Avalanche forecast for Hallingdal Saturday 2019-12-07

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware of isolated wind slabs above treeline. A persistent weak layer is lingering at the base of the snowpack and could be triggered in shallow spots.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-5 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to strong breeze from the northwest during the afternoon.
-10 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. saturday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Ål

Snow

07.12.2019 kl. 12:38

1155 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN12@12cmQ3 Good Slår sunn sprøtt skarelag

Snow Profile

1 cm P MFcr D, 5 cm 4F MF 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F MF 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D -8 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.5 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile Typisk snødekke på flatmark og N-V-vendt

ObsID: 201089

Hallingdal / Ål

Snow

07.12.2019 kl. 11:54

1142 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  I bakgrunnen typisk Ø-vendt heng med fersk fokksnø, ellers skavlete
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Mot øst
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Det fins kantkornlag stedvis ved bakken og stedvis over skarelag. Snødekket er stort sett tynt, oppbrutt av rabber, stein og skavler slik at større sammenhengende områder som kan gi skred på dette kantkornlaget knapt er å finne, derfor få bratte heng. Snødekket er tykkest i heng mot øst som har fått påfyll av fokksnø, men her virker kantkornlag å være lite utviklet evt under 150-200 cm kompakt fokksnø.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl Det fins ustabile sjikt i fokksnøen, men mengdene fersk fokksnø er relativt små slik at forventet skredstørrelse er str 1 i denne delen av regionen. Det er antagelig større snømengder vest i regionen så en må ta høyde for skred str 2 regionen sett under ett.

Danger Sign

No signs observed Ingen faretegn i løpet av turen som gikk i all slags terreng og alle helningsretninger, men ikke høgere enn 1200 moh

Weather

No precipitation -7 °C 7 m/s from W → 10% clouds Klarvær og kaldere igjen. Bygevær lenger vest rundt Hallingskarvet og Urdvassnuten

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Layered snow begins at 800 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket preget av tildels kraftig vestavær og litt byger. Pålagring i Ø-vendte heng. Ellers nokså skavlete og oppbrutt snøoverflate. Begynner å ligne på normalsituasjon i regionen, med fokksnøansamlinger 150-200 cm i Ø-vendte heng. I alle andre hellingsretninger nokså tynt snødekke med sprø skarelag, kantkornutvikling og "tørr" grovkorna snø. Se ellers obs https://www.regobs.no/Registration/201089

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mest framtredende skredproblem er ustabil fokksnø i heng mot Ø, som følge av pågående vestavær. Pålagring foregår, så selv om fokksnøen stabiliserer seg vil vel situasjonen bli forholdsvis uendret. Er meldt mer nedbør, så utviklingen vil avhenge av hvor den snøen havner. Forecast correct Stemmer bra med hvordan situasjonen oppleves. Tviler litt på om kantkornlag egentlig er noe aktivt skredproblem i noen del av regionen

Avalanche Activity

7. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP1@22cmQ2 Poor Brudd i overgang mellom fersk og eldre fokksnø. Forplantning over blokka men hang bare så vidt sammen. Har oppsøkt heng med tydelig pålagring de siste dagene, et heng med mye snø fra før totalt 160 cm. Kan sies å høre til Noen heng, og relativt små mengder ustabil snø. Lite å se til kantkorn her. Ved ECT gikk jeg videre med slag, fikk brudd på 12 slag med forplanting dypere i fokksnøen, ikke brudd ved skarelag der en kanskje kunne forvente kantkorn

Snow Profile

22 cm 4F DF 0 mm D, 40 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P RG 0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile Totalt 160 cm

ObsID: 201070

Hallingdal / Gol

Snow

07.12.2019 kl. 10:46

905 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Har kun vært på dette stedet

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from SE ↖ 70% clouds Gradvis synkende temp fra torsdag.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry

Tests

LBT Ingen svake lag identifisert i undersøkelsen

Snow Profile

2 cm F DF/RGxf D, 0.5 cm K MFcr D, 15 cm 4F DF/RGxf D, 0.5 cm K MFcr D, 4 cm 1F RG D, 20 cm 4F RG/RGxf D, 2 cm P RG D, 3 cm 4F MF/FCxr M

ObsID: 201040

Hallingdal / Hemsedal

Snow

07.12.2019 kl. 10:30

1181 masl

Sinnerud (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt snødekke. Drønn. Luftig sjikt nærmest bakken som kollapset. Dette skjedde i lett kupert terreng og på flatene

Weather

Skiftende skydekke. God del vind fra vest/nordvest hele dagen. Ca 8 m/s

ObsID: 201149

Hallingdal / Ål

Snow

07.12.2019 kl. 10:26

1035 masl

Kalle@Skred.AS (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Det koker godt bak de høye toppene.

