bakken Forecast correct

Snow Profile

18 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm P RG/RGxf 0 mm D, 12 cm 1F RG/RGxf 0 mm D, 10 cm 4F FC/DH 4 mm/5 mm D -6.4 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile ECT test, lånt av nabogrop

ObsID: 201689

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:43

1318 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stor utbredelse. Kantkorn

ObsID: 201661

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:41

1253 masl

jolokv@NVE (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gravde på tvers og så kollaps i kantkornlag ved bakken. Tynt snødekke ca 30 cm.

ObsID: 201693

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:34

1044 masl

Christina@obs.korps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Christina@obs.korps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Christina@obs.korps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C

Tests

LBT Lett brudd i overflate, men ingen forplantning. Ujevn overflate i bruddflate, tilsvarende Q3. Kan underbygges med observasjon kantkorn ned mot bakken.

ECTN18@46cmQ3

ECTN9@28cmQ3

Snow Profile

31 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F RG 1 mm D Hele laget, 1 cm I MFcr, 8 cm 4F RG 1 mm, 26 cm 1F RGxf 1 mm Hele laget -3 °C @ 0 cm, -4.3 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 76 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201709

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:34

1049 masl

Erik@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot NV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Erik@FVS Comment:  Mot S
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfall og vind fra SØ sist natt.

Snow Profile

31 cm 1F DF 1 mm D Nedre del, 10 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 8 cm 4F RG 1 mm D, 26 cm 1F RGxf 1 mm D Nedre del -3 °C @ 0 cm, -4.3 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 76 cm 3 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -2 °C 50% clouds

Tests

LBT@31cmQ3 Brudd i nypålagret snølag, ingen forplantning. Ved hard belastning oppsto brudd mot bakken i kantkornlag.

ECTN18@46cmQ3 Good

ECTN9@28cmQ3 Medium

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Terrengformasjoner, enkelte steiner og busker stikker enda opp av snøen.

ObsID: 201696

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:31

1198 masl

Ola@MET (Unknown)

Tests

LBTQ2 Brudd under skare midt i snødekket ved medium belastning

LBTQ3 Brudd i kantkorn ved bakken ved 2 tapp

ObsID: 201657

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:30

1048 masl

SimonL@svv (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Brudd i dette laget er rufsete og laget er tykt, samt at det ligger på bakken der steiner og vegetasjon vil hindres stor bruddforplantning.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 800 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mest inatt og fremdeles en del utover dagen. Snø mest påvirket over tregrensen.

Weather

No precipitation 1.9 °C 60% clouds

Tests

ECTN24@20cmQ3 Good

ECTN22@17cmQ3 Good

LBT@17cmQ3 Moderat tillegsbelastning nødvendig. Tømmerhogger. 0,5-1,0 mm kantkorn på bruddflate. Moderat fast overliggende lag. Antas dårlig binding mellom fokksnø og skarelag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Turen vår gikk uten drønn eller sprekker i snødekket, men andre som var ute i samme ærend fikk respons fra kantkornet i snø i bunnen av snødekket. Til tross for det tror vi at laget i bunnen ikke har mulighet til å skape store skred. Det må stor TB til og skredstrr. vil da bli maks str.2. Vindtransportert snø fra i natt har stabilisert seg raskt grunnet gunstig temepratur og viser begrenset evne til forplantning og brudd. I bratte områder må den likevel tas med i betraktning enda en stund. Alt i alt et noenlunde stabilt snødekke. fokksnø vil sannsynligvis stabilisere seg ytterligere. Kantkorn ved bakken må overvåkes og kan bli aktuelt ved pålagring og videre utvikling av krystaller. Forecast correct Fokksnøproblem opplevdes ikke som like potent som det er beskrevet i varselet.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

Snow Profile

1 cm F PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm/2 mm D, 1 cm I MFcr/IF D, 26 cm 1F/P RGxf 0 mm D -2.8 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 45 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 201698

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:09

1198 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

45 cm P RG 1 mm D, 1 cm P RGxf/RGxf 1 mm D, 0.5 cm K MFcr 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm FC 1 mm D, 5 cm F FC 2 mm D -2 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 74.5 cm

ObsID: 201656

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 13:07

1052 masl

Elise@MET (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Elise@MET
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Elise@MET Comment:  Over snø grensa. Mer tegn på vindtransportert snø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Svake laget finnes i alle himmelretninger. Veldig stor variasjon i snøen over det svake laget. Mykere lag under tregrens, over tregrensa har laget bundet seg litt bedre. Variert tykkelse på snølaget etter hvor vinden har lagt fra seg snøen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i perioder. Mer i natt

Snow Profile

1 cm 4F DF 1 mm D, 17 cm F-4F/4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm F FC 2 mm D -3.3 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm 2 tests connected to snow profile Tok ny snøprofil over snøgrensa. Her var øverste lagene fastere, opp til blyant fast lag i toppen. Lengre nede i snødekket fant vi to porøse skarelag som varierte mye i utstrekning og fasthet. Fikk kun utslag i lag ved bakken i både ect og lbt.

