Snøskredulykker- og hendelser

Her holder vi oversikt over skred som har gitt nestenulykker, dødsfall og skader - så langt vi klarer. Hensikten er å få frem fakta og læring, slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Del din informasjon og erfaringer, det kan hjelpe andre!

Vi har laget til et word dokument som du kan fylle ut om selve hendelsen. Dokumentet finner du her. Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no . Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport. 

På www.regobs.no kan du registrere fakta om terrenget, snøskredet, vær og observasjoner gjort på snødekket. Bilder av terrenget og skredet kan lastes opp på regobs.

Figurene viser snøskredulykker i perioden 2006 - idag innhentet av NGI, NVE, Røde kors og søk på Internett og i www.regobs. "Involverte" viser antall personer som var tilstede der skredet gikk og ble tatt eller kunne blitt tatt. "Døde" viser hvor mange av disse som omkom. Merk at flere personer kan være involvert i en ulykke eller nestenulykke.

Statistikken er trolig riktig på antall døde, men er nok undervurdert på antall "Involverte", da det antagelig er mange nesteulykker som ikke registreres. Antall skredtatte er lavere enn antall involverte, da ikke alle i gruppene som ble rammet ble ført med eller begravd. Registrering av nestenulykker og involverte startet vinteren 2014-15, mens NGI har systematisk registrert dødsulykker siden 1992 (se NGI).

Figuren viser snøskredulykker i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde i snøskredulykker og antall mennesker involvert i skred fra høsten 2008 til i dag. Registrering av involverte startet vinteren 2014/15, og tallet inkluderer både døde og overlevende.

Figuren viser snøskredulykker fordelt på fremkomstmidlene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter) i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde og involverte i snøskredulykker fordelt på hendelsesmånedene. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Figurene viser snøskredulykker fordelt på utvalgte fylker i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde og involverte i snøskredulykker fordelt på utvalgte fylker. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Figuren viser snøskredulykkene fordelt på kategoriene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter). Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Snøskredulykkene fordelt på kategoriene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter). Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Kjente skredhendelser fra vinteren 2017-18 med mennesker involvert
Dato Døde Involvert Sted Kommune Fylke Aktivitet regObsID Rapport Beskrivelse
10.05.18 0 1 Storgalten Lyngen Troms Ski 164270   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
04.05.18 0 1 Breikågen Skjervøy Troms Ski 163617   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
03.05.18 0 1 Stehøe Lom Oppl. Ski 163544   Skiløperutløst skred. Ble ført med skredmassene 150 meter. Ikke begravd. Ikke skadet.
03.05.18 0 1 Bjørndalen Lyngen Troms Ski 163491   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.05.18 0 1 Bingtoppen Svalbard Sval. Ski 163360   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.05.18 0 1 Fugledalsbreen Lyngen Troms Ski 163322   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.05.18 0 1 Storsteinnestinden Tromsø Troms Ski 163213   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet
30.04.18 0 2 Sultinden Lyngen Troms Ski 163089   Skiløper utløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet
30.04.18 0 3 Grønetinden Ørsta M&R Ski 163106   Skiløper utløste vått løssnøskred. Ingen tatt. Ingen skadet.
30.04.18 0 6 Steindalsnosi Luster S&F Ski 163107   Person i turfølge gikk ut på skavl som brakk. Alvorlig skadet og frektet til sykehus med helikopter
29.04.18 0 1 Nakkefjellet Tromsø Troms Ski 162976   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
29.04.18 0 1 Hamperokken Tromsø Troms Ski 162982   Skiløperutløst lite løssnøskred. Ingen tatt. Ingen skadet.
29.04.18 0 2 Storgalten Lyngen Troms Ski 162965   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
28.04.18 0 1 Søre Snarhornet Ørsta M&R Ski 162871   Skiløperutøst lite vått skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
28.04.18 0 1 Tromsdalstinden Tromsø Troms Ski 162884   Skiløper utløste lite vått skred. Ingen tatt.Ingen skadet
27.04.18 0 1 Medlerskin Kvinnherrad Hord. Ski 162757   Skiløper utløste lite skred. Ingen tatt, ingen skadet
26.04.18 0 1 Bukkehøe Lom Oppl. Ski 162648   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
17.04.18 0 1 Leirløyfte Lom Oppl. Ski 159797   Skiløper utløste vått løssnøskred. Ingen tatt. Ingen skadet.
17.04.18 0 2 Goalsevarre Lyngen Troms Ski 159764   Skiløpere utløste sløsjskred. Kjørte ut av skredet. Ingen skadet.
15.04.18 0 1 Saudehornet Ørsta M&R Ski 159175   Skiløperutløst skred. Ingen tatt?. Ingen skadet
15.04.18 0 1 Småtindan Bodø Nord. Ski 159124   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
15.04.18 0 1 Sjufjellet Balsfjord Troms Ski 159119   Skiløperutløst skred. En tatt, men liggende oppå skredet. Ingen skadet.
14.04.18 0 1 Gjerdhøa Oppdal S-T Ski 158906   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
14.04.18 0 1 Øspetinden Rauma M&R Ski 158872   Skiløperutløst skred. Ingen tatt?. Ingen skadet.
14.04.18 0 1 Bukkevatnet Lenvik Troms Ski 158829   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
14.04.18 0 3 Grøndalseggi Luster S&F Snøbrett 158880   Snøbrettkjører utløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
13.04.18 0 4 Tyinstølen Vang Oppl. Ski 158690   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
12.04.18 0 1 Rusteggvatnet Vang Oppl. Ski 158349   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
12.04.18 1 1 Russelvfjellet Lyngen Troms Ski 162732   Person falt gjennom skavl og utløste skred under. Omkom av skadene
10.04.18 0 1 Saudehornet Ørsta M&R Ski 157909   Skiløperutløst skred. En tatt. Ingen skadet.
09.04.18 0 5 Sandvikhaugen Sunndal M&R Ski 157691   Følge på fem utløste skred. En tatt og begravd. Gravd frem av turfølget. Fraktet til sykehus.
09.04.18 0 1 Revsdalshornet Sykkylven M&R Ski 157723   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet
08.04.18 0 1 Sandfjellet Bodø Nord. Ski 157256   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
08.04.18 0 1 Raudalen alpinsenter Vang Oppl. Ski offpist 157378   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
07.04.18 0 2 Kavringtinden Lyngen Troms Ski 157022   Skikjørere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
07.04.18 0 1 Høgetua Ørsta M&R Ski 157003   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
07.04.18 0 1 Gjerdhøa Oppdal S-T Snøbrett 157053   Brettkjører utløset skred over seg. Ble ført med og stoppet i tre. Kom seg ut ved egen hjelp uskadet.
06.04.18 0 2 Blånebba Rauma M&R Ski 156863   Skikjørere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Vardeggi Vik Hord. Ski 157049   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 8 Gaustatoppen Tinn Tele. Ski 156805   Gruppe utløste skred. En tatt og lettere skadet i arm.
06.04.18 0 3 Grøthornet Ørsta M&R Ski 156829   Skiløpere fjernutløste to skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Togga Sogndal S&F Ski 156851   Skiløperutløst skred. Ingen tatt.Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Storakupa Sogndal S&F Ski 156777   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 4 Fløtatinden Nesset M&R Ski 156817   Gruppe med skiløpere utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Hevsdalen Stranda M&R Ski 156802   Skiløperutløst skred. Klarte å kjøre fra skredet. Ikke skadet.
