Snøskredvarsel for Voss fredag 11.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø i høyden. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over gårsdagens mildværsgrense vil det finnes fokksnøflak som fortsatt vil trenge tid for å stabilisere seg. Her vil det noen steder være mulig å løse ut små og middels store skred i bratte heng. Mest utsatt er bratte heng mot Ø. Under mildværsgrensen ventes snødekket å stabilisere seg raskt med synkende temperatur.
Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mildvær og regn 4-5. januar fuktet og stabilisert det gamle snødekket opp til nær 1000 moh. Synkende temperatur har siden gitt en hard snøoverflate. Over denne ligger 10-20 cm nysnø fra mandag som er ujevnt fordelt i terrenget etter kraftig vind på tirsdag. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Onsdag ble det meldt om hard, vindpåvirket snøoverflate mange steder i høyfjellet. Torsdag formiddag var det stigende temperatur med snøbyger som etter hvert går over til regn.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Stabilitetstest

God

ECTN24@33cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Snøprofil (2012)

SØ- vendt. ECTN @33. Fant enkelte krystaller av delvis kant og også enkelte korn av overflaterim, men ikke tydelit og svært liten andel av totalen og trolig ikke et problem her. Dog finnes det svakere lag av avrundet korn rundt skarelag.

99647

Snøprofil (2012)

99648

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingvild@vossvgs (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

Rapportert av: Marius@vossvgs (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

Rapportert av: Maren (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

Sørøstvendt profil 1040 m o.h. Absolutt betong flere desimeter ned fra snøoverflaten.

99611

Snøprofil (2012)

Kniv både ved kniv og raster. P rounds imellom.

99612

Snøprofil (2012)

Snowpilot. Snødekket er så stabilt at det ikke er nyttig med stabilitetstester. Derfor utelatt.

99643

Skredfarevurdering

1 Liten

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Yr

0.0 grader

Snødekke

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.