Snøskredvarsel for Voss tirsdag 05.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg ustabile fokksnøflak i hovedsakleg vestvendte leområder over 900 moh som treng tid for å stabilisere seg. Det kan vere fare for glideskred der snøen ligg mot glatt underlag. Glidesprekker i snødekket er tydelege teikn.
Det har kome opp til 10 - 15 cm snø siste døgnet over 700 moh, i vind frå aust. Det eldre snødekket er prega av kraftig mildvêr i slutten av februar. I låglandet er snøen smelteomdanna, mens det i høgda gradvis er meir lagdeling. Frå ca 1200 moh er mildvêrskaren gradvis tynnare og sprøare. Ryggar og kular i terrenget er bare, og elver og bekkar er opne. Det er lite snø igjen i låglandet. I S-sider er det kun flekkvis med snø opp til ca 4-500. I N ligg snøen lenger ned.
Etter mildvêr til fjelltopphøgde etterfulgt av igjenfrysning, venta ein ikkje å finne vedvarande svake lag som er aktive.
Det var sundag ein personutløyst flakskred i bratt terreng i nordaustleg side av Vetlafjellet. Dårleg binding mellom glatt skare og overliggande snø.
Måndag føremiddag er det snøvêr og vind frå aust i fjellet.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til mandag.
Skyet.
Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / Olsskavlen

Snø

05.03.2019 kl. 16:48

1140 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Profil gravd på Tungafjellet 1000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  glimt av sol på morgon kvisten, tilskyande og etterkvart snøbyger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Fine forhold i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  lite snø og avblåst i Trollabotn, ingen skredaktivitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Avblåst på ryggen opp mot Olsskavlen

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Utover dagen har det vorte gravis tilskyande frå vest og det har byrja å snø.Over tregrensa har det vore kraftig vind og stor transport av snø. Det var -1C på Tungafjellet 1000 moh.

Tester

CTN God ingen resultat, berre kompremering i fokksnøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Over 900 moh har det danna seg fokksnøflak hovudsakleg i austleg og nordleg sektor med vind frå sørvest. Grunna milde temperaturar verkar det som denne fokksnøen har stabilisert seg. Det er vanskelig å få noko respons korkje på CT eller i testheng. Det kan tenkast at det er betre respons i foksnøen di høgre opp ein kjem grunna det er kaldare. Den gamle snøpakka er gjennfrosset og utgjer ingen fare. Dei komande dagar er det meldt ein del nedbør og vind, dette vil føre til auka skredfare. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over 1000 moh tar vinden svært godt og det er stor transport av snø, dette til tross at snøen er moist.

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Mengde nysnø aukar gradvis dess høgare ein kjem. Ved Voll(ca600moh) 2cm nysnø. Tungafjellet(1000 moh) 20 cm nysnø. Over tregrensa tar vinden godt og det er stor transport av fokksnø. Enkelte plassar er det heilt opptil 50 cm innblåst fokksnø. Fokksnøen er moist ved Tungafjellet. Det er ikkje observert korkje rim eller kantkorn i overgangen fokksnø-gamle snøpakka. Det verkar som fokksnøen festar seg godt til den gamle snøpakka, ingen resultat i testheng, ingen resultat på ct, ingen ferske skred observert. Den gamle snøpakka er igjen frosset frå toppen, kniv hard. og består hvudsaklig av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh Sjiktovergangar i fokksnøen er gjeldande skredproblem. Utbredelse av skredproblem er hovudsaklig over 900 moh i austleg sektor. Det verkar som fokksnøen stabiliserer seg fort grunna milde temperaturer.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag, ingen ferske skred observert.

ObsID: 184336

Voss / VOSS

Snø

05.03.2019 kl. 16:43

454 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø Oppholdsvær tidelegare i dag, starta å snøa lett for for ein time sidan.