06.04.18 0 1 Rundhøe Lom Oppl. Ski 156854   Skiløperutløst skred. En helt begravd. Klarte å gave seg selv ut. Ikke skadet.
06.04.18 0 1 Hamarskardet Hemsedal Busk. Ski 156786   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Blådalen Stranda M&R Ski 156843   Persoutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 2 Kvandalsskardet Ørsta M&R Ski 156858   Skiløpere utløste skred. En tatt uten å bli begravet. Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Roaldshornet Stranda M&R Ski 156703   Skred fjernutløst av skiløper. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.04.18 0 1 Kvitfjell Ringeby Oppl. Ski offpist 156728   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
05.04.18 0 1 Blåtinden Vestvågøy Nord. Ski 156564   Skiløper utløste skred. Igjen tatt. Ingen skadet.
05.04.18 0 9 Svartfjellet Nordreisa Troms Ski 156577   Gruppe på 9 utløste mest sannsynlig skred. Ingen tatt? Ingene skadet.
04.04.18 0 12 Nevernesfjellet Kvænangen Finn. Ski 156289   Grupp på 12 utløste skred. Alle tatt. En begravd. Ingen skadet.
03.04.18 0 3 Spanstinden Gratangen Troms Ski 156008   Skiløperutløst skred. Ingen tatt?. Ingen skadet?
03.04.18 0 1 Fagernesfjellet Narvik Troms Ski offpist 155929   Skiløperutløst skred. En tatt? Ingen skadet.
02.04.18 0 1 Ladalshalsen Sortland Nord. Ski 155987   Skiløper fjernutløser skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.04.18 0 2 Eliasdalen Tromsø Troms Ski 155653   Fjernutløste skred av skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 1 2 Sydalsfjellet Vågan Nord. Ski 155976   Skiløperutløst skred. En tatt. En omkom.
01.04.18 0 1 Sjufjellet Balsfjord Troms Ski 155413   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 0 4 Kavringtinden Lyngen Troms Ski 155421   Gruppe fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet
01.04.18 0 2 Andersdalen Tromsø Troms Ski 155488   Skiløpere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 0 2 Hamradalen Sogndal S&F Ski 155543   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 0 2 1010 topp (Gavtavarri) Kåfjord Troms Ski 155476   Skred fjernutløst av skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 0 1 Sjufjellet Balsfjord Troms Ski 155385   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 0 4 Rørnestinden Lyngen Troms Ski 155425   Gruppe skiløpere utløste skred. Ingen tatt? Ingen skadet.
01.04.18 0 1 Skihytta, Lyngseidet Lyngen Troms Ski 155373   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.04.18 0 2 Kjempehaugen Balsfjord Troms Ski 155335   Skiløpere utløste skred. Mulig en ble tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 10 Valldalen Norddal M&R Ski 155336   Skredutløst av gruppe skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 1 Lilledalen Kåfjord Troms Ski 155287   Skred fjernutløst mest sannsynlig av skiløper. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 3 Valldalen Norddal M&R Ski 155267   Skiløpere utløste flakskred. Ingen tatt?. Ingen skadet
31.03.18 0 1 Disken Hadsel Nord. Ski 155273   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 1 Fagernesfjellet Narvik Nord. Ski 155459   Skiløper utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 6 Storskredhaugen Balsfjord Troms Ski 155206   Gruppe på ski utløste skred. 4 tatt og delvis begravet. En lettere skadet pga. sammenstøt med trær.
31.03.18 0 2 Østerdalen Bardu Troms Ski 155243   Skred fjernutløst av skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 6 Pilan Vågan Nord. Ski 155188   Skredutløst av gruppe skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 2 Keipen Berg Troms Ski 155218   Skred fjernutløst av skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.03.18 0 1 Blåuran Gratangen Troms Snøskuter 155276   Skred fjernutløst av snøskuter. Ingen tatt. Ingen skadet
30.03.18 0 6 Kvalvikdalen Lyngen Troms Ski 155434   Skred utløst av turfølge. En nesten tatt. Ingen skadet
30.03.18 0 1 Holmvatn Tana Finn. Snøskuter 155244   Snøscooterfører løste ut og ble tatt av skred. Fløyet til sykehus md lettere skader
29.03.18 0 1 Blåbærfjellet Balsfjord Troms Ski 154493   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
29.03.18 0 2 Storforrdalen Tjeldsund Troms Ski 154448   Skiløpere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
29.03.18 1 1 Kildalen Nordreisa Troms Snøskuter 154642   Snøskooter utløste skred. En tatt og omkom.
28.03.18 0 1 Solligården Tromsø Troms Ski 154235   Skiløperutløst skred. En tatt, ikke begravet men skadet. Fraktet til sykehus
28.03.18 0 2 Giilavarri Kåfjord Troms Ski 154152   Skiløpere utløste skred. En tatt, men kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
28.03.18 0 1 Blåfjellet Skånland Troms Ski 154364   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
28.03.18 0 1 Svandalen skisenter Sauda Roga. Ski offpist 154285   Skiløperutløst skred. En ført med skredet. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
27.03.18 0 2 Risenosa Ørsta M&R Ski 153963   Skiløperutløst skred. En tatt og delvis begravd. Kommer seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
27.03.18 0 3 Storelvtinden Alta Finn. Ski 153881   Skiløpere fjernutløste lite skred. En ble så vidt truffet. Ingen skadet.
27.03.18 0 1 Vigdalstølen Luster S&F Ski 153875   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
27.03.18 0 1 Stortinden Sortland Nord. Ski 153830   Skiløper fjernuløste flere skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
26.03.18 0 3 Fingeren Ørsta M&R Ski 153516   Skiløperutløst skred. To tatt. Ingen skadet
26.03.18 0 1 Myrhyra Luster S&F Ski 153539   Lite skred fjernutløst? av skiløper. Ingen tatt. Ingen skadet.
26.03.18 0 1 Fingeren Ørsta M&R Ski 153414   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
26.03.18 0 1 Sørkjosen Nordreisa Troms Ski 153510   Skiløper fjernutløste flere små skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
26.03.18 0 1 Rottenvik Lyngen Troms Ski 153515   Skiløper fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
25.03.18 0 1 Djupvik Nordreisa Troms Ski 153125   Skiløper?utløst skred. Ingen skadet.
25.03.18 0 2 Steinhøe Luster S&F Ski 153148   Skiløpere fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
25.03.18 0 2 Solskinnstoppen Lom Oppl. Ski 153162   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
25.03.18 0 2 Ulvot Lom Oppl. Ski 153110   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
24.03.18 0 8 Kvannkjostinden Hadsel Nord. Ski 152926   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
24.03.18 0 1 Hestdalstuva Steigen Nord. Ski 152928   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
24.03.18 0 1 Fagerfjellet Tromsø Troms Ski 152884   Skiløperutløst lite skred.
24.03.18 0 1 Svarteberg Lærdal S&F Ski 152890   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
23.03.18 0 1 Slettebotnen Førde S&F Ski 152735   Skiløperutløst skred. En tatt. Ingen skadet.
23.03.18 0 2 Langlitinden Ibestad Troms Ski 152693   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
23.03.18 0 1 Langlitinden Ibestad Troms Ski 152586   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
22.03.18 0 1 Galten Øksnes Nord. Ski 152460   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
22.03.18 0 1 Rundhøe Lom Oppl. Ski 152416   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
21.03.18 0 1 Raften Hadsel Nord. Ski 152145   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 2 Ranten Sigdal Busk. Ski 152077   Skiløperutløst skred.
