Snøskredvarsel for Voss torsdag 17.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe kaldere vær og mulighet for nattefrost i høyden vil føre til en igjenfrysing av snøoverflaten om natten. På den varmeste tiden av dagen kan det gå mindre våte løssnøskred i bratt terreng. Enkelte glideskred og skavlbrudd kan også forekomme. Ellers generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke.
Snødekket er generelt smelteomvandlet og fastere etter en lengre periode med høye temperaturer og sol. Unntak kan være i de høyeste skyggevendte fjellområdene der det fremdeles kan finnes delvis lagdelt snø og skarelag. Snøgrensa i regionen ligger på 700-800 moh. Mest snø og skiføre i øst- og nordvendte områder. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er stort sett snøfrie.
Onsdag viser observasjoner fra Vikafjellet til et stabilt snødekke og ingen faretegn eller skredaktivitet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
0 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lettere skydekke til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.