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -0.2 °C 8 m/s from S ↑ 50% clouds Stor variasjon i vind iløpet av dagen. Til tider mer vindtransportert snø, mest i natt. Skydekket lettet iløpet av turen.

Tests

ECTN13@66cmQ3 Good Til snøprofil over snøgrensa. Fikk brudd i lag ved bakken

LBT@46cmQ3 Brudd i bunnen av harde slag.

ECTN5@10cmQ3 Good Brudd i skiftovergang i nynsø. Dårlig binding i snøen over

ECTN11@18cmQ3 Good Brudd over skarelaget. Dårlig binding i laget over, falt fra hverandre når vi prøvde å løfte det opp

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Mykere flak med lite binding under snøgrensa. Over snøgrensa hadde vinden fått mer tak, og snøen har litt bedre binding.

ObsID: 201704

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:49

1193 masl

Sara@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-2.5 °C

Snow Profile

45 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F FC/RG 1 mm D, 0.5 cm P MFcr 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm 1F/4F FC 2 mm D, 5 cm F FC 2 mm D -2 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm

ObsID: 201654

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:48

1198 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i kantkorn ved bakken

ObsID: 201648

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:41

1198 masl

Ola@MET (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sannsynligvis drønn i svakt lag mot bakken

ObsID: 201644

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:39

1193 masl

Snowsnake@forsvaret (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i kantkorn ved bakken

ObsID: 201645

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:39

1124 masl

Pos (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Pos
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Pos

Incident

Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Avalanche Observation

11. Dec 12:39 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Avalanche release at 1133 masl and ended at 1133 masl 80 cm high and 50 m wide fracture Steep slope

ObsID: 201646

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:30

1176 masl

KnutH@obskorps (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Knut H

Danger Sign

Whumpf sound Lite drønn. Gruppe på 6 stk på ski. Antar at det gikk ved kantkorn ved bakken eller kantkorn under skarelag ca 25 cm ned i snødekket

ObsID: 201639

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:28

1682 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Henrik@obskorps

Weather

from W → Vindtransport mot øst fra Såta og 1707.

ObsID: 201637

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

11.12.2019 kl. 12:06

1112 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN11@55cmQ2 Ingen forplanting, brudd i fokksnøen

LBT@55cmQ2 Brudd i fokksnøen

Snow Profile

3 cm 4F PP/DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F DF/RG 0 mm D, 15 cm 1F RG/DF 0 mm D, 10 cm 4F/1F RG 0 mm D, 1 cm K MFcr, 5 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm K MFcr, 25 cm 1F-P RGxf 1 mm D, 5 cm 1F/F FC 1 mm/2 mm -1.8 °C @ 0 cm, -6.7 °C @ 10 cm, -6.3 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 45 cm, -0.9 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201690

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

11.12.2019 kl. 12:06

1198 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Bilde er tatt i retning S på Kvitingane. Skydekke ca 80%. Bilde tatt kl 12:05, med trægrensa.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Kraftig vindtransport på fjelltoppane, minkende skydekke utover dagen. Ca 30% her kl 13:52
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk, bilde tatt i retning N

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk på fjelltoppane

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i kantkorn ved bakken

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from SW ↗ 30% clouds Dominerande vindretning i området var frå SV. Vinden varierte i løpet av dagen, men kraftig snøfokk i høgda synleg på fjelltoppane og ved observasjonspunkt var det kraftig snøfokk utover dagen.