20.03.18 0 2 Melkefjellet Balsfjord Troms Ski 152167   Skiløperutløst skred. En tatt, men holdt seg på beina. Ingen skadet.
20.03.18 0 4 Gaustatoppen Tinn Tele. Ski 152004   Skiløperutløst skred. En tatt. Fløt oppå. Ingen skadet.
20.03.18 0 3 Gravdalen Luster S&F Ski 151941   Skiløper fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 1 Steinberget Rauma M&R Ski 151882   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 1 Fursetnakken Stranda M&R Ski 151900   Skiløperutlsøt skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 1 Roggevaggi Alta Finn. Ski 151907   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet
20.03.18 0 2 Sjufjellet Balsfjord Troms Ski 151813   Fjernutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet
20.03.18 0 1 Røgjin Hemsedal Busk. Ski 151889   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 1 Gammelgårdsfjellet Tromsø Troms Ski 151815   Skiløper fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 2 Skørnøse Vang Oppl. Ski 151895   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 1 Prestauran Oppdal S-T Snøbrett 151852   Snowboarder utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
20.03.18 0 1 Sørskogen Bardu Troms Snøskuter 151933   Snøscooter fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet
19.03.18 0 0 Sel Sel Oppl. Bil 151383   Naturlig utløst skred over vei. Ingen biler tatt eller begravd
19.03.18 0 4 Kistrandfjellet Fauske Nord. Ski 151721   Skiløpere utløste skred. Fire tatt. Delvis begravd. Ingen skadet,
19.03.18 0 1 Vargfjellet Ballangen Nord. Ski 151637   Skiløper fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
19.03.18 0 1 Andrefjellet Tranøy Troms Ski 151587   Skred fjernutløst av skiløpr. Ingen tatt. Ingen skadet,
19.03.18 0 1 Bjørnfjell Narvik Nord. Ski 151559   Fjernutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
19.03.18 0 3 Jomfrudalen Vågan Nord. Ski 151592   Fjernutløst skred. En ført med og delvis begravd, men kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
19.03.18 0 1 Bureb Tromsø Troms Ski 151536   Skred fjernuløst av skiløper.Ingen tatt. Ingen skadet.
18.03.18 0 1 Bjøbergdalen Hemsedal Busk. Ski 151272   Lite skred fjernuløst av skiløper.Ingen tatt. Ingen skadet.
18.03.18 0 1 Skogshornrenna Hemsedal Busk. Ski 151605   Skiløperutløst skred. En person ført med. Skadeomfang ukjent.
18.03.18 0 1 Hemsedal skisenter Hemsedal Busk. Ski offpist 151606   Skiløperutløst skred. En tatt. En skadet og sendt i ambulanse.
17.03.18 0 2 Omvikdalen Kvinnherrad Hord. Ski 151132   Skred fjernutløst av gruppe. Ingen skadet.
17.03.18 0 1 Nedrereppi Lyngen Troms Ski 151126   Skred fjernutløst av fjellskiløper. Ingen tatt. Ingen begravet.
17.03.18 0 1 Melderskin Kvinnherrad Hord. Ski 151121   Skiløperutløst skred.En ført med. Ikke begravet. Ikke skadet.
17.03.18 0 1 Sandfjellet Voss Hord. Ski 151110   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
17.03.18 0 2 Heimre Fagerdalen Vang Oppl. Ski 151175   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
17.03.18 0 1 Nonsfjellet Oppdal S-T Ski 151122   Lite skred fjernuløst av skiløper.Ingen tatt. Ingen skadet.
16.03.18 0 1 Navarsete Sogndal S&F Ski 150923   Lite skred fjernuløst av skiløper.Ingen tatt. Ingen skadet.
16.03.18 0 1 Loftan Vågan Nord. Ski 151015   Skiløperutløst skred. En tatt og delvis begravd. Gravd frem av kamerater.
16.03.18 0 3 Kyrkja Lom Oppl. Ski 150908   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
16.03.18 0 1 Nonskiljenuten Sauda Roga. Ski 151094   Lite skred fjernuløst av skiløper.Ingen tatt. Ingen skadet.
16.03.18 0 2 Updalsstølen Vang Oppl. Ski 150929   Lite skred fjernuløst fra rygg av skiløper. Ingen tatt. Ingen skadet.
15.03.18 0 3 Finnheimfjellet Tromsø Troms Ski 151042   Skiløperutløst skred. En fraktet med. Ingen skadet.
14.03.18 0 1 Kolbeindalen Vågan Nord. Ski 150554   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet. Skredbanen krysser flere skispor.
13.03.18 0 1 Ruten Hemne S-T Ski 150272   Skiløper fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
13.03.18 0 1 Grøtdalstinden Ørsta M&R Ski 150266   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
13.03.18 0 1 Storfellet Tromsø Troms Ski 150188   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
12.03.18 0 1 Fagernesfjellet Narvik Nord. Ski 150021   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
11.03.18 0 1 Talstadhesten Fræna M&R Ski 149802   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
10.03.18 0 1 Tverrbakktinden Lyngen Troms Ski 149738   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
10.03.18 0 1 Valdresflye Vang Oppl. Ski 149665   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
09.03.18 0 4 Rottenvikvatnet Lyngen Troms Ski 149574   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
07.03.18 0 2 Jomfrutindan Vågan Nord. Ski 149387   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.03.18 0 4 Grønahorgi Voss Hord. Ski 149162   Fire skiløpere utløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.03.18 0 1 Sandnestinden Fræna M&R Ski 149157   Skiløpere fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
04.03.18 0 9 Vannaksla Karlsøy Troms Ski 149056   Gruppe på 9 utløste skred og alle ble tatt. 1 skadet, 2 fraktet til UNN
04.03.18 0 3 Bollfjellet Tjeldsund Nord. Ski 148850   Skiløper i gruppe på 3 falt og fjernutløste skred Ble ført med 10 meter. Kom seg ut selv. Ikke skadet.
04.03.18 0 1 Hornaberg Voss Hord. Ski 148925   Fjellskiløper fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet
03.03.18 0 1 Haukelifjell Odda Hord. Ski 148683   Skiløper utløste løssnøskred som igjen utløste flakskred. Ingen tatt. Ingen skadet.
03.03.18 0 1 Skitntinden Tromsø Troms Ski 148662   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet
03.03.18 0 1 Låvan Kvænangen Finn. Ski 148685   Skiløper fjernutløste skred på 200 meters avstand. Ingen tatt.
03.03.18 0 1 Trollvatnet Karlsøy Troms Ski 148720   Skiløper på isfisketur fjernutløste skred i lite heng. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.03.18 0 3 Vetlebotn Sogndal S&F Ski 148541   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.03.18 0 1 Storhøi Lom Oppl. Ski 148633   Skiløperutløst skred. Ført med skredmassene 50 meter. Ikke begravd. Kom seg ut ved egen hjelp. Ikke skadet.
