Avalanche forecast for Finnmarkskysten Sunday 2021-02-21

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain. Avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-22 °C to -17 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast.
-26 °C to -21 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

21.02.2021 kl. 22:14

112 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -16 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:14 Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 257108

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

21.02.2021 kl. 21:37

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -14 °C Magerøya (0moh) kl 21:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind så fjellan renskes nok for snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ingen eller litt snø..

ObsID: 257102

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

20.02.2021 kl. 21:44

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -15 °C Skarberg tunnelen (0moh) kl 21:45 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). -16 å ingen nedbør. Økende skredfare neste døgn: Melder mye Vind.

ObsID: 256866

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

20.02.2021 kl. 20:06

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -12 °C Kjøllefjord (0moh) kl 20:06

ObsID: 256862

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

19.02.2021 kl. 14:16

178 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Klarvær
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -11.4 °C 10 m/s from S ↑

Tests

ECTP1@14cmQ2 Bruddet gikk sannsynligvis i ett tynt lag med overflaterim, Selv om bekreftelse på det, var vanskelig å framskaffe. Overflaterim (flate krystaller) var ett problem forrige helg, i store deler av terrenget. Tydeligst i trange daler og forsenkninger For hardt i snødekke til fullstendig utgraving og isolering av LBT og ECT. Sag hadde for grove tenner for hardheten i fokksnøen. Den var også for kort til å sage helt ned bak blokken. Klarte derfor ikke å løse ut begerkrystall-laget nede ved bakken, antagelig fordi blokken hang fast en plass

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, W, NW Dårlig binding i fokksnø. Sannsynligvis ett tynt lag med overflaterim. Skredproblemet finnes over store deler av terrenget. Men siden bekreftelser er vanskelig å finne/oppdage. Vurderes utbredelse til (Noen) bratte heng. Skred str 2 (middels store) kan tenkes i sider hvor det ligger et jevnt lag med snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dårlig binding i fokksnø. Sannsynligvis ett tynt lag med overflaterim som er svært lett å løse ut. Problemet i seg selv er utelukkende svært potent, men det er vanskelig å fastslå utbredelse, da skred ikke er observert. Men det kan lett tenkes at dette problemet har størst utbredelse innenfor nordlig vendte sider. Da spesielt fordi det i dagene som har vært, har blåst snø fra sør som har lagt seg inn i nordlige le-heng og sider Sannsynligvis vil problematikken med begerkrystaller ved bakken, og kantkorn under skare vedvare. Spesielt med tanke på at det blir klart og kaldt framover Forecast too low

Snow Profile

14 cm F DF 2 mm D, 53 cm K RG 0 mm D, 14 cm 1F FC 2 mm D, 5 cm 1F DH/FC 4 mm/2 mm D -12 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -6.3 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.7 °C @ 60 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.1 °C @ 86 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256682

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

18.02.2021 kl. 16:51

217 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C Kjøllefjord (0moh) kl 16:51

ObsID: 256398

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

18.02.2021 kl. 15:04

48 masl

Kristin (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kristin

Weather

kommer snøprofil

ObsID: 256393

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

18.02.2021 kl. 12:22

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -12 °C E69 Hønsa (0moh) kl 12:22 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mye vind som vil renske fjellan.

ObsID: 256328

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.