Avalanche forecast for Finnmarkskysten Sunday 2021-03-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Stabile conditions, but be careful in lee areas with wind deposited snow. Increased danger of small natural avalanches in sun-exposed mountainsides.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Moderate gale from south., change to strong breeze from the south during the afternoon.
-5 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-5 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. sunday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

28.03.2021 kl. 22:41

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Weather

Rain -2 °C E69 (0moh) kl 22:41 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 264492

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

27.03.2021 kl. 20:24

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør å nattefrost. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Weather

No precipitation 3 °C Hønsa (0moh) kl 20:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 264346

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

27.03.2021 kl. 15:13

232 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Vindpåvirket og tynt snødekke
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Utsikt mot sørvendte fjellsider som har samlet mye mer snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Konveks formasjon midt på bildet har samlet snø
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket er svært kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing. Ikke funnet svake lag eller observert faretegn. Pga lav utløsbarhet og lite snø er faregraden lav. Denne fjellsiden er antageligvis lite representativ for forholdene i andre deler av regionen. Det ligger mer snø I andre nordvendte fjellsider. Vil vedvare uten utsikter til mer nedbør og vind. Forecast correct Fortsatt mest snø i sørlige himmelretninger.

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Svært lite snø I denne fjellsiden (nordvendt). Snødekket er også svært påvirket av vind, plussgrader og antakeligvis noe regnbyger tidligere i uken. Det er kun mer konvekse formasjoner som har samlet snø. Overflaten består av skare og vindpakket snø. Svært dårlig skiføre.

Weather

No precipitation 2 °C 5 m/s from S ↑ 20% clouds Det har vært plussgrader, sol og sørlig vind siste døgn. Ikke nedbør siste døgn.

Tests

LBT Ingen brudd

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW

Avalanche Activity

27. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Titter med kikkert inn i sørvendte brattheng, men observerte ingen solutløste løssnøskred.

Snow Profile

10 cm K MF 0 mm M, 15 cm P RG 0 mm D, 25 cm K MF 0 mm D -2.8 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2.5 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm

ObsID: 264348

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

27.03.2021 kl. 08:59

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation 1 °C Kjøllefjord (100moh) kl 08:59 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 264247

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

26.03.2021 kl. 13:00

292 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Mye snøfokk under observasjon
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Nordøst vendt side med fokksnø flak på smelte fryse skare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Veldig vindpåvirket nordlig vendt side
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

Avalanche Danger Assessment

1 Low Dårlig binding i fokksnøen i N NØ Ø SØ- vendte sider. Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger Det var ett lag med smelte fryse skare, som var særdeles sprøtt og luftig. Fant ingen klare tegn til fasettering, Men det kan utvikle seg til å bli problematisk, hvis det blir kaldere framover. Spesielt hvor kald luft samler seg i daler, eller hvor sol ikke kommer til Forecast too high

Snow Cover

Moderate snow drift Crust Dry Jevnt lag med smelte fryse skare over hele terrenget. Unntaksvis bak rygger og i noen forsenkninger, som har flekkvis ansamlinger av fokksnø. Noen leheng har større ansamlinger, antagelig nokk til str 2 skred. Veldig vindpåvirket i nordlig vendte sider, som et resultat av snøfokk fra 200m å oppover

Weather

No precipitation -1 °C 15 m/s from SW ↗

Tests

ECTP30@30cmQ1

ECTN24@11cmQ3

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 1F MFcr 1 mm D, 80 cm K RG 0 mm D 2 tests connected to snow profile Smeltefryseskaren var særdeles sprø og luftig. Var overbevist om at det va fasetterte krystaller, men fant ingen klare tegn til fasettering. Tok ikke temperatur, da forskjell har vært minimal de siste dagene og grunnet mye vind under observasjon

ObsID: 264201

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

25.03.2021 kl. 20:29

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder bedre vær å ingen nedbør.. Minkende skredfare neste døgn: Bra vær.

Weather

No precipitation -1 °C Skipsfjord (0moh) kl 18:00 2 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 264175

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

25.03.2021 kl. 19:16

112 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har falt, snøen har satt seg og virker stabil i binding mellom lagene. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Rolige vindforhold, fortsatt fallende temperatur.

Weather

No precipitation -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:16 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 263989

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.