02.03.18 0 1 Nipa Jølster S&F Ski 148555   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.03.18 0 1 Storebotnen Førde S&F Ski 148504   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.03.18 0 3 Langfjordbotn Alta Finn. Ski 148543   Skoleklasse på tur utløste skred. 3 tatt. En skadet og fløyet til sykehus
01.03.18 0 2 Sjufjellet Balsfjord Troms Ski 148338   Gruppe utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet
01.03.18 0 1 Hans Meyer fjellet Vågan Nord. Ski 148650   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
01.03.18 0 3 Stora Dygråtjødn Sirdal V-A Snøskuter 148587   Snøøscooterfølge på 3 fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
28.02.18 0 0 Tusenvikskardet Sør-Varanger Finn. Bil 148152   Skred over vei. Bil kjøret inn i skredet. Ingen skadet
28.02.18 0 2 Vidden Bergen Hord. Ski 148177   Skiløper løste ut skred og ble ført med et stykke nedover. Kom seg ut for egen hjelp. Ikke skadet.
28.02.18 0 1 Storebottseggi Voss Hord. Ski 148167   Skiløperutløste lite skred. Ble tatt, men ikke skadet.
28.02.18 0 2 Haukelifjell Vinje Tele. Ski 148176   Skiløper fjernutløste lite skred. Ikke tatt.Ingen skadet.
28.02.18 0 6 Nonstinden, Kvaløya Rauma M&R Ski 148130   Seks skiløpere utløste og fem tatt av skred. Alle kom seg uskadet ut av skredet. Sjekket av helsepersonell, men ok.
27.02.18 0 1 Bondalseidet Ørsta M&R Ski 147937   Skiløper utløste lite skred. Ingen tatt, ingen skadet
27.02.18 0 1 Synnevaskjer Sogndal S&F Ski 147965   Skiløper fjernutløste lite skred. Ikke tatt.
27.02.18 0 1 Flæfjellet Samnanger Hord. Ski 147955   Skiløper utløste flere småskred. Ble ført ned et stykke, men kom seg ut ved egen hjelp. Ikke skadet
26.02.18 0 2 Loftskardtinden Rauma M&R Ski 147773   Skiløperutløst skred. Klarte å kjøre ut av skredet. Ingen skadet.
24.02.18 0 2 Heggmoen Hemnes Nord. Ski 147522   To skiløpere fjernutløste skred. Ingen tatt. Skredet nådde akkurat ned stil skiløperne. Ingen skadet.
24.02.18 0 2 Budalstinden Vågan Nord. Ski 147530   To skiløpere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
23.02.18 0 3 Kapp Schoultz bakken Svalbard Sval. Snøskuter 147415   Stort flakskred fjernutløst av snøscooterfølge. Ingen tatt. Ingen skadet.
21.02.18 0 1 Ulriken Bergen Hord. Ski 147628   Skred utløst av skiløper som klarte å kjøre ut av skredet uten å bli tatt.
21.02.18 0 1 Hemsedal skisenter Hemsedal Busk. Ski offpist 1470098   Skred utløst i alpinanlegg. Mange skispor i nærheten. Men ingen nærmere observasjon om hendelsen.
15.02.18 0 1 Fjellbergskaret Suldal Roga. Ski 145723   Skiløperutløst skred nær hyttebebyggelse. Begravd 20 cm.under snøen, men gravde seg selv ut.
13.02.18 0 1 Myklebust fjellet Flora S&F Ski 145448   Skiløperutløst skred. Usikkert hvor mange som var involvert.
13.02.18 0 2 Livarden Bergen Hord. Ski 145440   Fjernutløst skred. En ført med og delvis begravd, men kom seg ut ved egen hjelp.
13.02.18 0 4 Hemsedal skisenter Hemsedal Busk. Ski offpist 145385   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
11.02.18 0 3 Hunnedalen Gjesdal Roga. Ski 145590   Utløst av folk på skitur på vei til hytte. 3 tatt; en begravd, en delvis begravd. Gravd frem av folk i turfølget. Til sykehus, men det gikk bra
10.02.18 0 1 Slåtto Hol Busk. Ski 145004   Lite løssnøskred utløst. Ingen tatt.
10.02.18 0 1 Skianlegg Svandalen Sauda Roga. Ski offpist 145090   Skiløperutløst skred i skianlegg. Vanskelig å si hvor mange involverte.
03.02.18 0 1 Skarelvfjellet Lenvik Troms Ski 144094   Lite fjernuløst skred. Ingen tatt.
03.02.18 0 2 Tverrfjellet Forsand Roga. Ski 144203   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
03.02.18 0 1 Trysilfjellet Trysil Hedm. Ski offpist 144003   Skiløperutløst skred?
02.02.18 0 1 Krossen Vinje Tele. Ski 143846   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.02.18 0 4 Tråna Sogndal S&F Ski 143824   Skikjørerutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.02.18 0 1 Hemsedal Hemsedal Busk. Ski 143788   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.01.18 0 1 Høganibba Luster S&F Ski 143456   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
31.01.18 0 2 Gjuratinden Rauma M&R Ski 143488   Skiløperutløst skred. En tatt og skadet. Fraktet til sykehus
27.01.18 0 1 Sjøholt Ørskog M&R Ski 142723   Skikjørerutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
27.01.18 0 3 Trollheimen Oppdal S-T Ski 142677   Skikjørerutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
26.01.18 0 2 Rødtinden Tromsø Troms Ski 142523   Skikjørerutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
26.01.18 0 2 Strandafjellet alpinanlegg Stranda M&R Ski offpist 142924   Skikjørere utløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
25.01.18 0 2 Lifjell Tele. Ski 142326   Skiløpere fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
25.01.18 0 2 Torsetlia Nore og Uvdal Busk. Snøskuter 142850   Skred fjernuløst av snøscootere. Ingen tatt. Ingen skadet.
24.01.18 0 3 Heimerdalen Ibestad Troms Ski 152793   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
24.01.18 0 1 Longyearbyen Svalbard Sval. Ski 142112   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
21.01.18 0 1 Børrenøse Vang Oppl. Ski 141585   Skiløperutløst lite skred. Ingen skadet.
20.01.18 0 1 Flæfjellet Samnanger Hord. Ski 141638   Skiløperutløst skred. En tatt. Ingen skadet.
17.01.18 0 2 Vatnasete Sogndal S&F Ski 141126   Skiløperutløst lite skred. Ingen skadet.
10.01.18 0 1 Kvamshalsen Sogndal S&F Ski 139975   Skiløperutløst lite skred. Ingen skadet.
08.01.18 0 1 Sollifjellet Harstad Nord. Ski 139630   Skiløperutløst skred. Ingen skadet.
07.01.18 0 1 Løkjestølane Hemsedal Busk. Ski 139141   Skiløper utløst lite skred. Ført med få meter. Ingen skadet.
07.01.18 0 4 Golsfjellet Gol Busk. Ski 139165   Skiløperutløst skred. En ble sittende fast. Kom seg ut ved venners hjelp. Ingen skadet
06.01.18 0 2 Limstrandtinden Vestvågøy Nord. Ski 138942   Skiløpere utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.01.18 0 2 Tjorbufjell Seljord Tele. Ski 138955   Skiløpere fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.01.18 0 2 Skogshorn Hemsedal Busk. Ski 138890   Skiløperutløst skred.
06.01.18 0 1 Lågfjellet Harstad Nord. Ski 138930   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.01.18 0 1 Blåøret Oppdal S-T Ski 138947   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.01.18 0 3 Svarthetta Hemsedal Busk. Ski 138974   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
06.01.18 0 2 Trollhøi Vågå Oppl. Ski offpist 138969   Skiløper utløst skred. En tatt og skadet. Fraktet ut av Luftambulansen.
