Avalanche forecast for Hallingdal Tuesday 2021-01-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware that persistent weak layers can be hidden in the snow pack. Be careful in and close to terrain traps and on steep slopes .

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from west.
-20 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from west.
-20 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

25.01.2021 kl. 13:01

1604 masl

MathiasDudek (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  MathiasDudek

Tests

LBT@4cmQ3 Meget stor belastning for å få brudd i fokksnøflak

Weather

No precipitation Skyfritt og tilnærmet vindstille

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vinden fra helgen har gjort snøen her avblåst og vindpakket, meget vanskelig å påvirke. Øverste fokksnøflaket på 5cm hadde så og si stabilisert seg. Eventuelle skred trenger stor belastning og blir små. Forecast correct Akkurat her er det stabile forhold. Generelt i området er det mer snø i lesiden, hvor det kan være mer lagdelt.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 251795

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 15:36

1160 masl

JonasØ@nortind (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JonasØ@nortind

Avalanche Observation

24. Jan 15:30 Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered SW-facing Avalanche release at 1160 masl and ended at 1160 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 40 cm high and 10 m wide fracture Close to ridge Skred fjernutløst av gruppe på 7 stk som sto på mykt og tynt snødekke. (På trygg avstand)

ObsID: 251657

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 14:38

1378 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1500 masl

ObsID: 251630

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 13:45

1467 masl

MidtNatLed (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MidtNatLed Comment:  Fronten mot vest
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MidtNatLed Comment:  Høyde ca 50-60 cm høye. Retning mot vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MidtNatLed Comment:  Tendens til rimdannelse. Ca. 3-5 mm høye.

Snow Cover

Nydelige sastruger med retning rett vest!

ObsID: 251794

Hallingdal / Ål

Snow

24.01.2021 kl. 13:16

1689 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  Storebottegge V vavatn
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  NØ på Hallingskarvet. Tjørnbotn
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  rød linje viser området som det er flydd i

Notes

Dette er observasjoner gjort fra fly. har forsøkt å plassere selvstendige skred- observasjoner i kart i egnen registreringer. Inntrykket er generelt lite skredaktivitet!. Jeg vet ikke når de observerte skredene har gått, men de virker ikke å være særlig nedføyket. Få områder som er virkelig avblåst. Det er tydelige vindtegn på snøoverflaten i hele regionen, mest dyner og mindre skavler. Var merkbar økning i stabilitet fra torsdag kveld til fredag utpå dagen. kulden har nok bidratt til å stabilisere etter mildvær og vind.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1500 masl Har flydd Hydalen -høgeloft -bjøberg -jungsdalen-Hallingskarvet-reineskarvet-veslehorn-leinenøse-skogshorn. Generelt lite skredaktivitet. De skredene som har gått er fra st 2-3. fyldigere obs kommer

ObsID: 251603

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 12:50

1509 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert selv i svært bratte lesider på strekningen sudndalen-reineskarvet-blåbergi-såta-storehorn-Kjyrkjeønøse-skogshorn.

ObsID: 251637

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 12:30

1777 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity fløy langsetter sydstupet på skarvet. ingen skredaktivitet observert

ObsID: 251632

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 12:30

1397 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE. Above 1600 masl vanskelig å se på bildet, men tydelig bruddkant i botnen. størrelse 2-3

ObsID: 251636

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 12:00

1423 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1700 masl Langt utløp pga gunstig profil. Ikke så store skredmasser

ObsID: 251626

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 09:41

1055 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Flere små flakk av ferdk fokksnø gått i går/ natt

Avalanche Activity

23. Jan. 12-18 Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE

ObsID: 251549

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.