Snøskredvarsel for Voss torsdag 10.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Temperaturstigning og regn gir fare for våte løssnøskred i nysnø i lavere områder. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og regn i snøen vil utover dagen gi fare for naturlig utløste skred under 1100 moh. Det kan forventes små og noen middels store våte skred. Spesielt utsatt er bratte områder der det fortsatt finnes løs, ubunden snø. Utover dagen vil vindøkning fra SV og ny nedbør gi snøtransport i fjellet og noen ustabile fokksnøflak, fortrinnsvis i leheng mot Ø-N og i formasjoner på tvers av vindretningen. Det ventes at det vil være svake sjikt innad i fokksnøen og det vil i noen heng være mulig for en skiløper å løse ut små og noen middels store skred i den ferske fokksnøen. Fokksnøflak fra mandag og tirsdag i S og Ø ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her.
Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mildvær før helgen har fuktet og stabilisert det gamle snødekket opp til nær 1000 moh og gitt en hard snøoverflate. Over denne ligger 10-20 cm nysnø fra mandag som er ujevnt fordelt i terrenget etter kraftig vind på tirsdag. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Tirsdag formiddag ble det løst ut et middels stort skred utenfor skianlegget i Myrkdalen.
Onsdag ble det meldt om hard, vindpåvirket snøoverflate mange steder i høyfjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Yr

0.0 grader

Snødekke

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTN17@15cmQ3

Snøprofil (2012)

99479

Snøprofil (2012)

Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.

99491

Snøprofil (2012)

Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.

99492

Snøprofil (2012)

Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.

99493

Snøprofil (2012)

Kant under skare på 3mm raster

99494

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd

-1.0 grader

Snødekke

40 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Snødekke

60 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

God

ECTN7@15cmQ2

Snøprofil (2012)

130 cm snø. Opp til saga er det nederst fuktig smelteformer, så tjukt lag med knivharde smelteformer. Over saga fokksnø og nedføyka nysnø. Finnes kun i enkelte lommer og søkk. Avgrensa utbredelse. Store deler av fjellet er avblåst ned til skare

99320

Faretegn

Rimkrystaller

Begynnende overflaterim på fokksnøen.

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: VIK

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Mortenknaps (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Ikke gitt

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vind frå nord etter snøfall mandag. Vindtransportert snø i lesider.

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

50 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: VOSS

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: VIK

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaia (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.