05.01.18 0 1 Bjørnstegfjellet Luster S&F Ski 138790   Skiløper fjernuløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
05.01.18 0 2 Fagernesfjellet Narvik Nord. Ski 138792   Skiløpere utløst skred. Ingen skadet.
31.12.17 0 1 Skjervan Rauma M&R Ski 138096   Skiløperutløst skred. En tatt. Ingen skadet.
31.12.17 0 2 Utskarpen Rana Nord. Ski 138029   Skiløperutløst skred. Ingen skadd.
30.12.17 0 1 Geithedlar Sirdal V-A Ski 137868   Lite flakskred fjernutløst av skijører. Ingen tatt.
30.12.17 0 1 Grøvfjellet Vefsn Nord. Ski 137857   Skiløperutkøst lite skred. En ble stående fast med beina i snøen, men kom seg løs ved egen hjelp.
30.12.17 0 2 Steinskardtinden Tromsø Troms Ski 137874   Skiløperutløst skred. Klarte å kjøre ut av skredet. Ingen skadet
26.12.17 0 3 Rauma skisenter Rauma M&R Ski offpist 137237   Skiløperutløst skred nært skitrekk. Ingen tatt.
24.12.17 0 1 Blåtinden Vågan Nord. Ski 136998   Skiløper utløste lite skred i renne. Ingen skadet
18.12.17 0 1 Sonlifjellet Meråker N-T Ski 135966   Skiløper utløste skred og ble tatt. Kom seg ut ved egen hjelp og var uskadd.
17.12.17 0 2 Mannfjellet Meråker N-T Ski 135841   Skiløpere utløste skred og ble ført med 5 meter. Ingen skadd.
17.12.17 0 3 Auskjeret Sykkylven M&R Ski 135886 Nyhet Skiløpere utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
13.12.17 0 1 Sultinden Lenvik Troms Snøskuter 135862   Snøscooterutløst lite skred. Ingen skadet eller begravet
10.12.17 0 2 Dølsteinfonna Rauma M&R Bil 134794   Naturlig utløst skred. Bobil truffet.Skredvoll tok mesteparten av støyten. Ingen skadet.
08.12.17 0 2 Fagerfjellet Tromsø Troms Ski 134651   Skiløpere utløste skred. To tatt. Ingen begravd. Ingen skadet
Kjente skredhendelser fra vinteren 2016-17 med mennesker involvert
Dato Døde Involvert Sted Kommune Fylke Aktivitet regObsID Rapport Beskrivelse
27.05.17 0 1 Alnestinden Rauma M&R Ski 132874 Nyhet Skiløper utløste skred. Ingen skadet.
15.05.17 0 2 Hinnstein Harstad Troms Ski 127662   Skiløpere utløste våtsnøskred. Ble tatt med et stykke nedover, men ikke skadet.
14.05.17 0 1 Helgelandsbukken Meløy Nord. Ski 127591   Skiløper utløste to små skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
14.05.17 0 1 Breidtinden Vågan Nord. Ski 127583   Skikjører utløste lite vått skred. Ingen tatt. Ingen skadet
14.05.17 0 2 Gullesfjorden Kvæfjord Nord. Ski 127584   Lite vått flakskred utløst av 2 skijørere. Ingen tatt. Ingen skadet
13.05.17 0 1 Blåtinden Ørsta M&R Ski 132876   Skikjører løste ut og ble tatt av våtskred. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet. Info fra FB gruppe Toppturer i Nordvest
07.05.17 0 4 Storsteinnestindan Tromsø Troms Ski 126965   Gruppe på tur utløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
05.05.17 0 1 Altbreen Longyearbyen Sval. Ski 127008   Skiløper utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
02.05.17 0 2 Raudvassfjellet Hattfjelldal Nord. Ski 126381   To skikjørere fjernutløste skred.Ingen tatt. Ingen skadet.
01.05.17 0 1 Ottofjellet Longyearbyen Sval. Snøbrett 126385   Snowboarder fjernutløste lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
30.04.17 0 2 Skålatårnet Stryn S&F Ski 126153   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
30.04.17 0 2 Holebudalen Odda Hord. Ski 126212   Skiløper utløst skred. Kingen tatt. Ingen skadet
29.04.17 0 1 Børvasstindan Bodø Nord. Ski 126080   Skikjører utløsteskred. Ingen tatt. Ingen skadet.
29.04.17 0 6 Tunga Sunndal M&R Ski 126073   Gruppe på seks utløste skred og ble tatt av skred. En skadet og hentet med helikopter.
29.04.17 0 3 Rundhøe Lom Oppl. Ski 126142   Gruppe med tre utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
29.04.17 0 1 Hellstugubreen Lom Oppl. Ski 126133   Skiløper utløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet
28.04.17 0 3 Solbjørgnipa Voss Hord. Ski 125987   Gruppe på tre utløste skred. To tatt. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
23.04.17 0 2 Bjørnråfjellet Sortland Nord. Ski 125288   Gruppe på to utløste skred.
23.04.17 0 4 Stortinden Sortland Nord. Ski 125287   Gruppe på fire fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen sakdet.
23.04.17 0 2 Heggmotinden Bodø Nord. Ski 125290   Skikjørere utløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
22.04.17 0 1 Storsteinnestindan Tromsø Troms Ski 125161   Skikjører utløste skred. Sto igjen ved bruddkant.
22.04.17 0 1 Haukelifjell Odda Hord. Ski 125166   Skikjører fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet
22.04.17 0 8 Kistrandfjellet Bodø Nord. Ski 125104   Gruppe med skikjørere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet
21.04.17 0 1 Hans Meyer fjellet Vågan Nord. Ski 125035   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
21.04.17 0 6 Torskmannen Vågan Nord. Ski 125042   Gruppe fjernutløste skred fra rygg. Ingen tatt. Ingen skadet
21.04.17 0 1 Lyngseidet Lyngen Troms Ski 125054   Skikjører tatt av skred og ført nedover enne. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
21.04.17 0 6 Valnesfjorden Fauske Nord. Ski 125009   Gruppe med skikjørere fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet
21.04.17 0 1 Brubrekka Hadsel Nord. Ski 125022   Skiløper fjernutløste skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
21.04.17 0 3 Surtningsbreen Luster S&F Ski 125036   3 skiløpere utløste skred. 1 tatt og delvis begravd. Var synlig og kom seg ut uten skader.
21.04.17 0 1 Sørkjosen Nordreisa Troms Ski 124981   Skiløperutløst skred i konveks formasjon. Ingen tatt. Ingen skadet.
17.04.17 0 1 Rambjørgebotn Jølster S&F Ski 124579   Skiløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
16.04.17 0 6 Ljosura Eid S&F Ski 124395   Skiløpere utløste to små skred. Ingen tatt.Ingen skadet
15.04.17 0 1 Borgarebu Voss Hord. Ski 124287   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
15.04.17 0 1 Svartisen Rødøy Nord. Ski 124300   Fjellskiutløperutløst skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
15.04.17 0 1 Hemsedal Hemsedal Busk. Ski 124301   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
14.04.17 0 1 Stavsnuten Odda Hord. Ski 124293   Skiløperutløst skred. En tatt. Ingen skadet.
14.04.17 0 1 Storhaugen Oppdal S-T Ski 124177   Skiløper utløste skred på konveks formasjon. Ingen tatt. Ingen skadet.
14.04.17 0 2 Kattfjordeidet Tromsø Troms Ski 124208   Skiløper utløst skred. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet
13.04.17 0 1 Andørja Ibestad Troms Ski 124051   Skred utløst av skikjører. Fikk kjørt ut av skredet. Ingen skadet.
