Avalanche forecast for Finnmarkskysten Tuesday 2021-03-23

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Below the zero degree level, wet avalanches can occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to fresh breeze from the south during the evening.
-12 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from south., change to gale from the southwest during renoon.
-7 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. tuesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

23.03.2021 kl. 19:34

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite regn å -1. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør.

Weather

Snow -1 °C 889 (0moh) kl 19:34 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 263646

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

23.03.2021 kl. 13:26

24 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del snø i enkelte skredløp, temperaturstigning. FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Annen vindrettning siste timene transporterer snøen ut fra skredløp som har vært utsatt siste døgn. Andre skredløp vil fylles utover kvelden og natta.

Weather

Sleet 2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 13:26 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 263576

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

22.03.2021 kl. 23:20

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). -2 litt nedbør. Økende skredfare neste døgn: Regn å mye vind.

Weather

Sleet 0 °C Hele kontraktsområde (0moh) kl 23:20 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer. Værobservasjon fra Hønsa til Nordkapp tunnelen (0 moh) kl 23:24 Snø, -2,0 °C. 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 timer.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Quick temperature change

ObsID: 263443

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

22.03.2021 kl. 21:32

233 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i terreng, vekslende vindrettninger holder snømengden i skredløp moderat. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kraftig vind og stigende temperatur neste døgn.

Weather

Snow -3 °C Kjøllefjord (100moh) kl 21:32 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 263436

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

21.03.2021 kl. 22:16

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø fok. Økende skredfare neste døgn: Regn å sterk vind .

Weather

Snow -2 °C E69 Sarnes (0moh) kl 22:16 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 263288

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

21.03.2021 kl. 21:44

217 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:44 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 263282

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

21.03.2021 kl. 13:00

4 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Fint lag med nysnø i sør og sørøst, illustrert i forgrun. Mens bakgrunnen viser østvendt side, som har noe mindre snø
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opphoping av vann i snødekket har ført til små skred i NØ & Ø vendte sider siste døgn. Mindre våte skred kan være forvarsel for større aktivitet av våte skred med tanke på kommende tirsdag. Selv om første gangs oppbløting av snødekket er spesielt kritisk Anser det ikke som sannsynlig at problemet er stabilisert, før neste periode med nedbør. Og det ventes at stabiliteten i snødekket på tirsdag, kommer til å svekkes raskt hvis nedbør kommer som regn. Overskyet i natt vil antagelig hindre gjenfrysing, og ustabiliteten i snødekket vil sannsynligvis holde seg gjennom natten Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist

Weather

No precipitation -1.4 °C 10 m/s from NW ↘ 20% clouds

Tests

ECTN17@30cmQ3

ECTN1@9cmQ3

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E

Snow Profile

15 cm F PP 2 mm M, 30 cm 4F MF 1 mm V, 35 cm K MF 2 mm M -1.2 °C @ 0 cm, -0.6 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 70 cm, -0.3 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 263292

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

20.03.2021 kl. 23:08

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Det skal ikke være så mye nedbør i morgen. .

Weather

Snow 1 °C Nordvågen (0moh) kl 23:08 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 263134

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

20.03.2021 kl. 15:16

211 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Lbt@10
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Lbt@50
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Johan@obskorps Comment:  1 mm. Lbt@50
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

20. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Har ikke utsyn til mye skredterreng fra denne turen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornproblematikken er redusert, pga mildvær tidligere i vinter. Det kan virke som om det har begynt noe oppbyggende omvandling over skaren, men dette laget har liten bruddforplantningevne og er lite utviklet. Skrdproblem nå er fokksnø, men jeg fant ikke utpregede svakheter i dette snødekket. Det finnes nok kantkorn i høyereliggende områder, men antar at disse ligger dypt i snødekket og er vanskelig å påvirke. Mener at skredfaren i dette området per nå ligger faregrad 2 pga nedgang i utløsbarhet. Forecast too high

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Der har vært vindtransport av snø i flere himmelretninger siste 1-2 ukene, så snøen ligger ujevnt fordelt og det er generelt mye snø i leområder. Tror det ligger mest snø i sørlige himmelretninger. Topper er avblåst.

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from W → 100% clouds Mye snøbyger og vind fra sørlig retning siste døgn. Temperaturen har krøpet opp mot 0. Delvis solgløtt som har fuktet opp snøen noe i sørlig retning.

Tests

ECTX Good

LBT@50cmQ3 Hard klapping. Kantkorn/islag

LBT@10cmQ1 Lett klapping. Fokksnø

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small SE, S, SW

Snow Profile

0.5 cm 4F PP 2 mm M, 10 cm P RG 0 mm D-M, 0.5 cm 4F PP 2 mm D, 33 cm 1F/P RG 1 mm D, 31 cm K/1F MF/FC D -2.2 °C @ 0 cm, -2.8 °C @ 10 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 263110

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

20.03.2021 kl. 04:44

217 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 0 °C Kjøllefjord (100moh) kl 04:44 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 262993

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.