Tests

LBTQ3 Drønn i kantkorn ved bakken før frigjøring av blokk. Blokka gjekk i kantkorn ved bakken ved frigjøring av blokk.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Snow Profile

45 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F-1F RGxf 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm 4F-1F FC 2 mm D, 5 cm F FC 2 mm D -2 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -5.3 °C @ 20 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201667

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 12:01

1112 masl

Hallgeir@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-1.8 °C 3 m/s from SE ↖ 25% clouds

Snow Profile

28 cm 4F/F RG/DF 0 mm/0 mm D, 1.5 cm K MFcl/IF 2 mm/0 mm D, 35 cm P MF 1 mm/0 mm D, 3 cm F FC/DH 2 mm/0 mm D -2.3 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -4.7 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 67 cm

ObsID: 201683

Hallingdal / Hemsedal

Snow

11.12.2019 kl. 11:13

1043 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere mindre skred observert, dei fleste utløst av skiløpere

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 201613

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 16:45

1116 masl

Christina@obs.korps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

8 cm P RG 0 mm D, 8 cm 4F DF/RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 16 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 20 cm 1F FC 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D -8.5 °C @ 0 cm, -8.8 °C @ 10 cm, -6.9 °C @ 20 cm, -4.9 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 60 cm

ObsID: 201537

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 16:22

1125 masl

SimonL@svv (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 8.2 °C 7 m/s from SE ↖ 100% clouds Moderat

Tests

Blokktest: Brudd over islag i 21cm dybde ved hardt slag (tømmerhogger).

Snow Profile

5 cm F RG 1 mm D, 7 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm D Nedre del, 1 cm I IF, 18 cm P RG 0 mm D, 1 cm I IF, 1 cm P RGxf 0 mm D, 1 cm I IF, 22 cm P RGxf 1 mm D -8.6 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 30 cm, -5.5 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -3.4 °C @ 65 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201527

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 15:10

1115 masl

Nina@Obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

9.9 °C

Tests

ECTN1@8cmQ2

Snow Profile

12 cm 4F DF 2 mm D, 0.5 cm I MFcr, 4 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 0.3 cm I MFcr, 30 cm 1F RG/RGxf 2 mm D -2.9 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201536

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

10.12.2019 kl. 15:00

1121 masl

Nsala@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-10.3 °C

Snow Profile

16 cm P RG 1 mm D, 9 cm 4F RG/DF 1 mm D, 3 cm K IF D, 8 cm 1F RG/FC 1 mm D, 1 cm K IF D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K IF D, 14 cm 1F SH 2 mm D -11 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -6.8 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -0.8 °C @ 60 cm

ObsID: 201525

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:50

1113 masl

Snowsnake@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -10 °C from E ← 100% clouds

Snow Profile

3 cm P RGwp/RGwp 1 mm D, 12 cm 1F DF 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D Nedre del, 4 cm 1F DF 1 mm D, 3 cm P-K MFcr 3 mm D, 31 cm 4F RG/RGxf 2 mm D -8.3 °C @ 0 cm, -10.1 °C @ 2 cm, -10.1 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 60 cm

ObsID: 201607

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:44

1116 masl

Rikke@SVV (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-9.9 °C

Snow Profile

8 cm P RG 0 mm D, 8 cm F-4F RG/DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 15 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 20 cm 1F RG/FC 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D -8.5 °C @ 0 cm, -8.8 °C @ 10 cm, -6.9 °C @ 20 cm, -4.9 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 60 cm

ObsID: 201535

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:32

1130 masl

Elise@MET (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett synlig fokksnø i luft over fjelltopper

Snow Profile

6 cm P RG/DF 1 mm D, 8 cm F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm P RG 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 30 cm P RGxf 0 mm D -9.7 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -7.1 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Activity

10. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Snow -8.5 °C 100% clouds

Tests

LBT@53cmQ3

LBT@14cmQ2

ECTN13@14cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt tynt mykt fokksnølag over et lag med delvis nedbrutt nysnø kan løse ut med tileggbelastning. Mye vind og nysnø det neste døgnet vil føre til økt pålagring i le områdene.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 201530

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:30

1111 masl

Torbjorn@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN1@9cmQ2 Medium

Snow Profile

10 cm F DF 2 mm/0 mm D, 0 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 0 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F/1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D -10.1 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -2.1 °C @ 30 cm 1 test connected to snow profile Sjikt i øverste lag med DF.

ObsID: 201512

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snow

10.12.2019 kl. 14:28

1100 masl

jolokv@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN2@10cmQ2

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter N, SW, W, NW above 1000 masl

Snow Profile

10 cm 1F/4F RG/DF 0 mm D, 3 cm 1F/4F RG 0 mm D, 0.2 cm I IF D, 27 cm 1F RGxf 1 mm D -10.2 °C @ 0 cm, -10.1 °C @ 5 cm, -8 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -6.4 °C @ 15 cm, -5.5 °C @ 20 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201532

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:26

1094 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@9cmQ2 Lbt ble utført i en annen profil en ECT og profilen. Litt variasjon i dybde på bruddet men det skjedde i samme lag av fokksnøen.