13.04.17 0 1 Kvaløya Tromsø Troms Ski 124087   Skiløperutløst skred. Ingen tatt, ingen skadet.
13.04.17 0 2 Store Jægervasstinden Lyngen Troms Snøbrett 124086   To splitboardere utløste skred. Ble ført med nedover. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet.
12.04.17 0 3 Geitgaljen Hadsel Nord. Ski 123932   Turfølge utløste skred. En ble ført med skredet, men kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet
12.04.17 0 5 Store Hesten Berg Troms Snøbrett 158458   Skred utløst av snøbrettkjører. Ingen tatt. Ingen skadet.
11.04.17 0 2 Kolåstinden Ørsta M&R Ski 123925
123860
Nyhet Turfølge utløste skred. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet
09.04.17 1 2 Litlskjorta Nesset M&R Ski 132878 Nyhet Toppskavl brakk. En person falt flere hundre meter og omkom
09.04.17 0 6 Bjørndalen Lyngen Troms Snøskuter 123440   Snøscooterutløst lite skred. Ingen skadet
08.04.17 0 1 Storsteinnestinden Tromsø Troms Ski 123418   Skiløperutløst skred. Ingen tatt, ingen skadet.
06.04.17 0 1 Bjørndalen Lyngen Troms Snøbrett 123030   Skred løst ut av snøbrettkjører på toppen av heng. Ingen tatt, ingen skadet
02.04.17 0 1 Tverrelvaksla Tromsø Troms Ski 122391   Skiløper utløste lite skred. Ingen tatt, ingen skadet
01.04.17 0 1 Storhaugen Kåfjord Troms Ski 122326   Skiløperutløst skred. Ingen tatt, ingen skadet.
01.04.17 0 1 Leirvassbu Lom Oppl. Ski 122242   Skiløperutløst skred. Ingen tatt, ingen skadet.
28.03.17 0 6 Nedretinden, Furuflaten Lyngen Troms Ski 121918 Nyhet Turfølge på seks utløste skred. Ingen tatt.
23.03.17 0 2 Gaustadtoppen Tinn Tele. Ski 120704   Skred utløst av to skiløpere. En tatt men kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet
20.03.17 0 5 Lyngseidet Lyngen Troms Ski 120218   Turfølge på 5-6 utløste skred på overside ned mot elvedal. Ingen tatt
19.03.17 0 1 Bleia Lærdal S&F Ski 120008   Skiløper løste ut skred. Begravd til hofte. Uskadet.
18.03.17 0 1 Hemsedal Hemsedal Busk. Ski 119871   Utløst av skikjører. Skispor inn og ut av skredet. Ingen skadet
16.03.17 1 4 Lyngseidet Lyngen Troms Ski 119839 Nyhet Turfølge på 4 løste ut skred. 2 tatt. En funnet raskt og overlevde. En etter 2 timer. Døde dagen etter.
15.03.17 0 6 Haugastøl Hol Busk. Ski 132877 Nyhet Turfølge på 6 utløste skred. En ble tatt og begravd. Gravd frem etter nærmere 4 timer . I live.
14.03.17 0 1 Rørgata, Rottenvikvatnet Lyngen Troms Ski 119225   Skred utløst av gruppe på tur. En begravd til brystet. Ingen skadet. Kom ut ved egen hjelp
12.03.17 0 5 Blåtinden Balsfjord Troms Ski 118826   Gruppe utløste skred. Kom seg akkurat unna slik at ingen ble tatt
12.03.17 0 3 Nonstinden, Kvaløya Tromsø Troms Ski 132879 Nyhet Skikjørere utløste skred i bratt renne. Kom seg ut for egen hjelp. En skadet og ble sendt til sykehus
10.03.17 0 1 Hallingdal Hemsedal Busk. Ski 118540    
10.03.17 0 1 Laupstad Vågan Nord. Ski 118530   Skiløperutløst lite skred. Ingen tatt. Ingen skadet.
10.03.17 0 1 Gaustadtoppen Tinn Tele. Ski 118488   Skiløperutløst skred i renne. Ingen skadet.
07.03.17 0 1 Fastdalstinden Lyngen Troms Snøskuter 117996   Snøscooterutløst lite skred. Ingen skadet
05.03.17 0 1 Stølsheimen Modalen Hord. Ski 117721   Skiløperutløst skred. Ingen tatt, ingen skadet.
02.03.17 0 1 Buren Tromsø Troms Ski 117867   Skiløper utløste lite skred. Uvisst om han ble tatt. Ingen ble skadet
27.02.17 0 1 Djevelberget Tromsø Troms Ski offpist 116857   Skikjører løste ut skred og seilte med 20 meter. Ble ikke skadet og kom seg ut ved egen hjlep
24.02.17 0 1 Sjufjellet Balsfjord Troms Snøbrett 116366   Brettkjører utløset skred over seg. Ble ført 20 meter. Kom seg ut ved egen hjelp uskadet.
23.02.17 0 1 Togga Sogndal S&F Ski 116124   Skiløper utløst skred. Kom seg ut ved egen hjelp. Ingen skadet
23.02.17 0 1 Frudalshesten Sogndal S&F Ski offpist 117458   Skiløperutløst skred. En person skadet
22.02.17 0 1 Djevelberget Tromsø Troms Ski offpist 116033   Skiløperutløst skred. Muligens to. Ingen skadet
21.02.17 0 1 Nuvsvåg Loppa Finn. Ski 116060   Skiløperutløst skred. Ingen skadet
19.01.17 0 1 Rørgata, Rottenvik Lyngen Troms Ski 111315   En skikjører utløste lite skred i testheng. Ingen skadet
16.01.17 0 2 Blåtinden Vågan Nord. Ski 110793   To skikjørere utløste skred. Ingen tatt.
15.01.17 0 1 Nordre Nattmålstuva Fauske Nord. Ski 110590   En person utløste lite skred. Ingen tatt.
14.01.17 0 4 Lemonsjøen Vågå Oppl. Ski 110450   Turfølge på tre utløste skred. En tatt. Ingen skadet. En utløste et skred. Ingen tatt
07.01.17 0 2 Skarvassbu Tromsø Troms Ski 109292   Turfølge på to løste ut skred. En ble med skredet ned et stykke. Ingen skadet. Kom seg ut for egen hjelp
06.01.17 0 2 Anderdalstinden Balsfjord Troms Ski 109159   Turfølge på to løste ut skred. En ble med skredet ned et stykke. Ingen skadet. Kom seg ut for egen hjelp
13.11.16 0 3 Ørsta Ørsta M&R Ski 132880   Turfølge på to løste ut skred. En person + en hund ble tatt. Ingen ble skadet. Kom seg ut for egen hjelp.
Kjente skredhendelser fra vinteren 2015-16 med mennesker involvert
Dato Døde Involvert Sted Kommune Fylke Aktivitet regObsID Rapport Beskrivelse
13.06.16 0 7 Liefdefjorden   Sval. Ski 132881   Turfølge på syv utløste skred. Seks tatt. Ingen skadet. Kom seg ut for egen hjelp.
01.05.16 0 1 Gaularfjellet Gaular S&F Bil 96291   En bil (eller tilhenger) tatt i skred.
01.05.16 0 3 Øspetind Vestnes M&R Ski 96290   Turfølge på tre utløste snøskred, ingen skadet.
