Snøskredvarsel for Voss lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fredag har lagt opp fokksnøflak i leområdene. Det er ventelig i le for dei største henteområda at fokksnøflaka er store nok til å gi skred av små eller middels storleik. Vær derfor varsom i slike områder. Fokksnøen treng tid til å stabilisere seg.
Nysnøen strekk seg no ned mot fjordnivå i dei indre stroka av regionen. Observasjonar viser 15- 20 cm i høgda. Vesentlig meir der vinden har lagt frå seg snø, totalt opp i 60 cm i leområder. I høgda ligg nysnøen stort sett på ein bar bakke med barfrost frå siste kuldeperiode. Over 1200 moh er det enkelte fonner av gammelsnøen frå sist snøfall i oktober. Denne gammelsnøen er smelteomvandla og hard, og ligg spredt i forsenkingar og små botnar i terrenget.
Observasjon torsdag viser snø ned til fjordnivå og tørr laus snø over 300moh.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Høyest nysnøgrense i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fikk noen korte sprekker ved hopping på småskavler i små testheng. Ellers ingen faretegn observert her på Vikafjellet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

God

ECTN29@40cmQ2

Snøprofil (2012)

Gravde mot toppen i et lite leheng mot NNV. Det var mellom 40 og 100 cm i henget. Fokksnølaget var ganske jevnt mykt gjennom hele snødekket. Det var lett å se laget med løsere snø på ca 40 under overflaten. Det gav fine brudd, men liten forplantningsevne.

95672

Snødekke

30 cm snødybde

7 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VIK

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VIK

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Notater

Gikk en rundtur fra Vikøy til Krokavatn-området(Nordøst for Krokavatnet). 0-670moh.

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Noe vindtransportert snø på utsatte steder. Tiltagende vind.

Snødekke

20 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Snødekke

Vær

Snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.