Avalanche forecast for Finnmarkskysten Wednesday 2021-02-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain. Avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Gale from south., change to fresh breeze from the south during the evening.
-21 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to gale from the south during renoon.
-13 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

24.02.2021 kl. 11:52

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

24. Feb 12:05 (+01:00) - 23. Feb 12:05 (+01:00) Loose dry avalanche 3 - Large. Spontaneous release SE. Below 100 masl Gjelder Fv8048 Kamøyvær - , Et i sei bukta på E69 å tre på fv 8048 den 23.02.21

ObsID: 257627

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

24.02.2021 kl. 11:52

10 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Skipsfjord (100moh) kl 11:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Melder dårlig vær mye vind å regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil fylle opp med snø i fjellan.

ObsID: 257628

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

23.02.2021 kl. 21:41

247 masl

GG (***)

Weather

No precipitation -15 °C 4 m/s from SW ↗ 10% clouds

Danger Sign

Drønn i snøen forplantet seg da jeg satt spaden i snøen for å grave snøprofil. Fant igjen sprekk i snødekket ca 100 mot øst

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 200 masl Har ikke undersøkt nok til å si noe sikkert om utbredelsen. Men regner med det er stor utbredelse

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lett å påvirke svarkt lag der snødekket er tynt. Forplantningsevnen i snødekket et svært god hvis ting først starter. Det er store holdkrefter i snødekket pga mye vind siste tiden. Heng uten god understøtte vil være mest utsatt Mildværet som er meldt de neste dagene vil ikke gå høyt her i området. Snødekket vil kunne stabilisere seg. Svært mye kantkort i området Forecast correct Vil være vanskelig å få tegn på skredfare som drønn i snøen og skytende sprekker. Snødekket kan gi inntrykk av å være svært stabilt pga at den er så vindpåvirket og hard på overflaten.

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Svært vindpåvirket etter siste dagers uvær. Mye snø er flyttet

Snow Profile

20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F/4F FC/DH 1 mm/3 mm D -16 °C @ 0 cm, -13.5 °C @ 10 cm, -11.7 °C @ 20 cm, -10.6 °C @ 30 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.4 °C @ 50 cm, -5.5 °C @ 60 cm, -4.5 °C @ 70 cm, -2.5 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 90 cm

ObsID: 257503

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

23.02.2021 kl. 06:49

12 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

23. Feb 06:49 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på EV69 mellom 22.02.2021 kl. 23:55 og 23.02.2021 kl. 08:56.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 257504

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

22.02.2021 kl. 23:27

112 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -12 °C Kjøllefjord (0moh) kl 23:27 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 257290

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

22.02.2021 kl. 21:50

14 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 14 °C Skipsfjord (0moh) kl 21:50 5 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø. Økende skredfare neste døgn: Mye snøfokk.

ObsID: 257278

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

21.02.2021 kl. 22:14

112 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -16 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:14 Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 257108

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

21.02.2021 kl. 21:37

14 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Magerøya (0moh) kl 21:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind så fjellan renskes nok for snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ingen eller litt snø..

ObsID: 257102

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.