01.05.16 0 3 Slogen Ørsta M&R Ski 96272   To skred ble utløst av tre skikjørere på vei opp Slogen. Ingen ble tatt.
30.04.16 0 10 Steindalsnosi Luster S&F Ski 96215   Guidet turgruppe fra High Camp Turtagrø. Ti stk i turfølget, ni av de tatt av skredet. To stk moderat til alvorlig skadet.
30.04.16 0 3 Kyrkja Lom Oppl. Ski 96091
96151
  Et turfølge på tre, en tatt og begravd til brysthøyde.
30.04.16 1 1 Kavlistetra Rauma M&R Ski 96127 varsom Svensk skikjører ble tatt av et skred og ført inn i skog.
30.04.16 0 3 Vangsen Luster S&F Ski 96084   Et turfølge på tre stk utløste skred, ingen ble tatt.
30.04.16 0 5 Hestadalen, Folgefonna Jondal Hord. Ski 96061   Skikjørere (uvisst hvor mange) utløste skred i leheng. Mistet ski osv, ingen begravd.
30.04.16 0 3 Loftet Lom Busk. Ski 96507   Skikjørere utløste et snøskred på 250-300 meters bredde i bratthenget opp mot Vesleloftet i Lom. Ingen skadd.
24.04.16 1 1 Flenjaeggi Aurland Hord. Ski 95346 varsom Mann omkom av snøskred, ble ført med snøen ned en renne og begravet.
22.04.16 0 2 Tverrbytthornet Lom Oppl. Ski 95185   To skiløpere står oppe på en skavel under Tverrbytthornet. To sto ned, en ble tatt av raset og ble ført ca 100 meter nedover.
15.04.16 0 7 Tverrdalsfjellet Narvik Nord. Ski 93268   7 tyske turister utløste et skred, en skadet.
02.04.16 0 2 Ringsdalen Luster S&F Ski 91741 varsom Turfølge tatt av snøskred, redningstjenste kontaktet, men de involverte gjennomførte kameratredning.
27.03.16 1 1 Russelvfjellet Lyngen Troms Ski 91373 varsom Mann falt fra skavl, utløste et snøskred, ble begravd under 1,5 m med snø.
23.03.16 0 1 Rundfjellet Vågan Nord. Ski 90743   Mann tatt av snøskred, mistet skiene.
08.03.16 0 7 Valle Valle A-A Snøskuter 87535   Følge på syv snøskutere, tre snøskutere tatt av skredet. Den ene mer eller mindre begravd. Ingen skader.
04.03.16 0 2 Årviksand Skjervøy Troms Snøskuter 86197   To snøskuterkjørere utløste skredet. En truffet av skredet, men ikke begravd eller skadet.
03.03.16 0 1 Manndalen Kåfjord Troms Snøskuter 83884   Skuterkjører utløste skred. Ble tatt, men kom seg ut. Skred løsnet på kantkornlaget
02.03.16 0 1 Dalsdalen Høyanger S&F Fots 83803   Jogger merket snøskyen godt, ingen skader skjedd.
25.02.16 0 1 Skåstaddalen Ørsta M&R Bil 87488   Bil kjørte rett inn i et snøskred.
25.02.16 0 2 Norheimsund Kvam Hord. Ski 83075   2 skiløpere, den ene tatt og totalt begravd, men med en hånd over snøoverflaten. Bruddskader i ben.
20.02.16 0 3 Teigafjellet Sogndal S&F Ski 82190   Tre skiløpere, der førstemann utløste skredet. Ingen ble tatt.
20.02.16 0 2 Lemonsjøen Vågå Oppl. Ski offpist 82293   To skiløpere. Da de stoppet opp løste de ut et skred, en ble tatt med. Ingen skader.
16.02.16 0 2 Grøtfjord Tromsø Troms Bil 81512   Bil kjørte inn i skredet som allerede hadde gått.
13.02.16 0 3 Rørnestind Lyngen Troms Ski 81063
81163
  Et turfølge på tre stk, en av de tatt av skredet. Gikk bra.
13.02.16 0 1 Sjusjøen Skisenter Ringsaker Hedm. Ski offpist 81126 varsom En skiløper tatt av skred, kom seg ut på egen hånd.
13.02.16 0 2 Kvitfjell Ringebu Oppl. Ski offpist 81026 varsom Personer skadet (delvis tatt av snøskred?) i forbindelse med kontroll av skiområde
11.02.16 0 1 Djupfjordfyllingen Vågan Nord. Bil 79671   Bil kjørte rett inn i et snøskred.
07.02.16 0 3 Bybo Hammerfest Finn. Fots 79165   Tre barn tatt av skred mot lekeområde bak boligblokk, alle overlevde.
31.01.16 0 2 Kleivhøi Vågå Oppl. Ski 78213 varsom To skiløpere, en tatt og helt begravd. Funnet med SM og grav fram bevisstløs etter 15 min.
30.01.16 0 2 Trysil skisenter Trysil Hedm. Ski offpist 77851   Nestenulykke. 3 stk på skitur. 2 stk ble tatt av skredet, men ikke begravd.
24.01.16 0 3 Rundfjellet Balsfjord Troms Ski 76908 varsom Alle tre ble tatt av skredet, ingen ble totalt begravet og ingen ble skadet.
17.01.16 0 5 Storenut Odda Hord. Ski 75827   5 stk på tur, tre skadet. Ingen fullstendig begravet. De skredtatte fikk alle moderate bruddskader.
09.01.16 0 2 Ytre Bakkeby Nordreisa Troms Bil 73875
73794
  To biler tatt. Ingen personskader
03.01.16 0 1 Filefjell alpinsenter Vang Oppl. Ski offpist 73236   Mann alene på ski nært anlegget, løste ut skred i fokksnø. Ingen skader.
03.01.16 0 2 Røldal skisenter Odda Hord. Ski offpist 72984   To stk på ski ned ei renne, en ble tatt og skadet kneet.
19.12.15 2 21 Longyearbyen Longyearbyen Sval. Hus 71387   Skred traff 10 hus fra 1976 under Sukkertoppen, 2 døde, 6 skadde. 21 mennesker var inni husene da skredet kom. Etter hendelsen ble 158 mennesker evakuert.
15.11.15 0 2 Rasletind Vågå Oppl. Ski 67257
67320
67407
varsom Tre på tur opp, en utløste skredet. To tatt. en helt og en delvis begravd. Kameratreddet på 15 min.
Kjente skredhendelser fra vinteren 2014-15 med mennesker involvert
Dato Døde Involvert Sted Kommune Fylke Aktivitet regObsID Rapport Beskrivelse
27.06.15 0 3 Reinstinden Sunndal M&R Ski 65478   Tre på tur, en utløste skred. Ingen skade, men to hentet med helikopter.
13.06.15 0 1 Dyrhaugstindan Luster S&F Ski 65362   Skiløper utløste skred høyt i heng over fleire skiløparar lengre nede. Antall ukjent.
31.05.15 2 2 Merraflestind Moskenes Nord. Fots 65479   Par tatt i skred. Begge døde.
31.05.15 0 10 Gaustadtoppen Tinn Tele. Ski 65480   Ti personer i området da skredet gikk, uskadd.
30.05.15 0 5 Storbreskaret Sunnmøre M&R Ski 64371   Fem på tur, utløste et skred. En tatt, uskadd.
29.05.15 0 1 Hurrungane Sogn S&F Ski 64313   En tatt med i et skred, men kjørte ut av det uskadd.