ObsID: 184338

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 14:07

1016 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

1 Liten Det ligger jevnt fordelt med nysnø i terrenget, det ligger ca 10 cm løs snø klar til transport i henteområdene. I le-områder over 800moh har snøen allerede begynt å danne flak, men kunne ikke finne potente svake lag i denne. Gjennomførte flere CT og ECT uten å få antydning til ustabilitet. Fokksnøen er fra ca 20 cm opp til 40 cm i le-områder. Under fokksnøen ligger det en blokk med smelteomvandlet snø som er hard og vanskelig å komme igjennom. Den gamle snøpakken utgjør ingen fare for snøskred. Observerte en del våte løssnøskred på under mildværsgrensen. fokksnøen stabilisere seg, men ny nedbør i samband med vind vil generere nye fokksnøproblem i vestlige områder Varslet faregrad er for høy Bindinger i nåværende fokksnø er gode. Skredproblemet beskrevet i varslet er ikke så potent som antatt. Det ligger heller ikke så mye snø i le-områder at det vil gi størrelse 2 skred i mange heng. Dette etter pbservasjon i området Vikafjell.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden øker på utover dagen. Ligger ca 10cm løs snø i øst klar til transport. Vind fra Ø/SØ

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ny Snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Gode bindinger i fokksnøen. Ingen resultat på ECT. Det er sjiktoverganger men ingen potensial for forplantning av brud

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Den nedføyket løssnøen er godt inne i sintringprosessen. Og vil være homogen med resten av fokksnøen ila 12 timer.

ObsID: 184309

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 14:00

1007 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Retning mot NNØ. Avblåste rabber, 5-10 cm løsere snø i 500 m omkrets fra observasjonspunkt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Flere LBT, Burp, CT gav brudd i 10 cm dybde i fokksnø (halvveis på bildet). Inntrykket er Q2 brudd og vanskelig å løse ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert Profil i overgang mellom tynnere og tykkere snødekke på nordvendt rygg. Flere LBT og Burp i tykkere snødekke gav også brudd i fokksnøen.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Tilskyende gjennom dagen. Jevnt-3 gr. Tørr mot fuktig snø på observasjonspunktet. Litt nedbør som svakt yr og også hagl, kun i korte perioder.

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø tilgjengelig for vindtransport, opp til ca 10 cm. På store deler av Vikafjellet var det ca 10 cm løsere snø. Enkelte områder var det avblåst, kanskje siden terrengformasjoner har gitt en annen vind akkurat der.

Tester

CTH21@15cmQ2 God I fokksnø. Brudd gjennom hele søylen.

CTH29@25cmQ3 God 10 cm kollaps i fokksnø.

CTM19@10cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

ObsID: 184315

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 13:58

1013 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Snøen fra helgen binder godt til eldre snødekke og skarelag. Gunstige temperaturer siste dager har gitt en rask stabilisering. På dagens korte tur oppleves skredproblemet å være dårlig binding mellom lag i fokksnøen. Mange tester gjort viser at det generelt skal stor tilleggsbelastning til for å løse flak i fokksnøen. Den eldre snøpakken består i hovedsak av smelteformer og er stabil på dagens tur. Det finnes rester av ned-smeltede små kantkorn, men disse er nå sammenfrosset og viser ikke tegn til brudd.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Begynnende lett vindtransport startet ca kl 14 med vindøking fra SØ

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snødekket er noe ujevnt fordelt. Rygger og terrengformer mot V virker å ha noe tynnere snødekke fra tidligere. Det gamle snødekket består nå i hovedsak av smelteformer som er fuktig i nedre 40 cm fortsatt. Over dette 1F hard vindpakket og i overflaten 5-10 cm myk vindpakket snø fra helgen. Denne er fortsatt fuktig på 1000 moh, men er flyttbar ved vindøkning. Eldre vedvarende svake lag er nedsmeltet eller ikke aktive opp til 1000 moh som var høyeste vi har vært i dag. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen i toppen som også her binder godt til eldre smelteformer og skarelag.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet Kjapp profil basert på det generelle inntrykket

ObsID: 184308

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 13:36

1004 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot N.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Tester

ECTX God God stabilitet innad i fokksnøen og mot skaren.