ECTN1@6cmQ2 Brudd i Fokksnøen . Ingen forplantning.

Snow Profile

1 cm 1F DF 0 mm D, 9 cm 4F DF 0 mm D Hele laget Fikk brud på ect og lbt. Ingen forplanting, 1 cm I IF, 33 cm 1F/P RGxf 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm 2 tests connected to snow profile Mye lokal variasjon i fokksnøen ved overflaten. Dårlig binding i fokksnøen.

ObsID: 201523

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:22

1110 masl

Henrik@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow from E ← 100% clouds

Tests

LBT@39cmQ3 Kornform FC

LBT@10cmQ2 Kornform DF

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small above 1000 masl Ubunden løs snø i skog, fokksnø over tregrense, ca 1000 moh. Observert i SørVestvendt heng, ikke vært tilstede i andre eksposisjoner.

Snow Cover

39 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

4 cm 4F DF/RG 1 mm/1 mm D, 8 cm F PP/DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 20 cm 4F RG/FC 1 mm D, 4 cm 4F FC/RG 1 mm/2 mm D, 2 cm F FC 2 mm D -8.9 °C @ 0 cm, -8.1 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 39 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201534

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:22

1124 masl

Erik@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

-8.2 °C from SE ↖ 100% clouds

Tests

LBT@28cmQ2

Snow Profile

6 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 1F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 2 mm D Hele laget, 1 cm I MF D, 3 cm P RG 1 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 1 cm I MF D, 4 cm 1F RG 2 mm D, 3 cm P RG 1 mm D, 1 cm K RG 1 mm D, 26 cm P RGxf/RGxf 1 mm D -8 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 1 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 77 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201521

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:22

1101 masl

Hallgeir@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -10 °C 7 m/s from SW ↗ 100% clouds Snøfokk fra topper i området

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small above 1100 masl

Snow Profile

3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 23 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F MF 0 mm/0 mm D

ObsID: 201520

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:20

1101 masl

Charlotte@unis (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -11.3 °C 6 m/s 100% clouds

Snow Profile

16 cm P RG 1 mm D, 9 cm 4F RG 1 mm D, 0.3 cm K MFcr D, 8 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 14 cm 4F+/4F- RGxf/FC 1 mm/2 mm -11.2 °C @ 0 cm, -10.8 °C @ 10 cm, -6.8 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm

ObsID: 201526

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:17

1119 masl

Marina@VLFK (*)

Tests

ECTN24@33cmQ3

ECTN20@17cmQ3

Snow Profile

22 cm P/1F DF 0 mm D, 0.2 cm F DF 0 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 0.3 cm K MFcr D, 9.5 cm 1F/4F RG D, 1 cm K MFcr D, 24 cm 1F/4F RGxf 0 mm D, 5 cm 4F MF/FC D -9 °C @ 0 cm, -11.5 °C @ 10 cm, -8.5 °C @ 20 cm, -6.1 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201533

Hallingdal / Harahorn

Snow

10.12.2019 kl. 14:15

1135 masl

KnutH@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter

Danger Sign

Weather

-8.6 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Profile

3 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 1 mm/0 mm D, 25 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm F FC 2 mm/0 mm D -9.4 °C @ 0 cm, -9.7 °C @ 10 cm, -6.4 °C @ 20 cm, -2.1 °C @ 30 cm

ObsID: 201514

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:14

1110 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright: 

Weather

-8.6 °C

Snow Profile

3 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 25 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm F FC 2 mm/0 mm D -9.7 °C @ 10 cm, -6.4 °C @ 20 cm, -2.1 °C @ 30 cm, -9.4 °C @ 0 cm

ObsID: 201518

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 14:10

1117 masl

Ola@MET (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Tilskyende og begynte å snø når vi var ferdige med gropen

Tests

LBT@20cmQ3 Medium belastning

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Gammel snø under skarelag, begynnende kantkorndannelse i dette laget på sikt. Nedføyket løssnø over skare der brudd går i tester, før vindpakket snø med varierende hardhet over dette.

Snow Profile

3 cm P- /1F+ RGwp/DF 1 mm D, 12 cm 1F DF 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D Hele laget, 4 cm 1F DF/RG 1 mm D, 3 cm K MFcr D, 31 cm 4F DF/RG 2 mm/2 mm D -8.3 °C @ 0 cm, -10.1 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile Observatørkurs

ObsID: 201524

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 13:30

1104 masl

Håvard@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Dette er en snøprofil i forbindelse med 4a kurset ved Harahorn.