28.05.15 0 1 Stryn sommerskisenter Sogn S&F Snøbrett 64249   En brettkjøre utløyste to skred uten å havne i skredmassene,
18.05.15 0 1 Lisjedalshornet Ørstad M&R Ski     Detaljer og antall ukjent.
18.05.15 0 1 Saudehornet Ørstad M&R Ski     Detaljer og antall ukjent.
16.05.15 0 1 Holmbukttinden Lyngen Troms Ski   varsom En skiløper utløste flakskred i fokksnø, uskadd. Antall ukjent.
21.04.15 1 1 Tjønnholstinden Vågå Oppl. Ski 60656 varsom En skikjører utløste skavlbrudd til fots. Alene på tur. Døde fra langt fall.
06.04.15 0 1 Salvasskardfjellet Bardu Troms Ski 59008   En tatt av skred. Begravd, men funnet i live etter flere timer. Alene på tur.
04.04.15 0 1 Koppefjellet Volda M&R Ski     Detaljer og antall ukjent.
04.04.15 0 5 Nyheitinden Rauma M&R Ski   varsom Fem på tur fjernutløst stort skred, ingen tatt. 13 hentet ned fra fjellet med helikopter.
04.04.15 0 1 Kirketaket Rauma M&R Ski 58866   En skiløper utløste skred. Antall ukjent.
03.04.15 0 1 Storlidalen Oppdal S-T Ski     Detaljer og antall ukjent.
03.04.15 0 1 Kolåstind Ørstad M&R Ski 58862   Skred utløst, ingen skadet. Antall ukjent.
03.04.15 0 1 Smeddalen Lærdal S&F Ski 58739   En utløste skred, men kom fra det uskadd. Antall ukjent.
03.04.15 0 2 Tamokdalen Balsfjord Troms Ski 58726   To tatt i skred. Ført oppå snøen over 100m, men ingen skader/begravd.
03.04.15 0 1 Øksendalen Sunndal M&R Ski   varsom Detaljer og antall ukjent.
02.04.15 0 1 Beiarn Beiarn Nord. Ski 58612   Detaljer og antall ukjent.
26.03.15 0 2 Geitgaljen Vågan Nord. Ski 57761
57932
57815
  To på vei opp tatt i skred, en på overflata og en devis begravd. Gravd frem av kamerat.
24.03.15 0 3 Kolåstind Ørstad M&R Ski 57575   Tre på vei opp utløser skred, ingen tatt.
22.03.15 0 8 Gravdalen Luster S&F Ski 57536   Åtte på tur fjernutløser skred på vei opp, ingen tatt.
08.03.15 0 2 Skredestranda Eid S&F Bil     To biler fast i skredmassene. Snøskred/flomskred. Ukjent antall.
02.03.15 0 11 E39 Romarheimdalen Masfjorden Hord. Bil 54013   Fire biler med 11 truffet av vått flakskred. Lettere skader.
17.02.15 1 2 Fastdalstinden Lyngen Troms Ski 53125 varsom To på vei ned, en utløste et flakskred. ble begravd og døde.
17.02.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski     Detaljer og antall ukjent.
16.02.15 0 1 Fv293 Holmbuktura Tromsø Troms Buss     Bussjåfør delvis tatt av skred.
15.02.15 0 1 Tromsø alpinanlegg Tromsø Troms Ingen     Detaljer og antall ukjent.
14.02.15 0 1 Austertana Tana Finn. Snøskuter     Detaljer og antall ukjent.
13.02.15 0 3 E8 Lavangsdalen Tromsø Troms Bil     To trailere delvis tatt og en personbil tatt av skred. Detaljer og antall ukjent.
11.02.15 0 1 Vikafjellet Voss Hord. Brøyting     Hjullaster med fres i arbeid. Skredet gikk på stengt vei.
10.02.15 1 1 Reisadalen Nordreisa Troms Snøskuter     En skuterkjører tatt, begravd og drept i flakskred fjernutløst av forulykkede.
09.02.15 0 1 Oppdal alpinanlegg Oppdal S-T Tråkkemaskin     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Vikafjellet Voss Hord. Brøyting     Brøytebil tatt av skred ved Skjelingavatnet.
08.02.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Strandafjellet alpinanlegg Stranda M&R Ski offpist     Detaljer og antall ukjent.
08.02.15 0 1 Hodlekve alpinanlegg Sogndal S&F Ski offpist     Detaljer og antall ukjent.
07.02.15 0 11 Kavringstind Lyngen Troms Ski 50314   11 på tur utløste skred på vei ned.
02.02.15 0 1 Kvamskogen Kvam Hord. Ski     Detaljer og antall ukjent.
01.02.15 0 1 Nibbi Hemsedal Busk. Ski 48956
48834
  Skiløper falt og løste ut skred. Uskadd. Detaljer og antall ukjent.
31.01.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski   varsom Skiløper fjernutløste stort skred. Detaljer og antall ukjent.
31.01.15 0 2 Leirbotn Alta Finn. Ski 48734   To tatt i skred, uskadd.
31.01.15 0 1 Sikkelsdalen Nord-Fron Oppl. Snøskuter 48743   Skuter fjernutløste skred, men ble ikke tatt.
29.01.15 0 2 Rørgata-Totenvik Lyngen Troms Ski 48467 varsom To fjernutløste skred i testheng, ingen tatt
28.01.15 0 1 Skjøsnosi Tyin Tyin Oppl. Ski     Detaljer og antall ukjent.
28.01.15 0 1 Kvalhornet Fauske Nord. Ski 48605   Detaljer og antall ukjent.
27.01.15 0 2 Buren Tromsø Troms Ski 48241   To utløste skred i testheng, uskadd.
24.01.15 1 1 Fardalen Svalbard Sval. Snøskuter     En skuterkjører tatt, begravd og drept i fjernutløst flakskred.
20.01.15 0 1 Eikedalen alpinanlegg Samnanger Hord. Ski offpist 49023   En tatt, uskadd.
14.01.15 0 1 Fv63 Eidsdal-Geiranger Stranda M&R Brøyting     Brøytebil truffet av skred.
13.01.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Brøyting     Brøytebil nær truffet av skred.
13.01.15 0 1 Vikheia Vesterålen Nord. Ski 46670   En utløste skred i testheng. Uskadd.
10.01.15 0 1 Sogndalsdalen Sogndal S&F Ski 49805   Detaljer og antall ukjent.
03.01.15 0 1 Goalsevarre Lyngen Troms Ski 44648   En utløste skredet, uskadd.
03.01.15 0 2 Lemonsjøen alpinanlegg Vågå Oppl. Ski offpist 44673   To utløste skred nær alpinanlegg. En ført med skredet på overflaten.
26.12.14 0 1 Finnlandsfjellet Tromsø Troms Ski      

 

Del dine erfaringer med oss!

Har du fakta om årsaken og forløpet, samt refleksjoner om hvordan skredet kunne vært unngått? Deling av erfaringer er viktig for å lære og for å unngå slike hendelser i framtiden.

Vi har laget til et word dokument som du kan fylle ut om selve hendelsen.
Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no Husk å fokusere på læring og fakta, ikke spekuler eller fordel skyld. All informasjon som sendes til oss anonymiseres. Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport. 
 

På www.regobs.no kan du registrere fakta om terrenget, snøskredet, vær og observasjoner gjort på snødekket. Bilder av terrenget og skredet kan lastes opp på regobs.