CTE23@15cmQ2 God Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblematikken for regionen vil være nedføyket løssnø og muligens våte løssnøskred under mildværsgrensen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ved veien lå det 10cm ubundet snø klar for transport. Virker som det ligger løsere i østvendte sider. I vestlig sektor er den mer bundet, men god stabilitet innad i fokksnøen og godt bundet til skaren. Begynte å bli lett snøfokk når vi var ute. Ingen vedvarende svake lag å observere i snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh Dette skredproblemet er det vi observerte i dag.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Under 900 moh Observerte noen naturlig utløste våte løssnøskred i Kvassdalen på tur til observasjonsturen fra Myrkdalen.

ObsID: 184298

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:37

1100 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Vekslende, opphold, hagl og snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr

Tester

ECTN17@20cmQ2 God

ECTN17@10cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, V, NV over 1000 moh

ObsID: 184327

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:33

1092 moh

hilde@obskorps/svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert Snøprofil i NV-vendt helning

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Har ikke observert noen faretegn der jeg har gått i dag. Det kreves stor tilleggsbelastning i lille blokktest for å få utslag på overganger i fokksnøen. Fokksnøen virker å ha gode bindinger til underliggende skarelag, og gir ujevn brudd. Det gamle snødekket er også stabilt. Mere nedbør vil gi økende skredfare. Det er snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er for høy Etter der jeg har gått i dag virker varslet faregrad for høy, men faregraden øker utover dagen (tirsdag) med økt vind og nedbør. Dermed mulig det stemmer bedre for tirsdag ettermiddag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er generelt lite snø i området. Snøen er noe ujevnt fordelt, på vindutsatte rygger er det lite snø, mens det i leområder i vest ligger mere snø. Det er ca. 10 cm løs snø tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

ObsID: 184333

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:31

984 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
ObsID: 184324

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:00

1070 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Rektor Aasen med lag av delvis omdanna kantkorn, der det må vold og truslar til for å få det ut. Kan bli eit problem om det blir kraftig mildvær.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Små våte laussnøskred i Kvassdalen, usikker på når dei har gått. Det hadde også gått små flakskred og der var glidesprekker, men snøoverflata var frosse no.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet Profil i vestvendt heng på Vikafjellet. Fokksnøflak på smeltepakke. I smeltepakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, som ikkje er eit problem (les under snødekke).

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra N ↓ 100% skyer Det var overskya, svak vind frå aust, og nokre få snøfugg i lufta. I ettermiddag snør det i Myrkdalen.

Skredfarevurdering

1 Liten Det finnast fokksnøflak i leområder mot vest, men det skal mykje til å påverke dei i stabilitetstestar, og dei er i hovudsak tynne. Om ein løyser ut skred vil desse bli små. Smeltepakken under er stabil, og skredfaren er generelt liten. Det er meldt litt nedbør og lite vind onsdag, men dette vil truleg ikkje påverke snødekket, og det er gunstige temperaturar for vidare stabilisering av fokksnøflak. Torsdag er det meldt meir nedbør, også i kombinasjon men vind, og då kan nysnøflak bygge seg opp og gi auka skredfare. Varslet faregrad er for høy Opplevelsen på tur var at varsla faregrad var for høg, men har ikkje oversikt over andre delar av regionen (første dag ute i fjellet). Har vore i eit relativt lite område...

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er lite snø i forhold til normalt på Vikafjellet, og snødekket er ujamnt fordelt i terrenget. Ryggar og andre vindutsette terrengformasjonar er avblåste, medan det ligg meir snø i leheng (vest) og skjerma terrengformasjonar. I hovudsak består snødekket av ein smelte-frysepakke som er stabil med 10-15 cm fokksnø og ubunden snø opp på. I smelte-fryse-pakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, men desse laga er uproblematiske no, sidan den harde overliggande snøen gjer dei umogleg å påverke. Snøen er fuktig i dei 20 nederste cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 184322
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.