Weather

Snow -8.6 °C 6 m/s from E ← 100% clouds Rolig klokka 14.00 uten nedbør, økte med vind utover og etterhvert også snøvær.

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F/F DF/FCsf 1 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FCsf 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 30 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D -10.4 °C @ 0 cm, -9.8 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -1.3 °C @ 50 cm

ObsID: 201508

Hallingdal / Hemsedal

Snow

10.12.2019 kl. 13:26

1225 masl

Marianne@svv (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Difficult to trigger 1 - Small NW Nedbør som snø frå søraust

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett synlig fokksnø i luft over fjelltopper

Weather

Snow 8.5 °C from SE ↖ 100% clouds Ved soloppgang, stjerneklart. Mot lunsj skyer det over. I starten av tur 13:15 skyet opphold, vind auka med nedbør som snø mot slutten av tur 15:00.

Tests

LBT@50cmQ3

LBT@14cmQ2

ECTN13@14cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate God friksjon i dei to svake laga funnet. Mjuk bundet fokksnø over delvis nedbrutt nysnø. Mykje nysnø og vind i vente.

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

6 cm P RG/DF 1 mm D, 8 cm F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm P RG 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 30 cm P RGxf 0 mm D -9.7 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -7.1 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 40 cm

ObsID: 201531

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 19:13

1315 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve

Danger Sign

Whumpf sound Tre drønn. To med liten forplantning og eit større . Alle over 1250 moh

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

ObsID: 201392

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 13:58

1331 masl

Håvard@NVE (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Håvard@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Se regobs til Jørgen for snøprofil. https://www.regobs.no/Registration/201379
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Små flak sprakk opp rundt skiene.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium Vi fant kantkorn langs bakken både over og under skare. En annen gruppe hørte et drønn i samme området, men vi klarte ikke å fremprovosere noe initiering eller propagering. Det lå mer enn 1 meter dypt der vi gravde, men gjennomsnittlig dybde er nok noe mindre. Snødybden varierer mye i terrenget som følge av vindtransportert snø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium above 800 masl

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

10. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -10 °C 8 m/s from NW ↘ 10% clouds Surt i snøgropa, mye snø som ble flyttet på.

Tests

LBT Ingen resultat.

ECTN13@30cmQ3 Good Virker som den vindtransporterte snøen vi fant har stabilisert seg bra, selv om vi fant enkelte små lommer der snøen sprakk opp rundt skiene våre.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Det som står i skredvarselet stemte bra med det vi fant på Nibbi, vi har ikke noen kjennskap til resten av regionen.

Snow Cover

140 cm in total Heavy snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Vi fant skare enkelte steder på overflaten helt opp til 1300moh, snødekket vekslet fra skare, vindtransportert snø og sastrugi enkelte steder. Snødybde gjelder for snøprofilen på 1330 moh og er ikke representativ for mengde snø i området, det er nok noe mindre.

ObsID: 201366

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 13:34

1322 masl

jolokv@NVE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jolokv@NVE Comment:  Kantkorn over skarelag
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Med Håvard

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm D, 15 cm 4F RG/DF 0 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 50 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm 4F FC 3 mm D -8.5 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -6.8 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 30 cm, -5.1 °C @ 40 cm, -4.7 °C @ 50 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -4.1 °C @ 70 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -3.1 °C @ 90 cm, -2.7 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 110 cm, -2.4 °C @ 120 cm, -2.3 °C @ 130 cm, -1.8 °C @ 140 cm

ObsID: 201379

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 10:24

1303 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6.9 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Avalanche Activity

9. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Weather

Snow 6.4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

ObsID: 201353

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 10:24

1303 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6.9 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Avalanche Activity

9. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Weather

Snow 6.4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

ObsID: 201354

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 10:24

1303 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6.9 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Avalanche Activity

9. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Weather

Snow 6.4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

ObsID: 201355

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 10:24

1303 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6.9 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Avalanche Activity

9. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Weather

Snow 6.4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

ObsID: 201356

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 10:24

1303 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6.9 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Avalanche Activity

9. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Weather

Snow 6.4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

ObsID: 201357

Hallingdal / Hemsedal

Snow

09.12.2019 kl. 10:24

1303 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6.9 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

Avalanche Activity

9. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Weather

Snow 6.4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

ObsID: 201358

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.