ObsID: 201033

Hallingdal / Hemsedal

Snow

06.12.2019 kl. 14:58

1432 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vi tegn i snøoverflate, mye stein og terreng stikker fremdeles fram.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Ikke nok snø enda til å glatte ut terrengformasjoner, men nok snø i skjerma formasjoner til å finne gode skilinjer.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1100 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1100 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat mengde.

Weather

No precipitation -1 °C 8 m/s from W → Litt av og på med været. Det kom i byger, både vind og snøfokk.

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 1000 masl Storm slab (soft slab) Dry Opp til 1000 moh er snødekket preget av fukt som har frosset. Tynn bristende skare over tørrere finkornet snø. Over skoggrensa ligger det tørr snø i toppen av snødekket av varierende hardhet, men alt er vindpåvirket. Ingen oppsprekking eller kollaps i snødekket som jeg opplevde. Snøen er ganske seig, det er jo mildt og den stabiliseres raskt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Temperaturen har gjort at vindtransportert snø har stabilisert seg raskt, men i bratt terreng ville jeg fremdeles ha vært oppmerksom på denne snøen. Vindtransporten pågår fremdeles. Ellers er det et godt utviklet kantkornlag som nå er i ferd med å bli begerkrystaller i bunnen av snødekket. Dette laget er ikke så lett å bli klok på fordi det kommer veldig lett i tester, men gir ikke lyd fra seg eller kollapser ved ferdsel. Laget ligger de fleste steder rett på bakken selv om jeg i dag også fant det over et skarelag. Dette laget må følges med på videre og tas med i betraktning fremover. Alt i alt fremstod snødekket i dag som spenningsløst uten faretegn. Skredene jeg har observert har nok gått i natt og tidligere på dagen i dag. Mildt vær vil stabilisere og lage en god såle. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport nå, men noe føyke er det. Forecast correct

Avalanche Activity

6. Dec. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE. Above 1300 masl Flere skred observert i bratt østvendt terreng. De fleste var løssnøskred, men noen ser ut til å ha løsnet som myke flakskred for så å smuldre opp til løssnøskred i skredbanen.

Tests

Utførte både ect og lbt. Begge førte til brudd i kantkornlag mot bunnen av snødekket. Dette er et klart svakt lag, men det går ikke til brudd med mindre man isolerer blokker for testing og testene gir derfor ikke noe reellt godt bilde på den generelle stabiliteten i snødekket.

Snow Profile

40 cm 1F/4F RG 1 mm D, 40 cm 1F/4F RGxf 1 mm D, 10 cm F DH 3 mm D, 20 cm P MFcr 2 mm D -4.5 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -2.7 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 110 cm

ObsID: 200990

Hallingdal / Hemsedal

Snow

06.12.2019 kl. 11:58

979 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Jørgen@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Weather

No precipitation 0 °C 12 m/s from W → 50% clouds Kraftig vind i dag. Drar med seg snø vestfra med pålagring til skjerma østvendte leområder.

ObsID: 200936

Hallingdal / Hemsedal

Snow

06.12.2019 kl. 10:43

664 masl

Jørgen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Snøtransport med vind fra vest. Bildet viser totten i Hemsedal sentrum.

Weather

No precipitation 2 °C from W → Lite vind i Dalen, synlig vindtransport i høyden. Kaldere drag i lufta i dag til tross for noen plussgrader her i sentrum.

ObsID: 200892

Hallingdal / Ål

Snow

06.12.2019 kl. 09:37

930 masl

Stranden (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Weather

No precipitation -1.4 °C 8.1 m/s from SW ↗ 10% clouds Vind fra VSV, kraftig økende i morgentimene, kortvarig opp i 15-20 m/s. Etter snøbyger i går er det nå oppholdsvær.

Snow Cover

45 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 200852

Hallingdal / Ål

Snow

05.12.2019 kl. 12:52

930 masl

Stranden (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Weather

Snow -0.5 °C 6.1 m/s from SW ↗ 100% clouds Tette snøbyger og relativt kraftig vind, kortvarig 15 m/s

Snow Cover

45 cm in total Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry På grensen opp mot 0 grader, men vinden kjøler ned snødekket, så er bakkedrift, med akkumulasjon i hellinger fra øst til nord

ObsID: 200783

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.