Avalanche forecast for Finnmarkskysten Wednesday 2020-05-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be aware of unstable windslabs. Danger of wet avalanches in steep mountainsides in the lowlands. Be aware of cornice falls.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to strong breeze from the south during the evening.
-5 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the south during the afternoon.
-4 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

06.05.2020 kl. 22:53

239 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen tinner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær melding litt nedbør..

ObsID: 233865

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snow

06.05.2020 kl. 17:28

174 masl

Johan@obskorps (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Sleet 3 °C 7 m/s from N ↓ 70% clouds Har vært plussgrader om nettene siste dagene.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet Fortsatt mye snø der det har vært snøtransport, antakeligvis mer i hellinger som er mindre soleksponert. Områder der snødekket har vært tynt tiner mer og mer fram. Snøoverflaten er våt etter plussgrader, regn og sol. Snøen er råtten

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er lite lagdeling igjen i snøen, og hele profilet besto av smelteformer. LBT viste ingen brudd. Det kan antas at kantkorn som har vært tilstede tidligere i sesongen ikke lenger er like aktuelle. Skredproblem er naturlig utløste løssnøskred. Der er fortsatt mange store hengeskavler i regionen. Det kan være andre forhold i høyereliggende deler av regionen. Meldt regn som kan øke faren for løssnøskred. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Antakelig størst mulighet for utløsning i solhellinger.

Snow Profile

27 cm 1F RG 2 mm W, 63 cm P RG 1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 233862

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

05.05.2020 kl. 23:24

239 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Det tiner veldig sakte.

ObsID: 233771

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

05.05.2020 kl. 11:22

58 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Nsala@NVE
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Nsala@NVE

Notes

Glideskred, antagelig fra 1200 mandag 4 Mai

ObsID: 233749

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

04.05.2020 kl. 23:34

239 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn. Minkende skredfare neste døgn: Melder ikke regn til i morgen..

ObsID: 233697

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snow

03.05.2020 kl. 21:57

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Regn hele dagen.

ObsID: 233597

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

03.05.2020 kl. 15:32

164 masl

Nsala@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Fortsatt mye snø på flater og i forsenkninger

Weather

No precipitation 1.8 °C 8 m/s from S ↑ 50% clouds

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Very wet Solpåvirket snødekke. Med unntak av nord og nord-vest vendte sider, hvor solen ikke har kommet ordentlig til. Fortsatt mye snø på flater og i forsenkninger. Men bart på hauger og rygger. Generelt mye snø sammenlignet med Mai tidligere år

Avalanche Danger Assessment

1 Low Minimal svekkelse av snødekket. Til tross for mye sol og solpåvirket snødekke. Lite skredaktivitet har det også vært siste uken. Kun små skred forventes Mandag ventes nedbør i form av regn og sludd. Og dermed også svekkelse, som kan føre til naturlig utløste løssnøskred i bratte heng. Spesielt på plasser med skavler. Skred str 2, kan også ventes iløpet av mandagen Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small

Snow Profile

18 cm 1F MF 1 mm V, 4 cm I IF/MFcr 1 mm V, 20 cm P MFcr 2 mm W, 25 cm 4F MF 2 mm V -0.1 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm

ObsID: 233593

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.