Snøskredvarsel for Voss lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen som kommer vil med lite vind ikke skape et nytt skredproblem bortsett fra noen få steder hvor vinden får tak. Bak spesielt vindutsatte rygger og skar kan det legge seg opp ferske ustabile nysnøflak som en skiløper lett kan løse ut. Et vedvarende svakt lag som ligger under fokksnøen vil fortsatt være et problem man må ta hensyn til. Det vedvarende svake laget kan trolig påvirkes i alle himmelretninger hvor det ligger fokksnø over. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred. Sola begynner å ta godt i sørsidene midt på dagen, når den titter fram vil det rakst kunne gå en del løssnøskred i bratt terreng.
Det ligger 10-20 cm nysnø i terrenget over eldre fokksnø. Det varierer hvor mye vinden har tatt, mange steder er snøen løs og skiføret godt.
Det finnes kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder ligger det i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. Det er usikkert hvor utbredt problemet er og hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen. Fredag formiddag er det snøbyger fra SV, regn under ca 4-500 moh.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stille/svak vind fra sør.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

16.03.2019 kl. 16:59

732 moh

VegardVB (**)

Notater

Det var ein skjerping i snøen frå 600 moh og ned til 450 moh. Køyrte ned i 18 tida og det var tydeleg at det byrja å fryse på.

Snødekke

På 660 moh var det 5-10 cm turr snø på toppen av snødekketet. Snøen under, iallefall 10 cm frå toppen og ned var fuktig.

ObsID: 186630

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

16.03.2019 kl. 11:17

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nysnø og lite vind i fjellet. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt aukande nedbør og ein del vind neste døgn.

ObsID: 186514

Voss / SAMNANGER

Snø

16.03.2019 kl. 10:10

664 moh

jkvn@alf (**)

Stabilitetstest

CTH26@100cmQ2 God Gammel grovkornet sammensmeltede snøkorn løsner mot

CTM17@80cmQ2 Middels Vindpakket snølag løsner mot gammelt smeltelag. Tynt begynnende is?

CTE5@25cmQ2 Middels Øverste snølag løsner mot eldre vindpakket snø.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 900 moh og 700 moh Små harmløse overflate skred. Helning 30-40 grader

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V mellom 900 moh og 700 moh Flere skredproblem. Øverste 25-30 cm er fuktig løssnø som løsner lett i bratte heng. Ca 80 cm fra overflaten er det fokksnø som danner flak, moderat til svake binding mot begynnende islag. Skredutløsning er mulig med liten tilleggsbelastning.

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng SV, V mellom 900 moh og 700 moh Flere skredproblem. Øverste 25-30 cm er fuktig løssnø som løsner lett i bratte heng. Ca 80 cm fra overflaten er det fokksnø som danner flak, moderat til svake binding mot begynnende islag. Skredutløsning er mulig med liten tilleggsbelastning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredutløsning er mulig med liten tilleggsbelastning. Varslet faregrad er for lav Vanskelige å vurdere forholdene. Temperatur endringer og variasjoner med høydemeter, samt variasjon i snølagene, spesielt vestlige heng har nedsnødd fokksnø.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra minus 3 grader tidlig lørdag morgen, har temperaturen steget til pluss 4 ved 600moh

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske små (harmløse) overflateskred i både sørlig, østlig og vestlig himmelretning.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Snø 4 °C 0 m/s 100% skyer Det kom 25 cm fuktig snø fredag og utterligere 5 cm fuktig snø lørdag. Det snør fremdeles.

ObsID: 186527

Voss / SAMNANGER

Snø

16.03.2019 kl. 09:26

461 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Snø 2 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Variert vær siste dager. Kaldt om natten sol og plussgrader om dagen. Kom 25 cm lett fuktig snø fredag og ytterligere 5 cm natt til lørdag.

ObsID: 186492

Voss / VOSS

Snø

15.03.2019 kl. 16:30

786 moh

Endre (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i et lite område rundt meg over en konveks

ObsID: 186422

Voss / AURLAND

Snø

15.03.2019 kl. 14:36

1260 moh

Rune (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, SØ, V, NV over 1200 moh Begynnende kanting over skare, under tirsdagens fokksnø. Små korn <1mm, Q1/Q2 men der er vanskelig fremprovosere brudd. Virker ikke til å være et problem idag, men bør kanskje følge med på det. Var ikke lengre en ca. 1200moh, mulig utviklingen/kantingen er "bedre" lengre oppe.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

ObsID: 186433

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.03.2019 kl. 09:36

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Opphaldsvær og lite vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt lite nedbør og forhaldsvis lite vind komande døgn.

ObsID: 186337

Voss / VOSS

Snø

14.03.2019 kl. 11:53

947 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Fjærlett nysnø 5 cm uten vesentlig vindpåvirkning.

Snødekke

5 cm nysnø

ObsID: 186163

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.03.2019 kl. 09:48

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har vore ein del vind og snø siste døgn.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Veret stabiliserar seg..

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186119
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.